Home
Yemen Map

Yemen

Republic of Yemen

Governorates

The population of the governorates of Yemen according to census results and official projections.

NameAbbr.StatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (Cf)
1994-12-16
Population
Census (Cf)
2004-12-16
Population
Projection (P)
2022-07-01
YemenYEMRepاليَمَنṢan'ā'455,00014,587,80719,685,16131,890,000
AbyānABYGovأبينZinjibār16,500342,628433,819...1650000
'Adan [Aden]ADAGovعدن'Adan750404,257589,419...75000
Aḍ-Ḍāli' [Dhale]DALGovالضالعAḍ-Ḍāli'4,000330,062470,564...400000
Al-Bayḍā'BAYGovالبيضاءAl-Bayḍā'9,300454,608577,369...930000
Al-ḤudaydahHUDGovالحديدةAl-Ḥudaydah13,3001,558,5132,157,552...1330000
Al-JawfJAWGovالجوفAl-Ḥazm39,500347,639443,797...3950000
Al-MahrahMARGovالمهرةAl-Ghayḍah67,00056,42588,594...6700000
Al-Maḥwīt [Mahweet]MAHGovالمحويتAl-Maḥwīt2,300371,595494,557...230000
Amānah al-'Āṣmah [Sana'a City]AAACapأمانة العاصمةṢan'ā'4001,003,6271,747,834...40000
'AmrānAMRGovعمران'Amrān7,900731,873877,786...790000
DhamārDHAGovذمارDhamār7,600981,6741,330,108...760000
Ḥaḍramaūt [Hadhramaut]HADGovحضرموتAl-Mukallā167,000755,6311,028,556...16700000
ḤajjahHAJGovحجةḤajjah8,3001,091,7881,479,568...830000
IbbIBBGovإبIbb5,4001,665,0542,131,861...540000
Laḥij [Laheg]LAHGovلحجLaḥij12,700555,742722,694...1270000
Ma'rib [Mareb]MARGovمأربMa'rib17,500181,740238,522...1750000
RaymahRAYGovريمه1,900291,533394,448...190000
Ṣa'dahSADGovصعدهṢa'dah12,400481,617695,033...1240000
Ṣan'ā'SANGovصنعاءṢan'ā'11,900746,812919,215...1190000
ShabwahSHAGovشبوة'Atāq39,000364,932470,440...3900000
Ta'izz [Taiz]TAIGovتعزTa'izz10,0001,870,0572,393,425...1000000

Major Cities

 NameAdm.Population
Census (C)
2004-12-16
1Ṣan'ā'SAN1,707,531
2'AdanADA588,938
3Ta'izzTAI466,968
4Al-ḤudaydahHUD409,994
5IbbIBB212,992
6Al-MukallāHAD182,478
7DhamārDHA146,346
8'AmrānAMR77,825
9BājilHUD55,760
10Ṣa'dahSAD51,870

Contents: Cities & Villages

The population of all Yemeni cities and villages with more than 10,000 inhabitants according to census results.

NameNativeAdm.Population
Census (C)
1975-02-01
Population
Census (C)
2004-12-16
Area
'AbsعبسHAJ...15,5680
'Adan [Aden]عدنADA240,400588,9380
Aḍ-ḌaḥiالضحيHUD...13,5170
Aḍ-Ḍāli' [Dhale]الضالعDAL...18,3520
Ad-DīsالديسHAD...13,5940
Al-Bayḍā'البيضاءBAY6,50029,8530
Al-GhayḍahالغيظهMAR...13,9870
Al-ḤabīlaynالحبيلينLAH...10,2480
Al-ḤazmالحزمJAW...13,6580
Al-ḤudaydahالحديدهHUD88,700409,9940
Al-JarrāḥīالجراحيHUD...18,8720
Al-KhawkhahالخوخهHUD...12,4340
Al-MaḥābishahالمحابشةHAJ...14,2250
Al-MaḥwītالمحويتMAH2,60013,0080
Al-ManṣūrīyahالمنصورةHUD...12,4200
Al-Marāwi'ahالمراوعةHUD6,80023,1470
Al-MarhinahالمرهنةJAW...20,9250
Al-MilāḥahالملاحةJAW...15,1900
Al-MisrākhالمسراخTAI...10,1410
Al-MukallāالمكلاHAD45,000182,4780
Al-Qā'idahالقاعدةIBB...39,2540
Al-QaṭnالقطنHAD...13,0120
Al-Quţay'القطيعHUD...14,9900
'AmrānعمرانAMR5,40077,8250
Ar-RāhidahالراهدةTAI...12,1770
Ash-ShihrالشحرHAD...47,6630
'AtāqعتقSHA...21,5050
At-TuḥaytāالتحيتاHUD...11,8080
At-TurbahالتربةTAI...10,5050
Az-ZaydīyahالزيديةHUD5,30018,5040
BājilباجلHUD7,30055,7600
Bayḥān (al-Qiṣāb) [Beihan]بيحانSHA...13,2340
Bayt al-Faqīhبيت الفقيهHUD13,30039,4450
ḌaiḥānضحيانSAD...10,8270
DamtدمتDAL...14,8770
DhamārذمارDHA21,000146,3460
Ghayl Bā Wazīrغيل باوزيرHAD...21,2590
ḤajjahحجةHAJ6,30035,1800
ḤaraḍحرضHAJ...26,7630
ḤaysحيسHUD...15,0480
IbbإبIBB20,600212,9920
Ja'ārجعارABY...29,4950
JiblahجبلهIBB...13,3250
KhamrخمرAMR...15,2300
Laḥij (Al-Hawtah)لحجLAH...25,8810
LawdarلودرABY...13,5780
Ma'barمعبرDHA...24,7070
MaqbanahمقبنةTAI...10,6440
Qa'ṭabahقعطبهDAL...10,6040
Radā'رداعBAY6,90051,0870
RayḍahريدهAMR...14,0460
Ṣa'dahصعدةSAD4,60051,8700
SaḥḥārسحارSAD...12,1000
Ṣan'ā' (incl. ar-Rawḍah) [Sana'a]صنعاءSAN134,6001,707,5310
Say'ūnسيئونHAD20,00049,0830
ShafarشفرHAJ...12,8940
ShibāmشبامHAD...13,3160
Ta'izz [Taiz]تعزTAI86,900466,9680
TarīmتريمHAD...48,0790
YarīmيريمIBB8,00046,9640
ZabīdزبيدHUD7,60021,5760
ZinjibārزنجبارABY...20,0710

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map