Home
Show Map

China: Hèzhōu Shì (Guăngxī)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Hèzhōu Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Bābù Qū八步区District613,461
Fùchuān Yáozú Zìzhìxiàn富川瑶族自治县Autonomous County256,811
Píngguì Qū平桂区District392,029
Zhāopíng Xiàn昭平县County340,647
Zhōngshān Xiàn钟山县County351,124
Hèzhōu Shì贺州市Prefecture-level City1,954,072

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Hèzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bābù Jiēdào [incl. Chéngdōng Jiēdào, Jiāngnán Jiēdào]八步街道Urban SubdistrictBābù Qū122,245
Báishā Zhèn白沙镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn9,293
Bĕituó Zhèn北陀镇TownZhāopíng Xiàn28,365
Bùtóu Zhèn步头镇TownBābù Qū28,353
Cháodōng Zhèn朝东镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn25,638
Chéngbĕi Zhèn城北镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn16,688
Dàníng Zhèn大宁镇TownBābù Qū37,338
Dàpíng Yáozú Xiāng大平瑶族乡Rural TownshipPíngguì Qū9,707
Étáng Zhèn鹅塘镇TownPíngguì Qū47,532
Fènghuáng Xiāng凤凰乡Rural TownshipZhāopíng Xiàn20,503
Fèngxiáng Zhèn凤翔镇TownZhōngshān Xiàn23,241
Fúlì Zhèn福利镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn17,803
Fùluó Zhèn富罗镇TownZhāopíng Xiàn21,656
Fùyáng Zhèn富阳镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn66,856
Gĕpō Zhèn葛坡镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn16,852
Gōng'ān Zhèn公安镇TownZhōngshān Xiàn43,506
Gōnghuì Zhèn公会镇TownPíngguì Qū63,613
Gŭchéng Zhèn古城镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn19,868
Guìlĭng Zhèn桂岭镇TownBābù Qū74,249
Hèjiē Zhèn贺街镇TownBābù Qū62,241
Hónghuā Zhèn红花镇TownZhōngshān Xiàn18,256
Huángdòng Yáozú Xiāng黄洞瑶族乡Rural TownshipBābù Qū6,090
Huángtián Zhèn黄田镇TownPíngguì Qū71,910
Huángyáo Zhèn黄姚镇TownZhāopíng Xiàn49,388
Huāshān Yáozú Xiāng花山瑶族乡Rural TownshipZhōngshān Xiàn5,663
Huílóng Zhèn回龙镇TownZhōngshān Xiàn34,766
Kāishān Zhèn开山镇TownBābù Qū11,962
Liăng'ān Yáozú Xiāng两安瑶族乡Rural TownshipZhōngshān Xiàn14,048
Liánshān Zhèn莲山镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn21,842
Liántáng Zhèn莲塘镇TownBābù Qū77,070
Língfēng Zhèn灵峰镇TownBābù Qū6,635
Lĭsōng Zhèn里松镇TownBābù Qū16,260
Liŭjiā Xiāng柳家乡Rural TownshipFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn14,163
Màilĭng Zhèn麦岭镇TownFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn19,537
Măjiāng Zhèn马江镇TownZhāopíng Xiàn29,639
Mùgé Xiāng木格乡Rural TownshipZhāopíng Xiàn17,772
Nánxiāng Zhèn南乡镇TownBābù Qū16,776
Pūmén Zhèn铺门镇TownBābù Qū55,597
Qīngtáng Zhèn清塘镇TownZhōngshān Xiàn38,269
Rényì Zhèn仁义镇TownBābù Qū50,409
Shānhú Zhèn珊瑚镇TownZhōngshān Xiàn14,158
Shātián Zhèn沙田镇TownPíngguì Qū92,851
Shíjiā Xiāng石家乡Rural TownshipFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn12,091
Shílóng Zhèn石龙镇TownZhōngshān Xiàn23,635
Shuĭkŏu Zhèn水口镇TownPíngguì Qū10,628
Tónggŭ Zhèn同古镇TownZhōngshān Xiàn19,561
Wànggāo Zhèn望高镇TownPíngguì Qū31,286
Wénzhú Zhèn文竹镇TownZhāopíng Xiàn8,755
Wŭjiāng Zhèn五将镇TownZhāopíng Xiàn26,306
Xiānhuí Yáozú Xiāng仙回瑶族乡Rural TownshipZhāopíng Xiàn10,107
Xìndū Zhèn信都镇TownBābù Qū48,236
Xīnhuá Xiāng新华乡Rural TownshipFùchuān Yáozú Zìzhìxiàn16,180
Xīwān Jiēdào西湾街道Urban SubdistrictPíngguì Qū28,070
Yángtóu Zhèn羊头镇TownPíngguì Qū36,432
Yàntáng Zhèn燕塘镇TownZhōngshān Xiàn19,439
Zhāngmùlín Zhèn樟木林镇TownZhāopíng Xiàn30,145
Zhāopíng Zhèn昭平镇TownZhāopíng Xiàn73,900
Zhōngshān Zhèn钟山镇TownZhōngshān Xiàn96,582
Zŏumă Zhèn走马镇TownZhāopíng Xiàn24,111

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available). Area figures are computed by using geospatial data.