HomeTiānjīn Municipal Province
Show Map

Jìzhōu Qū

District in Tiānjīn Municipal Province

Contents: Subdivision

The population development in Jìzhōu Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Jìzhōu Qū蓟州区District800,763784,789
Báijiàn Zhèn白涧镇Town20,25618,646
Bāngjūn Zhèn邦均镇Town33,34831,343
Biéshān Zhèn别山镇Town49,59243,848
Chuānfāngyù Zhèn穿芳峪镇Town15,82214,548
Chūtóulĭng Zhèn出头岭镇Town34,71134,362
Dōng'èryíng Zhèn东二营镇Town18,04916,961
Dōngshīgŭ Zhèn东施古镇Town16,44115,994
Dōngzhào Gèzhuāng Zhèn东赵各庄镇Town21,35719,633
Guānzhuāng Zhèn官庄镇Town33,25830,640
Hòujiāyíng Zhèn侯家营镇Town37,56037,346
Lĭmíngzhuāng Zhèn礼明庄镇Town24,19523,582
Luózhuāngzi Zhèn罗庄子镇Town13,22712,253
Măshēnqiáo Zhèn马伸桥镇Town37,09934,763
Sāngzĭ Zhèn桑梓镇Town39,41536,586
Shàngcāng Zhèn上仓镇Town37,45133,380
Sūngèzhuāng Xiāng孙各庄乡Rural Township7,0726,717
Wénchāng Jiēdào文昌街道办事处Urban Subdistrict...89,207
Wŭbăihù Zhèn五百户镇Town23,74522,692
Xiàcāng Zhèn下仓镇Town46,91141,717
Xiàwōtóu Zhèn下窝头镇Town28,47026,769
Xiàyíng Zhèn下营镇Town19,98718,759
Xīlóng Hŭyù Zhèn西龙虎峪镇Town24,24425,196
Xŭjiātái Zhèn许家台镇Town10,33310,634
Yángjīnzhuāng Zhèn杨津庄镇Town37,16133,028
Yīnliū Zhèn洇溜镇Town24,31823,915
Yóugŭzhuāng Zhèn尤古庄镇Town26,82024,601
Yúyáng Zhèn渔阳镇Town...57,669
Tiānjīn Shì天津市Province-level City9,848,73112,938,693

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.