Home
Show Map

China: Jìnán Shì (Shāndōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Jìnán Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángqīng Qū长清区District578,740
Gāngchéng Qū钢城区District308,994
Huáiyìn Qū槐荫区District476,811
Jìyáng Qū [incl. Xīnjiù Dòngnéng Qū]济阳区District517,948
Láiwú Qū [Láichéng Qū; incl. Láiwú High-tech Industrial Development Zone]莱芜区District989,535
Lìchéng Qū [incl. Jǐnán High-tech Industrial Development Zone (parts), Nánbùshān Qū]历城区District1,124,306
Lìxià Qū [incl. Jǐnán High-tech Industrial Development Zone (parts)]历下区District754,136
Píngyīn Xiàn平阴县County331,712
Shānghé Xiàn商河县County564,125
Shìzhōng Qū市中区District713,581
Tiānqiáo Qū天桥区District688,415
Zhāngqiū Qū章丘区District1,064,210
Jìnán Shì济南市Sub-provincial City8,112,513

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Jìnán Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Àishān Jiēdào艾山街道Urban SubdistrictGāngchéng Qū80,813
Ānchéng Zhèn安城镇TownPíngyīn Xiàn32,716
Báimăshān Jiēdào白马山街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū55,977
Báiqiáo Zhèn白桥镇TownShānghé Xiàn44,996
Báiyúnhú Jiēdào白云湖街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū33,315
Băohuá Jiēdào宝华街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū6,580
Bàoshān Jiēdào鲍山街道Urban SubdistrictLìchéng Qū80,175
Bàotūquán Jiēdào趵突泉街道Urban SubdistrictLìxià Qū53,874
Bĕicūn Jiēdào北村街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū26,622
Bĕităn Jiēdào北坦街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū15,209
Bĕiyuán Jiēdào北园街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū205,191
Bùcūn Jiēdào埠村街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū33,376
Căishí Jiēdào彩石街道Urban SubdistrictLìchéng Qū52,570
Cáofàn Jiēdào曹范街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū33,225
Cháyèkŏu Zhèn茶业口镇TownLáiwú Qū33,585
Cuīzhài Jiēdào崔寨街道Urban SubdistrictJìyáng Qū46,873
Dàguānyuán Jiēdào大观园街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū18,822
Dàmínghú Jiēdào大明湖街道Urban SubdistrictLìxià Qū22,197
Dăngjiā Jiēdào党家街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū42,514
Dàodéjiē Jiēdào道德街街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū16,206
Dàqiáo Jiēdào大桥街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū50,060
Dàwángzhuāng Zhèn大王庄镇TownLáiwú Qū40,131
Diànliŭ Jiēdào甸柳街道Urban SubdistrictLìxià Qū48,977
Diāo Jiēdào刁镇街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū62,031
Dīkŏulù Jiēdào堤口路街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū68,413
Dōng'ā Zhèn东阿镇TownPíngyīn Xiàn29,326
Dōngfēng Jiēdào东风街道Urban SubdistrictLìchéng Qū99,367
Dōngguān Jiēdào东关街道Urban SubdistrictLìxià Qū51,919
Dŏngjiā Jiēdào董家街道Urban SubdistrictLìchéng Qū44,870
Dŏugōu Jiēdào陡沟街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū27,036
Duàndiàn Bĕilù Jiēdào段店北路街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū42,317
Duŏshí Jiēdào垛石街道Urban SubdistrictJìyáng Qū67,907
Duŏzhuāng Zhèn垛庄镇TownZhāngqiū Qū28,086
Èrqī Jiēdào二七街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū39,006
Fāngxià Jiēdào方下街道Urban SubdistrictLáiwú Qū58,374
Fèngchéng Jiēdào凤城街道Urban SubdistrictLáiwú Qū206,688
Gănggōu Jiēdào港沟街道Urban SubdistrictLìchéng Qū66,856
Gānshíqiáo Jiēdào杆石桥街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū44,318
Gāoguānzhài Jiēdào高官寨街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū49,512
Gāozhuāng Jiēdào高庄街道Urban SubdistrictLáiwú Qū83,349
Guānzhāyíng Jiēdào官扎营街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū10,058
Guānzhuāng Jiēdào官庄街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū47,091
Guīdé Jiēdào归德街道Urban SubdistrictChángqīng Qū66,395
Guōdiàn Jiēdào郭店街道Urban SubdistrictLìchéng Qū28,565
Gùyúnhú Jiēdào崮云湖街道Urban SubdistrictChángqīng Qū104,823
Hánmiào Zhèn韩庙镇TownShānghé Xiàn30,633
Héhuālù Jiēdào荷花路街道Urban SubdistrictLìchéng Qū21,782
Hézhuāng Zhèn和庄镇TownLáiwú Qū23,576
Hóngfànchí Zhèn洪范池镇TownPíngyīn Xiàn20,762
Hóngjiālóu Jiēdào洪家楼街道Urban SubdistrictLìchéng Qū43,152
Huáirén Zhèn怀仁镇TownShānghé Xiàn28,928
Huánghé Jiēdào黄河街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū50,237
Huáshān Jiēdào华山街道Urban SubdistrictLìchéng Qū61,613
Huíhé Jiēdào回河街道Urban SubdistrictJìyáng Qū42,095
Jiànxīn Jiēdào建新街道Urban SubdistrictLìxià Qū45,936
Jiăzhuāng Zhèn贾庄镇TownShānghé Xiàn46,225
Jìbĕi Jiēdào济北街道Urban SubdistrictJìyáng Qū31,936
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictLìxià Qū40,750
Jĭnshuĭ Jiēdào锦水街道Urban SubdistrictPíngyīn Xiàn31,416
Jìyáng Jiēdào济阳街道Urban SubdistrictJìyáng Qū73,055
Jùyĕhé Jiēdào巨野河街道Urban SubdistrictLìchéng Qū54,497
Kŏngcūn Zhèn孔村镇TownPíngyīn Xiàn33,117
Kǒuzhèn Jiēdào口镇街道Urban SubdistrictLáiwú Qū78,231
Kuāngshān Jiēdào匡山街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū54,145
Língăng Jiēdào临港街道Urban SubdistrictLìchéng Qū35,533
Liŭbù Jiēdào柳埠街道Urban SubdistrictLìchéng Qū55,307
Liùlĭshān Jiēdào六里山街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū56,414
Lĭxīn Jiēdào里辛街道Urban SubdistrictGāngchéng Qū59,969
Lóngdòng Jiēdào龙洞街道Urban SubdistrictLìxià Qū31,328
Lóngsāngsì Zhèn龙桑寺镇TownShānghé Xiàn38,933
Lóngshān Jiēdào龙山街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū57,558
Luòkŏu Jiēdào泺口街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū81,762
Luòyuán Jiēdào泺源街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū24,313
Măshān Zhèn马山镇TownChángqīng Qū25,670
Méiguī Zhèn玫瑰镇TownPíngyīn Xiàn35,598
Mĕilĭhú Jiēdào美里湖街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū34,654
Miáoshān Zhèn苗山镇TownLáiwú Qū47,195
Míngshuĭ Jiēdào明水街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū163,072
Náncūn Jiēdào南村街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū33,290
Nánxīnzhuāng Jiēdào南辛庄街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū29,330
Níngjiābù Jiēdào宁家埠街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū31,030
Niúquán Zhèn牛泉镇TownLáiwú Qū65,981
Péngquán Jiēdào鹏泉街道Urban SubdistrictLáiwú Qū87,112
Píng'ān Jiēdào平安街道Urban SubdistrictChángqīng Qū60,766
Pŭjí Jiēdào普集街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū56,653
Qiānfóshān Jiēdào千佛山街道Urban SubdistrictLìxià Qū69,818
Qīlĭshān Jiēdào七里山街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū44,090
Qīngnián Gōngyuán Jiēdào青年公园街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū24,733
Qīxián Jiēdào七贤街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū75,636
Quánchénglù Jiēdào泉城路街道Urban SubdistrictLìxià Qū17,717
Quánfú Jiēdào全福街道Urban SubdistrictLìchéng Qū67,528
Qŭdī Jiēdào曲堤街道Urban SubdistrictJìyáng Qū68,646
Rénfēng Zhèn仁风镇TownJìyáng Qū56,853
Sāngzĭdiàn Jiēdào桑梓店街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū32,304
Shāhé Zhèn沙河镇TownShānghé Xiàn38,186
Shāndàlù Jiēdào山大路街道Urban SubdistrictLìchéng Qū67,135
Shèngjĭng Jiēdào圣井街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū42,626
Shíliùlĭhé Jiēdào十六里河街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū64,477
Shuāngquán Zhèn双泉镇TownChángqīng Qū21,674
Shuāngshān Jiēdào双山街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū121,487
Shuĭzhài Zhèn水寨镇TownZhāngqiū Qū34,170
Shùngēng Jiēdào舜耕街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū17,512
Shùnhuálù Jiēdào舜华路街道Urban SubdistrictLìxià Qū43,717
Shùnyùlù Jiēdào舜玉路街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū69,131
Sìlĭcūn Jiēdào四里村街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū45,527
Sūncūn Jiēdào孙村街道Urban SubdistrictLìchéng Qū30,937
Sūngĕng Jiēdào孙耿街道Urban SubdistrictJìyáng Qū47,308
Sūnjí Zhèn孙集镇TownShānghé Xiàn45,898
Tàipíng Jiēdào太平街道Urban SubdistrictJìyáng Qū47,546
Tángwáng Jiēdào唐王街道Urban SubdistrictLìchéng Qū56,270
Tángyĕ Jiēdào唐冶街道Urban SubdistrictLìchéng Qū29,089
Tiānqiáo Dōngjiē Jiēdào天桥东街街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū10,376
Wàndé Jiēdào万德街道Urban SubdistrictChángqīng Qū67,894
Wángguānzhuāng Jiēdào王官庄街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū41,558
Wángshèrén Jiēdào王舍人街道Urban SubdistrictLìchéng Qū66,556
Wĕibĕilù Jiēdào纬北路街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū29,494
Wèijiāzhuāng Jiēdào魏家庄街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū22,002
Wénchāng Jiēdào文昌街道Urban SubdistrictChángqīng Qū121,327
Wéndōng Jiēdào文东街道Urban SubdistrictLìxià Qū95,770
Wènyuán Jiēdào [Huángzhuāng Zhèn]汶源街道Urban SubdistrictGāngchéng Qū66,346
Wénzŭ Jiēdào文祖街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū41,758
Wŭfēngshān Jiēdào五峰山街道Urban SubdistrictChángqīng Qū27,378
Wújiābăo Jiēdào吴家堡街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū26,936
Wŭlĭgōu Jiēdào五里沟街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū23,285
Wúyĭngshān Jiēdào无影山街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū38,006
Xiānggōngzhuāng Jiēdào相公庄街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū58,227
Xiàolĭ Jiēdào孝里街道Urban SubdistrictChángqīng Qū38,512
Xiàozhí Zhèn孝直镇TownPíngyīn Xiàn52,683
Xìngfú Jiēdào [Duàndiàn Zhèn]兴福街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū84,135
Xīnglóng Jiēdào兴隆街道Urban SubdistrictShìzhōng Qū25,248
Xīnshì Zhèn新市镇TownJìyáng Qū35,729
Xīnzhài Zhèn辛寨镇TownZhāngqiū Qū32,814
Xīnzhuāng Jiēdào辛庄街道Urban SubdistrictGāngchéng Qū46,844
Xīshìchăng Jiēdào西市场街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū8,181
Xiùhuì Jiēdào绣惠街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū55,158
Xīyíng Jiēdào西营街道Urban SubdistrictLìchéng Qū28,794
Xuĕyĕ Jiēdào雪野街道Urban SubdistrictLáiwú Qū41,629
Xŭshāng Jiēdào许商街道Urban SubdistrictShānghé Xiàn101,329
Yánglĭ Jiēdào羊里街道Urban SubdistrictLáiwú Qū54,523
Yángzhuāng Zhèn杨庄镇TownLáiwú Qū43,046
Yànshān Jiēdào燕山街道Urban SubdistrictLìxià Qū43,359
Yánzhuāng Jiēdào颜庄街道Urban SubdistrictGāngchéng Qū55,022
Yáojiā Jiēdào姚家街道Urban SubdistrictLìxià Qū162,929
Yáoqiáng Jiēdào遥墙街道Urban SubdistrictLìchéng Qū25,732
Yàoshān Jiēdào药山街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū61,504
Yíngshìjiē Jiēdào营市街街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū27,681
Yīnxiàng Zhèn殷巷镇TownShānghé Xiàn50,779
Yùhuángmiào Zhèn玉皇庙镇TownShānghé Xiàn59,803
Yúshān Jiēdào榆山街道Urban SubdistrictPíngyīn Xiàn96,094
Zăoyuán Jiēdào枣园街道Urban SubdistrictZhāngqiū Qū32,784
Zhàilĭ Zhèn寨里镇TownLáiwú Qū53,601
Zhāngfāng Zhèn张坊镇TownShānghé Xiàn20,446
Zhāngjiāwā Jiēdào张家洼街道Urban SubdistrictLáiwú Qū72,514
Zhāngxià Jiēdào张夏街道Urban SubdistrictChángqīng Qū44,301
Zhāngzhuānglù Jiēdào张庄路街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū48,569
Zhènglù Zhèn郑路镇TownShānghé Xiàn57,969
Zhènxīngjiē Jiēdào振兴街街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū39,779
Zhìjĭnshì Jiēdào制锦市街道Urban SubdistrictTiānqiáo Qū19,546
Zhìyuăn Jiēdào智远街道Urban SubdistrictLìxià Qū25,845
Zhōngdà Huáishù Jiēdào中大槐树街道Urban SubdistrictHuáiyìn Qū16,860
Zhònggōng Jiēdào仲宫街道Urban SubdistrictLìchéng Qū107,978

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).