Home
Show Map

China: Tibet

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Tibet (Xīzàng) Autonomous Region by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ālĭ Dìqū [Ngari]Prefecture阿里地区77,25395,465123,281
Cuòqín Xiàn [Coqên]County措勤县12,08314,62617,027
Gá'ĕr Xiàn [Gar]County噶尔县13,36416,90131,052
Găizé Xiàn [Gêrzê]County改则县17,50222,17725,327
Géjí Xiàn [Gê'gyai]County革吉县12,82615,48318,012
Pŭlán Xiàn [Burang]County普兰县7,9199,65712,242
Rìtŭ Xiàn [Rutog]County日土县7,1759,73811,167
Zhádá Xiàn [Zanda]County札达县6,3846,8838,454
Chāngdū Shì [Qamdo, Chambo]Prefecture-level City昌都市586,152657,505760,966
Bāsù Xiàn [Baxoi]County八宿县38,17039,02143,538
Biānbà Xiàn [Banbar]County边坝县30,81835,76742,716
Cháyă Xiàn [Zhag'yab]County察雅县53,00956,78957,065
Dīngqīng Xiàn [Dêngqên]County丁青县60,58669,88898,677
Gòngjué Xiàn [Gonjo]County贡觉县43,16040,43440,009
Jiāngdá Xiàn [Jomda]County江达县68,99376,02692,800
Kǎruò Qū [Karub; ← Chāngdū Xiàn]District卡若区94,419116,500148,511
Lèiwūqí Xiàn [Riwoqê]County类乌齐县40,89549,87058,856
Luòlóng Xiàn [Lhorong]County洛隆县41,14447,49153,185
Mángkāng Xiàn [Markam]County芒康县73,15581,39979,001
Zuŏgòng Xiàn [Zogang]County左贡县41,80344,32046,608
Lāsà Shì [Lhasa]Prefecture-level City拉萨市474,499559,423867,891
Chéngguān Qū [incl. Tibet Cultural Tourism Creative Park]District城关区223,001279,074478,275
Dāngxióng Xiàn [Damxung]County当雄县39,16946,46347,900
Dázī Qū [Dagzê; incl. Dázī Industrial Park]District达孜区24,90626,70832,318
Duīlóngdéqìng Qū [Doilungdêqên; incl. Lāsà Economic and Technological Development Zone]District堆龙德庆区40,54352,249137,451
Línzhōu Xiàn [Lhünzhub]County林周县50,89550,24650,596
Mòzhúgōngkă Xiàn [Maizhokunggar]County墨竹工卡县38,92044,67449,511
Nímù Xiàn [Nyêmo]County尼木县27,37528,14929,989
Qŭshuĭ Xiàn [Qüxü]County曲水县29,69031,86041,851
Línzhī Shì [Nyingchi]Prefecture-level City林芝市158,647195,109238,936
Bāyí Qū [← Línzhī Xiàn]District巴宜区38,96054,70284,254
Bōmì Xiàn [Bomê]County波密县26,74833,48034,858
Cháyú Xiàn [Zayü]County察隅县25,93927,25528,237
Gōngbùjiāngdá Xiàn [Gongbo'gyamda County]County工布江达县24,97129,92932,874
Lăng Xiàn [Nang]County朗县14,28315,94617,648
Mĭlín Xiàn [Mainling]County米林县18,04722,83426,176
Mòtuō Xiàn [Mêdog]County墨脱县9,69910,96314,889
Nàqŭ Shì [Nagqu]Prefecture-level City那曲市366,710462,381504,838
Ānduō Xiàn [Amdo]County安多县32,84337,80239,683
Bāngē XiànCounty班戈县32,28736,84239,309
Bāqīng Xiàn [Baqên]County巴青县35,89548,28456,200
Bĭrú XiànCounty比如县45,22260,17972,618
Jiālí Xiàn [Lhari]County嘉黎县24,95332,35638,797
Nièróng Xiàn [Nyainrong]County聂荣县28,19232,37635,163
Nímă Xiàn [Nyima]County尼玛县...29,85633,006
Sèní Qū [Nagqu; ← Nàqŭ Xiàn]District色尼区81,786108,781104,490
Shēnzhā Xiàn [Xainza]County申扎县16,48720,28521,768
Shuānghú XiànCounty双湖县...10,50010,881
Suŏ Xiàn [Sog]County索县34,73643,62152,923
Rìkāzé Shì [Shigatse, Xigazê]Prefecture-level City日喀则市634,962703,292798,153
Ángrén Xiàn [Ngamring]County昂仁县45,17251,47255,108
Báilăng Xiàn [Bainang]County白朗县40,11142,55144,564
Dìngjié Xiàn [Dinggyê]County定结县17,69120,31920,362
Dìngrì Xiàn [Tingri]County定日县46,58550,81858,173
Găngbā Xiàn [Gamba]County岗巴县9,20110,46411,276
Jiāngzī Xiàn [Gyangzê]County江孜县61,43163,50368,650
Jílóng Xiàn [Gyirong]County吉隆县12,17414,97217,536
Kāngmă Xiàn [Kangmar]County康马县19,50120,52220,864
Lāzī Xiàn [Lhatse]County拉孜县45,89549,28656,355
Nánmùlín Xiàn [Namling]County南木林县69,21474,93083,531
Nièlāmù Xiàn [Nyalam]County聂拉木县15,47917,56817,009
Rénbù Xiàn [Rinbung]County仁布县28,25527,82633,530
Sàgā XiànCounty萨嘎县11,94714,03616,220
Sàjiā Xiàn [Sa'gya]County萨迦县42,59047,30448,766
Sāngzhūzī Qū [Samzhubzê]District桑珠孜区99,863120,374158,290
Xiètōngmén Xiàn [Xaitongmoin]County谢通门县39,95542,28045,573
Yàdōng XiànCounty亚东县12,03812,92015,449
Zhòngbā XiànCounty仲巴县17,86022,14726,897
Shānnán Shì [Lhoka]Prefecture-level City山南市318,106328,990354,035
Cuòmĕi Xiàn [Comai]County措美县13,52913,64112,132
Cuònà Xiàn [Cona]County错那县15,27715,12413,932
Gònggā Xiàn [Gonggar]County贡嘎县44,62445,70853,701
Jiāchá Xiàn [Gyaca]County加查县18,26323,43423,534
Làngkăzi Xiàn [Nagarzê]County浪卡子县32,63534,76732,835
Lóngzi Xiàn [Lhünzê]County隆子县32,18434,14133,570
Luòzhā Xiàn [Lhozhag]County洛扎县18,40718,45319,865
Năidōng Qū [Nêdong]District乃东区58,80859,61581,608
Qióngjié Xiàn [Qonggyai]County琼结县17,03117,09315,199
Qŭsōng Xiàn [Qusum]County曲松县16,03714,28012,962
Sāngrì XiànCounty桑日县16,03317,26118,041
Zhānáng XiànCounty扎囊县35,27835,47336,656
Xīzàng [Tibet]Autonomous Region西藏自治区2,616,3293,002,1653,648,100

Source: China National Bureau of Statistics (web), Xīzàng Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Tibet (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males1,913,588
Females1,734,512
Urbanization (C 2020)
Rural2,344,657
Urban1,303,443
Age Groups (C 2020)
0-14 years894,865
15-64 years2,546,272
65+ years206,963
Age Distribution (C 2020)
80+ years31,597
70-79 years95,748
60-69 years183,639
50-59 years401,777
40-49 years520,407
30-39 years688,937
20-29 years596,628
10-19 years509,656
0-9 years619,711