Home
Show Map

Fēngrùn Qū

District in Tángshān Shì / 唐山市

District

The population of Fēngrùn Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Fēngrùn Qū丰润区District916,092
Tángshān Shì唐山市Prefecture-level City7,577,289

Contents: Townships

The population of the townships in Fēngrùn Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiguāntún Zhèn白官屯镇TownFēngrùn Qū40,393
Chàhé Zhèn岔河镇TownFēngrùn Qū25,798
Chángzhuāng Xiāng常庄乡Rural TownshipFēngrùn Qū20,227
Fēngdēngwù Zhèn丰登坞镇TownFēngrùn Qū37,744
Fēngrùn Zhèn丰润镇TownFēngrùn Qū70,305
Gēngyáng Jiēdào浭阳街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū77,236
Hánchéng Zhèn韩城镇TownFēngrùn Qū62,032
Huānxĭzhuāng Xiāng欢喜庄乡Rural TownshipFēngrùn Qū14,762
Huŏshíyíng Zhèn火石营镇TownFēngrùn Qū26,903
Jiāngjiāyíng Xiāng姜家营乡Rural TownshipFēngrùn Qū15,340
Lăozhuāngzi Zhèn老庄子镇TownFēngrùn Qū36,052
Liújiāyíng Xiāng刘家营乡Rural TownshipFēngrùn Qū13,903
Lĭzhāozhuāng Zhèn李钊庄镇TownFēngrùn Qū21,844
Qīshùzhuāng Zhèn七树庄镇TownFēngrùn Qū17,775
Quánhétóu Zhèn泉河头镇TownFēngrùn Qū24,565
Rèngèzhuāng Zhèn任各庄镇TownFēngrùn Qū32,754
Shāliúhé Zhèn沙流河镇TownFēngrùn Qū32,778
Shígèzhuāng Zhèn石各庄镇TownFēngrùn Qū27,995
Tàipínglù Jiēdào太平路街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū76,959
Wángguānyíng Zhèn王官营镇TownFēngrùn Qū37,262
Xiăozhānggèzhuāng Zhèn小张各庄镇TownFēngrùn Qū15,845
Xīnjūntún Zhèn新军屯镇TownFēngrùn Qū37,893
Yángguānlín Zhèn杨官林镇TownFēngrùn Qū25,904
Yànshānlù Jiēdào燕山路街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū54,509
Yínchéngpū Xiāng银城铺乡Rural TownshipFēngrùn Qū32,471
Zuŏjiāwù Zhèn左家坞镇TownFēngrùn Qū36,843

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).