Home
Show Map

Yáohăi Qū

District in Héféi Shì (Ānhuī)

District

The population of Yáohăi Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Yáohăi Qū [incl. Héféi High-tech Industrial Development Zone, Héféi Economic and Technological Develo]瑶海区District902,830
Héféi Shì合肥市Prefecture-level City7,457,027

Contents: Townships

The population of the townships in Yáohăi Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Chánghuái Jiēdào长淮街道Urban SubdistrictYáohăi Qū66,593
Chéngdōng Jiēdào城东街道Urban SubdistrictYáohăi Qū48,916
Chēzhàn Jiēdào车站街道Urban SubdistrictYáohăi Qū23,986
Dàtōnglù Jiēdào大通路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū30,389
Dàxīng Zhèn大兴镇TownYáohăi Qū38,199
Fāngmiào Jiēdào方庙街道Urban SubdistrictYáohăi Qū57,578
Héféi Lónggăng Zōnghé Jīngjì Kāifāqū合肥龙岗综合经济开发区Township-like AreaYáohăi Qū99,168
Hépínglù Jiēdào和平路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū30,079
Hóngguāng Jiēdào红光街道Urban SubdistrictYáohăi Qū49,444
Míngguānglù Jiēdào明光路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū22,264
Módiàn Jiēdào磨店街道Urban SubdistrictYáohăi Qū51,367
Qīlĭtáng Jiēdào七里塘街道Urban SubdistrictYáohăi Qū124,538
Qīlĭzhàn Jiēdào七里站街道Urban SubdistrictYáohăi Qū48,667
Sānlĭjiē Jiēdào三里街街道Urban SubdistrictYáohăi Qū55,538
Sānshítóu Jiēdào三十头街道Urban SubdistrictYáohăi Qū41,808
Shènglìlù Jiēdào胜利路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū16,472
Tónglínglù Jiēdào铜陵路街道Urban SubdistrictYáohăi Qū59,315
Yáohăi Gōngyèyuán瑶海工业园Township-like AreaYáohăi Qū38,509

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).