Home
Show Map

Kōngtóng Qū

District in Píngliáng Shì / 平凉市

District

The population of Kōngtóng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Kōngtóng Qū崆峒区District504,848
Píngliáng Shì平凉市Prefecture-level City2,068,033

Contents: Townships

The population of the townships in Kōngtóng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānguó Zhèn安国镇TownKōngtóng Qū13,067
Báimiào Xiāng白庙乡Rural TownshipKōngtóng Qū13,356
Báishuĭ Zhèn白水镇TownKōngtóng Qū27,345
Căofēng Zhèn草峰镇TownKōngtóng Qū31,159
Dàqín Xiāng大秦乡Rural TownshipKōngtóng Qū10,483
Dàzhài Xiāng大寨乡Rural TownshipKōngtóng Qū18,144
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū64,172
Huāsuŏ Zhèn花所镇TownKōngtóng Qū14,610
Kōngtóng Zhèn崆峒镇TownKōngtóng Qū19,362
Liŭhú Zhèn柳湖镇TownKōngtóng Qū47,442
Máwŭ Xiāng麻武乡Rural TownshipKōngtóng Qū4,668
Shàngyáng Xiāng上扬乡Rural TownshipKōngtóng Qū7,849
Sìshílĭpū Zhèn四十里铺镇TownKōngtóng Qū46,707
Suŏluó Xiāng索罗乡Rural TownshipKōngtóng Qū11,804
Xiámén Xiāng峡门乡Rural TownshipKōngtóng Qū17,114
Xiānglián Xiāng香莲乡Rural TownshipKōngtóng Qū6,860
Xījiāo Jiēdào西郊街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū65,073
Xīyáng Xiāng西阳乡Rural TownshipKōngtóng Qū12,078
Zhàihé Xiāng寨河乡Rural TownshipKōngtóng Qū13,088
Zhōngjiē Jiēdào中街街道Urban SubdistrictKōngtóng Qū60,467

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).