Home
Show Map

Nángăng Qū

District in Harbin (Hēilóngjiāng)

District

The population of Nángăng Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Nángăng Qū南岗区District1,343,857
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]哈尔滨市Sub-provincial City10,635,971

Contents: Townships

The population of the townships in Nángăng Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Băojiànlù Jiēdào保健路街道Urban SubdistrictNángăng Qū85,288
Dàchéng Jiēdào大成街道Urban SubdistrictNángăng Qū60,226
Fèndòulù Jiēdào奋斗路街道Urban SubdistrictNángăng Qū100,194
Géxīn Jiēdào革新街道Urban SubdistrictNángăng Qū48,166
Hāxī Jiēdào哈西街道Urban SubdistrictNángăng Qū89,804
Héxīnglù Jiēdào和兴路街道Urban SubdistrictNángăng Qū131,644
Hóngqí Mănzú Xiāng红旗满族乡Rural TownshipNángăng Qū20,610
Huāyuán Jiēdào花园街道Urban SubdistrictNángăng Qū49,149
Liáoyuán Jiēdào燎原街道Urban SubdistrictNángăng Qū81,794
Lújiā Jiēdào芦家街道Urban SubdistrictNángăng Qū91,698
Qīzhèng Jiēdào七政街道Urban SubdistrictNángăng Qū53,544
Qŭxiàn Jiēdào曲线街道Urban SubdistrictNángăng Qū32,346
Róngshì Jiēdào荣市街道Urban SubdistrictNángăng Qū115,957
Sōnghuājiāng Jiēdào松花江街道Urban SubdistrictNángăng Qū51,421
Tōngdá Jiēdào通达街道Urban SubdistrictNángăng Qū42,112
Wánggăng Zhèn王岗镇TownNángăng Qū54,158
Wénhuà Jiēdào文化街道Urban SubdistrictNángăng Qū41,672
Xiānfēnglù Jiēdào先锋路街道Urban SubdistrictNángăng Qū77,544
Xīnchūn Jiēdào新春街道Urban SubdistrictNángăng Qū83,446
Yuèjìn Jiēdào跃进街道Urban SubdistrictNángăng Qū33,084

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).