Home  →    →    →  
Show Map

Tsurugashima

Contents: City (-shi)

The population development of Tsurugashima.

Name NativePopulation
Census
1995-10-01
Population
Census
2000-10-01
Population
Census
2005-10-01
Population
Census
2010-10-01
Population
Census
2015-10-01
 
Tsurugashima鶴ヶ島市66,20867,63869,78369,99070,267

Source: Statistics Bureau Japan (web).