Startseite
Húbĕi (China) Karte

China: Húbĕi

Provinz Hubei

Präfekturebene

Die Einwohnerzahlen der Verwaltungsgebiete auf Präfekturebene in der Provinz Hubei gemäß den letzten Volkszählungen.

NameStatusOriginalHauptstadtFläche
A (km²)
Einwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9.572.9001.130.822.9931.242.612.2261.339.724.8521.411.778.724
ĒnshīAPref恩施土家族苗族自治州Ēnshī24.0753.577.4623.775.1903.290.2943.456.1362407500
ÈzhōuPrefCity鄂州市Èzhōu1.589906.4261.023.2851.048.6681.079.353158900
HuánggāngPrefCity黄冈市Huánggāng17.4386.504.5077.109.0476.162.0695.882.7191743800
HuángshíPrefCity黄石市Huángshí4.5612.138.2562.477.4672.429.3182.469.079456100
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (incl. Xiāntáo, Tiānmén, Qiánjiāng, Shénnóngjiàlín)湖北省省直辖县级行政区划10.3713.828.9064.158.4973.616.4153.246.4731037100
JīngménPrefCity荆门市Jīngmén12.3442.727.8092.970.8482.873.6872.596.9271234400
JīngzhōuPrefCity荆州市Jìngzhōu14.0945.855.2576.279.9905.691.7075.231.1801409400
ShíyànPrefCity十堰市Shíyàn23.7083.292.4993.415.9123.340.8413.209.0042370800
SuízhōuPrefCity随州市Suízhōu9.6102.257.1012.484.6882.162.2222.047.923961000
WŭhànSProvCity武汉市Wŭhàn8.5756.903.1368.312.7009.785.38812.326.518857500
Xiāngyáng (Xiāngfán)PrefCity襄阳市Xiāngyáng19.7215.155.2975.658.7235.500.3075.260.9511972100
XiánníngPrefCity咸宁市Xiánníng9.7382.421.1202.700.6782.462.5832.658.316973800
XiàogănPrefCity孝感市Xiàogăn8.9114.479.0044.992.5374.814.5424.270.371891100
YíchāngPrefCity宜昌市Yíchāng21.2293.923.7214.149.3084.059.6864.017.6072122900
HúbĕiProv湖北省Wŭhàn187.50053.970.50159.508.87057.237.72757.752.55718750000

Die größten Städte

 NameEinwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
1Wŭhàn10.392.693
2Xiāngyáng1.700.000
3Yíchāng1.300.000
4Shíyàn980.000
5Jīngzhōu950.000
6Xiàogăn742.452
7Èzhōu715.268
8Huángshí695.894

Übersicht: Städte & Kreise

Die urbane Bevölkerung aller Städte und Kreise in der Provinz Hubei gemäß den letzten Volkszählungen, falls die urbane Bevölkerung mindestens 75.000 Einwohner beträgt.

Die dargestellten Einwohnerzahlen wurden auf Bezirks- oder Kreisebene bestimmt und können sich daher auch auf mehrere Siedlungen beziehen. Bevölkerungsveränderungen können aus Bevölkerungswachstum, Wanderungsbewegungen oder Gebietsänderungen resultieren.

NameStatusOriginalEinwohner
Zensus (C)
1990-07-01
Einwohner
Zensus (C)
2000-11-01
Einwohner
Zensus (C)
2010-11-01
Einwohner
Zensus (Cp)
2020-11-01
Area 
ĀnlùCity安陆市76.409162.216237.409280.6950
BādōngCnty巴东县25.78569.531109.476158.0880
BăokāngCnty保康县39.13655.74084.639...0
ChángyángACnty长阳土家族自治县25.37964.67394.009...0
Chìbì (Púqí)City赤壁市157.191271.018202.542...0
ChóngyángCnty崇阳县48.45396.432152.607212.2690
DāngyángCity当阳市107.002176.580183.823...0
DānjiāngkŏuCity丹江口市111.144241.022190.021...0
DàwùCnty大悟县54.582118.697222.404238.8000
DàyĕCity大冶市71.244346.853449.998580.0000
ĒnshīCity恩施市91.151169.877320.107530.0000
Èzhōu [Ezhou]City鄂州市190.542551.876607.739715.2680
FángxiànCnty房县43.72157.836119.220...0
Gōng'ānCnty公安县145.770214.398292.930337.2060
GuăngshuĭCity广水市159.178320.278272.402387.0700
GŭchéngCnty谷城县64.848172.882197.670...0
HànchuānCity汉川市107.335301.811468.868547.9690
Hóng'ānCnty红安县56.784132.136187.134...0
HónghúCity洪湖市213.235335.618278.685304.0730
HuánggāngCity黄冈市107.350266.570267.860...0
HuángméiCnty黄梅县67.997157.200283.627360.5860
HuángshíCity黄石市482.740653.722691.963695.8940
JiānglíngCnty江陵县...54.11599.429...0
JiānlìCity监利市125.188280.994356.136550.0000
JiànshĭCnty建始县22.02650.937103.973...0
JiāyúCnty嘉鱼县65.881138.637119.470152.4450
JīngménCity荆门市164.813474.545426.119600.0000
JīngshānCity京山市89.440200.206266.341...0
Jīngzhōu (incl. Shāshì, Jiānglíng) [Jingzhou]City荆州市457.286784.584904.157950.0000
LăohékŏuCity老河口市214.436309.634212.645241.4310
LìchuānCity利川市71.585114.404195.749337.9460
LuótiánCnty罗田县41.78871.214169.380...0
MáchéngCity麻城市140.848258.848302.671435.0760
NánzhāngCnty南漳县73.227131.546180.047214.1740
QiánjiāngCity潜江市141.475372.811437.757...0
QíchūnCnty蕲春县59.008204.638233.844...0
ShāyángCnty沙洋县72.006191.656175.994184.8930
ShíshŏuCity石首市134.962188.409213.851240.0820
Shíyàn [Shiyan]City十堰市333.089535.948724.016980.0000
SōngzīCity松滋市94.229220.548271.514306.0490
SuíxiànCnty随县......161.741...0
SuízhōuCity随州市......393.173580.0000
TiānménCity天门市256.338425.090612.515600.0000
TōngchéngCnty通城县40.51185.636124.125...0
TōngshānCnty通山县42.07686.141112.003...0
TuánfēngCnty团风县...74.89188.213...0
Wŭhàn (incl. Hànyáng, Huángpí, Wŭchāng, Xīnzhōu) [Wuhan]City武汉市3.791.6226.787.4827.541.52710.392.6930
WŭxuéCity武穴市204.778294.512270.882...0
XiánfēngCnty咸丰县16.12949.30885.347138.0790
Xiāngyáng (Xiāngfán) [Xiangyang]City襄阳市462.1131.204.0391.433.0571.700.0000
XiánníngCity咸宁市163.411331.707340.723480.8790
XiāntáoCity仙桃市297.446518.807553.029600.0000
XiàochāngCnty孝昌县...84.069182.818...0
XiàogănCity孝感市193.461427.881582.403742.4520
XīshuĭCnty浠水县66.702172.152235.909...0
YángxīnCnty阳新县86.341222.462237.980...0
Yíchāng [Yichang]City宜昌市412.605869.0921.049.3631.300.0000
YíchéngCity宜城市72.560210.098201.945...0
Yídū (Zhīchéng)City宜都市141.489142.496176.233...0
YīngchéngCity应城市242.873305.507302.026...0
YīngshānCnty英山县32.89979.100104.618122.9280
Yuăn'ānCnty远安县48.93153.78271.431...0
YúnmèngCnty云梦县56.178148.408218.853...0
YúnxīCnty郧西县25.03163.889130.444...0
Yúnyáng (Yúnxiàn)CDist郧阳区65.578103.818173.085...0
ZăoyángCity枣阳市194.764344.918442.367497.5200
ZhījiāngCity枝江市77.606165.240218.396...0
ZhōngxiángCity钟祥市106.016391.102439.019...0
ZhúshānCnty竹山县93.72472.190120.782...0
ZhúxīCnty竹溪县17.10445.78090.069...0
ZĭguīCnty秭归县23.02254.485110.658...0

Google-Suche nach: Hotels - Restaurants - Einkaufen - Attraktionen - Karten - Bilder

Wikipedia - Google Satellitenkarte / Strassenkarte