Home
Show Map

China: Mŭdānjiāng Shì (Hēilóngjiāng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Mŭdānjiāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Àimín Qū爱民区District275,289
Dōng'ān Qū东安区District200,160
Dōngníng Shì东宁市County-level City200,716
Hăilín Shì海林市County-level City400,859
Línkŏu Xiàn林口县County368,956
Mùléng Shì [Muling]穆棱市County-level City293,271
Níng'ān Shì宁安市County-level City437,452
Suífēnhé Shì绥芬河市County-level City132,315
Xī'ān Qū西安区District249,491
Yángmíng Qū阳明区District240,214
Mŭdānjiāng Shì牡丹江市Prefecture-level City2,798,723

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Mŭdānjiāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāmiàntōng Línyèjú八面通林业局Township-like AreaMùléng Shì7,179
Bāmiàntōng Zhèn八面通镇TownMùléng Shì76,426
Bĕishān Jiēdào北山街道Urban SubdistrictÀimín Qū38,183
Bóhăi Zhèn渤海镇TownNíng'ān Shì36,258
Cháihé Línjī Chăng Jiēdào柴河林机厂街道办事处Township-like AreaHăilín Shì2,514
Cháihé Línyèjú柴河林业局Township-like AreaHăilín Shì50,503
Cháihé Zhèn柴河镇TownHăilín Shì24,688
Cháng'ān Jiēdào长安街道Urban SubdistrictDōng'ān Qū39,618
Chángtīng Zhèn长汀镇TownHăilín Shì31,215
Chéngqū Jiēdào城区街道Urban SubdistrictNíng'ān Shì73,892
Dàdùchuān Zhèn大肚川镇TownDōngníng Shì17,390
Dàhăilín Línyèjú大海林林业局Township-like AreaHăilín Shì32,748
Dàohé Zhèn道河镇TownDōngníng Shì14,762
Dàqìng Jiēdào大庆街道Urban SubdistrictÀimín Qū30,918
Diāolíng Zhèn刁翎镇TownLínkŏu Xiàn40,704
Dōngjīngchéng Línyèjú东京城林业局Township-like AreaNíng'ān Shì36,268
Dōngjīngchéng Zhèn东京城镇TownNíng'ān Shì43,371
Dōngníng Zhèn东宁镇TownDōngníng Shì87,488
Èrdào Zhèn二道镇TownHăilín Shì12,316
Fúlù Xiāng福录乡Rural TownshipMùléng Shì18,954
Fùníng Zhèn阜宁镇TownSuífēnhé Shì33,754
Gònghé Xiāng共和乡Rural TownshipMùléng Shì9,788
Gŭchéng Zhèn古城镇TownLínkŏu Xiàn26,338
Hăilàng Zhèn海浪镇TownNíng'ān Shì39,600
Hăilín Línyèjú海林林业局Township-like AreaHăilín Shì18,310
Hăilín Nóngchăng海林农场Township-like AreaHăilín Shì7,421
Hăilín Zhèn海林镇TownHăilín Shì144,443
Hăinán Cháoxiānzú Xiāng海南朝鲜族乡Rural TownshipXī'ān Qū15,274
Héngdào Zhèn横道镇TownHăilín Shì16,241
Héxī Zhèn河西镇TownMùléng Shì29,525
Huàlín Xiàngjiāo Chăng Jiēdào桦林橡胶厂街道Urban SubdistrictYángmíng Qū17,022
Huàlín Zhèn桦林镇TownYángmíng Qū11,240
Huánghuā Jiēdào黄花街道Urban SubdistrictÀimín Qū56,482
Huŏjù Jiēdào火炬街道Urban SubdistrictXī'ān Qū38,006
Jiāngbīn Jiēdào江滨街道Urban SubdistrictXī'ān Qū10,374
Jiāngnán Cháoxiānzú Mănzú Xiāng江南朝鲜族满族乡Rural TownshipNíng'ān Shì30,882
Jiàntáng Zhèn建堂镇TownLínkŏu Xiàn21,330
Jìngbó Zhèn镜泊镇TownNíng'ān Shì16,630
Kuíshān Zhèn奎山镇TownLínkŏu Xiàn25,306
Lángăng Zhèn兰岗镇TownNíng'ān Shì14,756
Lăohēishān Zhèn老黑山镇TownDōngníng Shì14,707
Liánhuā Zhèn莲花镇TownLínkŏu Xiàn12,640
Línkŏu Línyèjú林口林业局Township-like AreaLínkŏu Xiàn16,458
Línkŏu Zhèn林口镇TownLínkŏu Xiàn100,000
Liŭshù Zhèn柳树镇TownLínkŏu Xiàn23,969
Lìxīn Jiēdào立新街道Urban SubdistrictXī'ān Qū47,534
Lóngzhuă Zhèn龙爪镇TownLínkŏu Xiàn27,312
Măhé Xiāng马河乡Rural TownshipNíng'ān Shì17,085
Măqiáohé Zhèn马桥河镇TownMùléng Shì26,816
Módāoshí Zhèn磨刀石镇TownYángmíng Qū32,435
Mŭdān Jiēdào牡丹街道Urban SubdistrictXī'ān Qū8,991
Mùléng Línyèjú穆棱林业局Township-like AreaMùléng Shì25,350
Mùléng Zhèn穆棱镇TownMùléng Shì44,286
Mŭlín Gōngchéng Gōngsī Jiēdào牡林工程公司街道办事处Urban SubdistrictHăilín Shì4,048
Níng'ān Nóngchăng宁安农场Township-like AreaNíng'ān Shì6,183
Níng'ān Zhèn宁安镇TownNíng'ān Shì28,118
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictYángmíng Qū27,669
Qīngshān Zhèn青山镇TownLínkŏu Xiàn28,251
Qīxīng Jiēdào七星街道Urban SubdistrictDōng'ān Qū39,496
Sānchàkŏu Zhèn三岔口镇TownDōngníng Shì13,482
Sāndàoguān Zhèn [Bĕi'ān Xiāng]三道关镇TownÀimín Qū17,667
Sāndàotōng Zhèn三道通镇TownLínkŏu Xiàn22,381
Sāndào Zhèn三道镇TownHăilín Shì9,629
Sānlíng Xiāng三陵乡Rural TownshipNíng'ān Shì21,283
Shālán Zhèn沙兰镇TownNíng'ān Shì26,502
Shānshì Zhèn山市镇TownHăilín Shì21,328
Shānshìzhŏng Năiniú Chăng 山市种奶牛场Township-like AreaHăilín Shì6,430
Shíyán Zhèn石岩镇TownNíng'ān Shì29,288
Suífēnhé Zhèn绥芬河镇TownSuífēnhé Shì98,561
Suíyáng Línyèjú绥阳林业局Township-like AreaDōngníng Shì24,261
Suíyáng Zhèn绥阳镇TownDōngníng Shì28,626
Tiĕbĕi Jiēdào铁北街道Urban SubdistrictÀimín Qū37,671
Tiĕlĭng Zhèn铁岭镇TownYángmíng Qū37,468
Wēnchūn Zhèn温春镇TownXī'ān Qū44,236
Wòlóng Cháoxiānzú Xiāng卧龙朝鲜族乡Rural TownshipNíng'ān Shì17,336
Wŭlín Zhèn五林镇TownYángmíng Qū49,569
Wŭxīng Jiēdào五星街道Urban SubdistrictDōng'ān Qū23,724
Xiàchéngzi Zhèn下城子镇TownMùléng Shì34,647
Xiānfēng Jiēdào先锋街道Urban SubdistrictXī'ān Qū30,968
Xiàngyáng Jiēdào向阳街道Urban SubdistrictÀimín Qū37,313
Xīn'ān Cháoxiānzú Zhèn新安朝鲜族镇TownHăilín Shì19,025
Xīn'ān Jiēdào新安街道Urban SubdistrictDōng'ān Qū52,064
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownDōng'ān Qū45,258
Xīngpíng Jiēdào兴平街道Urban SubdistrictÀimín Qū31,414
Xīngyuán Zhèn兴源镇TownMùléng Shì20,300
Xīnhuá Jiēdào新华街道Urban SubdistrictÀimín Qū25,641
Xīnxīng Jiēdào新兴街道Urban SubdistrictYángmíng Qū19,889
Yángmíng Jiēdào阳明街道Urban SubdistrictYángmíng Qū44,922
Yánjiāng Jiēdào沿江街道Urban SubdistrictXī'ān Qū54,108
Zhūjiā Zhèn朱家镇TownLínkŏu Xiàn24,267

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).