Home
Show Map

China: Húnán

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Húnán Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Chángdé Shì常德市Prefecture-level City5,740,8755,714,623
Ānxiāng Xiàn安乡县County543,602525,844
Dĭngchéng Qū鼎城区District836,799836,839
Hànshòu Xiàn汉寿县County764,213800,019
Jīnshì Shì津市市County-level City243,242250,898
Línlĭ Xiàn临澧县County411,971400,839
Lĭ Xiàn澧县County824,902826,655
Shímén Xiàn石门县County673,435599,287
Táoyuán Xiàn桃源县County932,771853,662
Wŭlíng Qū武陵区District509,940620,580
Chángshā Shì长沙市Prefecture-level City6,138,7197,040,952
Chángshā Xiàn长沙县County774,707979,472
Fúróng Qū芙蓉区District390,074523,997
Kāifú Qū开福区District423,645567,166
Liúyáng Shì浏阳市County-level City1,307,5721,279,469
Níngxiāng Xiàn宁乡县County1,247,2181,166,138
Tiānxīn Qū天心区District396,827475,221
Wàngchéng Qū望城区District686,349523,660
Yuèlù Qū岳麓区District409,939801,781
Yŭhuā Qū雨花区District502,388724,048
Chēnzhōu Shì郴州市Prefecture-level City4,324,8124,583,531
Ānrén Xiàn安仁县County361,098382,708
Bĕihú Qū北湖区District314,477419,784
Guìdōng Xiàn桂东县County167,045226,562
Guìyáng Xiàn桂阳县County725,168696,922
Jiāhé Xiàn嘉禾县County307,657296,811
Línwŭ Xiàn临武县County303,290338,445
Rŭchéng Xiàn汝城县County342,861330,260
Sūxiān Qū苏仙区District340,537402,750
Yízhāng Xiàn宜章县County534,250579,340
Yŏngxīng Xiàn永兴县County576,848572,655
Zīxīng Shì资兴市County-level City351,581337,294
Héngyáng Shì衡阳市Prefecture-level City6,784,8917,148,344
Chángníng Shì常宁市County-level City795,223810,447
Héngdōng Xiàn衡东县County594,131630,029
Héngnán Xiàn衡南县County982,217954,619
Héngshān Xiàn衡山县County381,300384,196
Héngyáng Xiàn衡阳县County1,087,7771,103,677
Lĕiyáng Shì耒阳市County-level City1,180,2351,151,554
Nányuè Qū南岳区District53,42359,681
Qídōng Xiàn祁东县County884,957979,855
Shígŭ Qū石鼓区District233,674231,592
Yànfēng Qū雁峰区District195,001212,914
Zhēngxiāng Qū蒸湘区District219,044298,686
Zhūhuī Qū珠晖区District177,909331,094
Huáihuà Shì怀化市Prefecture-level City4,639,7384,741,673
Chénxī Xiàn辰溪县County478,708453,565
Hèchéng Qū鹤城区District346,522552,622
Hóngjiāng Shì洪江市County-level City485,061477,996
Huìtóng Xiàn会同县County331,392318,686
Jìngzhōu Miáozú Dòngzú Zìzhìxiàn靖州苗族侗族自治县Autonomous County245,444245,116
Máyáng Miáozú Zìzhìxiàn麻阳苗族自治县Autonomous County335,027343,309
Tōngdào Dòngzú Zìzhìxiàn通道侗族自治县Autonomous County206,327206,651
Xīnhuăng Dòngzú Zìzhìxiàn新晃侗族自治县Autonomous County241,690244,322
Xùpŭ Xiàn溆浦县County798,983741,014
Yuánlíng Xiàn沅陵县County599,680582,582
Zhĭjiāng Dòngzú Zìzhìxiàn芷江侗族自治县Autonomous County334,229339,161
Zhōngfāng Xiàn中方县County236,675236,649
Lóudĭ Shì娄底市Prefecture-level City3,783,2333,784,634
Lĕngshuĭjiāng Shì冷水江市County-level City339,701327,146
Liányuán Shì涟源市County-level City996,893995,515
Lóuxīng Qū娄星区District398,577496,744
Shuāngfēng Xiàn双峰县County840,626854,069
Xīnhuà Xiàn新化县County1,207,4361,111,160
Shàoyáng Shì邵阳市Prefecture-level City6,963,6197,071,735
Bĕită Qū北塔区District67,538104,609
Chéngbù Miáozú Zìzhìxiàn城步苗族自治县Autonomous County241,517250,633
Dàxiáng Qū大祥区District277,672340,605
Dòngkŏu Xiàn洞口县County752,581770,473
Lónghuí Xiàn隆回县County1,056,7271,095,392
Shàodōng Xiàn邵东县County1,139,536896,619
Shàoyáng Xiàn邵阳县County887,378915,600
Shuāngqīng Qū双清区District262,658307,980
Suíníng Xiàn绥宁县County339,235351,139
Wŭgāng Shì武冈市County-level City694,847734,870
Xīnníng Xiàn新宁县County557,120560,742
Xīnshào Xiàn新邵县County686,810743,073
Xiāngtán Shì湘潭市Prefecture-level City2,672,0692,752,171
Sháoshān Shì韶山市County-level City95,29986,036
Xiāngtán Xiàn湘潭县County1,061,269917,616
Xiāngxiāng Shì湘乡市County-level City807,718788,216
Yuètáng Qū岳塘区District344,912458,455
Yŭhú Qū雨湖区District362,871501,848
Xiāngxī Tŭjiāzú Miáozú Zìzhìzhōu湘西土家族苗族自治州Tujia and Miao Autonomous Prefecture2,463,6172,549,558
Băojìng Xiàn保靖县County260,034278,169
Fènghuáng Xiàn凤凰县County343,878346,814
Gŭzhàng Xiàn古丈县County119,202127,297
Huāyuán Xiàn花垣县County253,750288,581
Jíshŏu Shì吉首市County-level City294,297302,065
Lóngshān Xiàn龙山县County490,363501,590
Lúxī Xiàn泸溪县County256,869275,370
Yŏngshùn Xiàn永顺县County445,224429,672
Yìyáng Shì益阳市Prefecture-level City4,309,1434,307,933
Ānhuà Xiàn安化县County900,759900,995
Hèshān Qū赫山区District831,114836,455
Nán Xiàn南县County703,823725,288
Táojiāng Xiàn桃江县County775,444769,863
Yuánjiāng Shì沅江市County-level City700,236666,270
Zīyáng Qū资阳区District397,767409,062
Yŏngzhōu Shì永州市Prefecture-level City5,367,1065,194,275
Dào Xiàn道县County624,199606,299
Dōng'ān Xiàn东安县County556,501546,744
Jiānghuá Yáozú Zìzhìxiàn江华瑶族自治县Autonomous County437,835411,539
Jiāngyŏng Xiàn江永县County235,893231,898
Lánshān Xiàn蓝山县County332,937328,385
Lĕngshuĭtān Qū冷水滩区District423,462488,010
Línglíng Qū零陵区District553,077532,705
Níngyuăn Xiàn宁远县County738,259702,562
Qíyáng Xiàn祁阳县County944,602852,204
Shuāngpái Xiàn双牌县County161,510164,947
Xīntián Xiàn新田县County358,831328,982
Yuèyáng Shì岳阳市Prefecture-level City5,011,4165,476,084
Huáróng Xiàn华容县County703,416708,898
Jūnshān Qū君山区District207,174240,468
Línxiāng Shì临湘市County-level City448,452498,319
Mìluó Shì汨罗市County-level City658,867692,080
Píngjiāng Xiàn平江县County931,996947,574
Xiāngyīn Xiàn湘阴县County646,180680,875
Yuèyánglóu Qū岳阳楼区District542,599814,369
Yuèyáng Xiàn岳阳县County709,512716,829
Yúnxī Qū云溪区District163,220176,672
Zhāngjiājiè Shì张家界市Prefecture-level City1,493,1151,478,149
Cílì Xiàn慈利县County636,659602,736
Sāngzhí Xiàn桑植县County402,733380,885
Wŭlíngyuán Qū武陵源区District47,75552,724
Yŏngdìng Qū永定区District405,968441,804
Zhūzhōu Shì株洲市Prefecture-level City3,581,8203,857,100
Chálíng Xiàn茶陵县County493,059575,436
Hétáng Qū荷塘区District260,835309,061
Lĭlíng Shì醴陵市County-level City934,396947,387
Lúsōng Qū芦淞区District226,162247,518
Shífēng Qū石峰区District272,258283,179
Tiānyuán Qū天元区District120,741215,392
Yánlíng Xiàn炎陵县County164,807202,071
Yōu Xiàn攸县County679,839693,458
Zhūzhōu Xiàn株洲县County429,723383,598
Húnán湖南省Province63,274,17365,700,762

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2016, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males33,776,459
Females31,924,303
Urbanization (C 2010)
Rural37,247,699
Urban28,453,063
Age Groups (C 2010)
0-14 years11,576,515
15-64 years47,704,886
65+ years6,419,361
Age Distribution (C 2010)
0-9 years8,111,162
10-19 years7,649,280
20-29 years10,888,369
30-39 years10,027,833
40-49 years11,754,032
50-59 years7,714,233
60-69 years5,241,020
70-79 years3,186,144
80+ years1,128,689
Generations in Household (C 2010)
15,185,943
29,010,370
34,238,798
4+190,599