Home
Show Map

China: Ānhuī

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Ānhuī Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Ānqìng Shì安庆市Prefecture-level City4,422,0494,472,667
Dàguān Qū大观区District167,860275,003
Huáiníng Xiàn怀宁县County673,677592,750
Qiánshān Xiàn潜山县County515,261500,292
Sùsōng Xiàn宿松县County649,975571,025
Tàihú Xiàn太湖县County498,882515,283
Tóngchéng Shì桐城市County-level City660,772664,455
Wàngjiāng Xiàn望江县County479,099526,712
Yíngjiāng Qū迎江区District150,221251,080
Yíxiù Qū宜秀区District264,670254,431
Yuèxī Xiàn岳西县County361,632321,636
Bèngbù Shì蚌埠市Prefecture-level City3,288,3293,164,467
Bèngshān Qū蚌山区District118,178334,426
Gùzhèn Xiàn固镇县County595,513541,644
Huáishàng Qū淮上区District222,659145,874
Huáiyuăn Xiàn怀远县County1,234,5611,028,066
Lóngzihú Qū龙子湖区District242,240243,123
Wŭhé Xiàn五河县County648,856621,973
Yŭhuì Qū禹会区District226,322249,361
Bózhōu Shì亳州市Prefecture-level City5,078,9084,850,657
Lìxīn Xiàn利辛县County1,327,0281,167,087
Mĕngchéng Xiàn蒙城县County1,106,7491,062,080
Qiáochéng Qū谯城区District1,351,9391,409,436
Wōyáng Xiàn涡阳县County1,293,1921,212,054
Chízhōu Shì池州市Prefecture-level City1,389,4691,402,518
Dōngzhì Xiàn东至县County475,194468,280
Guìchí Qū贵池区District555,489595,268
Qīngyáng Xiàn青阳县County253,280246,732
Shítái Xiàn石台县County105,50692,238
Chúzhōu Shì滁州市Prefecture-level City4,001,4883,937,868
Dìngyuăn Xiàn定远县County801,966779,174
Fèngyáng Xiàn凤阳县County683,049644,895
Lái'ān Xiàn来安县County449,188432,021
Lángyá Qū琅琊区District246,424310,427
Míngguāng Shì明光市County-level City569,585532,732
Nánqiáo Qū南谯区District247,311251,894
Quánjiāo Xiàn全椒县County413,220383,885
Tiāncháng Shì天长市County-level City590,745602,840
Fùyáng Shì阜阳市Prefecture-level City8,003,9637,599,913
Fùnán Xiàn阜南县County1,272,4311,168,112
Jièshŏu Shì界首市County-level City640,878561,956
Línquán Xiàn临泉县County1,690,8721,543,218
Tàihé Xiàn太和县County1,371,4821,361,145
Yĭngdōng Qū颍东区District547,576519,562
Yĭngquán Qū颍泉区District589,081557,687
Yĭngshàng Xiàn颍上县County1,309,2431,196,535
Yĭngzhōu Qū颍州区District582,400691,698
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City6,392,1227,457,027
Bāohé Qū包河区District779,511817,686
Chángfēng Xiàn长丰县County894,204671,343
Féidōng Xiàn肥东县County1,006,886861,960
Féixī Xiàn肥西县County907,219858,895
Lújiāng Xiàn庐江县County1,145,874973,850
Lúyáng Qū庐阳区District243,430609,239
Shŭshān Qū蜀山区District387,0091,022,321
Yáohăi Qū瑶海区District249,125861,022
Huáibĕi Shì淮北市Prefecture-level City1,878,1642,114,276
Dùjí Qū杜集区District293,910324,398
Lièshān Qū烈山区District147,622321,565
Suīxī Xiàn濉溪县County1,136,9691,000,955
Xiāngshān Qū相山区District299,663467,358
Huáinán Shì淮南市Prefecture-level City3,153,2183,342,012
Bāgōngshān Qū八公山区District166,452175,993
Dàtōng Qū大通区District129,039180,917
Fèngtái Xiàn凤台县County683,421667,070
Pānjí Qū潘集区District400,151395,684
Shòu Xiàn寿县County1,112,5691,008,116
Tiánjiā'ān Qū田家庵区District404,713593,981
Xièjiājí Qū谢家集区District256,873320,251
Huángshān Shì黄山市Prefecture-level City1,370,3771,358,980
Huángshān Qū黄山区District159,845147,620
Huīzhōu Qū徽州区District91,12295,529
Qímén Xiàn祁门县County173,405157,768
Shè Xiàn歙县County454,593409,247
Túnxī Qū屯溪区District155,233217,637
Xiūníng Xiàn休宁县County242,260250,457
Yī Xiàn黟县County93,91980,722
Lù'ān Shì六安市Prefecture-level City4,842,0844,603,585
Huòqiū Xiàn霍邱县County...1,246,129
Huòshān Xiàn霍山县County332,930315,144
Jīn'ān Qū金安区District745,254789,699
Jīnzhài Xiàn金寨县County582,067514,456
Shūchéng Xiàn舒城县County906,984749,273
Yèjí Qū [← Huòqiū Xiàn]叶集区District...134,239
Yù'ān Qū裕安区District813,783854,645
Mă'ānshān Shì马鞍山市Prefecture-level City2,193,5462,202,899
Bówàng Qū [← Dāngtú Xiàn]博望区District...169,888
Dāngtú Xiàn当涂县County...454,883
Hánshān Xiàn含山县County405,070376,436
Hé Xiàn和县County...460,161
Huāshān Qū [incl. Jinjiazhuang]花山区District265,803431,859
Yŭshān Qū雨山区District301,773309,672
Sùzhōu Shì宿州市Prefecture-level City5,516,4235,352,924
Cháohú Shì [Juchao]巢湖市County-level City778,864780,711
Dàngshān Xiàn砀山县County862,356800,408
Língbì Xiàn灵璧县County1,051,325975,308
Sì Xiàn泗县County805,184798,650
Xiāo Xiàn萧县County1,196,3771,130,916
Yŏngqiáo Qū埇桥区District1,601,1811,647,642
Tónglíng Shì铜陵市Prefecture-level City1,442,6671,562,670
Jiāo Qū郊区District64,31072,301
Tóngguān Qū [incl. Tóngguānshān Qū, Shīzishān Qū]铜官区District298,167402,062
Yì'ān Qū [← Tónglíng Xiàn]义安区District322,239249,595
Zōngyáng Xiàn枞阳县County757,951838,712
Wúhú Shì芜湖市Prefecture-level City3,367,5023,545,067
Fánchāng Xiàn繁昌县County430,530257,764
Jìnghú Qū镜湖区District180,382533,330
Jiūjiāng Qū鸠江区District...421,695
Nánlíng Xiàn南陵县County490,130404,278
Sānshān Qū三山区District232,347144,378
Wúhú Xiàn芜湖县County497,564294,039
Wúwéi Xiàn无为县County1,252,0811,180,069
Yìjiāng Qū弋江区District120,028309,514
Xuānchéng Shì宣城市Prefecture-level City2,659,6392,532,938
Guăngdé Xiàn广德县County485,757487,243
Jīngdé Xiàn旌德县County142,064120,039
Jīng Xiàn泾县County333,586299,555
Jìxī Xiàn绩溪县County177,091156,127
Lángxī Xiàn郎溪县County316,592320,627
Níngguó Shì宁国市County-level City381,842376,857
Xuānzhōu Qū宣州区District822,707772,490
Ānhuī安徽省Province58,999,94859,500,468

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males30,245,513
Females29,254,955
Urbanization (C 2010)
Rural33,923,351
Urban25,577,117
Age Groups (C 2010)
0-14 years10,576,136
15-64 years42,839,784
65+ years6,084,548
Age Distribution (C 2010)
0-9 years7,018,926
10-19 years8,301,442
20-29 years8,532,540
30-39 years9,358,933
40-49 years11,157,276
50-59 years6,199,818
60-69 years5,054,826
70-79 years2,802,100
80+ years1,074,607
Generations in Household (C 2010)
16,710,988
28,868,394
33,143,634
4+138,940