Home
Show Map

Iran: West Azerbaijan

Counties

The population of the counties in West Azerbaijan (Āzārbāyjān-e Gharbī) Province by census years.

NameNativeStatusPopulation
Census
1996-10-25
Population
Census
2006-10-25
Population
Census
2011-10-24
Population
Census
2016-09-24
 
Būkānشهرستان بوکانCounty......224,628251,409
Chāldorānشهرستان چالدرانCounty......46,39845,060
Chāypārehشهرستان چایپارهCounty......43,20647,292
Khūyشهرستان خویCounty......354,309348,664
Mahābādشهرستان مهابادCounty......215,529236,849
Mākūشهرستان ماکوCounty......88,86394,751
Mīāndūāb [Miandoab]شهرستان میاندوآبCounty......260,628273,949
Naqadehشهرستان نقدهCounty......121,602127,671
Orūmīyeh [Urmia]شهرستان ارومیهCounty......963,7381,040,565
Oshnavīehشهرستان اشنویهCounty......70,03073,886
Pīrānshahrشهرستان پیرانشهرCounty......123,639138,864
Poldashtشهرستان پلدشتCounty......42,07142,170
Salmāsشهرستان سلماسCounty......192,591196,546
Sardashtشهرستان سردشتCounty......111,590118,849
Shāhīn Dezhشهرستان شاهین‌دژCounty......91,11392,456
Showṭشهرستان شوطCounty......52,51955,682
Takābشهرستان تکابCounty......78,12280,556
Āzārbāyjān-e Gharbī [West Azerbaijan]آذربایجان غربیProvince2,496,3202,873,4593,080,5763,265,219

Contents: Cities

The population of all cities in West Azerbaijan (Āzārbāyjān-e Gharbī) Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender).

Name NativeStatusCountyPopulation
Census
1996-10-25
Population
Census
2006-10-25
Population
Census
2011-10-24
Population
Census
2016-09-24
 
ĀvājīqآواجیقCityChāldorān...1,6921,5161,663
BārūqباروقCityMīāndūāb...4,0504,1184,225
BāzargānبازرگانCityMākū...9,2259,5519,979
BūkānبوکانCityBūkān120,020150,703170,600193,501
ChāhārborjچهاربرجCityMīāndūāb...7,9558,6819,406
Dīzaj Dīzدیزج دیزCityKhūy......7,8968,282
FīrūraqفیرورقCityKhūy8,0508,2608,8379,190
GerdkashānehگردکشانهCityPīrānshahr...1,5441,6734,201
Īvāvghlī [Ivughli]ایواوغلیCityKhūy...3,4883,1673,320
KeshāvarzکشاورزCityShāhīn Dezh...3,5543,9044,138
KhalīfānخلیفانCityMahābād......962749
Khūy [Khoy]خویCityKhūy148,944181,465200,958198,845
MahābādمهابادCityMahābād107,799135,780147,268168,393
Maḥmūd'ābādمحمودآبادCityShāhīn Dezh...6,0336,6806,866
MākūماکوCityMākū33,40642,56042,75146,581
MarganlarمرگنلرCityShowṭ......2,2472,294
Mīāndūāb [Miandoab]میاندوآبCityMīāndūāb90,141114,153123,081134,425
Mīr'ābādمیرآبادCitySardasht...4,5255,4306,000
Moḥamadyār [Mohammadyar]محمدیارCityNaqadeh6,7988,0368,6049,313
NālūsنالوسCityOshnavīeh...2,4882,9382,973
NaqadehنقدهCityNaqadeh64,80773,43875,55081,598
Nāzok-e 'Olyāنازک علیاCityPoldasht......2,7612,667
Nūshīnنوشین‌شهرCityOrūmīyeh5,7086,7647,1838,380
Orūmīyeh [Urmia]ارومیهCityOrūmīyeh435,200583,255667,499736,224
OshnavīehاشنویهCityOshnavīeh23,56930,63232,72339,801
PīrānshahrپیرانشهرCityPīrānshahr33,80558,17769,04991,515
PoldashtپلدشتCityPoldasht7,6868,6729,96311,472
Qarah Ziyā'āldīnقره‌ضیاءالدینCityChāypāreh20,26622,67123,76926,767
QaṭūrقطورCityKhūy......4,6635,147
QūshchīقوشچیCityOrūmīyeh3,0933,0202,5262,787
RabaṭربطCitySardasht...8,22912,06815,750
SalmāsسلماسCitySalmās65,41681,34288,19692,811
SardashtسردشتCitySardasht30,90437,69942,16746,412
SerowسروCityOrūmīyeh...1,7001,5301,800
Shāhīn Dezhشاهین‌دژCityShāhīn Dezh29,02034,66038,39643,131
ShowṭشوطCityShowṭ17,48219,78721,04725,381
Sīah Cheshmehسیه‌چشمهCityChāldorān13,01214,71515,78617,804
SīlvānehسیلوانهCityOrūmīyeh...1,3781,4901,614
Sīmīneh [Simmineh]سیمینهCityBūkān...9861,1731,345
TakābتکابCityTakāb42,56944,04344,04049,677
Tāzeh Shahrتازه‌شهرCitySalmās7,4668,2758,8648,629
Zur'ābādزرآبادCityKhūy......1,2391,147

Source: Statistical Centre of Iran (web).