Home
Tunisia Map

Tunisia

Republic of Tunisia

Governorates

The population of the governorates of Tunisia according to census results and latest official estimates.

NameAbbr.NativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1984-03-30
Population
Census (C)
1994-04-20
Population
Census (C)
2004-04-28
Population
Census (C)
2014-04-23
Population
Estimate (E)
2023-01-01
 
TunisiaTUNتونسTūnis163,6106,966,1738,785,3649,910,87210,982,75411,850,232
Al-Kāf (Kef)KAFالكافAl-Kāf4,965247,672272,352258,790243,156247,741496500
Al-Mahdiyah (Mahdia)MAHالمهديةAl-Mahdiyah2,966270,435335,744377,853410,812448,273296600
Al-Munastīr (Monastir)MUNالمنستيرAl-Munastīr1,019278,478363,901455,590548,828611,118101900
Al-Qaṣrayn (Kasserine)QASالقصرينAl-Qaṣrayn8,260297,959386,908412,278439,243465,832826000
Al-Qayrawān (Kairouan)QAYالقيروانAl-Qayrawān6,712421,607532,709546,209570,559601,915671200
Aryānah (Ariana)ARYأريانةAryānah482374,192290,634422,246576,088674,02548200
Bājah (Béja)BAJباجةBājah3,740274,706303,853304,501303,032308,710374000
Banzart (Bizerte)BINبنزرتBanzart3,750394,670483,086524,128568,219600,012375000
Bin 'Arūs (Ben Arous)BARبن عروسBin 'Arūs761246,193371,745505,773631,842721,95676100
Jundūbah (Jendouba)JUNجندوبةJundūbah3,102359,429404,783416,608401,477405,167310200
Madanīn (Médenine)MADمدنينMadanīn9,167295,889386,185432,503479,520522,294916700
Manūbah (Manouba)MANمنوبةManūbah1,137Aryānah278,660335,912379,518426,525113700
Nābul (Nabeul)NABنابلNābul2,788461,405578,618693,890787,920873,824278800
Qābis (Gabès)QABقابسQābis7,166240,016311,713342,630374,300407,078716600
Qafṣah (Gafsa)QAFقفصةQafṣah7,807235,723307,513323,709337,331355,341780700
Qibilī (Kébili)QIBقبليQibilī22,45495,371131,914143,218156,961171,4782245400
Ṣafāqis (Sfax)SAFصفاقسṢafāqis7,545577,992733,687855,256955,4211,028,364754500
Sīdī Bū Zayd (Sidi Bouzid)SBZسيدي بوزيدSīdī Bū Zayd7,405288,528377,143395,506429,912459,891740500
Silyānah (Siliana)SILسليانةSilyānah4,642222,038244,910233,985223,087229,153464200
Sūsah (Sousse)SUSسوسةSūsah2,669322,491433,709544,413674,971753,670266900
Taṭāwīn (Tataouine)TATتطاوينTaṭāwīn38,889100,329135,703143,524149,453152,0693888900
Tawzar (Tozeur)TAWتوزرTawzar5,59367,94389,05597,526107,912116,316559300
Tūnis [Tunis]TUNتونسTūnis288774,364887,803983,8611,056,2471,078,41228800
Zaghwān (Zaghouan)ZAGزغوانZaghwān2,820118,743143,036160,963176,945191,066282000

Major Cities

 NameAdm.Population
Estimate (E)
2023-01-01
1TūnisTUN599,368
2ṢafāqisSAF286,636
3SūsahSUS250,540
4BanzartBIN154,300
5Al-QayrawānQAY153,900
6SukrahARY153,307
7Sīdī ḤusaynTUN130,255
8RawādARY124,000
9AryānahARY123,079

Contents: Cities & Towns

The population of all cities and communes with more than 20,000 inhabitants according to census results and latest estimates.

NameNativeAdm.Population
Census (C)
1984-03-30
Population
Census (C)
2004-04-28
Population
Census (C)
2014-04-23
Population
Estimate (E)
2023-01-01
Area 
Ad-Dandān (Den Den)الدندانMAN...24,73226,78730,293337
Akūdah (Akouda)أكودةSUS...21,23727,20031,9382313
Al-'Ayn (El Aïn)العينSAF...38,25043,33347,8711492
Al-Biqāliṭah (Bekalta)البقالطةMUN...13,69517,85020,5064027
Al-Faḥṣ (El Fahs)الفحصZAG...19,31523,55625,1000
Al-Ḥāmmah (El Hamma)الحامةQAB...34,83541,60747,0000
Al-Ḥammāmāt (Hammamet)الحماماتNAB30,44163,11673,23679,6000
Al-Jamm (El Jem)الجمMAD12,79118,30221,54425,0002091
Al-Judaydah (Djedeida)الجديدةMAN...24,74628,66032,3000
Al-Kāf (Le Kef)الكافKAF34,51945,19153,59660,0000
Al-Karam (Le Kram)الكرمTUN...58,15274,13288,151963
Al-Mahdiyah (Mahdia)المهديةMAD36,80045,97751,80357,2000
Al-Marsā (La Marsa)المرسىTUN...77,89092,987101,6013062
Al-Mitlawī (Métlaoui)المتلويQAF29,95037,09938,12938,6000
Al-Muknīn (Moknine)المكنينMUN31,78348,38957,11162,8025654
Al-Munastīr (Monastir)المنستيرMUN35,50071,54693,306107,1274391
Al-Munayhilah (Mnihla)المنيهلةARY...40,17658,64177,1001370
Al-Murnāqiyah (Mornaguia)المرناقيةMAN...13,69119,83423,1001384
Al-Murūj (El Mourouj)المروجBAR...81,986104,538120,7321599
Al-Qal'at al-Kabīrah (Kalâa Kebira)القلعة الكبيرةSUS...45,99053,32357,00012372
Al-Qal'at aṣ-Ṣaghīrah (Kalâa Seghira)القلعة الصغيرةSUS...25,07834,54840,4003446
Al-Qaṣr (El Ksar)القصرQAF...29,61733,72936,7000
Al-Qaṣrayn (Kasserine)القصرينQAS47,60676,24384,36590,5000
Al-Qayrawān (Kairouan)القيروانQAY72,254117,903139,070153,9000
Al-Wardānīn (Ouerdanine)الوردانينMUN...18,85221,81423,7065137
Ar-Rudayyif (Redeyef)الرديفQAF...26,14325,04624,9000
Aryānah (Ariana)أريانةARY...97,687114,486123,0791856
Ash-Shābbah (Chebba)الشابةMAD...19,88322,22723,7009051
Ash-Shayḥah (Chihia)الشيحةSAF...23,62526,30429,700753
As-Sāḥilīn M'utmar (Sahline Moôtmar)الساحلين معتمرMUN...15,07318,99621,5332943
At-Taḍāmun (Ettadhamen)التضامنARY...78,31184,31285,142340
Az-Zahrā' (Ezzahra)الزهراءBAR...31,79234,96236,298708
Az-Zuhūr (Ezzouhour)الزهورSUS...11,66917,40920,289354
Bājah (Béja)باجةBAJ46,70856,67761,56864,9000
Banī Khiyār (Béni Khiar)بني خيارNAB...16,99221,62424,5000
Banzart (Bizerte)بنزرتBIN94,509114,371138,430154,3000
Bārdaw (Le Bardo)باردوTUN65,66970,24471,96171,416677
Bin Qirdān (Ben Gardane)بن قردانMAD9,40058,10166,56772,8000
Bin 'Arūs (Ben Arous)بن عروسBAR52,10574,93288,32296,6051456
Bū Mahl al-Bassātīn (Bou Mhel El Bassatine)بومهل البساتينBAR...27,97740,10150,6042017
Bū Sālim (Bou Salem)بوسالمJUN...20,09820,81821,2000
Dār Sha'bān (Dar Châabane)دار شعبانNAB...35,85942,14047,2000
Dawwār Hayshar (Douar Hicher)دوار هيشرMAN...75,53582,53291,5000
Dūz (Douz)دوزQIB16,53527,06030,24533,1000
Firiyānah (Fériana)فريانةQAS14,40024,19829,57232,2000
Fūshānah (Fouchana)فوشانةBAR...33,95845,10753,3000
Ghannūsh (Ghannouch)غنوشQAB...22,68128,05132,5812019
Ghār ad-Dimā' (Ghardimaou)غار الدماءJUN...19,68819,49519,2000
Ḥalq al-Wādī (La Goulette)حلق الواديTUN...28,40745,71160,9161236
Ḥammām al-Anif (Hammam Lif)حمام الأنفBAR...38,40142,51844,2071142
Ḥammām ash-Shaṭṭ (Hammam Chott)حمام الشطBAR...24,84731,85837,2362629
Ḥammām Sūsah (Hammam Sousse)حمام سوسةSUS...34,68542,69147,5201847
Jammāl (Jemmal)جمالMUN...41,78650,27555,2856358
Jarbah Ajīm (Djerba Ajim)جربة أجيمMAD...24,16624,29425,19315942
Jarbah Madyūnī (Djerba Midoun)جربة مديونMAD...50,45963,52873,22418927
Jarbah Ḥawmat as-Sūq (Djerba Houmt Souk)جربة حومة السوقMAD...64,91975,90484,49416282
Jarjīs (Zarzis)جرجيسMAD49,06370,89572,61175,9000
Jundūbah (Jendouba)جندوبةJUN23,24943,99746,25147,5000
Madanīn (Médenine)مدنينMAD26,60261,70571,40679,0000
Majāz al-Bāb (Medjez El Bab)مجاز البابBAJ...20,30822,28724,1000
Manūbah (La Manouba)منوبةMAN...26,66632,00536,194865
Manzil Jamīl (Menzel Jemil)منزل جميلBIN...18,34422,23124,5004574
Manzil Tamīm (Menzel Temime)منزل تميمNAB23,75334,51638,90842,2000
Manzil Bū Ruqaybah (Menzel Bourguiba)منزل بورقيبةBIN51,39947,74254,53658,8000
Manzil Būzalafah (Menzel Bouzelfa)منزل بوزلفةNAB...15,67018,55120,3000
Maqrīn (Mégrine)مقرينBAR...24,03126,72027,9601486
Masākin (M'saken)مساكنSUS...55,72160,15164,00015128
Māṭir (Mateur)ماطرBIN25,04131,34532,49231,7000
Menzil 'Abd ar-Raḥmān (Menzel Abderrahmane)منزل عبد الرحمانBIN...16,82419,08521,059907
Mūḥammadiyah (Mohamedia)محمديةBAR...40,66261,06076,0002575
Murnāq (Mornag)مرناقBAR...26,40630,05831,7008654
Nābul (Nabeul)نابلNAB39,53156,38770,43781,2002704
Nafṭah (Nefta)نفطةTAW...20,30821,65422,7000
Qābis (Gabès)قابسQAB92,25890,68199,426107,6343096
Qafṣah (Gafsa)قفصةQAF60,97084,67695,242103,4000
Qarmadah (Gremda)قرمدةSAF...36,40540,86245,1411412
Qaṣr Hilāl (Ksar Hellal)قصر هلالMUN...39,99149,37655,4152192
Qibilī (Kébili)قبليQIB11,78024,04226,31027,8006373
Qulaybiyah (Kélibia)قليبيةNAB24,59543,20946,85350,5000
Qurbah (Korba)قربةNAB...34,80738,90242,8000
Qurunbāliyah (Grombalia)قرنباليةNAB...18,85623,88127,2000
Quṣūr as-Sāf (Ksour Essef)قصور السافMAD19,41526,21928,83432,0000
Rādis (Radès)رادسBAR...44,85759,99872,2091820
R'ās al-Jabal (Ras Jebel)رأس الجبلBIN...25,30128,57431,0000
Rawād (Raoued)روادARY...53,91194,961124,0003817
Ṣafāqis (Sfax)صفاقسSAF231,911270,917280,566286,6366922
Sāqiyat ad-Dā'ir (Sakiet Eddaïer)ساقية الدائرSAF...34,93138,00241,8001378
Sāqiyat az-Zayt (Sakiet Ezzit)ساقية الزيتSAF...44,88653,23960,2002178
Sīdī Bū Zayd (Sidi Bouzid)سيدي بوزيدSBZ19,20039,52347,59552,3000
Sīdī Ḥusayn (Sidi Hassine)سيدي حسينTUN...79,381109,672130,2556437
Silyānah (Siliana)سليانةSIL12,43324,24331,25135,9001400
Subayṭilah (Sbeïtla)سبيطةQAS12,02220,25323,76425,400897
Sukrah (La Soukra)سكرةARY...89,151129,693153,3072801
Sulaymān (Soliman)سليمانNAB...29,06037,74945,0534937
Sūq al-Aḥad (Souk Lahad)سوق الأحدQIB...12,93613,21814,9000
Sūsah [Sousse]سوسةSUS83,509173,047221,715250,5403937
Ṭabarqah (Tabarka)طبرقةJUN...15,17119,77022,1000
Ṭabulbah (Téboulba)طبلبةMUN...31,15437,48541,7312352
Ṭaburbah (Tebourba)طبربةMAN...24,17527,54529,9000
Tājarwīn (Tajerouine)تاجروينKAF...18,18517,53017,1000
Tākalsah (Takelsa)تاكلسةNAB...20,16922,15124,10927853
Taṭāwīn (Tataouine)تطاوينTAT30,37159,34666,92470,2000
Tawzar (Tozeur)توزرTAW21,60432,40037,37041,3000
Tīnah (Thyna)طينةSAF...26,63533,41941,2000
Tīnjah (Tinja)تينجةBIN...17,45421,13923,6001031
Tūnis [Tunis]تونسTUN596,654649,072637,568599,36810431
Umm al-'Arā'is (Moularès)أم العرائسQAF...23,84121,43120,2000
Wādī al-Layl (Oued Ellil)وادي الليلMAN...47,61457,85166,1004681
Zaghwān (Zaghouan)زغوانZAG10,10016,03720,79822,6000
Zāwiyat Sūsah (Zaouiet Sousse)زاوية سوسةSUS...10,45520,99228,1001563

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map