Home
Show Map

China: Chángshā Shì / 长沙市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Chángshā Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Chángshā Xiàn长沙县County979,472
Fúróng Qū芙蓉区District523,997
Kāifú Qū开福区District567,166
Liúyáng Shì浏阳市County-level City1,279,469
Níngxiāng Shì [← Níngxiāng Xiàn]宁乡市County-level City1,166,138
Tiānxīn Qū天心区District475,221
Wàngchéng Qū望城区District523,660
Yuèlù Qū岳麓区District801,781
Yŭhuā Qū雨花区District724,048
Chángshā Shì长沙市Prefecture-level City7,040,952

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Chángshā Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Ānshā Zhèn安沙镇TownChángshā Xiàn51,119
Bǎijiā Zhèn柏加镇TownLiúyáng Shì20,041
Báimăqiáo Xiāng白马桥乡Rural TownshipNíngxiāng Shì34,579
Báiruòpū Zhèn白箬铺镇TownWàngchéng Qū38,818
Báishā Xiāng白沙乡Rural TownshipChángshā Xiàn16,122
Bàtáng Zhèn坝塘镇TownNíngxiāng Shì38,052
Bĕishān Zhèn北山镇TownChángshā Xiàn45,476
Bĕishèng Zhèn北盛镇TownLiúyáng Shì47,158
Cháoyángjiē Jiēdào朝阳街街道Urban SubdistrictFúróng Qū38,513
Chátíng Zhèn茶亭镇TownWàngchéng Qū28,513
Chéngchōng Zhèn枨冲镇TownLiúyáng Shì41,047
Chéngjiāo Xiāng城郊乡Rural TownshipNíngxiāng Shì51,459
Chéngnánlù Jiēdào城南路街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū36,858
Chéngtánjiāng Zhèn澄潭江镇TownLiúyáng Shì56,167
Chūnhuá Zhèn春华镇TownChángshā Xiàn36,837
Chúnkŏu Zhèn淳口镇TownLiúyáng Shì53,841
Dàchéngqiáo Zhèn大成桥镇TownNíngxiāng Shì26,835
Dáhŭ Zhèn达浒镇TownLiúyáng Shì21,748
Dàolín Zhèn道林镇TownNíngxiāng Shì44,317
Dàtúnyíng Zhèn大屯营镇TownNíngxiāng Shì34,966
Dàtuō Zhèn大托镇TownTiānxīn Qū50,344
Dàwéishān Zhèn大围山镇TownLiúyáng Shì20,042
Dàyáo Zhèn大瑶镇TownLiúyáng Shì57,550
Dīngzìwān Jiēdào丁字湾街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū37,241
Dōng'àn Xiāng东岸乡Rural TownshipFúróng Qū111,479
Dōngchéng Zhèn东城镇TownWàngchéng Qū13,576
Dōngfānghóng Zhèn东方红镇TownYuèlù Qū9,014
Dōngfēnglù Jiēdào东风路街道Urban SubdistrictKāifú Qū49,674
Dōnghútáng Zhèn东湖塘镇TownNíngxiāng Shì38,190
Dòngjĭng Jiēdào洞井街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū73,415
Dōngtáng Jiēdào东塘街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū37,103
Dōngtúndù Jiēdào东屯渡街道Urban SubdistrictFúróng Qū68,948
Dòngyáng Zhèn洞阳镇TownLiúyáng Shì41,369
Dūzhèngjiē Jiēdào都正街街道Urban SubdistrictFúróng Qū12,127
Fēngmùqiáo Xiāng枫木桥乡Rural TownshipNíngxiāng Shì30,243
Fŭhòujiē Jiēdào府后街街道Urban SubdistrictFúróng Qū11,473
Fúlín Zhèn福临镇TownChángshā Xiàn22,825
Fúróngbĕilù Jiēdào芙蓉北路街道Urban SubdistrictKāifú Qū35,304
Gānshān Xiāng干杉乡Rural TownshipChángshā Xiàn30,509
Gāopíng Zhèn高坪镇TownLiúyáng Shì31,329
Gāoqiáo Jiēdào高桥街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū72,591
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownChángshā Xiàn21,908
Gāotánglĭng Jiēdào高塘岭街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū72,171
Gĕjiā Zhèn葛家镇TownLiúyáng Shì16,322
Gétáng Zhèn格塘镇TownWàngchéng Qū22,603
Guāndù Zhèn官渡镇TownLiúyáng Shì26,501
Guānkŏu Jiēdào关口街道Urban SubdistrictLiúyáng Shì26,929
Guānqiáo Zhèn官桥镇TownLiúyáng Shì24,449
Guānshālĭng Jiēdào观沙岭街道Urban SubdistrictYuèlù Qū51,324
Gŭgăng Zhèn古港镇TownLiúyáng Shì34,767
Guìhuāpíng Jiēdào桂花坪街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū12,926
Guītáng Jiēdào圭塘街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū54,729
Guŏyuán Zhèn果园镇TownChángshā Xiàn21,565
Hánpŭ Jiēdào含浦街道Urban SubdistrictYuèlù Qū68,385
Héhuā Jiēdào荷花街道Urban SubdistrictLiúyáng Shì48,415
Héngshì Zhèn横市镇TownNíngxiāng Shì41,388
Hóngshān Jiēdào洪山街道Urban SubdistrictKāifú Qū62,744
Hòujiātáng Jiēdào侯家塘街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū64,034
Huáichuān Jiēdào淮川街道Urban SubdistrictLiúyáng Shì67,774
Huāmínglóu Zhèn花明楼镇TownNíngxiāng Shì38,618
Huángcái Zhèn黄材镇TownNíngxiāng Shì47,717
Huánghuā Zhèn黄花镇TownChángshā Xiàn82,636
Huángjīnyuán Jiēdào黄金园街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū47,971
Huángxīng Zhèn黄兴镇TownChángshā Xiàn50,324
Huílóngpū Zhèn回龙铺镇TownNíngxiāng Shì34,640
Huītāng Zhèn灰汤镇TownNíngxiāng Shì19,717
Huŏxīng Jiēdào火星街道Urban SubdistrictFúróng Qū30,455
Jiāngbèi Zhèn江背镇TownChángshā Xiàn52,998
Jiāoxī Zhèn蕉溪镇TownLiúyáng Shì22,695
Jiĕfànglù Jiēdào解放路街道Urban SubdistrictFúróng Qū9,056
Jiézizhōu Jiēdào桔子洲街道Urban SubdistrictYuèlù Qū81,089
Jílĭ Jiēdào集里街道Urban SubdistrictLiúyáng Shì53,676
Jīngāng Zhèn金刚镇TownLiúyáng Shì54,757
Jìnggăng Zhèn靖港镇TownWàngchéng Qū29,054
Jīnghuápū Xiāng菁华铺乡Rural TownshipNíngxiāng Shì29,164
Jīnjĭng Zhèn金井镇TownChángshā Xiàn33,304
Jīnpénlĭng Jiēdào金盆岭街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū101,291
Jīnzhōu Zhèn金洲镇TownNíngxiāng Shì30,842
Jiŭcàiyuán Jiēdào韭菜园街道Urban SubdistrictFúróng Qū41,731
Kāihuì Zhèn开慧镇TownChángshā Xiàn16,834
Lánglí Jiēdào榔梨街道Urban SubdistrictChángshā Xiàn36,279
Lāodāohé Jiēdào捞刀河街道Urban SubdistrictKāifú Qū51,376
Lăoliángcāng Zhèn老粮仓镇TownNíngxiāng Shì42,387
Léifēng Jiēdào雷锋街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū44,606
Liánhuā Zhèn莲花镇TownYuèlù Qū38,139
Lìjīngpū Xiāng历经铺乡Rural TownshipNíngxiāng Shì29,433
Lítuō Xiāng黎托乡Rural TownshipYŭhuā Qū64,717
Liúshāhé Zhèn流沙河镇TownNíngxiāng Shì48,972
Liúzhèngjiē Jiēdào浏正街街道Urban SubdistrictFúróng Qū11,664
Lóngfú Zhèn龙伏镇TownLiúyáng Shì36,808
Lóngtián Zhèn龙田镇TownNíngxiāng Shì17,789
Lùgŭ Jiēdào麓谷街道Urban SubdistrictYuèlù Qū74,203
Lùkŏu Zhèn路口镇TownChángshā Xiàn23,249
Măwángduī Jiēdào马王堆街道Urban SubdistrictFúróng Qū104,958
Méitànbà Zhèn煤炭坝镇TownNíngxiāng Shì42,285
Méixīhú Jiēdào梅溪湖街道Urban SubdistrictYuèlù Qū8,071
Mùyún Zhèn暮云镇TownChángshā Xiàn66,242
Nántiánpíng Xiāng南田坪乡Rural TownshipNíngxiāng Shì21,033
Píngtáng Jiēdào坪塘街道Urban SubdistrictYuèlù Qū54,435
Pōzijiē Jiēdào坡子街街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū16,000
Pŭjī Zhèn普迹镇TownLiúyáng Shì33,078
Qiáokŏu Zhèn乔口镇TownWàngchéng Qū30,068
Qiáoyì Zhèn桥驿镇TownWàngchéng Qū31,364
Qībăoshān Xiāng七宝山乡Rural TownshipLiúyáng Shì11,495
Qīngshānpū Zhèn青山铺镇TownChángshā Xiàn17,480
Qīngshānqiáo Zhèn青山桥镇TownNíngxiāng Shì34,627
Qīngshuĭtáng Jiēdào清水塘街道Urban SubdistrictKāifú Qū26,271
Qīngyuán Jiēdào青园街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū37,472
Qīngzhúhú Jiēdào青竹湖街道Urban SubdistrictKāifú Qū12,765
Quántáng Jiēdào泉塘街道Urban SubdistrictChángshā Xiàn68,232
Sānkŏu Zhèn三口镇TownLiúyáng Shì18,388
Shāshì Zhèn沙市镇TownLiúyáng Shì59,140
Shātián Xiāng沙田乡Rural TownshipNíngxiāng Shì22,838
Shāzitáng Jiēdào砂子塘街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū58,575
Shègăng Zhèn社港镇TownLiúyáng Shì38,238
Shuāngfúpū Zhèn双凫铺镇TownNíngxiāng Shì32,988
Shuāngjiāngkŏu Zhèn双江口镇TownNíngxiāng Shì39,004
Shuāngjiāng Zhèn双江镇TownChángshā Xiàn15,310
Shūyuànlù Jiēdào书院路街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū30,022
Sìfāngpíng Jiēdào四方坪街道Urban SubdistrictKāifú Qū64,486
Tàipíngqiáo Zhèn太平桥镇TownLiúyáng Shì20,674
Tiāndĭng Xiāng天顶乡Rural TownshipYuèlù Qū46,569
Tiàomă Xiāng跳马乡Rural TownshipChángshā Xiàn61,421
Tóngguān Jiēdào铜官街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū20,056
Tōngtàijiē Jiēdào通泰街街道Urban SubdistrictKāifú Qū44,100
Wàngchéngpō Jiēdào望城坡街道Urban SubdistrictYuèlù Qū64,278
Wànglùyuán Jiēdào望麓园街道Urban SubdistrictKāifú Qū43,880
Wàngyuèhú Jiēdào望月湖街道Urban SubdistrictYuèlù Qū35,043
Wàngyuè Jiēdào望岳街道Urban SubdistrictYuèlù Qū27,812
Wéishān Xiāng沩山乡Rural TownshipNíngxiāng Shì12,414
Wénjiāshì Zhèn文家市镇TownLiúyáng Shì45,582
Wényìlù Jiēdào文艺路街道Urban SubdistrictFúróng Qū37,961
Wŭjiālĭng Jiēdào伍家岭街道Urban SubdistrictKāifú Qū60,517
Wŭlĭpái Jiēdào五里牌街道Urban SubdistrictFúróng Qū12,673
Wūshān Jiēdào乌山街道Urban SubdistrictWàngchéng Qū32,412
Xiàduópū Zhèn夏铎铺镇TownNíngxiāng Shì35,242
Xiānghú Jiēdào湘湖街道Urban SubdistrictFúróng Qū32,959
Xiānglóng Jiēdào湘龙街道Urban SubdistrictChángshā Xiàn86,442
Xiāngyălù Jiēdào湘雅路街道Urban SubdistrictKāifú Qū48,092
Xiàngzikŏu Zhèn巷子口镇TownNíngxiāng Shì33,563
Xiánjiāhú Jiēdào咸嘉湖街道Urban SubdistrictYuèlù Qū39,534
Xiăohé Xiāng小河乡Rural TownshipLiúyáng Shì11,122
Xiélèqiáo Zhèn偕乐桥镇TownNíngxiāng Shì27,274
Xīhú Jiēdào西湖街道Urban SubdistrictYuèlù Qū43,606
Xījiāng Xiāng溪江乡Rural TownshipLiúyáng Shì19,060
Xīngăng Zhèn新港镇TownKāifú Qū27,468
Xīngchéng Zhèn星城镇TownWàngchéng Qū46,932
Xīngshā Jiēdào星沙街道Urban SubdistrictChángshā Xiàn122,360
Xīnhé Jiēdào新河街道Urban SubdistrictKāifú Qū40,489
Xīnkāipū Jiēdào新开铺街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū106,445
Xīnkāng Xiāng新康乡Rural TownshipWàngchéng Qū28,275
Xuéyuànjiē Jiēdào学院街街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū15,058
Yánghuā Xiāng杨花乡Rural TownshipLiúyáng Shì20,881
Yánxī Zhèn沿溪镇TownLiúyáng Shì28,172
Yínpénlĭng Jiēdào银盆岭街道Urban SubdistrictYuèlù Qū52,994
Yŏng'ān Zhèn永安镇TownLiúyáng Shì58,493
Yŏnghé Zhèn永和镇TownLiúyáng Shì18,231
Yŭchăngpíng Zhèn雨敞坪镇TownYuèlù Qū25,918
Yuèlù Jiēdào岳麓街道Urban SubdistrictYuèlù Qū81,367
Yŭhuātíng Jiēdào雨花亭街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū170,243
Yùjiā'ào Xiāng喻家坳乡Rural TownshipNíngxiāng Shì33,975
Yùnánjiē Jiēdào裕南街街道Urban SubdistrictTiānxīn Qū68,805
Yùtán Jiēdào玉潭街道Urban SubdistrictNíngxiāng Shì94,773
Zhāngfāng Zhèn张坊镇TownLiúyáng Shì24,135
Zhèntóu Zhèn镇头镇TownLiúyáng Shì51,307
Zhōnghé Zhèn中和镇TownLiúyáng Shì18,088
Zhūliángqiáo Xiāng朱良桥乡Rural TownshipNíngxiāng Shì26,240
Zīfú Zhèn资福镇TownNíngxiāng Shì30,574
Zuŏjiātáng Jiēdào左家塘街道Urban SubdistrictYŭhuā Qū128,641

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).