Home
Show Map

China: Yúnnán

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Yúnnán Province according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2018-12-31
Băoshān Shì保山市Prefecture-level City2,348,3152,506,4912,627,000
Chāngníng Xiàn昌宁县County333,241343,566360,100
Lónglíng Xiàn龙陵县County260,097277,319293,600
Lóngyáng Qū隆阳区District846,865935,618980,400
Shīdiàn Xiàn施甸县County314,187305,223320,000
Téngchōng Shì腾冲市County-level City593,925644,765672,900
Chŭxióng Yízú Zìzhìzhōu楚雄彝族自治州Yi Autonomous Prefecture2,542,5302,684,1692,748,000
Chŭxióng Shì楚雄市County-level City503,682588,620600,100
Dàyáo Xiàn大姚县County279,838273,315280,200
Lùfēng Xiàn禄丰县County414,258422,770432,300
Móudìng Xiàn牟定县County195,322208,726212,800
Nánhuá Xiàn南华县County227,970236,133243,100
Shuāngbǎi Xiàn双柏县County153,403159,867161,100
Wŭdìng Xiàn武定县County262,601271,963280,100
Yáo'ān Xiàn姚安县County199,071197,676205,400
Yŏngrén Xiàn永仁县County103,606109,304111,600
Yuánmóu Xiàn元谋县County202,779215,795221,300
Dàlĭ Báizú Zìzhìzhōu大理白族自治州Bai Autonomous Prefecture3,296,5523,456,3233,599,300
Bīnchuān Xiàn宾川县County324,412348,754362,400
Dàlĭ Shì大理市County-level City521,169652,045679,100
Ĕryuán Xiàn洱源县County315,003268,313279,300
Hèqìng Xiàn鹤庆县County249,030255,328266,000
Jiànchuān Xiàn剑川县County165,900169,973178,500
Mídù Xiàn弥渡县County296,860313,156324,800
Nánjiàn Yízú Zìzhìxiàn南涧彝族自治县Autonomous County209,887211,433220,300
Wēishān Yízú Huízú Zìzhìxiàn巍山彝族回族自治县Autonomous County296,124304,368315,800
Xiángyún Xiàn祥云县County437,371455,605473,000
Yàngbì Yízú Zìzhìxiàn漾濞彝族自治县Autonomous County105,380102,305107,700
Yŏngpíng Xiàn永平县County178,438175,163183,500
Yúnlóng Xiàn云龙县County196,978199,880208,900
Déhóng Dăizú Jĭngpōzú Zìzhìzhōu德宏傣族景颇族自治州Dai and Jingpo Autonomous Prefecture1,082,5991,211,4401,316,000
Liánghé Xiàn梁河县County150,985154,175161,300
Lŏngchuān Xiàn陇川县County170,006181,580196,200
Máng Shì [Luxi]芒市County-level City337,406389,891423,600
Ruìlì Shì瑞丽市County-level City155,210180,627210,200
Yíngjiāng Xiàn盈江县County268,992305,167324,700
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu [Dêqên]迪庆藏族自治州Tibetan Autonomous Prefecture353,518400,182414,000
Déqīn Xiàn [Dêqên]德钦县County60,08566,58968,200
Wéixī Lìsùzú Zìzhìxiàn维西傈僳族自治县Autonomous County146,017160,605165,400
Xiānggélĭlā Shì [Shangri-La]香格里拉市County-level City147,416172,988180,400
Hónghé Hānízú Yízú Zìzhìzhōu红河哈尼族彝族自治州Hani and Yi Autonomous Prefecture4,130,4634,500,8964,744,000
Gèjiù Shì个旧市County-level City453,311459,781470,500
Hékŏu Yáozú Zìzhìxiàn河口瑶族自治县Autonomous County95,451104,609110,200
Hónghé Xiàn红河县County267,627296,480315,500
Jiànshuĭ Xiàn建水县County513,712531,456555,500
Jīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú Zìzhìxiàn金平苗族瑶族傣族自治县Autonomous County316,171356,227378,000
Kāiyuăn Shì开远市County-level City292,039322,693338,300
Lǜchūn Xiàn绿春县County201,256222,180236,200
Lúxī Xiàn泸西县County365,585400,734424,500
Mĕngzì Shì蒙自市County-level City340,051417,156458,300
Mílè Shì弥勒市County-level City495,642539,725567,300
Píngbiān Miáozú Zìzhìxiàn屏边苗族自治县Autonomous County149,088153,964155,300
Shípíng Xiàn石屏县County277,580299,114314,600
Yuányáng Xiàn元阳县County362,950396,777419,800
Kūnmíng Shì昆明市Prefecture-level City5,781,2946,432,2096,850,000
Ānníng Shì安宁市County-level City295,173341,341381,000
Chénggòng Qū呈贡区District180,685310,843353,100
Dōngchuān Qū东川区District275,564271,917284,000
Fùmín Xiàn富民县County140,046145,554158,100
Guāndù Qū官渡区District1,398,305853,371913,900
Jìnníng Qū [← Jìnníng Xiàn]晋宁区District267,739283,784309,200
Lùquàn Yízú Miáozú Zìzhìxiàn禄劝彝族苗族自治县Autonomous County429,355396,404414,500
Pánlóng Qū盘龙区District344,754809,881842,000
Shílín Yízú Zìzhìxiàn石林彝族自治县Autonomous County223,978246,218263,900
Sōngmíng Xiàn嵩明县County330,514287,095341,100
Wŭhuá Qū五华区District413,420855,521878,200
Xīshān Qū西山区District603,363753,813792,700
Xúndiàn Huízú Yízú Zìzhìxiàn寻甸回族彝族自治县Autonomous County481,721457,068475,400
Yíliáng Xiàn宜良县County396,677419,399442,900
Lìjiāng Shì丽江市Prefecture-level City1,126,6461,244,7691,296,000
Gŭchéng Qū古城区District...211,151220,500
Huápíng Xiàn华坪县County154,968168,028175,300
Nínglàng Yízú Zìzhìxiàn宁蒗彝族自治县Autonomous County229,204258,869270,100
Yŏngshèng Xiàn永胜县County375,769392,024406,200
Yùlóng Nàxīzú Zìzhìxiàn玉龙纳西族自治县Autonomous County...214,697223,900
Líncāng Shì临沧市Prefecture-level City2,332,5702,429,4972,536,000
Cāngyuán Wăzú Zìzhìxiàn沧源佤族自治县Autonomous County202,579179,098189,900
Fèngqìng Xiàn凤庆县County426,943458,322475,000
Gĕngmă Dăizú Wăzú Zìzhìxiàn耿马傣族佤族自治县Autonomous County313,220296,302309,500
Línxiáng Qū临翔区District285,163323,708339,500
Shuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú Zìzhìxiàn双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县Autonomous County165,982176,549185,600
Yŏngdé Xiàn永德县County339,918369,702384,100
Yún Xiàn云县County416,507449,460466,700
Zhènkāng Xiàn镇康县County182,258176,356185,700
Nùjiāng Lìsùzú Zìzhìzhōu怒江傈僳族自治州Lisu Autonomous Prefecture491,824534,337553,000
Fúgòng Xiàn福贡县County88,12798,616102,100
Gòngshān Dúlóngzú Nùzú Zìzhìxiàn贡山独龙族怒族自治县Autonomous County34,74637,89439,200
Lánpíng Báizú Pŭmĭzú Zìzhìxiàn兰坪白族普米族自治县Autonomous County196,977212,992220,400
Lúshuĭ Shì泸水市County-level City171,974184,835191,300
Pŭ'ĕr Shì普洱市Prefecture-level City2,480,3462,542,8982,637,000
Jiāngchéng Hānízú Yízú Zìzhìxiàn江城哈尼族彝族自治县Autonomous County100,243121,545128,200
Jĭngdōng Yízú Zìzhìxiàn景东彝族自治县Autonomous County352,089359,527370,200
Jĭnggŭ Dăizú Yízú Zìzhìxiàn景谷傣族彝族自治县Autonomous County288,794291,672300,800
Láncāng Lāhùzú Zìzhìxiàn澜沧拉祜族自治县Autonomous County464,016491,884503,300
Mènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú Zìzhìxiàn孟连傣族拉祜族佤族自治县Autonomous County208,593135,538142,500
Mòjiāng Hānízú Zìzhìxiàn墨江哈尼族自治县Autonomous County355,364360,507369,800
Níng'ĕr Hānízú Yízú Zìzhìxiàn宁洱哈尼族彝族自治县Autonomous County188,106185,719194,000
Sīmáo Qū思茅区District230,834296,565317,000
Xīméng Wăzú Zìzhìxiàn西盟佤族自治县Autonomous County86,59891,33596,200
Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú Zìzhìxiàn镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县Autonomous County205,709208,606215,000
Qŭjìng Shì曲靖市Prefecture-level City5,466,0895,855,0556,155,400
Fùyuán Xiàn富源县County657,474722,640751,400
Huìzé Xiàn会泽县County844,485908,292960,200
Lùliáng Xiàn陆良县County581,764622,397646,900
Luópíng Xiàn罗平县County515,211549,680578,800
Mălóng Qū [← Mălóng Xiàn]马龙区District185,766184,989196,400
Qílín Qū麒麟区District648,956740,747781,000
Shīzōng Xiàn师宗县County349,770392,361410,900
Xuānwēi Shì宣威市County-level City1,292,8251,302,8911,374,700
Zhānyì Qū沾益区District389,838431,058455,100
Wénshān Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzhōu文山壮族苗族自治州Zhuang and Miao Autonomous Prefecture3,268,5533,517,9463,654,000
Fùníng Xiàn富宁县County382,913407,537423,900
Guăngnán Xiàn广南县County730,376787,449815,500
Măguān Xiàn马关县County350,002367,507381,400
Málìpō Xiàn麻栗坡县County267,986277,960288,500
Qiūbĕi Xiàn丘北县County434,009477,441495,900
Wénshān Shì文山市County-level City429,639481,505503,500
Xīchóu Xiàn西畴县County236,120255,286264,300
Yànshān Xiàn砚山县County437,508463,261481,000
Xīshuāngbănnà Dăizú Zìzhìzhōu西双版纳傣族自治州Dai Autonomous Prefecture993,3971,133,5151,188,000
Jĭnghóng Shì景洪市County-level City443,672519,935544,100
Mĕnghăi Xiàn勐海县County314,068331,850348,000
Mĕnglà Xiàn勐腊县County235,657281,730295,900
Yùxī Shì玉溪市Prefecture-level City2,073,0052,303,5182,386,000
Chéngjiāng Xiàn澄江县County149,748169,366182,000
Éshān Yízú Zìzhìxiàn峨山彝族自治县Autonomous County151,426162,831170,100
Hóngtă Qū红塔区District409,044495,129515,000
Huáníng Xiàn华宁县County196,519214,650221,500
Jiāngchuān Qū江川区District257,078280,889288,200
Tōnghăi Xiàn通海县County275,063300,800311,600
Xīnpíng Yízú Dăizú Zìzhìxiàn新平彝族傣族自治县Autonomous County264,615285,344292,000
Yìmén Xiàn易门县County169,581177,110181,100
Yuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú Zìzhìxiàn元江哈尼族彝族傣族自治县Autonomous County199,931217,399224,500
Zhāotōng Shì昭通市Prefecture-level City4,592,3885,213,5215,591,000
Dàguān Xiàn大关县County235,802263,225281,000
Lŭdiàn Xiàn鲁甸县County345,740390,654423,300
Qiăojiā Xiàn巧家县County461,034516,349547,000
Shuĭfù Shì [← Shuĭfù Xiàn]水富市County-level City89,973102,143109,900
Suíjiāng Xiàn绥江县County141,989153,091161,900
Wēixìn Xiàn威信县County328,184385,865412,000
Yánjīn Xiàn盐津县County323,860369,881392,500
Yíliáng Xiàn彝良县County477,811521,838563,400
Yŏngshàn Xiàn永善县County362,943394,267420,800
Zhāoyáng Qū昭阳区District727,959787,837855,100
Zhènxióng Xiàn镇雄县County1,097,0931,328,3711,424,100
Yúnnán云南省Province42,360,08945,966,76648,295,000

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males23,856,696
Females22,110,070
Urbanization (C 2010)
Rural30,007,694
Urban15,959,072
Age Groups (C 2010)
0-14 years9,526,792
15-64 years32,934,500
65+ years3,505,474
Age Distribution (C 2010)
0-9 years6,051,467
10-19 years7,168,466
20-29 years7,656,324
30-39 years8,311,477
40-49 years7,413,839
50-59 years4,279,866
60-69 years2,813,270
70-79 years1,698,300
80+ years573,757
Generations in Household (C 2010)
12,927,576
26,343,962
32,912,622
4+155,801