Home
Show Map

Línhé Qū

District in Bayan Nur / 巴彦淖尔市

District

The population of Línhé Qū.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Línhé Qū临河区District541,721
Bāyànnào'ĕr Shì [Bayan Nur]巴彦淖尔市Prefecture-level City1,669,915

Contents: Townships

The population of the townships in Línhé Qū.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Báinăobāo Zhèn白脑包镇TownLínhé Qū21,187
Bĕihuánlù北环路办事处Urban SubdistrictLínhé Qū33,633
Chéngguān Zhèn城关镇TownLínhé Qū33,178
Chēzhàn车站办事处Urban SubdistrictLínhé Qū31,184
Dōnghuánlù东环路办事处Urban SubdistrictLínhé Qū30,998
Gānzhàomiào Zhèn干召庙镇TownLínhé Qū29,849
Huìfēng汇丰办事处Urban SubdistrictLínhé Qū18,004
Jiĕfàng解放办事处Urban SubdistrictLínhé Qū34,461
Jīnchuān金川办事处Urban SubdistrictLínhé Qū9,631
Lángshān Nóngchăng狼山农场Township-like AreaLínhé Qū3,492
Lángshān Zhèn狼山镇TownLínhé Qū21,700
Línhé Nóngchăng临河农场Township-like AreaLínhé Qū5,523
Shuānghé Zhèn双河镇TownLínhé Qū16,952
Shǔguāng Jiēdào曙光街道Urban SubdistrictLínhé Qū9,729
Tiĕnán铁南办事处Urban SubdistrictLínhé Qū22,193
Tuánjié团结办事处Urban SubdistrictLínhé Qū44,145
Wūlántúkè Zhèn乌兰图克镇TownLínhé Qū36,321
Xiānfēng先锋办事处Urban SubdistrictLínhé Qū42,426
Xīhuánlù西环路办事处Urban SubdistrictLínhé Qū23,012
Xīnhuá新华办事处Urban SubdistrictLínhé Qū44,660
Xīnhuá Zhèn新华镇TownLínhé Qū29,443

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).