Home
Show Map

China: Tángshān Shì

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Tángshān Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Cáofēidiàn Qū [Tanghai]曹妃甸区District239,046
Fēngnán Qū丰南区District508,431
Fēngrùn Qū丰润区District916,092
Gŭyĕ Qū古冶区District358,461
Kāipíng Qū开平区District262,571
Làotíng Xiàn乐亭县County526,222
Luánnán Xiàn滦南县County584,518
Luánzhōu Shì滦州市County-level City554,315
Lùbĕi Qū路北区District743,504
Lùnán Qū路南区District343,997
Qiān'ān Shì迁安市County-level City728,160
Qiānxī Xiàn迁西县County390,128
Yùtián Xiàn玉田县County684,833
Zūnhuà Shì遵化市County-level City737,011
Tángshān Shì唐山市Prefecture-level City7,577,289

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Tángshān Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngèzhuāng Zhèn安各庄镇TownLuánnán Xiàn25,457
Bāchĭgăng Zhèn扒齿港镇TownLuánnán Xiàn38,376
Bǎigèzhuāng Zhèn柏各庄镇TownLuánnán Xiàn47,200
Báiguāntún Zhèn白官屯镇TownFēngrùn Qū40,393
Báimiàozi Xiāng白庙子乡Rural TownshipQiānxī Xiàn18,110
Bālĭ Tān Yăngzhí Chăng 八里滩养殖场Township-like AreaCáofēidiàn Qū154
Bā Nóngchăng八农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū27,194
Băozidiàn Zhèn堡子店镇TownZūnhuà Shì38,659
Bēijiādiàn Zhèn卑家店镇TownGŭyĕ Qū28,366
Bēnchéng Zhèn奔城镇TownLuánnán Xiàn62,851
Bīnhăi Zhèn滨海镇TownCáofēidiàn Qū16,537
Căitíngqiáo Zhèn彩亭桥镇TownYùtián Xiàn19,664
Càiyuán Zhèn蔡园镇TownQiān'ān Shì25,885
Cáofēidiàn Gōngyèqū [Caofeidian Industrial Zone]曹妃甸工业区Township-like AreaCáofēidiàn Qū26,365
Chàhé Zhèn岔河镇TownFēngrùn Qū25,798
Chánglú Dàqīnghé Yánchăng 长芦大清河盐场Township-like AreaLàotíng Xiàn3,901
Chángníng Zhèn长凝镇TownLuánnán Xiàn34,476
Chángzhuāng Zhèn常庄镇TownFēngrùn Qū20,227
Cháoluòwō Xiāng潮洛窝乡Rural TownshipYùtián Xiàn22,192
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictQiān'ān Shì89,383
Chéngzhuāng Zhèn程庄镇TownLuánnán Xiàn50,828
Chénjiāpū Xiāng陈家铺乡Rural TownshipYùtián Xiàn15,800
Cíyútuó Zhèn茨榆坨镇TownLuánzhōu Shì26,069
Cuījiāzhuāng Xiāng崔家庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì19,825
Dà'ān Zhèn大安镇TownYùtián Xiàn30,213
Dàcuīzhuāng Zhèn大崔庄镇TownQiān'ān Shì23,631
Dàlĭ Jiēdào大里街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū59,743
Dăngyù Zhèn党峪镇TownZūnhuà Shì28,047
Dàodì Zhèn稻地镇TownLùnán Qū32,921
Dàqí Gèzhuāng Zhèn大齐各庄镇TownFēngnán Qū13,581
Dàwŭlĭ Xiāng大五里乡Rural TownshipQiān'ān Shì17,896
Dàxiāng Gèzhuāng Xiāng大相各庄乡Rural TownshipLàotíng Xiàn21,292
Dàxīnzhuāng Zhèn大新庄镇TownFēngnán Qū54,315
Dàzhuāngtuó Xiāng大庄坨乡Rural TownshipGŭyĕ Qū12,377
Diàoyútái Jiēdào钓鱼台街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū58,733
Dìbĕitóu Zhèn地北头镇TownZūnhuà Shì21,194
Dōng'ān Gèzhuāng Zhèn东安各庄镇TownLuánzhōu Shì62,809
Dōnghuángtuó Zhèn东黄坨镇TownLuánnán Xiàn16,217
Dōnghuāngyù Zhèn东荒峪镇TownQiānxī Xiàn14,436
Dōngjiùzhài Zhèn东旧寨镇TownZūnhuà Shì24,495
Dōnglián Huāyuàn Xiāng东莲花院乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,894
Dōnglíng Mănzú Xiāng东陵满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì22,480
Dōngtiánzhuāng Xiāng东田庄乡Rural TownshipFēngnán Qū16,356
Dōngxīncūn Jiēdào东新村街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū9,771
Dōngxīnzhuāng Zhèn东新庄镇TownZūnhuà Shì36,428
Dŏudiàn Jiēdào陡电街道办事处Urban SubdistrictKāipíng Qū2,812
Fàngèzhuāng Zhèn范各庄镇TownGŭyĕ Qū56,339
Fānggèzhuāng Zhèn方各庄镇TownLuánnán Xiàn29,010
Fēngdēngwù Zhèn丰登坞镇TownFēngrùn Qū37,744
Fēngnán Zhèn丰南镇TownFēngnán Qū131,148
Fēngrùn Zhèn丰润镇TownFēngrùn Qū70,305
Gāngyáo Jiēdào缸窑街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū40,483
Gēngyáng Jiēdào浭阳街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū77,236
Guăngchăng Jiēdào广场街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū35,984
Guāngmíng Jiēdào光明街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū84,795
Gŭchéng Jiēdào古城街道办事处Urban SubdistrictLuánzhōu Shì38,721
Gŭhé Xiāng古河乡Rural TownshipLàotíng Xiàn21,222
Gŭmă Zhèn古马镇TownLuánzhōu Shì31,389
Guōjiāqiáo Xiāng郭家桥乡Rural TownshipYùtián Xiàn16,823
Guōjiātún Zhèn郭家屯镇TownYùtián Xiàn34,509
Guŏyuán Xiāng果园乡Rural TownshipLùbĕi Qū89,429
Gūshù Zhèn孤树镇TownYùtián Xiàn25,040
Gŭyĕ Jiēdào古冶街道办事处Urban SubdistrictGŭyĕ Qū26,742
Hánchéng Zhèn韩城镇TownFēngrùn Qū62,032
Hàn'érzhuāng Xiāng汉儿庄乡Rural TownshipQiānxī Xiàn20,921
Hàngū Guănlĭqū Hànfēng Zhèn汉沽管理区汉丰镇TownLùnán Qū24,639
Hàngū Guănlĭqū Xīngnóng汉沽管理区兴农办事处Township-like AreaLùnán Qū3,021
Hàngū Guănlĭqū Zhènxīng Jiēdào汉沽管理区振兴街道办事处Township-like AreaLùnán Qū17,339
Hébĕilù Jiēdào河北路街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū40,597
Hébĕi Tángshān Gāoxīn Jìshù Chănyè Yuánqū [Hebei Tangshan High-tech Industrial Park]河北唐山高新技术产业园区Township-like AreaLùbĕi Qū103,366
Hēiyánzi Zhèn黑沿子镇TownFēngnán Qū18,737
Hóngqiáo Zhèn虹桥镇TownYùtián Xiàn30,613
Hòujiāzhài Xiāng侯家寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì13,716
Huámínglù Jiēdào华明路街道办事处Urban SubdistrictZūnhuà Shì32,204
Huánggèzhuāng Zhèn黄各庄镇TownFēngnán Qū52,134
Huānxĭzhuāng Xiāng欢喜庄乡Rural TownshipFēngrùn Qū14,762
Húgèzhuāng Zhèn胡各庄镇TownLuánnán Xiàn35,721
Hújiātuó Zhèn胡家坨镇TownLàotíng Xiàn21,048
Huŏshíyíng Zhèn火石营镇TownFēngrùn Qū26,903
Jiànchāngyíng Zhèn建昌营镇TownQiān'ān Shì43,896
Jiānggèzhuāng Zhèn姜各庄镇TownLàotíng Xiàn48,646
Jiāngjiāyíng Xiāng姜家营乡Rural TownshipFēngrùn Qū15,340
Jiànmíng Zhèn建明镇TownZūnhuà Shì31,658
Jiānzìgū Xiāng尖字沽乡Rural TownshipFēngnán Qū16,275
Jīchănglù Jiēdào机场路街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū73,737
Jīnchăngyù Zhèn金厂峪镇TownQiānxī Xiàn17,289
Jīnggèzhuāng Jiēdào荆各庄街道办事处Urban SubdistrictKāipíng Qū6,744
Jiŭbăihù Zhèn九百户镇TownLuánzhōu Shì33,982
Jiùchéng Xiāng旧城乡Rural TownshipQiānxī Xiàn8,991
Jiŭ Nóngchăng九农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū14,281
Kāipíng Jiēdào开平街道办事处Urban SubdistrictKāipíng Qū30,183
Kāipíng Zhèn开平镇TownKāipíng Qū60,134
Kòuzhuāng Xiāng扣庄乡Rural TownshipQiān'ān Shì40,381
Lăozhuāngzi Zhèn老庄子镇TownFēngrùn Qū36,052
Lè'ān Jiēdào乐安街道办事处Urban SubdistrictLàotíng Xiàn77,103
Léizhuāng Zhèn雷庄镇TownLuánzhōu Shì36,240
Lètíng Zhèn乐亭镇TownLàotíng Xiàn36,734
Liàngjiădiàn Zhèn亮甲店镇TownYùtián Xiàn39,248
Línnáncāng Zhèn林南仓镇TownYùtián Xiàn23,687
Líntóutún Xiāng林头屯乡Rural TownshipYùtián Xiàn21,005
Línxī Jiēdào林西街道办事处Urban SubdistrictGŭyĕ Qū80,605
Línxī Zhèn林西镇TownYùtián Xiàn30,538
Liúbèizhài Xiāng刘备寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì21,298
Liújiāyíng Xiāng刘家营乡Rural TownshipFēngrùn Qū13,903
Liù Nóngchăng六农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū6,247
Liŭshùhuān Zhèn柳树酄镇TownFēngnán Qū26,178
Liŭzàn Zhèn柳赞镇TownLuánnán Xiàn12,739
Lìyuán Zhèn栗园镇TownKāipíng Qū29,470
Lĭzhāozhuāng Zhèn李钊庄镇TownFēngrùn Qū21,844
Lóngdōng Jiēdào龙东街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū41,907
Luánchénglù Jiēdào [Luánzhōu Zhèn]滦城路街道办事处Urban SubdistrictLuánzhōu Shì57,537
Luánhé Jiēdào滦河街道办事处Urban SubdistrictLuánzhōu Shì41,784
Luányáng Zhèn滦阳镇TownQiānxī Xiàn19,118
Luójiātún Zhèn罗家屯镇TownQiānxī Xiàn24,685
Lútái Kāifāqū Hăibĕi Zhèn芦台开发区海北镇TownLùnán Qū27,643
Lútái Kāifāqū Xīnhuálù Jiēdào [Lutai Development Zone]芦台开发区新华路街道办事处Township-like AreaLùnán Qū13,398
Măchéng Zhèn马城镇TownLuánnán Xiàn15,907
Măjiāgōu Jiēdào马家沟街道办事处Urban SubdistrictKāipíng Qū25,804
Mălányù Zhèn马兰峪镇TownZūnhuà Shì24,569
Mălánzhuāng Zhèn马兰庄镇TownQiān'ān Shì19,169
Máozhuāng Zhèn毛庄镇TownLàotíng Xiàn30,910
Mătóuyíng Zhèn马头营镇TownLàotíng Xiàn29,021
Mùchăngkŏu Zhèn木厂口镇TownQiān'ān Shì24,489
Nánbăo Jīngjì Kāifāqū南堡经济开发区Township-like AreaCáofēidiàn Qū37,578
Nánbăo Zhèn南堡镇TownLuánnán Xiàn15,595
Nánsūnzhuāng Xiāng南孙庄乡Rural TownshipFēngnán Qū20,649
Niángniángzhuāng Xiāng娘娘庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì20,914
Nǚzhīzhài Xiāng女织寨乡Rural TownshipLùnán Qū47,635
Pánggèzhuāng Xiāng庞各庄乡Rural TownshipLàotíng Xiàn21,503
Péngdiànzi Xiāng彭店子乡Rural TownshipQiān'ān Shì22,312
Píng'ānchéng Zhèn平安城镇TownZūnhuà Shì51,631
Qiān'ān Zhèn迁安镇TownQiān'ān Shì116,189
Qiānxīxiàn Lìxiāng Jiēdào迁西县栗乡街道办事处Urban SubdistrictQiānxī Xiàn38,905
Qiányíng Jiēdào钱营街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū6,059
Qiányíng Zhèn钱营镇TownFēngnán Qū45,966
Qiáotún Jiēdào乔屯街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū44,198
Qīngtuóyíng Zhèn青坨营镇TownLuánnán Xiàn28,011
Qī Nóngchăng七农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū2,553
Qīshùzhuāng Zhèn七树庄镇TownFēngrùn Qū17,775
Quánhétóu Zhèn泉河头镇TownFēngrùn Qū24,565
Rèngèzhuāng Zhèn任各庄镇TownFēngrùn Qū32,754
Săhéqiáo Zhèn洒河桥镇TownQiānxī Xiàn19,416
Sān Nóngchăng三农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū6,590
Sànshuĭtóu Zhèn散水头镇TownYùtián Xiàn26,491
Sāntúnyíng Zhèn三屯营镇TownQiānxī Xiàn28,974
Shāhéyì Zhèn沙河驿镇TownQiān'ān Shì28,664
Shāliúhé Zhèn沙流河镇TownFēngrùn Qū32,778
Shàngshè Yànzhuāng Xiāng上射雁庄乡Rural TownshipQiān'ān Shì22,927
Shàngyíng Xiāng上营乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,641
Shígèzhuāng Zhèn石各庄镇TownFēngrùn Qū27,995
Shíjiùwō Zhèn石臼窝镇TownYùtián Xiàn35,910
Shílĭ Hăi Yăngzhí Chăng 十里海养殖场Township-like AreaCáofēidiàn Qū1,140
Shímén Zhèn石门镇TownZūnhuà Shì32,341
Shí Nóngchăng十农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū11,263
Shíyī Nóngchăng十一农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū7,368
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownKāipíng Qū13,725
Shuìwùzhuāng Jiēdào税务庄街道办事处Urban SubdistrictKāipíng Qū18,275
Sīgèzhuāng Zhèn司各庄镇TownLuánnán Xiàn42,460
Sì Nóngchăng四农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū9,488
Sòngdàokŏu Zhèn宋道口镇TownLuánnán Xiàn51,178
Sūjiāwā Zhèn苏家洼镇TownZūnhuà Shì30,521
Tàipínglù Jiēdào太平路街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū76,959
Tàipíngzhài Zhèn太平寨镇TownQiānxī Xiàn35,197
Tàipíngzhuāng Xiāng太平庄乡Rural TownshipQiān'ān Shì15,969
Tángfāng Zhèn唐坊镇TownFēngnán Qū17,779
Tánghăi Zhèn唐海镇TownCáofēidiàn Qū54,934
Tāngjiāhé Zhèn汤家河镇TownLàotíng Xiàn27,734
Tángjiāzhuāng Jiēdào唐家庄街道办事处Urban SubdistrictGŭyĕ Qū53,212
Tāngquán Mănzú Xiāng汤泉满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì8,758
Tángshānwān Guójì Lǚyóudăo [Tangshan Bay International Tourism Island]唐山湾国际旅游岛Township-like AreaLàotíng Xiàn23,305
Tángzìtóu Zhèn唐自头镇TownYùtián Xiàn18,152
Tiĕchăng Zhèn铁厂镇TownZūnhuà Shì18,330
Tīngliúhé Zhèn汀流河镇TownLàotíng Xiàn25,940
Tuánpiáozhuāng Xiāng团瓢庄乡Rural TownshipZūnhuà Shì27,000
Tuólĭ Zhèn坨里镇TownLuánnán Xiàn18,321
Wālĭ Zhèn洼里镇TownKāipíng Qū20,373
Wángdiànzi Zhèn王店子镇TownLuánzhōu Shì26,257
Wángguānyíng Zhèn王官营镇TownFēngrùn Qū37,262
Wánglánzhuāng Zhèn王兰庄镇TownFēngnán Qū37,865
Wángniănzhuāng Xiāng王辇庄乡Rural TownshipGŭyĕ Qū28,991
Wángtān Zhèn王滩镇TownLàotíng Xiàn46,645
Wénbĕi Jiēdào文北街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū27,415
Wénhuàlù Jiēdào文化路街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū66,676
Wénhuàlù Jiēdào文化路街道办事处Urban SubdistrictZūnhuà Shì50,363
Wōluògū Zhèn窝洛沽镇TownYùtián Xiàn51,565
Wŭchóng'ān Xiāng五重安乡Rural TownshipQiān'ān Shì25,301
Wŭ Nóngchăng五农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū6,995
Xiàguānyíng Zhèn夏官营镇TownQiān'ān Shì31,303
Xiăngtáng Jiēdào响堂街道办事处Urban SubdistrictLuánzhōu Shì40,358
Xiángyúndào Jiēdào翔云道街道办事处Urban SubdistrictLùbĕi Qū30,069
Xiăochăng Xiāng小厂乡Rural TownshipZūnhuà Shì15,684
Xiăojí Zhèn小集镇TownFēngnán Qū34,092
Xiăomăzhuāng Zhèn小马庄镇TownLuánzhōu Shì36,198
Xiăoshān Jiēdào小山街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū14,096
Xiăozhāng Gèzhuāng Zhèn小张各庄镇TownFēngrùn Qū15,845
Xīgĕ Zhèn西葛镇TownFēngnán Qū23,356
Xíjiātào Xiāng习家套乡Rural TownshipGŭyĕ Qū11,912
Xīliúcūn Xiāng西留村乡Rural TownshipZūnhuà Shì24,205
Xīndiànzi Zhèn新店子镇TownZūnhuà Shì48,832
Xīngchéng Zhèn兴城镇TownQiānxī Xiàn52,814
Xīngwàngzhài Xiāng兴旺寨乡Rural TownshipZūnhuà Shì21,475
Xīnjí Zhèn新集镇TownQiānxī Xiàn25,853
Xīnjūntún Zhèn新军屯镇TownFēngrùn Qū37,893
Xīnzhài Zhèn新寨镇TownLàotíng Xiàn25,580
Xīnzhuāngzi Xiāng新庄子乡Rural TownshipQiānxī Xiàn11,755
Xīsānlĭ Xiāng西三里乡Rural TownshipZūnhuà Shì16,784
Xīxiàyíng Mănzú Xiāng西下营满族乡Rural TownshipZūnhuà Shì10,730
Xuéyuàn Nánlù Jiēdào学院南路街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū33,965
Yāhóngqiáo Zhèn鸦鸿桥镇TownYùtián Xiàn58,384
Yángdiànzi Zhèn杨店子镇TownQiān'ān Shì63,141
Yángèzhuāng Zhèn阎各庄镇TownLàotíng Xiàn34,633
Yánggèzhuāng Zhèn杨各庄镇TownQiān'ān Shì38,542
Yángguānlín Zhèn杨官林镇TownFēngrùn Qū25,904
Yángjiā Bănqiáo Zhèn杨家板桥镇TownYùtián Xiàn26,230
Yángjiātào Zhèn杨家套镇TownYùtián Xiàn26,564
Yángliŭzhuāng Zhèn杨柳庄镇TownLuánzhōu Shì22,338
Yánjiādiàn Xiāng闫家店乡Rural TownshipQiān'ān Shì23,098
Yànshānlù Jiēdào燕山路街道办事处Urban SubdistrictFēngrùn Qū54,509
Yáowángzhuāng Zhèn姚王庄镇TownLuánnán Xiàn16,959
Yĕjītuó Zhèn野鸡坨镇TownQiān'ān Shì36,218
Yínchéngpū Zhèn银城铺镇TownFēngrùn Qū32,471
Yī Nóngchăng一农场Township-like AreaCáofēidiàn Qū10,359
Yĭnzhuāng Xiāng尹庄乡Rural TownshipQiānxī Xiàn19,447
Yŏnghóngqiáo Jiēdào永红桥街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū21,741
Yŏuyì Jiēdào友谊街道办事处Urban SubdistrictLùnán Qū38,141
Yǒuyìlù Jiēdào [Bēnchéng Jiēdào]奔城街道办事处Urban SubdistrictLuánnán Xiàn43,212
Yóuzhà Zhèn油榨镇TownLuánzhōu Shì45,417
Yuèhé Zhèn越河镇TownKāipíng Qū32,707
Yúhùzhài Xiāng渔户寨乡Rural TownshipQiānxī Xiàn10,682
Yùtián Zhèn玉田镇TownYùtián Xiàn132,205
Zhàodiànzi Zhèn赵店子镇TownQiān'ān Shì19,766
Zhàogèzhuāng Jiēdào赵各庄街道办事处Urban SubdistrictGŭyĕ Qū59,917
Zhèngzhuāngzi Zhèn郑庄子镇TownKāipíng Qū22,344
Zhēnzi Zhèn榛子镇TownLuánzhōu Shì55,216
Zhōngbăo Zhèn中堡镇TownLàotíng Xiàn31,005
Zūnhuà Zhèn遵化镇TownZūnhuà Shì44,870
Zuŏjiāwù Zhèn左家坞镇TownFēngrùn Qū36,843

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.