Home
Show Map

China: Yúnnán

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Yúnnán Province according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Estimate
2018-12-31
Băoshān ShìPrefecture-level City保山市2,348,3152,506,4912,627,000
Chāngníng XiànCounty昌宁县333,241343,566360,100
Lónglíng XiànCounty龙陵县260,097277,319293,600
Lóngyáng QūDistrict隆阳区846,865935,618980,400
Shīdiàn XiànCounty施甸县314,187305,223320,000
Téngchōng ShìCounty-level City腾冲市593,925644,765672,900
Chŭxióng Yízú ZìzhìzhōuYi Autonomous Prefecture楚雄彝族自治州2,542,5302,684,1692,748,000
Chŭxióng ShìCounty-level City楚雄市503,682588,620600,100
Dàyáo XiànCounty大姚县279,838273,315280,200
Lùfēng XiànCounty禄丰县414,258422,770432,300
Móudìng XiànCounty牟定县195,322208,726212,800
Nánhuá XiànCounty南华县227,970236,133243,100
Shuāngbǎi XiànCounty双柏县153,403159,867161,100
Wŭdìng XiànCounty武定县262,601271,963280,100
Yáo'ān XiànCounty姚安县199,071197,676205,400
Yŏngrén XiànCounty永仁县103,606109,304111,600
Yuánmóu XiànCounty元谋县202,779215,795221,300
Dàlĭ Báizú ZìzhìzhōuBai Autonomous Prefecture大理白族自治州3,296,5523,456,3233,599,300
Bīnchuān XiànCounty宾川县324,412348,754362,400
Dàlĭ ShìCounty-level City大理市521,169652,045679,100
Ĕryuán XiànCounty洱源县315,003268,313279,300
Hèqìng XiànCounty鹤庆县249,030255,328266,000
Jiànchuān XiànCounty剑川县165,900169,973178,500
Mídù XiànCounty弥渡县296,860313,156324,800
Nánjiàn Yízú ZìzhìxiànAutonomous County南涧彝族自治县209,887211,433220,300
Wēishān Yízú Huízú ZìzhìxiànAutonomous County巍山彝族回族自治县296,124304,368315,800
Xiángyún XiànCounty祥云县437,371455,605473,000
Yàngbì Yízú ZìzhìxiànAutonomous County漾濞彝族自治县105,380102,305107,700
Yŏngpíng XiànCounty永平县178,438175,163183,500
Yúnlóng XiànCounty云龙县196,978199,880208,900
Déhóng Dăizú Jĭngpōzú ZìzhìzhōuDai and Jingpo Autonomous Prefecture德宏傣族景颇族自治州1,082,5991,211,4401,316,000
Liánghé XiànCounty梁河县150,985154,175161,300
Lŏngchuān XiànCounty陇川县170,006181,580196,200
Máng Shì [Luxi]County-level City芒市337,406389,891423,600
Ruìlì ShìCounty-level City瑞丽市155,210180,627210,200
Yíngjiāng XiànCounty盈江县268,992305,167324,700
Díqìng Zàngzú Zìzhìzhōu [Dêqên]Tibetan Autonomous Prefecture迪庆藏族自治州353,518400,182414,000
Déqīn Xiàn [Dêqên]County德钦县60,08566,58968,200
Wéixī Lìsùzú ZìzhìxiànAutonomous County维西傈僳族自治县146,017160,605165,400
Xiānggélĭlā Shì [Shangri-La]County-level City香格里拉市147,416172,988180,400
Hónghé Hānízú Yízú ZìzhìzhōuHani and Yi Autonomous Prefecture红河哈尼族彝族自治州4,130,4634,500,8964,744,000
Gèjiù ShìCounty-level City个旧市453,311459,781470,500
Hékŏu Yáozú ZìzhìxiànAutonomous County河口瑶族自治县95,451104,609110,200
Hónghé XiànCounty红河县267,627296,480315,500
Jiànshuĭ XiànCounty建水县513,712531,456555,500
Jīnpíng Miáozú Yáozú Dăizú ZìzhìxiànAutonomous County金平苗族瑶族傣族自治县316,171356,227378,000
Kāiyuăn ShìCounty-level City开远市292,039322,693338,300
Lǜchūn XiànCounty绿春县201,256222,180236,200
Lúxī XiànCounty泸西县365,585400,734424,500
Mĕngzì ShìCounty-level City蒙自市340,051417,156458,300
Mílè ShìCounty-level City弥勒市495,642539,725567,300
Píngbiān Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County屏边苗族自治县149,088153,964155,300
Shípíng XiànCounty石屏县277,580299,114314,600
Yuányáng XiànCounty元阳县362,950396,777419,800
Kūnmíng ShìPrefecture-level City昆明市5,781,2946,432,2096,850,000
Ānníng ShìCounty-level City安宁市295,173341,341381,000
Chénggòng QūDistrict呈贡区180,685310,843353,100
Dōngchuān QūDistrict东川区275,564271,917284,000
Fùmín XiànCounty富民县140,046145,554158,100
Guāndù QūDistrict官渡区1,398,305853,371913,900
Jìnníng Qū [← Jìnníng Xiàn]District晋宁区267,739283,784309,200
Lùquàn Yízú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County禄劝彝族苗族自治县429,355396,404414,500
Pánlóng QūDistrict盘龙区344,754809,881842,000
Shílín Yízú ZìzhìxiànAutonomous County石林彝族自治县223,978246,218263,900
Sōngmíng XiànCounty嵩明县330,514287,095341,100
Wŭhuá QūDistrict五华区413,420855,521878,200
Xīshān QūDistrict西山区603,363753,813792,700
Xúndiàn Huízú Yízú ZìzhìxiànAutonomous County寻甸回族彝族自治县481,721457,068475,400
Yíliáng XiànCounty宜良县396,677419,399442,900
Lìjiāng ShìPrefecture-level City丽江市1,126,6461,244,7691,296,000
Gŭchéng QūDistrict古城区...211,151220,500
Huápíng XiànCounty华坪县154,968168,028175,300
Nínglàng Yízú ZìzhìxiànAutonomous County宁蒗彝族自治县229,204258,869270,100
Yŏngshèng XiànCounty永胜县375,769392,024406,200
Yùlóng Nàxīzú ZìzhìxiànAutonomous County玉龙纳西族自治县...214,697223,900
Líncāng ShìPrefecture-level City临沧市2,332,5702,429,4972,536,000
Cāngyuán Wăzú ZìzhìxiànAutonomous County沧源佤族自治县202,579179,098189,900
Fèngqìng XiànCounty凤庆县426,943458,322475,000
Gĕngmă Dăizú Wăzú ZìzhìxiànAutonomous County耿马傣族佤族自治县313,220296,302309,500
Línxiáng QūDistrict临翔区285,163323,708339,500
Shuāngjiāng Lāhùzú Wăzú Bùlăngzú Dăizú ZìzhìxiànAutonomous County双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县165,982176,549185,600
Yŏngdé XiànCounty永德县339,918369,702384,100
Yún XiànCounty云县416,507449,460466,700
Zhènkāng XiànCounty镇康县182,258176,356185,700
Nùjiāng Lìsùzú ZìzhìzhōuLisu Autonomous Prefecture怒江傈僳族自治州491,824534,337553,000
Fúgòng XiànCounty福贡县88,12798,616102,100
Gòngshān Dúlóngzú Nùzú ZìzhìxiànAutonomous County贡山独龙族怒族自治县34,74637,89439,200
Lánpíng Báizú Pŭmĭzú ZìzhìxiànAutonomous County兰坪白族普米族自治县196,977212,992220,400
Lúshuĭ ShìCounty-level City泸水市171,974184,835191,300
Pŭ'ĕr ShìPrefecture-level City普洱市2,480,3462,542,8982,637,000
Jiāngchéng Hānízú Yízú ZìzhìxiànAutonomous County江城哈尼族彝族自治县100,243121,545128,200
Jĭngdōng Yízú ZìzhìxiànAutonomous County景东彝族自治县352,089359,527370,200
Jĭnggŭ Dăizú Yízú ZìzhìxiànAutonomous County景谷傣族彝族自治县288,794291,672300,800
Láncāng Lāhùzú ZìzhìxiànAutonomous County澜沧拉祜族自治县464,016491,884503,300
Mènglián Dăizú Lāhùzú Wăzú ZìzhìxiànAutonomous County孟连傣族拉祜族佤族自治县208,593135,538142,500
Mòjiāng Hānízú ZìzhìxiànAutonomous County墨江哈尼族自治县355,364360,507369,800
Níng'ĕr Hānízú Yízú ZìzhìxiànAutonomous County宁洱哈尼族彝族自治县188,106185,719194,000
Sīmáo QūDistrict思茅区230,834296,565317,000
Xīméng Wăzú ZìzhìxiànAutonomous County西盟佤族自治县86,59891,33596,200
Zhènyuán Yízú Hānízú Lāhùzú ZìzhìxiànAutonomous County镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县205,709208,606215,000
Qŭjìng ShìPrefecture-level City曲靖市5,466,0895,855,0556,155,400
Fùyuán XiànCounty富源县657,474722,640751,400
Huìzé XiànCounty会泽县844,485908,292960,200
Lùliáng XiànCounty陆良县581,764622,397646,900
Luópíng XiànCounty罗平县515,211549,680578,800
Mălóng Qū [← Mălóng Xiàn]District马龙区185,766184,989196,400
Qílín QūDistrict麒麟区648,956740,747781,000
Shīzōng XiànCounty师宗县349,770392,361410,900
Xuānwēi ShìCounty-level City宣威市1,292,8251,302,8911,374,700
Zhānyì QūDistrict沾益区389,838431,058455,100
Wénshān Zhuàngzú Miáozú ZìzhìzhōuZhuang and Miao Autonomous Prefecture文山壮族苗族自治州3,268,5533,517,9463,654,000
Fùníng XiànCounty富宁县382,913407,537423,900
Guăngnán XiànCounty广南县730,376787,449815,500
Măguān XiànCounty马关县350,002367,507381,400
Málìpō XiànCounty麻栗坡县267,986277,960288,500
Qiūbĕi XiànCounty丘北县434,009477,441495,900
Wénshān ShìCounty-level City文山市429,639481,505503,500
Xīchóu XiànCounty西畴县236,120255,286264,300
Yànshān XiànCounty砚山县437,508463,261481,000
Xīshuāngbănnà Dăizú ZìzhìzhōuDai Autonomous Prefecture西双版纳傣族自治州993,3971,133,5151,188,000
Jĭnghóng ShìCounty-level City景洪市443,672519,935544,100
Mĕnghăi XiànCounty勐海县314,068331,850348,000
Mĕnglà XiànCounty勐腊县235,657281,730295,900
Yùxī ShìPrefecture-level City玉溪市2,073,0052,303,5182,386,000
Chéngjiāng XiànCounty澄江县149,748169,366182,000
Éshān Yízú ZìzhìxiànAutonomous County峨山彝族自治县151,426162,831170,100
Hóngtă QūDistrict红塔区409,044495,129515,000
Huáníng XiànCounty华宁县196,519214,650221,500
Jiāngchuān QūDistrict江川区257,078280,889288,200
Tōnghăi XiànCounty通海县275,063300,800311,600
Xīnpíng Yízú Dăizú ZìzhìxiànAutonomous County新平彝族傣族自治县264,615285,344292,000
Yìmén XiànCounty易门县169,581177,110181,100
Yuánjiāng Hānízú Yízú Dăizú ZìzhìxiànAutonomous County元江哈尼族彝族傣族自治县199,931217,399224,500
Zhāotōng ShìPrefecture-level City昭通市4,592,3885,213,5215,591,000
Dàguān XiànCounty大关县235,802263,225281,000
Lŭdiàn XiànCounty鲁甸县345,740390,654423,300
Qiăojiā XiànCounty巧家县461,034516,349547,000
Shuĭfù Shì [← Shuĭfù Xiàn]County-level City水富市89,973102,143109,900
Suíjiāng XiànCounty绥江县141,989153,091161,900
Wēixìn XiànCounty威信县328,184385,865412,000
Yánjīn XiànCounty盐津县323,860369,881392,500
Yíliáng XiànCounty彝良县477,811521,838563,400
Yŏngshàn XiànCounty永善县362,943394,267420,800
Zhāoyáng QūDistrict昭阳区727,959787,837855,100
Zhènxióng XiànCounty镇雄县1,097,0931,328,3711,424,100
YúnnánProvince云南省42,360,08945,966,76648,295,000

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males23,856,696
Females22,110,070
Urbanization (C 2010)
Rural30,007,694
Urban15,959,072
Age Groups (C 2010)
0-14 years9,526,792
15-64 years32,934,500
65+ years3,505,474
Age Distribution (C 2010)
0-9 years6,051,467
10-19 years7,168,466
20-29 years7,656,324
30-39 years8,311,477
40-49 years7,413,839
50-59 years4,279,866
60-69 years2,813,270
70-79 years1,698,300
80+ years573,757
Generations in Household (C 2010)
12,927,576
26,343,962
32,912,622
4+155,801