Home
Show Map

China: Qīngdăo Shì (Shāndōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qīngdăo Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngyáng Qū城阳区District737,209
Huángdăo Qū [Xīhǎi'àn Xīnqū; incl. Jiāonán Shì]黄岛区District1,392,554
Jiāozhōu Shì胶州市County-level City843,054
Jímò Qū即墨区District1,177,201
Láixī Shì莱西市County-level City750,225
Láoshān Qū崂山区District379,469
Lĭcāng Qū李沧区District512,389
Píngdù Shì平度市County-level City1,357,424
Shìbĕi Qū [incl. Sìfāng Qū]市北区District1,020,715
Shìnán Qū市南区District544,847
Qīngdăo Shì青岛市Sub-provincial City8,715,087

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qīngdăo Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áoshānwèi Jiēdào鳌山卫街道Urban SubdistrictJímò Qū47,810
Bādàguān Jiēdào八大关街道Urban SubdistrictShìnán Qū23,866
Bādàhú Jiēdào八大湖街道Urban SubdistrictShìnán Qū56,133
Bādàxiá Jiēdào八大峡街道Urban SubdistrictShìnán Qū21,039
Báishāhé Jiēdào [incl. Málán Zhèn, Zhānggēzhuāng Zhèn]白沙河街道Urban SubdistrictPíngdù Shì85,922
Băoshān Zhèn宝山镇TownHuángdăo Qū25,828
Bĕi'ān Jiēdào北安街道Urban SubdistrictJímò Qū51,163
Bĕiguān Jiēdào北关街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì36,447
Bĕizhái Jiēdào北宅街道Urban SubdistrictLáoshān Qū27,109
Bīnhăi Jiēdào滨海街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū51,494
Bīnhélù Jiēdào滨河路街道Urban SubdistrictLáixī Shì40,277
Bólĭ Zhèn泊里镇TownHuángdăo Qū61,853
Cāngkǒu Jiēdào [Yŏng'ānlù Jiēdào]沧口街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū46,073
Chángjiānglù Jiēdào长江路街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū198,710
Cháohăi Jiēdào潮海街道Urban SubdistrictJímò Qū81,287
Chéngyáng Jiēdào城阳街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū226,471
Cuījiājí Zhèn崔家集镇TownPíngdù Shì47,651
Dàchăng Zhèn大场镇TownHuángdăo Qū42,955
Dàcūn Zhèn [incl. Lĭwùguān Zhèn]大村镇TownHuángdăo Qū49,010
Dàgăng Jiēdào [incl. Huáyánglù Jiēdào]大港街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū44,436
Dàxìn Jiēdào [incl. Pŭdōng Zhèn]大信街道TownJímò Qū66,960
Dàzéshān Zhèn [incl. Chánglè Zhèn]大泽山镇TownPíngdù Shì60,034
Dēngzhōulù Jiēdào登州路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū37,371
Diànbù Zhèn店埠镇TownLáixī Shì52,613
Diànzi Zhèn店子镇TownPíngdù Shì51,267
Dōnggé Jiēdào [Chéngguān Jiēdào; incl. Cuīzhào Zhèn, Măgēzhuāng Zhèn]东阁街道Urban SubdistrictPíngdù Shì176,942
Duànbólán Zhèn [incl. Liújiāzhuāng Zhèn]段泊岚镇TownJímò Qū55,063
Dūnhuàlù Jiēdào敦化路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū43,726
Fù'ān Jiēdào阜安街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì92,754
Fúshānlù Jiēdào浮山路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū60,756
Fúshān Xīnqū Jiēdào [incl. Tóng'ānlù Jiēdào]浮山新区街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū55,625
Fùxīnlù Jiēdào阜新路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū94,170
Guānhăilù Jiēdào观海路街道Urban SubdistrictShìnán Qū17,284
Gūhé Jiēdào [incl. Sūnshòu Zhèn]沽河街道Urban SubdistrictLáixī Shì72,496
Gŭxiàn Zhèn古岘镇TownPíngdù Shì44,533
Hăilúnlù Jiēdào海伦路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū60,432
Hăiqīng Zhèn海青镇TownHuángdăo Qū33,964
Héféilù Jiēdào合肥路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū23,192
Hétào Jiēdào河套街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū47,826
Hétóudiàn Zhèn河头店镇TownLáixī Shì38,398
Héxī Jiēdào河西街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū23,468
Hóngdăo Jiēdào红岛街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū41,673
Hóngshānpō Jiēdào洪山坡街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū30,812
Hóngshíyá Jiēdào红石崖街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū33,610
Huángdăo Jiēdào黄岛街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū76,768
Huánxiù Jiēdào环秀街道Urban SubdistrictJímò Qū70,109
Hŭshānlù Jiēdào虎山路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū65,490
Jiāngshān Zhèn [incl. Lĭquánzhuāng Zhèn]姜山镇TownLáixī Shì86,642
Jiāngsūlù Jiēdào江苏路街道Urban SubdistrictShìnán Qū28,807
Jiāobĕi Jiēdào胶北街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì30,248
Jiāodōng Jiēdào胶东街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì61,029
Jiāolái Jiēdào [incl. Mădiàn Zhèn]胶莱街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì76,029
Jiāoxī Jiēdào [incl. Dùcūn Zhèn]胶西街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì80,032
Jíhóngtān Jiēdào棘洪滩街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū66,597
Jímòlù Jiēdào [incl. Xiăogăng Jiēdào]即墨路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū42,000
Jīnhúlù Jiēdào金湖路街道Urban SubdistrictShìnán Qū47,617
Jīnkŏulù Jiēdào金口路街道Urban SubdistrictShìnán Qū28,728
Jīnkŏu Zhèn [incl. Diànjí Zhèn]金口镇TownJímò Qū73,598
Jīnménlù Jiēdào金门路街道Urban SubdistrictShìnán Qū84,662
Jiùdiàn Zhèn [incl. Dàtián Zhèn, Zhùgōu Zhèn]旧店镇TownPíngdù Shì97,604
Jiŭlóng Jiēdào九龙街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì28,138
Jiŭshuĭ Jiēdào [incl. Shìyuán Jiēdào]九水街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū63,495
Láncūn Jiēdào [incl. Nánquán Zhèn]蓝村街道Urban SubdistrictJímò Qū86,224
Lángyá Zhèn琅琊镇TownHuángdăo Qū35,743
Liăolán Zhèn [incl. Wànjiā Zhèn]蓼兰镇TownPíngdù Shì84,306
Liáonínglù Jiēdào辽宁路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū51,199
Liáoyuánlù Jiēdào辽源路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū45,462
Lĭchà Zhèn [incl. Zhāngyīng Zhèn]里岔镇TownJiāozhōu Shì55,140
Lĭcūn Jiēdào李村街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū91,592
Lĭgēzhuāng Zhèn李哥庄镇TownJiāozhōu Shì65,714
Língshān Jiēdào [incl. Huáshān Zhèn]灵山街道Urban SubdistrictJímò Qū67,569
Língshānwèi Jiēdào灵山卫街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū60,168
Língzhūshān Jiēdào [Liŭhuābó Jiēdào]灵珠山街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū12,939
Liútíng Jiēdào流亭街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū132,978
Liùwāng Zhèn六汪镇TownHuángdăo Qū42,384
Lĭyuán Jiēdào [incl. Méncūn Zhèn]李园街道Urban SubdistrictPíngdù Shì114,107
Lóngquán Jiēdào龙泉街道Urban SubdistrictJímò Qū48,421
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictJímò Qū42,214
Lóngshuĭ Jiēdào龙水街道Urban SubdistrictLáixī Shì22,671
Lóushān Jiēdào楼山街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū24,173
Luòyánglù Jiēdào洛阳路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū78,402
Măliánzhuāng Zhèn马连庄镇TownLáixī Shì42,197
Méihuāshān Jiēdào梅花山街道Urban SubdistrictLáixī Shì22,206
Míngcūn Zhèn明村镇TownPíngdù Shì53,926
Náncūn Zhèn [incl. Lándĭ Zhèn, Guōzhuāng Zhèn]南村镇TownPíngdù Shì124,210
Nánshù Zhèn南墅镇TownLáixī Shì40,188
Níngxiàlù Jiēdào宁夏路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū47,369
Píngdù Jīngjì Kāifāqū平度经济开发区Township-like AreaPíngdù Shì33,320
Pūjí Zhèn铺集镇TownJiāozhōu Shì52,563
Rénzhào Zhèn仁兆镇TownPíngdù Shì64,569
Rìzhuāng Zhèn日庄镇TownLáixī Shì43,758
Sānlĭhé Jiēdào三里河街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì62,877
Shàngmă Jiēdào上马街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū52,701
Shāzikŏu Jiēdào沙子口街道Urban SubdistrictLáoshān Qū67,876
Shuĭjí Jiēdào水集街道Urban SubdistrictLáixī Shì139,808
Shuĭqīnggōu Jiēdào水清沟街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū67,361
Sìfāng Jiēdào [Jiāxīnglù Jiēdào]四方街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū79,064
Táidōng Jiēdào台东街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū50,013
Táixī Jiēdào台西街道Urban SubdistrictShìnán Qū52,010
Tiánhéng Zhèn [incl. Wángcūn Zhèn, Fēngchéng Zhèn]田横镇TownJímò Qū124,079
Tiánzhuāng Zhèn [incl. Zhāngshè Zhèn]田庄镇TownPíngdù Shì64,957
Tiĕshān Jiēdào铁山街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū22,384
Tónghé Jiēdào [incl. Báibù Zhèn]同和街道Urban SubdistrictPíngdù Shì95,680
Tōngjì Jiēdào通济街道Urban SubdistrictJímò Qū237,236
Wàngchéng Jiēdào望城街道Urban SubdistrictLáixī Shì44,012
Wánggēzhuāng Jiēdào王哥庄街道Urban SubdistrictLáoshān Qū44,258
Wángtái Jiēdào王台街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū67,171
Wēnquán Jiēdào温泉街道Urban SubdistrictJímò Qū45,655
Xiàgézhuāng Zhèn夏格庄镇TownLáixī Shì30,706
Xiāngdiàn Jiēdào香店街道Urban SubdistrictPíngdù Shì36,263
Xiānggăng Zhōnglù Jiēdào香港中路街道Urban SubdistrictShìnán Qū59,372
Xiāngtánlù Jiēdào湘潭路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū42,972
Xiàzhuāng Jiēdào夏庄街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū111,655
Xīfúzhèn Jiēdào惜福镇街道Urban SubdistrictChéngyáng Qū57,308
Xīn'ān Jiēdào辛安街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū131,010
Xīngchénglù Jiēdào兴城路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū17,145
Xīnghuálù Jiēdào兴华路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū29,402
Xīnglónglù Jiēdào兴隆路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū59,600
Xīnhé Zhèn [incl. Huībù Zhèn]新河镇TownPíngdù Shì69,884
Xuējiādăo Jiēdào薛家岛街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū71,169
Yán'ānlù Jiēdào延安路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū38,827
Yánghé Zhèn洋河镇TownJiāozhōu Shì50,371
Yífēngdiàn Zhèn [incl. Qījí Zhèn]移风店镇TownJímò Qū79,813
Yínghăi Jiēdào营海街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì37,644
Yĭnzhū Jiēdào隐珠街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū119,982
Yŏngqīnglù Jiēdào永清路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū44,515
Yuànshàng Zhèn [incl. Wŭbèi Zhèn]院上镇TownLáixī Shì74,253
Yúnnánlù Jiēdào云南路街道Urban SubdistrictShìnán Qū21,825
Yúnshān Zhèn云山镇TownPíngdù Shì52,249
Yúnxī Jiēdào云溪街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì31,677
Zàngnán Zhèn藏南镇TownHuángdăo Qū26,388
Zhāngjiālóu Jiēdào张家楼街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū38,878
Zhànshān Jiēdào湛山街道Urban SubdistrictShìnán Qū40,446
Zhènhuálù Jiēdào振华路街道Urban SubdistrictLĭcāng Qū26,776
Zhènjiānglù Jiēdào镇江路街道Urban SubdistrictShìbĕi Qū48,186
Zhōnghán Jiēdào [incl. Jīnjiālǐng Jiēdào]中韩街道Urban SubdistrictLáoshān Qū240,226
Zhōngshānlù Jiēdào中山路街道Urban SubdistrictShìnán Qū22,573
Zhōngyún Jiēdào中云街道Urban SubdistrictJiāozhōu Shì82,391
Zhūhăi Jiēdào珠海街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū104,165
Zhūhăilù Jiēdào珠海路街道Urban SubdistrictShìnán Qū40,485
Zhūshān Jiēdào珠山街道Urban SubdistrictHuángdăo Qū85,981

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).