Home
Show Map

Hăizhōu Qū

District in Liányúngăng Shì / 连云港市

District

The population of Hăizhōu Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Hăizhōu Qū [incl. Xīnpŭ]海州区District818,426
Liányúngăng Shì连云港市Prefecture-level City4,393,482

Contents: Townships

The population of the townships in Hăizhōu Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bănpŭ Zhèn板浦镇TownHăizhōu Qū57,121
Găngbù Nóngchăng岗埠农场Township-like AreaHăizhōu Qū21,864
Hăizhōu Jiēdào海州街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū20,266
Hăizhōu Jīngjì Kāifāqū海州经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū6,098
Hóngmén Jiēdào洪门街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū17,338
Huāguŏshān Xiāng花果山乡Rural TownshipHăizhōu Qū31,437
Jĭnpíng Zhèn锦屏镇TownHăizhōu Qū28,207
Lùnán Jiēdào路南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū60,833
Nánchéng Zhèn南城镇TownHăizhōu Qū6,996
Nányúntái Línchăng南云台林场Township-like AreaHăizhōu Qū4,219
Nínghăi Xiāng宁海乡Rural TownshipHăizhōu Qū24,349
Pŭdōng Jiēdào浦东街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū62,543
Pŭnán Zhèn浦南镇TownHăizhōu Qū48,774
Pŭxī Jiēdào浦西街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū58,226
Qúyáng Jiēdào朐阳街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū31,981
Xīnbà Zhèn新坝镇TownHăizhōu Qū26,846
Xīndōng Jiēdào新东街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū107,350
Xìngfúlù Jiēdào幸福路街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū18,840
Xīnhăi Jiēdào新海街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū61,177
Xīnnán Jiēdào新南街道Urban SubdistrictHăizhōu Qū82,793
Xīnpŭ Jīngjì Kāifāqū新浦经济开发区Township-like AreaHăizhōu Qū7,594
Yúntái Nóngchăng云台农场Township-like AreaHăizhōu Qū4,971
Yúntái Xiāng云台乡Rural TownshipHăizhōu Qū28,603

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).