Home
Show Map

Dàxiáng Qū

District in Shàoyáng Shì / 邵阳市

District

The population of Dàxiáng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Dàxiáng Qū大祥区District340,605
Shàoyáng Shì邵阳市Prefecture-level City7,071,735

Contents: Townships

The population of the townships in Dàxiáng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băichūnyuán Jiēdào百春园街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū29,382
Bănqiáo Xiāng板桥乡Rural TownshipDàxiáng Qū23,373
Cài'è Xiāng蔡锷乡Rural TownshipDàxiáng Qū19,901
Chéngbĕilù Jiēdào城北路街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū29,644
Chéngnán Jiēdào城南街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū3,988
Chéngnán Xiāng城南乡Rural TownshipDàxiáng Qū29,942
Chéngxīlù Jiēdào城西路街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū34,707
Cuìyuán Jiēdào翠园街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū31,894
Hóngqílù Jiēdào红旗路街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū36,244
Huŏchēnánzhàn Jiēdào火车南站街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū10,859
Luóshì Zhèn罗市镇TownDàxiáng Qū22,411
Tánjiāng Xiāng檀江乡Rural TownshipDàxiáng Qū25,501
Yŭxī Jiēdào雨溪街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū17,837
Zhōngxīnlù Jiēdào中心路街道Urban SubdistrictDàxiáng Qū24,922

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).