Home  →    →    →  Administrative Division
Show Map

Fushë Kosovë (Municipality, Prishtinë)

Contents: Population

The population development of Fushë Kosovë.

Fushë Kosovë (Kosovo Polje)Municipality......34,82736,897

Source: Statistical Office of Kosovo (web).