Home
Show Map

China: Nánjīng Shì / 南京市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Nánjīng Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Gāochún Qū高淳区District417,129
Gŭlóu Qū [incl. Xiàguān]鼓楼区District1,271,191
Jiāngníng Qū江宁区District1,145,628
Jiànyè Qū建邺区District427,089
Lìshuĭ Qū溧水区District421,323
Lùhé Qū [incl. Dachang]六合区District915,625
Pŭkŏu Qū [incl. Jiangpu]浦口区District710,298
Qínhuái Qū [incl. Báixià]秦淮区District1,007,916
Qīxiá Qū栖霞区District644,295
Xuánwŭ Qū玄武区District651,957
Yŭhuātái Qū雨花台区District391,293
Nánjīng Shì南京市Sub-provincial City8,003,744

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Nánjīng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāguàzhōu Jiēdào八卦洲街道Urban SubdistrictQīxiá Qū34,399
Báimă Zhèn白马镇TownLìshuĭ Qū32,427
Bănqiáo Jiēdào板桥街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū26,943
Bănqiáoxīnchéng 板桥新城Township-like AreaYŭhuātái Qū14,784
Băotăqiáo Jiēdào宝塔桥街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū97,631
Bīnhú Jiēdào滨湖街道Urban SubdistrictJiànyè Qū69,291
Chánglú Jiēdào长芦街道Urban SubdistrictLùhé Qū16,850
Cháotiāngōng Jiēdào朝天宫街道Urban SubdistrictQínhuái Qū110,833
Chéngqiáo Jiēdào程桥街道Urban SubdistrictLùhé Qū46,903
Chúnhuà Jiēdào淳化街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū56,827
Chúnxī Zhèn淳溪镇TownGāochún Qū122,658
Dàguānglù Jiēdào大光路街道Urban SubdistrictQínhuái Qū78,475
Dĭngshān Jiēdào顶山街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū47,082
Dōngbà Zhèn东坝镇TownGāochún Qū40,172
Dōnggōu Zhèn东沟镇TownLùhé Qū25,263
Dōngpíng Zhèn东屏镇TownLìshuĭ Qū34,596
Dōngshān Jiēdào东山街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū180,690
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū115,250
Fūzimiào Jiēdào夫子庙街道Urban SubdistrictQínhuái Qū73,308
Gĕtáng Jiēdào葛塘街道Urban SubdistrictLùhé Qū86,266
Guābù Zhèn瓜埠镇TownLùhé Qū29,869
Guānghuálù Jiēdào光华路街道Urban SubdistrictQínhuái Qū84,085
Gŭbó Zhèn古柏镇TownGāochún Qū36,332
Gùchéng Zhèn固城镇TownGāochún Qū41,637
Gŭlĭ Jiēdào谷里街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū60,770
Héfèng Zhèn和凤镇TownLìshuĭ Qū43,823
Héngliáng Jiēdào横梁街道Urban SubdistrictLùhé Qū37,497
Héngxī Jiēdào横溪街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū73,465
Hónghuā Jiēdào红花街道Urban SubdistrictQínhuái Qū112,254
Hónglán Zhèn洪蓝镇TownLìshuĭ Qū43,785
Hóngshān Jiēdào红山街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū88,217
Hóngwŭlù Jiēdào洪武路街道Urban SubdistrictQínhuái Qū109,385
Hòuzăimén Jiēdào后宰门街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū61,990
Huáqiáolù Jiēdào华侨路街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū114,432
Húnánlù Jiēdào湖南路街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū122,324
Húshú Jiēdào湖熟街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū78,247
Jiāngdōng Jiēdào江东街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū109,810
Jiāngníng Jiēdào江宁街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū90,830
Jiāngpŭ Jiēdào江浦街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū164,891
Jiāngxīnzhōu Jiēdào江心洲街道Urban SubdistrictJiànyè Qū20,865
Jiànnínglù Jiēdào建宁路街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū61,720
Jìng'ān Jiēdào靖安街道Urban SubdistrictQīxiá Qū33,384
Jīngqiáo Zhèn晶桥镇TownLìshuĭ Qū29,753
Jīnniúhú Jiēdào金牛湖街道Urban SubdistrictLùhé Qū65,388
Lìshuĭ Kāifāqū溧水开发区Township-like AreaLìshuĭ Qū22,879
Lóngchí Jiēdào龙池街道Urban SubdistrictLùhé Qū60,493
Lóngpáo Jiēdào龙袍街道Urban SubdistrictLùhé Qū30,336
Lóngtán Jiēdào龙潭街道Urban SubdistrictQīxiá Qū23,980
Lùkŏu Jiēdào禄口街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū85,670
Mă'ān Jiēdào马鞍街道Urban SubdistrictLùhé Qū46,632
Màigāoqiáo Jiēdào迈皋桥街道Urban SubdistrictQīxiá Qū120,991
Măjí Zhèn马集镇TownLùhé Qū36,897
Măqún Jiēdào马群街道Urban SubdistrictQīxiá Qū59,769
Méishān Jiēdào梅山街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū35,831
Méiyuánxīncūn Jiēdào梅园新村街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū107,395
Mòlíng Jiēdào秣陵街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū386,552
Mùfŭshān Jiēdào幕府山街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū43,980
Nánhú Jiēdào南湖街道Urban SubdistrictJiànyè Qū83,029
Nánjīng Jīngjì Jìshù Kāifāqū南京经济技术开发区Township-like AreaQīxiá Qū14,091
Nányuàn Jiēdào南苑街道Urban SubdistrictJiànyè Qū110,596
Nínghăilù Jiēdào宁海路街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū119,506
Níngnán Jiēdào宁南街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū47,319
Pánchéng Jiēdào盘城街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū69,815
Qiáolín Jiēdào桥林街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū42,718
Qílín Jiēdào麒麟街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū62,446
Qínhóng Jiēdào秦虹街道Urban SubdistrictQínhuái Qū81,332
Qīqiáo Zhèn漆桥镇TownGāochún Qū22,969
Qīxiá Jiēdào栖霞街道Urban SubdistrictQīxiá Qū50,247
Qīxiá Jīngjì Kāifāqū栖霞经济开发区Township-like AreaQīxiá Qū4,109
Rèhénánlù Jiēdào热河南路街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū77,401
Ruìjīnlù Jiēdào瑞金路街道Urban SubdistrictQínhuái Qū75,756
Sàihóngqiáo Jiēdào赛虹桥街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū67,698
Shānpān Jiēdào山潘街道Urban SubdistrictLùhé Qū63,259
Shāzhōu Jiēdào沙洲街道Urban SubdistrictJiànyè Qū56,474
Shíqiáo Zhèn石桥镇TownPŭkŏu Qū25,222
Shíqiū Zhèn石湫镇TownLìshuĭ Qū42,509
Shuāngtáng Jiēdào双塘街道Urban SubdistrictQínhuái Qū101,553
Shuāngzhá Jiēdào双闸街道Urban SubdistrictJiànyè Qū19,560
Suŏjīncūn Jiēdào锁金村街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū76,063
Tàishān Jiēdào泰山街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū165,706
Tāngquán Jiēdào汤泉街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū26,950
Tāngshān Jiēdào汤山街道Urban SubdistrictJiāngníng Qū70,131
Tiĕxīnqiáo Jiēdào铁心桥街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū104,798
Wūjiāng Zhèn乌江镇TownPŭkŏu Qū24,255
Wŭlăocūn Jiēdào五老村街道Urban SubdistrictQínhuái Qū72,881
Xiānlín Jiēdào仙林街道Urban SubdistrictQīxiá Qū117,287
Xiàolíngwèi Jiēdào孝陵卫街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū112,654
Xiăoshì Jiēdào小市街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū84,544
Xīchăngmén Jiēdào西厂门街道Urban SubdistrictLùhé Qū36,043
Xièjiădiàn Jiēdào卸甲甸街道Urban SubdistrictLùhé Qū57,613
Xīgăng Jiēdào西岗街道Urban SubdistrictQīxiá Qū29,798
Xīngdiàn Jiēdào星甸街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū32,784
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道Urban SubdistrictJiànyè Qū67,274
Xīnhuáng Zhèn新篁镇TownLùhé Qū23,254
Xīnjiēkŏu Jiēdào新街口街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū93,906
Xióngzhōu Jiēdào雄州街道Urban SubdistrictLùhé Qū133,797
Xīshànqiáo Jiēdào西善桥街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū40,705
Xuánwŭhú Jiēdào玄武湖街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū69,739
Xuánwŭmén Jiēdào玄武门街道Urban SubdistrictXuánwŭ Qū41,993
Yángjiāng Zhèn阳江镇TownGāochún Qū65,768
Yánjiāng Jiēdào沿江街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū66,329
Yànzijī Jiēdào燕子矶街道Urban SubdistrictQīxiá Qū100,027
Yáohuà Jiēdào尧化街道Urban SubdistrictQīxiá Qū56,213
Yāxī Zhèn桠溪镇TownGāochún Qū55,393
Yĕshān Jiēdào冶山街道Urban SubdistrictLùhé Qū40,466
Yìjiāngmén Jiēdào挹江门街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū94,874
Yŏngníng Jiēdào永宁街道Urban SubdistrictPŭkŏu Qū44,546
Yŏngyáng Zhèn永阳镇TownLìshuĭ Qū140,597
Yùdài Zhèn玉带镇TownLùhé Qū22,161
Yuèjiānglóu Jiēdào阅江楼街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū79,841
Yuèyáhú Jiēdào月牙湖街道Urban SubdistrictQínhuái Qū70,546
Yŭhuā Jīngjì Kāifāqū雨花经济开发区Township-like AreaYŭhuātái Qū17,711
Yŭhuāxīncūn Jiēdào雨花新村街道Urban SubdistrictYŭhuātái Qū35,504
Zhètáng Zhèn柘塘镇TownLìshuĭ Qū30,954
Zhōnghuámén Jiēdào中华门街道Urban SubdistrictQínhuái Qū37,508
Zhōngyāngmén Jiēdào中央门街道Urban SubdistrictGŭlóu Qū149,878
Zhuānqiáng Zhèn砖墙镇TownGāochún Qū32,200
Zhúzhèn Zhèn竹镇镇TownLùhé Qū56,638

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).