Home
Show Map

China: Tiānjīn Municipal Province

Contents: Districts and Townships

The population of all districts (qū), urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) of Tiānjīn Municipal Province.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Băodí QūDistrict宝坻区646,947799,157
Bāménchéng ZhènTown八门城镇26,16125,325
Băopíng JiēdàoUrban Subdistrict宝平街道...97,164
Cháoyáng Jiēdào [Măjiādiàn Zhèn]Urban Subdistrict潮阳街道25,46230,090
Dàbái Zhuāng ZhènTown大白庄镇14,94318,139
Dàkŏutún ZhènTown大口屯镇50,69956,526
Dàtángzhuāng ZhènTown大唐庄镇12,75413,512
Dàzhōng NóngchăngTownship-like Area大钟农场678660
Dàzhōngzhuāng ZhènTown大钟庄镇34,11336,406
Ĕrwángzhuāng ZhènTown尔王庄镇12,34313,120
Fāngjiāzhuāng ZhènTown方家庄镇29,63930,338
Hăibīn JiēdàoUrban Subdistrict海滨街道...55,821
Hăogèzhuāng ZhènTown郝各庄镇19,68518,752
Huángzhuāng NóngchăngTownship-like Area黄庄农场...104
Huángzhuāng ZhènTown黄庄镇10,97711,475
Huògèzhuāng ZhènTown霍各庄镇25,99226,607
Jīngjīn XīnchéngTownship-like Area京津新城...20,038
Jiŭyuán Gōngyè YuánqūTownship-like Area九园工业园区...2,063
Kŏudōng ZhènTown口东镇28,05029,181
Líntíngkŏu ZhènTown林亭口镇31,37731,810
Lĭzìgū NóngchăngTownship-like Area里自沽农场582505
Niúdàokŏu ZhènTown牛道口镇46,50147,168
Niújiāpái ZhènTown牛家牌镇17,04516,755
Shĭgèzhuāng ZhènTown史各庄镇25,02925,783
Tiānbăo Gōngyè YuánqūTownship-like Area天宝工业园区...2,073
Wángbŭzhuāng ZhènTown王卜庄镇34,31332,301
Xīn'ān ZhènTown新安镇30,93630,783
Xīnkāikŏu ZhènTown新开口镇25,03025,748
Yùhuá JiēdàoUrban Subdistrict钰华街道43,38748,825
Zhāoxiá Jiēdào [Gāojiāzhuāng Zhèn]Urban Subdistrict朝霞街道37,43939,941
Zhōuliáng Jiēdào [Zhōuliáng Zhuāng Zhèn]Urban Subdistrict周良街道8,94612,144
Bĕichén QūDistrict北辰区444,791669,121
Bĕicāng ZhènTown北仓镇41,95146,921
Dàzhāngzhuāng ZhènTown大张庄镇30,63529,900
Guŏyuán Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict果园新村街道37,36039,607
Hóngqí NóngchăngTownship-like Area红旗农场9131,413
Jíxiánlĭ JiēdàoUrban Subdistrict集贤里街道18,47017,472
Kējì Yuánqū Bĕiqū Township-like Area科技园区北区...1,571
Kējì Yuánqū Nánqū Township-like Area科技园区南区...1,859
Pŭdōng JiēdàoUrban Subdistrict普东街道...57,621
Qīngguāng ZhènTown青光镇25,97743,280
Ruìjĭng JiēdàoUrban Subdistrict瑞景街道...72,842
Shuāngjiē ZhènTown双街镇24,81854,564
Shuāngkŏu ZhènTown双口镇38,50163,999
Shŭguāng NóngchăngTownship-like Area曙光农场...84
Tiānjīn Fēngdiàn Chănyèyuán Township-like Area天津风电产业园......
Tiānjīn Lùlù Găng Wùliú Zhuāngbèi Chănyèyuán Township-like Area天津陆路港物流装备产业园......
Tiānjīn Yīyào Yīliáo Qìxiè GōngyèyuánTownship-like Area天津医药医疗器械工业园......
Tiānmù ZhènTown天穆镇98,162116,084
Xiăodiàn ZhènTown小淀镇17,40734,512
Xīdītóu ZhènTown西堤头镇37,29645,407
Yíxīngbù ZhènTown宜兴埠镇...41,985
Bīnhăi Xīnqū [incl. Dàgǎng Qū, Hàngū Qū, Tánggū Qū]District滨海新区1,115,9972,423,204
Bĕitáng JiēdàoUrban Subdistrict北塘街道...16,406
Bīnhăi Lǚyóuqū [Binhai Tourist Area]Township-like Area滨海旅游区...91,078
Chádiàn Jiēdào [incl. Héxī Jiēdào, Chádiàn Zhèn]Urban Subdistrict茶淀街道56,83866,379
Dàgǎng Jiēdào [incl. Shènglì Jiēdào, Yíngbīn Jiēdào]Urban Subdistrict大港街道101,643183,216
Dàgū Jiēdào [incl. Bóhăi Shíyóu Jiēdào]Urban Subdistrict大沽街道...74,400
Dōngjiāng Băoshuì Găngqū [Dongjiang Port Free Trade Zone]Township-like Area东疆保税港区...40,495
Gŭlín JiēdàoUrban Subdistrict古林街道23,56747,050
Hăibīn Jiēdào [incl. Găngxī Jiēdào]Urban Subdistrict海滨街道161,587177,134
Hàngū Jiēdào [incl. Dàtián Zhèn]Urban Subdistrict汉沽街道42,50662,659
Hángzhōudào Jiēdào [incl. Xiàngyáng Jiēdào]Urban Subdistrict杭州道街道107,331200,535
Hújiāyuán JiēdàoUrban Subdistrict胡家园街道...117,235
Língăng Chănyè Yuánqū'èr [Lingang Industrial Park 2]Township-like Area临港产业园区二...91,988
Língăng Chănyè Yuánqūyī [Lingang Industrial Park 1]Township-like Area临港产业园区一...89,968
Língăng Gōngyèqū [Lingang Industrial Zone]Township-like Area临港工业区...97,895
Nángăng Gōngyèqū [Nangang Industrial Zone]Township-like Area南港工业区...92,852
Tàipíng ZhènTown太平镇35,87437,074
Tiānjīn Bīnhăi Xīnqū Gāoxīnqū [Tianjin Binhai New Area High-tech Industrial Development Zone]Township-like Area天津滨海新区高新技术产业开发区...7,583
Tiānjīn Gǎng Băoshuìqū [Tianjin Port Free Trade Zone]Township-like Area天津港保税区...4,751
Tiānjīn Jīngjì Jìshù Kāifāqū Qítā Piànqū [Tianjin Economic and Technological Development Zone: Other Areas]Township-like Area天津经济技术开发区 其他片区...130,088
Xiăowángzhuāng ZhènTown小王庄镇22,59723,084
Xīnbĕi JiēdàoUrban Subdistrict新北街道...80,702
Xīnchéng ZhènTown新城镇21,62943,128
Xīncūn JiēdàoUrban Subdistrict新村街道62,85372,831
Xīngăng JiēdàoUrban Subdistrict新港街道57,66291,776
Xīnhé JiēdàoUrban Subdistrict新河街道42,49873,160
Yángjiābó ZhènTown杨家泊镇15,62421,559
Yújiābăo Jiēdào [→ Tánggū Jiēdào]Urban Subdistrict于家堡街道26,96080,801
Zhàishàng JiēdàoUrban Subdistrict寨上街道54,80466,510
Zhōngtáng ZhènTown中塘镇42,51655,586
Zhōngxīn Shāngwùqū [Zhongqui Business Zone]Township-like Area中心商务区...94,001
Zhōngxīn Tiānjīn Shēngtài Chéng [Tianjin Eco-City]Township-like Area中新天津生态城...91,280
Dōnglì QūDistrict东丽区442,224598,966
Dōnglìhú Jiēdào [Dongli Lake]Urban Subdistrict东丽湖街道...3,650
Dōnglì Qū Jīngjì Jìshù Kāifāqū Kāifāqū [Dongli District Economic and Technological Development Zone]Township-like Area东丽区经济技术开发区...5,142
Fēngniáncūn JiēdàoUrban Subdistrict丰年村街道...19,075
Hángkōng Xīnchéng Township-like Area航空新城...2,862
Huámíng JiēdàoUrban Subdistrict华明街道47,51264,138
Jīnqiáo JiēdàoUrban Subdistrict金桥街道14,29714,252
Jīnzhōng JiēdàoUrban Subdistrict金钟街道59,82473,732
Jūnliángchéng JiēdàoUrban Subdistrict军粮城街道50,62952,112
Tiānjīn Hángkōng Wùliúqū [Tianjin Aviation Logistics District]Township-like Area天津航空物流区...108
Tiānjīn Kāifāqū Xīqū [Tianjin Development Zone West]Township-like Area天津开发区西区...7,174
Tiānjīn Kōnggǎng Jjīngjìqū [Tianjin Airport Economic Zone]Township-like Area天津空港经济区...21,580
Wànxīn JiēdàoUrban Subdistrict万新街道78,81298,673
Wúxiá JiēdàoUrban Subdistrict无瑕街道34,56254,126
Xīnlì JiēdàoUrban Subdistrict新立街道77,449136,357
Zhāngguìzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict张贵庄街道46,03945,931
Zōnghé Băoshuìqū [Zonghe Free Trade Zone]Township-like Area综合保税区...54
Hébĕi QūDistrict河北区633,603788,451
Guāngfùdào JiēdàoUrban Subdistrict光复道街道39,72253,407
Hóngshùnlĭ JiēdàoUrban Subdistrict鸿顺里街道84,13194,411
Jiànchāngdào JiēdàoUrban Subdistrict建昌道街道76,50990,362
Jiāngdūlù JiēdàoUrban Subdistrict江都路街道48,78960,561
Níngyuán JiēdàoUrban Subdistrict宁园街道32,10747,253
Tiĕdōnglù JiēdàoUrban Subdistrict铁东路街道68,45573,722
Wángchuànchăng JiēdàoUrban Subdistrict王串场街道96,290114,109
Wànghăilóu JiēdàoUrban Subdistrict望海楼街道45,75986,401
Xīnkāihé JiēdàoUrban Subdistrict新开河街道60,95082,661
Yuèyáhé JiēdàoUrban Subdistrict月牙河街道80,89185,564
Hédōng QūDistrict河东区720,247860,852
Chángzhōudào JiēdàoUrban Subdistrict常州道街道43,39851,447
Chūnhuá JiēdàoUrban Subdistrict春华街道57,80969,829
Dàwángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict大王庄街道68,81265,614
Dàzhígū JiēdàoUrban Subdistrict大直沽街道70,29488,860
Dōngxīn JiēdàoUrban Subdistrict东新街道88,89090,809
Èrhàoqiáo JiēdàoUrban Subdistrict二号桥街道50,58061,547
Fùmínlù JiēdàoUrban Subdistrict富民路街道41,67245,419
Lŭshāndào JiēdàoUrban Subdistrict鲁山道街道15,61243,109
Shànghánglù JiēdàoUrban Subdistrict上杭路街道45,47066,164
Tángjiākŏu JiēdàoUrban Subdistrict唐家口街道69,90572,845
Tiānjīn Tiĕchăng Jiēdào [↑ exclave in Shè county, Hebei province]Urban Subdistrict天津铁厂街道26,71029,769
Xiàngyánglóu JiēdàoUrban Subdistrict向阳楼街道61,19980,678
Zhōngshānmén JiēdàoUrban Subdistrict中山门街道79,89694,762
Hépíng QūDistrict和平区310,368273,477
Nánshì JiēdàoUrban Subdistrict南市街道43,37633,874
Nányíngmén JiēdàoUrban Subdistrict南营门街道49,19647,306
Quànyèchăng JiēdàoUrban Subdistrict劝业场街道63,65259,551
Wǔdàdào Jiēdào [Tĭyùguăn Jiēdào]Urban Subdistrict五大道街道48,61241,421
Xiăobáilóu JiēdàoUrban Subdistrict小白楼街道...30,982
Xīnxīng JiēdàoUrban Subdistrict新兴街道58,65060,343
Héxī QūDistrict河西区779,131870,632
Chéntángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict陈塘庄街道58,61159,256
Dàyíngmén JiēdàoUrban Subdistrict大营门街道...28,358
Dōnghăi JiēdàoUrban Subdistrict东海街道79,62580,013
Guàjiăsì JiēdàoUrban Subdistrict挂甲寺街道77,01888,190
Jiānshān JiēdàoUrban Subdistrict尖山街道65,16091,767
Liŭlín JiēdàoUrban Subdistrict柳林街道82,006101,679
Măchăng JiēdàoUrban Subdistrict马场街道54,80254,949
Méijiāng JiēdàoUrban Subdistrict梅江街道...27,547
Táoyuán JiēdàoUrban Subdistrict桃园街道43,23151,061
Tiāntă JiēdàoUrban Subdistrict天塔街道83,16983,753
Xiàwăfáng JiēdàoUrban Subdistrict下瓦房街道47,32649,767
Yŏuyìlù JiēdàoUrban Subdistrict友谊路街道73,14177,883
Yuèxiùlù JiēdàoUrban Subdistrict越秀路街道70,02076,409
Hóngqiáo QūDistrict红桥区527,013531,526
Dàhútóng JiēdàoUrban Subdistrict大胡同街道...8,239
Dīngzìgū JiēdàoUrban Subdistrict丁字沽街道94,73998,652
Héyuàn Jiēdào和苑街道...592
Jièyuán JiēdàoUrban Subdistrict芥园街道...33,212
Língdānggé JiēdàoUrban Subdistrict铃铛阁街道34,13739,157
Sāntiáoshí JiēdàoUrban Subdistrict三条石街道...19,255
Shàogōngzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict邵公庄街道57,58454,413
Shuānghuáncūn JiēdàoUrban Subdistrict双环村街道...35,348
Xiányáng Bĕilù JiēdàoUrban Subdistrict咸阳北路街道79,10274,799
Xīgū JiēdàoUrban Subdistrict西沽街道57,51086,971
Xīyúzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict西于庄街道66,84280,888
Jìnghăi QūDistrict静海区542,593646,978
Càigōngzhuāng ZhènTown蔡公庄镇...21,498
Chénguāntún ZhènTown陈官屯镇30,01629,237
Dàfēngduī ZhènTown大丰堆镇17,42516,105
Dàqiūzhuāng ZhènTown大邱庄镇25,24372,194
Dúliú ZhènTown独流镇34,13736,490
Jìnghăi ZhènTown静海镇103,714154,325
Liángtóu ZhènTown梁头镇21,50224,832
Liángwángzhuāng XiāngRural Township良王庄乡13,81920,706
Shuāngtáng ZhènTown双塘镇15,10016,656
Táitóu ZhènTown台头镇23,41822,794
Tángguāntún ZhènTown唐官屯镇46,47144,167
Tiānjīn Jìnghăi Jīngjì KāifāqūTownship-like Area天津静海经济开发区...2,387
Tiānjīn Ziyá Xúnhuán Jīngjì Chǎnyèqū Gōngyè Yuánqū [Tianjin Ziya Circular Economy Industrial Zone]Township-like Area天津子牙循环经济产业区...303
Tuánbó ZhènTown团泊镇7,21518,299
Wángkŏu ZhènTown王口镇32,17632,622
Xīzháizhuāng ZhènTown西翟庄镇...13,310
Yángchéngzhuāng XiāngRural Township杨成庄乡20,06324,987
Yánzhuāng ZhènTown沿庄镇32,14933,181
Zhōngwàng ZhènTown中旺镇32,48331,128
Ziyá ZhènTown子牙镇25,52931,757
Jīnnán QūDistrict津南区417,254593,063
Bālĭtái ZhènTown八里台镇47,66059,177
Bĕizhákŏu ZhènTown北闸口镇34,48345,741
Gĕgū ZhènTown葛沽镇54,00869,023
Jīnnán Guójiā Nóngyè Yuánqū [Jinnan National Agricultural Park]Township-like Area津南国家农业园区...182
Jīnnán Kāifāqū Dōngqū [Jinnan Development Zone East]Township-like Area津南开发区东区...1,908
Jīnnán Kāifāqū Xīqū [Jinnan Development Zone West]Township-like Area津南开发区西区...2,147
Shuānggăng Zhèn [incl. Shuāngxīn Jiēdào]Town双港镇51,522103,185
Shuānglín NóngchăngTownship-like Area双林农场...247
Shuāngqiáohé ZhènTown双桥河镇29,16537,193
Tàidá (Jīnnán) Wēidiànzi Gōngyèqū [Taida (Jinnan) Microelectronics Industrial Zone]Township-like Area泰达(津南)微电子工业区...650
Tiĕlù Shíbājú [Railway 18th Bureau]Township-like Area铁路十八局...3,760
Xiánshuĭgū ZhènTown咸水沽镇103,937148,602
Xiăozhàn ZhènTown小站镇62,46182,582
Xīnzhuāng ZhènTown辛庄镇32,02438,666
Jìzhōu QūDistrict蓟州区800,763784,789
Báijiàn ZhènTown白涧镇20,25618,646
Bāngjūn ZhènTown邦均镇33,34831,343
Biéshān ZhènTown别山镇49,59243,848
Chuānfāngyù ZhènTown穿芳峪镇15,82214,548
Chūtóulĭng ZhènTown出头岭镇34,71134,362
Dōng'èryíng ZhènTown东二营镇18,04916,961
Dōngshīgŭ ZhènTown东施古镇16,44115,994
Dōngzhào Gèzhuāng ZhènTown东赵各庄镇21,35719,633
Guānzhuāng ZhènTown官庄镇33,25830,640
Hòujiāyíng ZhènTown侯家营镇37,56037,346
Lĭmíngzhuāng ZhènTown礼明庄镇24,19523,582
Luózhuāngzi ZhènTown罗庄子镇13,22712,253
Măshēnqiáo ZhènTown马伸桥镇37,09934,763
Sāngzĭ ZhènTown桑梓镇39,41536,586
Shàngcāng ZhènTown上仓镇37,45133,380
Sūngèzhuāng XiāngRural Township孙各庄乡7,0726,717
Wénchāng JiēdàoUrban Subdistrict文昌街道...89,207
Xiàcāng ZhènTown下仓镇46,91141,717
Xiàwōtóu ZhènTown下窝头镇28,47026,769
Xiàyíng ZhènTown下营镇19,98718,759
Xīlóng Hŭyù ZhènTown西龙虎峪镇24,24425,196
Xŭjiātái ZhènTown许家台镇10,33310,634
Yángjīnzhuāng ZhènTown杨津庄镇37,16133,028
Yīnliū ZhènTown洇溜镇24,31823,915
Yóugŭzhuāng ZhènTown尤古庄镇26,82024,601
Yúyáng ZhènTown渔阳镇...57,669
Zhōuhéwān Zhèn [Wŭbăihù Zhèn]Town州河湾镇23,74522,692
Nánkāi QūDistrict南开区860,1041,018,196
Chánghóng JiēdàoUrban Subdistrict长虹街道63,93773,346
Guăngkāi JiēdàoUrban Subdistrict广开街道48,82073,299
Gŭlóu JiēdàoUrban Subdistrict鼓楼街道...28,788
Huáyuàn JiēdàoUrban Subdistrict华苑街道26,27152,948
Jiālíngdào JiēdàoUrban Subdistrict嘉陵道街道83,556102,405
Shuĭshàng Gōngyuán JiēdàoUrban Subdistrict水上公园街道42,32364,853
Tĭyù Zhōngxīn JiēdàoUrban Subdistrict体育中心街道27,18466,948
Wángdĭngdī JiēdàoUrban Subdistrict王顶堤街道115,911122,599
Wànxīng JiēdàoUrban Subdistrict万兴街道127,814140,684
Xiàngyánglù JiēdàoUrban Subdistrict向阳路街道108,829145,263
Xīngnán JiēdàoUrban Subdistrict兴南街道41,14243,744
Xuéfŭ JiēdàoUrban Subdistrict学府街道102,133103,319
Nínghé QūDistrict宁河区359,247416,143
Bănqiáo ZhènTown板桥镇10,22910,152
Bĕihuáidiàn ZhènTown北淮淀镇18,77120,936
Biàokŏu ZhènTown俵口镇18,78520,501
Dàbĕi Jiàngū ZhènTown大北涧沽镇12,67814,846
Dōngjítuó ZhènTown东棘坨镇25,75229,769
Fēngtái ZhènTown丰台镇25,98023,790
Liánzhuāng ZhènTown廉庄镇16,63917,315
Lútái JiēdàoUrban Subdistrict芦台街道98,429136,379
Miáozhuāng ZhènTown苗庄镇17,51817,296
Nínghé ZhènTown宁河镇22,33221,689
Pānzhuāng NóngchăngTownship-like Area潘庄农场864700
Pānzhuāng ZhènTown潘庄镇28,57230,213
Qīlĭhăi ZhènTown七里海镇...28,007
Yuèlóng ZhènTown岳龙镇14,54715,014
Zàojiăchéng ZhènTown造甲城镇23,09729,536
Wŭqīng QūDistrict武清区814,752951,078
Báigŭtún ZhènTown白古屯镇21,30421,443
Cáozilĭ ZhènTown曹子里镇22,08527,133
Chàgūgăng ZhènTown汊沽港镇33,91344,843
Chéngguān ZhènTown城关镇26,33727,050
Chénjŭ ZhènTown陈咀镇29,32930,193
Cuīhuángkŏu ZhènTown崔黄口镇54,56951,541
Dàhuángbăo ZhènTown大黄堡镇17,29018,432
Dàjiănchăng ZhènTown大碱厂镇20,10822,323
Dàliáng ZhènTown大良镇41,44139,379
Dàmèngzhuāng ZhènTown大孟庄镇22,91122,162
Dàwáng Gŭzhuāng ZhènTown大王古庄镇20,89925,061
Dōngmăquān ZhènTown东马圈镇15,07415,850
Dōngpúwā JiēdàoUrban Subdistrict东蒲洼街道24,40344,808
Dòuzhāngzhuāng ZhènTown豆张庄镇21,64423,421
Gāocūn ZhènTown高村镇17,75618,210
Hébĕitún ZhènTown河北屯镇31,38830,418
Héxīwù ZhènTown河西务镇40,68345,814
Huánghuādiàn ZhènTown黄花店镇23,65924,100
Huángzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict黄庄街道...16,881
Méichăng ZhènTown梅厂镇31,17235,033
Náncàicūn ZhènTown南蔡村镇41,89547,091
Shàngmătái ZhènTown上马台镇16,38122,081
Shígèzhuāng ZhènTown石各庄镇21,41023,309
Sìcūndiàn ZhènTown泗村店镇16,72817,247
Tiānjīn Kāifāqū Yìxiān Kēxué Gōngyèyuán Xiăoqū [Tianjin Development Zone: Yixian Science Industrial Park]Township-like Area天津开发区逸仙科学工业园...1,575
Wángqìngtuó ZhènTown王庆坨镇36,27045,016
Wǔqīng Jīngjì Jìshù Kāifāqū Kāifāqū [Wuqing Economic and Technological Development Zone]Township-like Area武清经济技术开发区...28,991
Wŭqīng NóngchăngTownship-like Area武清农场2,0321,900
Xiàwŭqí ZhènTown下伍旗镇25,09523,889
Xiàzhūzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict下朱庄街道11,85124,295
Xúguāntún JiēdàoUrban Subdistrict徐官屯街道13,41516,981
Yángcūn JiēdàoUrban Subdistrict杨村街道...45,947
Yùnhéxī JiēdàoUrban Subdistrict运河西街道...68,661
Xīqīng QūDistrict西青区433,697713,060
Dàsì ZhènTown大寺镇47,860113,290
Jīngwŭ ZhènTown精武镇32,34949,176
Lĭqīzhuāng JiēdàoUrban Subdistrict李七庄街道34,33074,762
Tiānjīn Kāifāqū Wéidiànzǐ Xiǎoqū Xiăoqū [Tianjin Development Zone for Microelectronics]Township-like Area天津开发区微电子小区...11,133
Wángwĕnzhuāng ZhènTown王稳庄镇33,52541,363
Xīnjìshù Chănyè Yuánqū [New Technology Industrial Park]Township-like Area新技术产业园区...17,237
Xīnkŏu ZhènTown辛口镇38,32442,274
Xīqīnggāo Xiàoqū [Xiqing College and University Area]Township-like Area西青高校区...66,494
Xīqīngqū Kāifāqū [Xiqing Development Zone]Township-like Area西青区开发区...8,224
Xīyíngmén JiēdàoUrban Subdistrict西营门街道29,01430,216
Yángliŭqīng ZhènTown杨柳青镇105,135118,291
Zhāngjiāwō ZhènTown张家窝镇36,25847,786
Zhōngbĕi ZhènTown中北镇66,78492,814
Tiānjīn ShìProvince-level City天津市9,848,73112,938,693

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships and districts as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.