Home
Show Map

China: Guăngzhōu Shì (Guăngdōng)

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Guăngzhōu Shì (sub-provincial city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báiyún Qū白云区District2,223,150
Cónghuà Qū从化区District593,415
Hăizhū Qū海珠区District1,558,663
Huādū Qū花都区District945,005
Huángpŭ Qū [incl. Luógăng Qū]黄埔区District831,586
Lìwān Qū荔湾区District898,200
Nánshā Qū南沙区District605,217
Pānyú Qū番禺区District1,419,511
Tiānhé Qū天河区District1,432,426
Yuèxiù Qū越秀区District1,157,666
Zēngchéng Qū增城区District1,037,109
Guăngzhōu Shì广州市Sub-provincial City12,701,948

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Guăngzhōu Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Áotóu Zhèn鳌头镇TownCónghuà Qū111,308
Báihèdòng Jiēdào白鹤洞街道Urban SubdistrictLìwān Qū48,238
Báiyún Jiēdào白云街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū46,768
Bĕijīng Jiēdào [incl. Guăngwèi Jiēdào]北京街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū53,135
Bīnjiāng Jiēdào滨江街道Urban SubdistrictHăizhū Qū72,324
Căihóng Jiēdào彩虹街道Urban SubdistrictLìwān Qū54,348
Chájiào Jiēdào茶滘街道Urban SubdistrictLìwān Qū54,918
Chānggăng Jiēdào昌岗街道Urban SubdistrictHăizhū Qū97,986
Chānghuá Jiēdào昌华街道Urban SubdistrictLìwān Qū32,778
Chángxīng Jiēdào长兴街道Urban SubdistrictTiānhé Qū66,098
Chángzhōu Jiēdào长洲街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū36,478
Chéngjiāo Jiēdào城郊街道Urban SubdistrictCónghuà Qū79,085
Chēpō Jiēdào车陂街道Urban SubdistrictTiānhé Qū102,787
Chìgăng Jiēdào赤岗街道Urban SubdistrictHăizhū Qū114,978
Chìní Zhèn赤坭镇TownHuādū Qū56,609
Chōngkŏu Jiēdào冲口街道Urban SubdistrictLìwān Qū48,097
Dàdōng Jiēdào大东街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū83,491
Dàgăng Zhèn大岗镇TownNánshā Qū125,011
Dàlóng Jiēdào大龙街道Urban SubdistrictPānyú Qū129,515
Dàshā Jiēdào大沙街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū44,641
Dàshí Jiēdào大石街道Urban SubdistrictPānyú Qū116,107
Dàtáng Jiēdào大塘街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū46,124
Dēngfēng Jiēdào登峰街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū92,218
Dōnghuán Jiēdào东环街道Urban SubdistrictPānyú Qū52,965
Dōngjiào Jiēdào东漖街道Urban SubdistrictLìwān Qū35,889
Dōngshā Jiēdào东沙街道Urban SubdistrictLìwān Qū29,013
Dōngshān Jiēdào [Dōnghú Jiēdào]东山街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū74,299
Dōngyŏng Zhèn东涌镇TownNánshā Qū147,228
Duōbăo Jiēdào多宝街道Urban SubdistrictLìwān Qū32,581
Fènghuáng Jiēdào凤凰街道Urban SubdistrictTiānhé Qū19,534
Fèngyáng Jiēdào凤阳街道Urban SubdistrictHăizhū Qū162,641
Féngyuán Jiēdào逢源街道Urban SubdistrictLìwān Qū59,337
Guāngtă Jiēdào [incl. Shīshū Jiēdào]光塔街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū68,128
Guānzhōu Jiēdào官洲街道Urban SubdistrictHăizhū Qū57,869
Hăichuáng Jiēdào海幢街道Urban SubdistrictHăizhū Qū62,884
Hăilóng Jiēdào海龙街道Urban SubdistrictLìwān Qū31,801
Hénglì Zhèn横沥镇TownNánshā Qū30,492
Hóngqiáo Jiēdào洪桥街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū42,258
Hóngshān Jiēdào红山街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū42,127
Huādì Jiēdào花地街道Urban SubdistrictLìwān Qū39,635
Huādōng Zhèn花东镇TownHuādū Qū118,736
Huálè Jiēdào华乐街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū47,126
Huálín Jiēdào华林街道Urban SubdistrictLìwān Qū46,309
Huàlóng Zhèn化龙镇TownPānyú Qū53,142
Huángcūn Jiēdào黄村街道Urban SubdistrictTiānhé Qū29,501
Huánggé Zhèn黄阁镇TownNánshā Qū43,791
Huánghuāgăng Jiēdào黄花岗街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū99,569
Huángpŭ Jiēdào黄埔街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū64,255
Huángshí Jiēdào黄石街道Urban SubdistrictBáiyún Qū117,339
Huāshān Zhèn花山镇TownHuādū Qū99,262
Huázhōu Jiēdào华洲街道Urban SubdistrictHăizhū Qū49,742
Jiāhé Jiēdào嘉禾街道Urban SubdistrictBáiyún Qū87,696
Jiānggāo Zhèn江高镇TownBáiyún Qū161,343
Jiānghăi Jiēdào江海街道Urban SubdistrictHăizhū Qū115,157
Jiāngnánzhōng Jiēdào江南中街道Urban SubdistrictHăizhū Qū75,220
Jiāngpŭ Jiēdào江埔街道Urban SubdistrictCónghuà Qū95,843
Jiànshè Jiēdào建设街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū52,110
Jiēkŏu Jiēdào街口街道Urban SubdistrictCónghuà Qū96,846
Jĭngtài Jiēdào景泰街道Urban SubdistrictBáiyún Qū82,226
Jīngxī Jiēdào京溪街道Urban SubdistrictBáiyún Qū91,970
Jīnhuā Jiēdào金花街道Urban SubdistrictLìwān Qū54,670
Jīnshā Jiēdào金沙街道Urban SubdistrictBáiyún Qū52,657
Jūnhé Jiēdào均禾街道Urban SubdistrictBáiyún Qū124,909
Kuàngquán Jiēdào矿泉街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū90,036
Lănhé Zhèn榄核镇TownNánshā Qū73,078
Liángkŏu Zhèn良口镇TownCónghuà Qū32,829
Liánhé Jiēdào联和街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū49,867
Lìchéng Jiēdào荔城街道Urban SubdistrictZēngchéng Qū191,777
Lièdé Jiēdào猎德街道Urban SubdistrictTiānhé Qū22,522
Lĭngnán Jiēdào岭南街道Urban SubdistrictLìwān Qū27,560
Línhé Jiēdào林和街道Urban SubdistrictTiānhé Qū59,732
Liúhuā Jiēdào流花街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū17,253
Liùróng Jiēdào [incl. Dōngfēng Jiēdào]六榕街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū83,996
Liúxīhé Línchăng流溪河林场Township-like AreaCónghuà Qū4,511
Lóngdòng Jiēdào龙洞街道Urban SubdistrictTiānhé Qū70,055
Lóngfèng Jiēdào龙凤街道Urban SubdistrictHăizhū Qū102,561
Lóngjīn Jiēdào龙津街道Urban SubdistrictLìwān Qū43,518
Luógăng Jiēdào萝岗街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū45,717
Luòpŭ Jiēdào洛浦街道Urban SubdistrictPānyú Qū89,294
Lǚtián Zhèn吕田镇TownCónghuà Qū23,430
Méihuācūn Jiēdào梅花村街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū85,400
Náncūn Zhèn南村镇TownPānyú Qū129,076
Nángăng Jiēdào南岗街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū76,747
Nánhuáxī Jiēdào南华西街道Urban SubdistrictHăizhū Qū37,960
Nánshā Jiēdào南沙街道Urban SubdistrictNánshā Qū112,151
Nánshítóu Jiēdào南石头街道Urban SubdistrictHăizhū Qū123,043
Nányuán Jiēdào南源街道Urban SubdistrictLìwān Qū70,066
Nánzhōu Jiēdào南洲街道Urban SubdistrictHăizhū Qū84,726
Nónglín Jiēdào农林街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū50,152
Pàitán Zhèn派潭镇TownZēngchéng Qū58,337
Pázhōu Jiēdào琶洲街道Urban SubdistrictHăizhū Qū29,851
Qiánjìn Jiēdào前进街道Urban SubdistrictTiānhé Qū59,700
Qiáonán Jiēdào桥南街道Urban SubdistrictPānyú Qū72,695
Qiáozhōng Jiēdào桥中街道Urban SubdistrictLìwān Qū31,643
Rénhé Zhèn人和镇TownBáiyún Qū127,795
Rénmín Jiēdào [incl. Dàxīn Jiēdào]人民街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū69,274
Ruìbăo Jiēdào瑞宝街道Urban SubdistrictHăizhū Qū125,399
Sānyuánlĭ Jiēdào三元里街道Urban SubdistrictBáiyún Qū100,149
Shādōng Jiēdào沙东街道Urban SubdistrictTiānhé Qū29,522
Shāhé Jiēdào沙河街道Urban SubdistrictTiānhé Qū42,814
Shāmiàn Jiēdào沙面街道Urban SubdistrictLìwān Qū3,397
Shātóu Jiēdào沙头街道Urban SubdistrictPānyú Qū35,201
Shāwān Zhèn沙湾镇TownPānyú Qū88,695
Shāyuán Jiēdào沙园街道Urban SubdistrictHăizhū Qū67,322
Shíbì Jiēdào石壁街道Urban SubdistrictPānyú Qū32,989
Shíjĭng Jiēdào石井街道Urban SubdistrictBáiyún Qū209,022
Shíjī Zhèn石基镇TownPānyú Qū97,434
Shīlĭng Zhèn狮岭镇TownHuādū Qū203,254
Shílóu Zhèn石楼镇TownPānyú Qū90,381
Shípái Jiēdào石牌街道Urban SubdistrictTiānhé Qū177,198
Shìqiáo Jiēdào市桥街道Urban SubdistrictPānyú Qū168,701
Shítān Zhèn石滩镇TownZēngchéng Qū121,674
Shíwéitáng Jiēdào石围塘街道Urban SubdistrictLìwān Qū57,192
Sōngzhōu Jiēdào松洲街道Urban SubdistrictBáiyún Qū106,274
Suìdōng Jiēdào穗东街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū45,025
Sùshè Jiēdào素社街道Urban SubdistrictHăizhū Qū67,103
Tàihé Zhèn太和镇TownBáiyún Qū208,589
Tàipíng Zhèn太平镇TownCónghuà Qū94,369
Tànbù Zhèn炭步镇TownHuādū Qū55,797
Tángjĭng Jiēdào棠景街道Urban SubdistrictBáiyún Qū89,895
Tángxià Jiēdào棠下街道Urban SubdistrictTiānhé Qū177,864
Tiānhénán Jiēdào天河南街道Urban SubdistrictTiānhé Qū62,912
Tiānyuán Jiēdào天园街道Urban SubdistrictTiānhé Qū54,769
Tīmiàn Zhèn梯面镇TownHuādū Qū9,516
Tóngdé Jiēdào同德街道Urban SubdistrictBáiyún Qū105,310
Tónghé Jiēdào同和街道Urban SubdistrictBáiyún Qū89,362
Wànqĭngshā Zhèn [incl. Lóngxué Jiēdào]万顷沙镇TownNánshā Qū44,891
Wénchōng Jiēdào文冲街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū46,877
Wēnquán Zhèn温泉镇TownCónghuà Qū55,194
Wŭshān Jiēdào五山街道Urban SubdistrictTiānhé Qū131,795
Xiàgăng Jiēdào夏港街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū44,528
Xiăncūn Jiēdào冼村街道Urban SubdistrictTiānhé Qū51,284
Xiăogŭwéi Jiēdào小谷围街道Urban SubdistrictPānyú Qū131,470
Xiăolóu Zhèn小楼镇TownZēngchéng Qū33,725
Xīcūn Jiēdào西村街道Urban SubdistrictLìwān Qū45,069
Xīngăng Jiēdào新港街道Urban SubdistrictHăizhū Qū111,897
Xīnghuá Jiēdào兴华街道Urban SubdistrictTiānhé Qū68,139
Xīnhuá Jiēdào [incl. Yăyáo Zhèn]新华街道Urban SubdistrictHuādū Qū401,831
Xīnlóng Zhèn [Jiŭlóng Zhèn; incl. Jiǔfú Jiēdào, Lónghú Jiēdào]新龙镇TownHuángpŭ Qū93,265
Xīnshì Jiēdào新市街道Urban SubdistrictBáiyún Qū152,292
Xīntáng Jiēdào新塘街道Urban SubdistrictTiānhé Qū41,207
Xīntáng Zhèn [incl. Yǒngníng Jiēdào, Xiāncūn Zhèn]新塘镇TownZēngchéng Qū391,287
Xīnzào Zhèn新造镇TownPānyú Qū27,248
Yŏnghé Jiēdào永和街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū55,044
Yŏngpíng Jiēdào永平街道Urban SubdistrictBáiyún Qū124,000
Yuáncūn Jiēdào员村街道Urban SubdistrictTiānhé Qū81,831
Yuángăng Jiēdào元岗街道Urban SubdistrictTiānhé Qū30,610
Yúnbù Jiēdào [incl. Lìlián Jiēdào, Dōngqū Jiēdào]云埔街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū127,486
Yúzhū Jiēdào鱼珠街道Urban SubdistrictHuángpŭ Qū59,529
Zēngjiāng Jiēdào增江街道Urban SubdistrictZēngchéng Qū78,072
Zhànqián Jiēdào站前街道Urban SubdistrictLìwān Qū27,431
Zhèngguŏ Zhèn正果镇TownZēngchéng Qū40,387
Zhōngcūn Jiēdào钟村街道Urban SubdistrictPānyú Qū104,598
Zhōngluòtán Zhèn钟落潭镇TownBáiyún Qū192,322
Zhōngnán Jiēdào中南街道Urban SubdistrictLìwān Qū24,710
Zhōngxīn Zhèn中新镇TownZēngchéng Qū78,293
Zhūcūn Jiēdào朱村街道Urban SubdistrictZēngchéng Qū43,557
Zhūguāng Jiēdào珠光街道Urban SubdistrictYuèxiù Qū56,329
Zhūjiāng Jiēdào珠江街道Urban SubdistrictNánshā Qū28,575
Zhūjí Jiēdào珠吉街道Urban SubdistrictTiānhé Qū52,552

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2020 (as far as sufficient information is available).