HomeChóngqìng Municipal Province
Show Map

Liángpíng Qū

District in Chóngqìng Municipal Province

Contents: Subdivision

The population in Liángpíng Qū as well as related information and services (Wikipedia, Google, images).

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, age groups).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
Liángpíng Qū [← Liángpíng Xiàn]梁平区District687,525
Ānshèng Zhèn安胜镇Town8,675
Bǎijiā Zhèn柏家镇Town14,163
Bìshān Zhèn碧山镇Town18,102
Dàguān Zhèn大观镇Town10,767
Fúlù Zhèn福禄镇Town20,225
Fùpíng Zhèn复平镇Town5,577
Hélín Zhèn和林镇Town19,268
Héxīng Zhèn合兴镇Town17,098
Hŭchéng Zhèn虎城镇Town24,453
Huílóng Zhèn回龙镇Town32,070
Jīndài Zhèn金带镇Town11,644
Jùkuí Zhèn聚奎镇Town32,971
Liángpíng Qū Nóngchăng梁平区Township-like Area996
Liángshān Jiēdào [incl. Chéngdōng Xiāng]梁山街道Urban Subdistrict100,581
Lĭràng Zhèn礼让镇Town19,799
Lóngmén Zhèn龙门镇Town19,380
Lóngshèng Xiāng龙胜乡Rural Township6,576
Míngdá Zhèn明达镇Town22,686
Pánlóng Zhèn蟠龙镇Town18,609
Píngjĭn Zhèn屏锦镇Town55,139
Qīxīng Zhèn七星镇Town7,804
Qŭshuĭ Zhèn曲水镇Town10,359
Rénxián Zhèn仁贤镇Town21,499
Shí'ān Zhèn石安镇Town10,857
Shuāngguì Gōngyè Yuánqū双桂工业园区Township-like Area1,703
Shuāngguì Jiēdào双桂街道Urban Subdistrict34,340
Tiĕmén Xiāng铁门乡Rural Township5,212
Wénhuà Zhèn文化镇Town12,435
Xīngqiáo Zhèn [Chéngbĕi Xiāng]星桥镇Town14,306
Xīnshèng Zhèn新盛镇Town27,741
Yìnpíng Zhèn荫平镇Town18,574
Yuányì Zhèn袁驿镇Town19,804
Yúnlóng Zhèn云龙镇Town29,673
Zhúshān Zhèn竹山镇Town5,648
Zĭzhào Zhèn紫照镇Town8,791
Chóngqìng Shì重庆市Provincial City28,846,170

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Townships, counties and districts as of 2018, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.