Home
Show Map

Déhuì Shì

County-level City in Chángchūn Shì / 长春市

County-level City

The population of Déhuì Shì.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Déhuì Shì德惠市County-level City748,369
Chángchūn Shì长春市Sub-provincial City7,674,439

Contents: Townships

The population of the townships in Déhuì Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Biāngăng Xiāng边岗乡Rural TownshipDéhuì Shì38,326
Bùhăi Zhèn布海镇TownDéhuì Shì40,779
Càiyuánzi Zhèn菜园子镇TownDéhuì Shì37,996
Chàlùkŏu Zhèn岔路口镇TownDéhuì Shì49,157
Cháoyáng Xiāng朝阳乡Rural TownshipDéhuì Shì35,488
Dàfángshēn Zhèn大房身镇TownDéhuì Shì56,301
Dájiāgōu Zhèn达家沟镇TownDéhuì Shì30,037
Dàqīngzuĭ Zhèn大青嘴镇TownDéhuì Shì32,775
Guōjiā Zhèn郭家镇TownDéhuì Shì37,040
Huìfā Jiēdào惠发街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì41,246
Jiànshè Jiēdào建设街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì85,978
Shènglì Jiēdào胜利街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì61,452
Sōnghuājiāng Zhèn松花江镇TownDéhuì Shì34,559
Tiāntái Zhèn天台镇TownDéhuì Shì34,935
Tóngtài Xiāng同太乡Rural TownshipDéhuì Shì49,971
Wŭtái Xiāng五台乡Rural TownshipDéhuì Shì30,702
Xiàjiādiàn Jiēdào夏家店街道办事处Urban SubdistrictDéhuì Shì24,921
Zhūchéngzi Zhèn朱城子镇TownDéhuì Shì26,706

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).