HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Wŭlóng Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Wŭlóng Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
Wŭlóng Qū [← Wŭlóng Xiàn]武隆区District351,038
Báimă Zhèn白马镇Town25,629
Báiyún Xiāng白云乡Rural Township5,457
Cānggōu Xiāng沧沟乡Rural Township8,497
Chángbà Zhèn长坝镇Town15,286
Dàdònghé Xiāng [Tiĕkuàng Xiāng]大洞河乡Rural Township3,210
Fènglái Xiāng凤来乡Rural Township11,036
Hàokŏu Miáozú Gelăozú Xiāng浩口苗族仡佬族乡Rural Township5,475
Héshùn Zhèn和顺镇Town11,899
Hòupíng Miáozú Tŭjiāzú Xiāng后坪苗族土家族乡Rural Township4,853
Huángyīng Xiāng黄莺乡Rural Township7,955
Huŏlú Zhèn火炉镇Town25,818
Jiāngkŏu Zhèn江口镇Town20,829
Jiēlóng Xiāng接龙乡Rural Township4,112
Miàoyā Xiāng庙垭乡Rural Township8,752
Píngqiáo Zhèn平桥镇Town14,926
Shíqiáo Miáozú Tŭjiāzú Xiāng石桥苗族土家族乡Rural Township8,151
Shuānghé Zhèn双河镇Town9,826
Tóngzĭ Zhèn桐梓镇Town8,896
Tŭdì Xiāng土地乡Rural Township5,433
Tŭkăn Zhèn土坎镇Town8,128
Wénfù Miáozú Tŭjiāzú Xiāng文复苗族土家族乡Rural Township6,926
Xiàngkŏu Zhèn [incl. Fèngshān Jiēdào, Fúróng Jiēdào]巷口镇Town78,225
Xiānnǚshān Zhèn仙女山镇Town13,808
Yājiāng Zhèn鸭江镇Town19,636
Yángjiăo Zhèn羊角镇Town14,659
Zhàojiā Xiāng赵家乡Rural Township3,616
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2018, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.