Home
Show Map

China: Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu (Buyei and Miao autonomous prefecture).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānlóng Xiàn安龙县County356,255
Cèhēng Xiàn册亨县County190,413
Pŭ'ān Xiàn普安县County254,247
Qínglóng Xiàn晴隆县County246,809
Wàngmó Xiàn望谟县County251,966
Xīngrén Shì [← Xīngrén Xiàn]兴仁市County-level City417,919
Xīngyì Shì兴义市County-level City783,120
Zhēnfēng Xiàn贞丰县County303,883
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu黔西南布依族苗族自治州Buyei and Miao Autonomous Prefecture2,804,612

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú Zìzhìzhōu.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Āngŭ Xiāng安谷乡Rural TownshipQínglóng Xiàn14,900
Ángwŭ Zhèn昂武镇TownWàngmó Xiàn9,157
Bādù Zhèn八渡镇TownCèhēng Xiàn7,820
Báicéng Zhèn白层镇TownZhēnfēng Xiàn15,464
Băidé Zhèn百德镇TownXīngrén Shì26,004
Băikŏu Xiāng百口乡Rural TownshipCèhēng Xiàn5,145
Báishā Xiāng白沙乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn8,415
Báiwănyáo Zhèn白碗窑镇TownXīngyì Shì24,502
Bālíng Zhèn巴铃镇TownXīngrén Shì38,612
Bāráo Xiāng岜饶乡Rural TownshipWàngmó Xiàn9,425
Bĕipánjiāng Zhèn北盘江镇TownZhēnfēng Xiàn25,773
Biānráo Zhèn [incl. Kănbiān Xiāng, Bāráo Xiāng]边饶镇TownWàngmó Xiàn10,170
Bìhén Zhèn碧痕镇TownQínglóng Xiàn15,858
Bìyòu Zhèn弼佑镇TownCèhēng Xiàn11,503
Bōyáng Zhèn [Tiánwān Xiāng]波阳镇TownXīngrén Shì19,605
Cānggèng Zhèn仓更镇TownXīngyì Shì10,031
Cāngjiāng Xiāng沧江乡Rural TownshipXīngyì Shì7,850
Chámǎ Zhèn [Măchăng Xiāng]茶马镇TownQínglóng Xiàn20,789
Chángliú Xiāng长流乡Rural TownshipQínglóng Xiàn17,894
Chángtián Zhèn长田镇TownZhēnfēng Xiàn16,116
Chéngbĕi Jiēdào城北街道办事处Urban SubdistrictXīngrén Shì26,750
Chéngnán Jiēdào城南街道办事处Urban SubdistrictXīngrén Shì16,664
Dàchăng Zhèn大厂镇TownQínglóng Xiàn18,071
Dàguān Zhèn大观镇TownWàngmó Xiàn12,893
Dăjiān Xiāng [→ Shítún Zhèn]打尖乡Rural TownshipWàngmó Xiàn7,996
Dàshān Zhèn大山镇TownXīngrén Shì24,110
Dàtián Xiāng [→ Chámǎ Zhèn]大田乡Rural TownshipQínglóng Xiàn11,874
Dáyāng Xiāng达央乡Rural TownshipCèhēng Xiàn9,276
Dăyì Zhèn打易镇TownWàngmó Xiàn20,018
Déwò Zhèn德卧镇TownĀnlóng Xiàn30,581
Dìguā Zhèn地瓜镇TownPŭ'ān Xiàn20,049
Dĭngxiào Zhèn顶效镇TownXīngyì Shì42,836
Dōnghú Jiēdào东湖街道办事处Urban SubdistrictXīngrén Shì28,140
Dŭshān Zhèn笃山镇TownĀnlóng Xiàn12,896
Fēngdū Jiēdào丰都街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì30,488
Gāomián Xiāng高棉乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn11,495
Gētáng Zhèn戈塘镇TownĀnlóng Xiàn21,266
Guāngzhào Zhèn光照镇TownQínglóng Xiàn20,584
Hăizi Zhèn海子镇TownĀnlóng Xiàn18,560
Huāgòng Zhèn花贡镇TownQínglóng Xiàn15,774
Huángcăo Jiēdào黄草街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì89,371
Huílóng Zhèn回龙镇TownXīngrén Shì30,567
Jiāngxīpō Zhèn江西坡镇TownPŭ'ān Xiàn21,112
Jiāonà Zhèn郊纳镇TownWàngmó Xiàn13,689
Jīchăng Zhèn鸡场镇TownQínglóng Xiàn22,846
Jiéshān Jiēdào桔山街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì76,415
Jìngnán Zhèn敬南镇TownXīngyì Shì31,555
Lèwàng Zhèn乐旺镇TownWàngmó Xiàn14,525
Lèyuán Zhèn乐元镇TownWàngmó Xiàn21,651
Liánchéng Jiēdào [incl. Dōngguān Jiēdào]莲城街道Urban SubdistrictQínglóng Xiàn36,753
Liánhuán Xiāng连环乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn12,385
Lĭguān Xiāng李关乡Rural TownshipXīngrén Shì11,442
Lóngchăng Zhèn龙场镇TownZhēnfēng Xiàn31,321
Lóngguăng Zhèn龙广镇TownĀnlóng Xiàn37,423
Lóngshān Zhèn龙山镇TownĀnlóng Xiàn23,436
Lóngyín Zhèn龙吟镇TownPŭ'ān Xiàn14,780
Lóuxià Zhèn楼下镇TownPŭ'ān Xiàn32,625
Lŭbùgé Zhèn鲁布格镇TownXīngyì Shì10,347
Lŭchŭyíng Huízú Xiāng鲁础营回族乡Rural TownshipXīngrén Shì13,284
Lŭgòng Zhèn鲁贡镇TownZhēnfēng Xiàn17,101
Luóhàn Zhèn罗汉镇TownPŭ'ān Xiàn16,068
Luòwàn Xiāng洛万乡Rural TownshipXīngyì Shì9,994
Lŭróng Xiāng鲁容乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn13,530
Lŭtún Zhèn鲁屯镇TownXīngyì Shì17,504
Mălĭng Zhèn马岭镇TownXīngyì Shì32,446
Mǎmǎyá Zhèn [Xīnmăchăng Xiāng]马马崖镇TownXīngrén Shì20,787
Máshān Zhèn麻山镇TownWàngmó Xiàn6,607
Míngŭ Jiēdào [incl. Yǒngfēng Jiēdào]珉谷街道办事处Urban SubdistrictZhēnfēng Xiàn65,792
Mínjiàn Xiāng民建乡Rural TownshipXīngrén Shì11,943
Mùjiă Jiēdào木贾街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì20,259
Mùzán Zhèn木咱镇TownĀnlóng Xiàn15,875
Nánhú Jiēdào [incl. Sānbănqiáo Zhen]南湖街道办事处Urban SubdistrictPŭ'ān Xiàn13,885
Nánpánjiāng Zhèn [Bājié Zhèn]南盘江镇TownXīngyì Shì17,897
Nàyè Zhèn纳夜镇TownWàngmó Xiàn7,972
Nídàng Zhèn泥凼镇TownXīngyì Shì21,002
Pānjiāzhuāng Zhèn潘家庄镇TownXīngrén Shì25,714
Pánshuĭ Jiēdào盘水街道办事处Urban SubdistrictPŭ'ān Xiàn30,256
Pěngzhà Zhèn捧乍镇TownXīngyì Shì26,027
Píngdōng Jiēdào坪东街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì39,798
Píngdòng Jiēdào [Fùxīng Zhèn; incl. Wángmǔ Jiēdào]平洞街道Urban SubdistrictWàngmó Xiàn43,097
Píngjiē Xiāng平街乡Rural TownshipZhēnfēng Xiàn17,662
Pínglè Xiāng平乐乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn11,524
Pōjiăo Xiāng坡脚乡Rural TownshipĀnlóng Xiàn6,129
Pōmèi Zhèn坡妹镇TownCèhēng Xiàn20,151
Pŭpíng Zhèn普坪镇TownĀnlóng Xiàn16,719
Qiánxiāng Jiēdào [Qiánxiāng Xiāng]钱相街道Urban SubdistrictĀnlóng Xiàn14,996
Qiăomă Zhèn巧马镇TownCèhēng Xiàn12,954
Qīfèng Jiēdào [Xīn'ān Zhèn; incl. Zhāodī Jiēdào]栖凤街道Urban SubdistrictĀnlóng Xiàn71,420
Qìngpíng Xiāng庆坪乡Rural TownshipCèhēng Xiàn12,453
Qīngshān Zhèn青山镇TownPŭ'ān Xiàn23,242
Qīngshuĭhé Zhèn清水河镇TownXīngyì Shì24,970
Qīshè Zhèn七舍镇TownXīngyì Shì18,154
Rŏngdù Zhèn冗渡镇TownCèhēng Xiàn15,295
Sānbăo Yízú Xiāng三宝彝族乡Rural TownshipQínglóng Xiàn4,356
Sāngláng Zhèn桑郎镇TownWàngmó Xiàn7,779
Sānjiāngkŏu Zhèn三江口镇TownXīngyì Shì10,860
Săyŭ Zhèn洒雨镇TownĀnlóng Xiàn22,183
Shāpíng Zhèn沙坪镇TownZhēnfēng Xiàn15,710
Shāzi Zhèn沙子镇TownQínglóng Xiàn18,705
Shítún Zhèn石屯镇TownWàngmó Xiàn19,064
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownCèhēng Xiàn10,936
Túnjiăo Zhèn屯脚镇TownXīngrén Shì25,458
Wànfēnghú Zhèn万峰湖镇TownĀnlóng Xiàn11,847
Wànfēnglín Jiēdào万峰林街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì16,827
Wănlán Zhèn挽澜镇TownZhēnfēng Xiàn14,211
Wàntún Zhèn万屯镇TownXīngyì Shì38,311
Wēipáng Xiāng威旁乡Rural TownshipCèhēng Xiàn7,818
Wēishè Zhèn威舍镇TownXīngyì Shì16,633
Wōyán Xiāng [→ Xīngzhōng Zhèn]窝沿乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn14,814
Wūshā Zhèn乌沙镇TownXīngyì Shì26,876
Xiăotún Zhèn小屯镇TownZhēnfēng Xiàn28,172
Xiàshān Zhèn下山镇TownXīngrén Shì32,145
Xiàwŭtún Jiēdào下五屯街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì27,664
Xīndiàn Zhèn新店镇TownPŭ'ān Xiàn17,174
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownĀnlóng Xiàn22,794
Xīngtài Jiēdào兴泰街道办事处Urban SubdistrictXīngyì Shì22,068
Xīngzhōng Zhèn [Guànziyáo Zhèn]兴中镇TownPŭ'ān Xiàn10,972
Xīnlóngchăng Zhèn新龙场镇TownXīngrén Shì21,735
Xīnqiáo Zhèn新桥镇TownĀnlóng Xiàn18,606
Xīntún Jiēdào新屯街道Urban SubdistrictWàngmó Xiàn22,886
Xióngwŭ Xiāng雄武乡Rural TownshipXīngyì Shì14,081
Xuĕpŭ Xiāng雪浦乡Rural TownshipPŭ'ān Xiàn19,360
Yāngbà Zhèn秧坝镇TownCèhēng Xiàn12,269
Yánjià Zhèn岩架镇TownCèhēng Xiàn15,110
Yātā Zhèn丫他镇TownCèhēng Xiàn15,433
Yóumài Yáozú Xiāng油迈瑶族乡Rural TownshipWàngmó Xiàn10,012
Yŭzhāng Zhèn雨樟镇TownXīngrén Shì24,934
Zéróng Xiāng则戎乡Rural TownshipXīngyì Shì19,186
Zhĕlóu Jiēdào [incl. Nàfú Jiēdào]者楼街道Urban SubdistrictCèhēng Xiàn34,250
Zhèngtún Zhèn郑屯镇TownXīngyì Shì22,400
Zhēnwŭshān Jiēdào真武山街道办事处Urban SubdistrictXīngrén Shì20,025
Zhĕxiāng Zhèn者相镇TownZhēnfēng Xiàn30,646
Zhèxiāng Zhèn蔗香镇TownWàngmó Xiàn15,025
Zhōngyíng Zhèn中营镇TownQínglóng Xiàn16,571
Zhūchăngpíng Xiāng猪场坪乡Rural TownshipXīngyì Shì16,768
Zĭmă Xiāng紫马乡Rural TownshipQínglóng Xiàn11,834

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).