Home  →  
Jordan Map

Jordan

Hashemite Kingdom of Jordan

Governorates

The population of the governorates of Jordan by census years.

NameAbbr.NativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1994-12-10
Population
Census (C)
2004-10-02
Population
Census (Cp)
2015-11-30
JordanJORالأردن'Ammān88,7944,139,4585,103,6399,531,712
'Ajlūn [Ajloun] {Ajlun}AJLعجلون'Ajlūn42094,548118,725176,08042000
Al-'Aqabah [Aqaba] {Al-Aqabah}AQAالعقبةAl-'Aqabah6,90579,839102,097188,160690500
Al-Balqā' {Al-Balqa}BALالبلقاءAs-Salṭ1,120276,082346,354491,709112000
Al-Karak [Kerak]KARالكركAl-Karak3,495169,770204,185316,629349500
Al-MafraqMAFالمفرقAl-Mafraq26,551178,914244,188549,9482655100
'Ammān {Amman}AMMالعاصمة'Ammān7,5791,576,2381,942,0664,007,526757900
Aṭ-Ṭafīlah [Tafiela] {At-Tafilah}TAFالطفيلةAṭ-Ṭafīlah2,20962,78375,26796,291220900
Az-Zarqā' {Az-Zarqa}ZARالزرقاءAz-Zarqā'4,761639,469764,6501,364,878476100
IrbidIRBاربدIrbid1,572751,634928,2921,770,158157200
Jarash [Jerash]JARجرشJarash410123,190153,602237,05941000
Ma'ān {Maan}MAAمعانMa'ān32,83279,67094,253144,0823283200
Ma'dabā {Madaba}MADمأدباMa'dabā940107,321129,960189,19294000

Major Cities

 NameAdm.Population
Calculation (UE-E)
2013-12-31
1'AmmānAMM1,349,260
2Az-Zarqā'ZAR502,900
3IrbidIRB313,800
4Ar-RuṣayfahZAR289,800
5Al-QuwaysimahAMM176,400
6Wādī as-SīrAMM158,900
7Tilā' al-'AlīAMM147,400
8Al-'AqabahAQA111,600
9Khuraybat as-SūqAMM110,600

Contents: Cities & Urban Localities

The population of all Jordanian cities and urban localities with more than 15,000 inhabitants according to census results.

NameNativeAdm.Population
Census (C)
1994-12-10
Population
Census (C)
2004-10-02
Area
Aḍ-Ḍulayl {Ad-Dulayl}الضليلZAR15,35327,6430
'Ajlūn [Ajloun] {Ajlun}عجلونAJL6,6247,2890
Al-'Aqabah [Aqaba] {Al-Aqabah}العقبةAQA62,77380,0590
Al-Baq'ah {Al-Baqah}البقعةBAL58,59262,5080
Al-Hāshimiyah {Al-Hashimiyah}الهاشميةZAR13,17125,4750
Al-Ḥuṣun {Al-Husun}الحصنIRB16,30220,4850
Al-JubayhahالجبيهةAMM37,42164,2000
Al-Karak [Kerak]الكركKAR18,63320,2800
Al-MafraqالمفرقMAF38,39347,7640
Al-Mashāriqah {Al-Mashariqah}المشارعIRB14,93318,2820
Al-Quwaysimah (- Al-Juwaydah - Abū 'Alandah - Ar-Rajīb)القويسمة والجويدة وابو علندا والرجيبAMM68,517135,5000
'Ammān (incl. Mārkā & Ṭariq) [Amman] {Amman}عمانAMM994,1991,036,3300
'Anjarah {Anjarah}عنجرهAJL13,80017,6180
Ar-Ramthā {Ar-Ramtha}الرمثاIRB55,02271,4330
Ar-Ruṣayfah (incl. Mushayrfat Rās al-'Ayn) [Russeifa] {Ar-Rusayfah}الرصيفةZAR178,895227,7350
Ash-Sharīḥ {Ash-Sharih}الصريحIRB15,95719,2100
Askān Abū Nushayr {Askan Abu Nushayr}اسكان ابو نصيرAMM18,87924,6800
As-Salṭ {As-Salt}السلطBAL56,45873,5280
Aṭ-Ṭafīlah {At-Tafilah}الطفيلةTAF20,88123,5120
Aṭ-Ṭurrah {At-Turrah}الطرةIRB11,66414,8440
Aydūn {Aydun}ايدونIRB14,66118,5860
'Ayn al-Bāshā {Ayn al-Basha}عين الباشاBAL21,34737,2220
Az-Zarqā' {Az-Zarqa}الزرقاءZAR350,849395,2270
Bayt Rās {Bayt Ras}بيت راسIRB11,47518,0230
Ghawr ash-Shāfī {Ghawr ash-Shafi}غور الصافيKAR13,50516,7560
IrbidاربدIRB208,329250,6450
Jarash [Jerash]جرشJAR21,27831,6520
Khuraybat as-Sūq (- Jāwā - Al-Yadūdah) {Khuraybat as-Suq}خريبة السوق وجاوا واليادودةAMM40,21684,9750
KufranjahكفرنجهAJL16,90821,7340
KurayyimahكريمهIRB14,13115,7330
Ma'ān {Maan}معانMAA22,98926,4610
Ma'dabā {Madaba}مادباMAD55,74970,3380
Marj al-Ḥamām {Marj al-Hamam}مرج الحمامAMM16,58630,1730
Muḥayyam al-Ashhahīd 'Azmī (- Al-Moftī) {Muhayyam al-Ashhahid Azmi}المفتي-مخيم الشهيد عزميIRB14,46316,6150
Muhayyam Ḥaṭīn (Muhayam al-Ḥushun) {Muhayyam Hatin}مخيم حطينZAR35,86738,5010
Nā'ūr [Naour] {Naur}ناعورAMM12,34015,4390
Saḥāb {Sahab}سحابAMM32,15343,9090
Shafā Badrān {Shafa Badran}شفا بدرانAMM6,67615,3330
Ṣuwayliḥ {Suwaylih}صويلحAMM53,25061,9490
Tilā' al-'Alī (- Khildā - Umm as-Summāq) {Tila al-Ali}تلاع العلي وخلدا وام السماقAMM50,554113,1970
Umm Qushayr (- Al-Muqābayn)ام قصير والمقابلينAMM19,33736,7850
Wādī as-Sīr {Wadi as-Sir}وادي السيرAMM89,104122,0320

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map