Home
Show Map

Liăngdāng Xiàn

County in Lŏngnán Shì / 陇南市

County

The population of Liăngdāng Xiàn.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Liăngdāng Xiàn两当县County45,398
Lŏngnán Shì陇南市Prefecture-level City2,567,718

Contents: Townships

The population of the townships in Liăngdāng Xiàn.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chéngguān Zhèn城关镇TownLiăngdāng Xiàn11,477
Jīndòng Xiāng金洞乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn5,470
Tàishān Xiāng泰山乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn1,014
Xiănlóng Zhèn显龙镇TownLiăngdāng Xiàn3,313
Xīnghuà Xiāng兴化乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,110
Xīpō Zhèn西坡镇TownLiăngdāng Xiàn5,075
Yángdiàn Zhèn杨店镇TownLiăngdāng Xiàn3,695
Yúchí Xiāng鱼池乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,407
Yúnpíng Zhèn云屏镇TownLiăngdāng Xiàn2,685
Zhàn'érxiàng Zhèn站儿巷镇TownLiăngdāng Xiàn3,947
Zhāngjiā Xiāng张家乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn1,704
Zuŏjiā Xiāng左家乡Rural TownshipLiăngdāng Xiàn2,501

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).