Home
Show Map

Suídé Xiàn

County in Yúlín Shì (Shănxī)

County

The population of Suídé Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Suídé Xiàn绥德县County296,088
Yúlín Shì榆林市Prefecture-level City3,351,436

Contents: Townships

The population of the townships in Suídé Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báijiājiăn Zhèn白家硷镇TownSuídé Xiàn10,086
Cuījiāwān Zhèn崔家湾镇TownSuídé Xiàn12,687
Dìngxiānyàn Zhèn定仙墕镇TownSuídé Xiàn6,871
Hédĭ Xiāng河底乡Rural TownshipSuídé Xiàn5,215
Jí Zhèn吉镇TownSuídé Xiàn10,099
Măjiāchuān Xiāng马家川乡Rural TownshipSuídé Xiàn6,738
Măntángchuān Zhèn满堂川镇TownSuídé Xiàn17,750
Míngzhōu Zhèn [incl. Jiŭyuángōu Xiāng]名州镇TownSuídé Xiàn62,842
Shíjiāwān Zhèn石家湾镇TownSuídé Xiàn14,214
Sìshílǐpù Zhèn [incl. Sìshípū Zhèn, Zhàojiābiān Xiāng]四十里铺镇TownSuídé Xiàn28,952
Tiánzhuāng Zhèn田庄镇TownSuídé Xiàn10,331
Xīndiàn Xiāng辛店乡Rural TownshipSuídé Xiàn29,186
Xuējiāhé Zhèn薛家河镇TownSuídé Xiàn10,438
Xuējiāmăo Zhèn薛家峁镇TownSuídé Xiàn9,540
Yìhé Zhèn义合镇TownSuídé Xiàn22,029
Zăolínpíng Zhèn枣林坪镇TownSuídé Xiàn8,012
Zhāngjiābiān Zhèn张家砭镇TownSuídé Xiàn21,951
Zhōngjiăo Zhèn中角镇TownSuídé Xiàn9,147

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).