Home
Show Map

China: Ānkāng Shì / 安康市

Cities, Districts and Counties

The population of all county-level cities (shì), city districts (qū) and counties (xiàn) in Ānkāng Shì (prefecture-level city).

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Báihé Xiàn白河县County163,395
Hànbīn Qū汉滨区District870,126
Hànyīn Xiàn汉阴县County246,147
Lángāo Xiàn岚皋县County154,157
Níngshăn Xiàn宁陕县County70,435
Pínglì Xiàn平利县County192,959
Shíquán Xiàn石泉县County171,097
Xúnyáng Xiàn旬阳县County426,677
Zhènpíng Xiàn镇坪县County50,966
Zĭyáng Xiàn紫阳县County283,947
Ānkāng Shì安康市Prefecture-level City2,629,906

Contents: Townships

The population of all urban subdistricts (jiēdào), towns (zhèn) and rural townships (xiāng) in Ānkāng Shì.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bàhé Zhèn坝河镇TownHànbīn Qū8,437
Báijiā Xiāng白家乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn2,595
Báiliŭ Zhèn白柳镇TownXúnyáng Xiàn11,166
Bājiāo Xiāng芭蕉乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn7,564
Bāntáo Zhèn斑桃镇TownZĭyáng Xiàn7,461
Bāxiān Zhèn八仙镇TownPínglì Xiàn24,654
Cāngshàng Zhèn仓上镇TownBáihé Xiàn13,567
Cháng'ān Zhèn长安镇TownPínglì Xiàn17,406
Chángyáng Xiāng长阳乡Rural TownshipShíquán Xiàn7,023
Chéngguān Zhèn城关镇TownHànyīn Xiàn66,926
Chéngguān Zhèn城关镇TownShíquán Xiàn53,422
Chéngguān Zhèn城关镇TownNíngshăn Xiàn20,515
Chéngguān Zhèn城关镇TownZĭyáng Xiàn35,496
Chéngguān Zhèn城关镇TownLángāo Xiàn35,348
Chéngguān Zhèn城关镇TownPínglì Xiàn45,493
Chéngguān Zhèn城关镇TownZhènpíng Xiàn12,932
Chéngguān Zhèn城关镇TownXúnyáng Xiàn67,929
Chéngguān Zhèn城关镇TownBáihé Xiàn32,379
Chíhé Zhèn池河镇TownShíquán Xiàn19,866
Chìyán Zhèn赤岩镇TownXúnyáng Xiàn12,869
Cígōu Zhèn茨沟镇TownHànbīn Qū12,636
Dàdàohé Zhèn大道河镇TownLángāo Xiàn5,396
Dàguì Zhèn大贵镇TownPínglì Xiàn11,294
Dàhé Zhèn大河镇TownHànbīn Qū17,066
Dàshuāng Xiāng大双乡Rural TownshipBáihé Xiàn5,552
Dàtóng Zhèn大同镇TownHànbīn Qū37,678
Dàzhúyuán Zhèn大竹园镇TownHànbīn Qū10,213
Dònghé Zhèn洞河镇TownZĭyáng Xiàn14,609
Dōngmù Zhèn东木镇TownZĭyáng Xiàn8,324
Dōngzhèn Xiāng东镇乡Rural TownshipHànbīn Qū5,546
Duànjiāhé Zhèn段家河镇TownXúnyáng Xiàn16,292
Fēngfù Xiāng丰富乡Rural TownshipNíngshăn Xiàn1,234
Fùqiáng Xiāng富强乡Rural TownshipHànbīn Qū7,725
Gānxī Zhèn甘溪镇TownXúnyáng Xiàn16,106
Gāoqiáo Zhèn高桥镇TownZĭyáng Xiàn18,493
Gāotān Zhèn高滩镇TownZĭyáng Xiàn14,120
Gōngguăn Xiāng公馆乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn8,886
Gòngjìn Xiāng共进乡Rural TownshipHànbīn Qū7,884
Gòubā Zhèn构扒镇TownBáihé Xiàn8,071
Gòuyuán Zhèn构元镇TownXúnyáng Xiàn11,462
Guăngchéng Xiāng广城乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn6,923
Guăngfó Zhèn广佛镇TownPínglì Xiàn20,637
Guănghuòjiē Zhèn广货街镇TownNíngshăn Xiàn3,734
Guānjiā Zhèn关家镇TownHànbīn Qū15,743
Guānkŏu Zhèn关口镇TownXúnyáng Xiàn14,352
Guānmiào Zhèn关庙镇TownHànbīn Qū42,200
Guānyīnhé Zhèn观音河镇TownHànyīn Xiàn7,292
Guānyuán Zhèn官元镇TownLángāo Xiàn6,590
Guìhuā Xiāng桂花乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn6,814
Hànwáng Zhèn汉王镇TownZĭyáng Xiàn11,800
Hànyáng Zhèn汉阳镇TownHànyīn Xiàn16,072
Hāopíng Zhèn蒿坪镇TownZĭyáng Xiàn25,903
Héngkŏu Zhèn恒口镇TownHànbīn Qū57,975
Héngxī Xiāng横溪乡Rural TownshipLángāo Xiàn3,101
Héxī Zhèn河西镇TownHànbīn Qū23,678
Hóngchūn Zhèn红椿镇TownZĭyáng Xiàn14,193
Hóngjūn Zhèn红军镇TownXúnyáng Xiàn10,986
Hóngshān Zhèn洪山镇TownHànbīn Qū13,807
Hóngshí Xiāng洪石乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn3,711
Hóngwèi Xiāng红卫乡Rural TownshipShíquán Xiàn5,015
Hòuliŭ Zhèn后柳镇TownShíquán Xiàn7,222
Huālĭ Zhèn花里镇TownLángāo Xiàn6,413
Huángguān Zhèn皇冠镇TownNíngshăn Xiàn2,791
Huàngŭ Zhèn焕古镇TownZĭyáng Xiàn9,907
Huápíng Zhèn华坪镇TownZhènpíng Xiàn2,701
Huāyuán Xiāng花园乡Rural TownshipHànbīn Qū15,546
Huíshuĭ Zhèn洄水镇TownZĭyáng Xiàn7,119
Jiànchí Zhèn涧池镇TownHànyīn Xiàn21,048
Jiāngbĕi Jiēdào江北街道办事处Urban SubdistrictHànbīn Qū53,842
Jiāngkŏu Zhèn江口镇TownNíngshăn Xiàn8,694
Jiànmín Zhèn建民镇TownHànbīn Qū40,984
Jièlĭng Zhèn界岭镇TownZĭyáng Xiàn5,020
Jíhé Zhèn吉河镇TownHànbīn Qū13,367
Jīnchuān Xiāng金川乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn5,314
Jīnchuān Zhèn金川镇TownNíngshăn Xiàn3,400
Jīnghé Xiāng荆河乡Rural TownshipHànbīn Qū2,250
Jīnzhài Zhèn金寨镇TownXúnyáng Xiàn13,739
Jiŭdiàn Zhèn酒店镇TownHànyīn Xiàn4,858
Kăzi Zhèn卡子镇TownBáihé Xiàn9,689
Lántān Xiāng兰滩乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn5,562
Lăochéng Jiēdào老城街道办事处Urban SubdistrictHànbīn Qū41,388
Lăoxiàn Zhèn老县镇TownPínglì Xiàn14,150
Lĕngshuĭ Zhèn冷水镇TownBáihé Xiàn10,678
Liănghé Zhèn两河镇TownShíquán Xiàn8,662
Liánhé Xiāng联合乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn5,650
Liáoyuán Xiāng燎原乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn4,244
Lìnhé Zhèn蔺河镇TownLángāo Xiàn7,668
Liúshuĭ Zhèn流水镇TownHànbīn Qū11,744
Lóngwáng Zhèn龙王镇TownNíngshăn Xiàn4,683
Lóngyā Zhèn龙垭镇TownHànyīn Xiàn8,956
Lǚhé Zhèn吕河镇TownXúnyáng Xiàn18,692
Luòhé Zhèn洛河镇TownPínglì Xiàn13,101
Máhŭ Zhèn麻虎镇TownBáihé Xiàn7,944
Máliŭ Zhèn麻柳镇TownZĭyáng Xiàn11,912
Máobà Zhèn毛坝镇TownZĭyáng Xiàn13,358
Máopíng Zhèn茅坪镇TownBáihé Xiàn15,293
Mápíng Zhèn麻坪镇TownXúnyáng Xiàn11,385
Méizipū Zhèn梅子铺镇TownHànbīn Qū14,665
Méizi Zhèn梅子镇TownNíngshăn Xiàn2,401
Mèngshílĭng Zhèn孟石岭镇TownLángāo Xiàn9,113
Miáohé Xiāng苗河乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn2,811
Miàopíng Xiāng庙坪乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn9,814
Mínzhŭ Zhèn民主镇TownLángāo Xiàn16,696
Nánxī Xiāng南溪乡Rural TownshipHànbīn Qū8,619
Niútí Zhèn牛蹄镇TownHànbīn Qū5,999
Niútóudiàn Zhèn牛头店镇TownZhènpíng Xiàn4,386
Nǚwāshān Xiāng女娲山乡Rural TownshipPínglì Xiàn8,099
Píngliáng Zhèn平梁镇TownHànyīn Xiàn23,379
Púxī Zhèn蒲溪镇TownHànyīn Xiàn18,898
Qiánjìn Xiāng前进乡Rural TownshipHànbīn Qū6,113
Ráofēng Zhèn饶峰镇TownShíquán Xiàn10,586
Răoxī Xiāng绕溪乡Rural TownshipZĭyáng Xiàn7,106
Rénhékŏu Zhèn仁河口镇TownXúnyáng Xiàn6,486
Sānyáng Zhèn三阳镇TownPínglì Xiàn11,318
Shābà Xiāng沙坝乡Rural TownshipHànbīn Qū5,508
Shàngqī Zhèn上七镇TownHànyīn Xiàn3,667
Shàngzhú Zhèn上竹镇TownZhènpíng Xiàn3,668
Shāyáng Xiāng沙阳乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn6,043
Shĕnbà Zhèn沈坝镇TownHànbīn Qū10,413
Shénhé Zhèn神河镇TownXúnyáng Xiàn18,384
Shímén Zhèn石门镇TownLángāo Xiàn9,877
Shímén Zhèn石门镇TownXúnyáng Xiàn11,553
Shítiáojiē Xiāng石条街乡Rural TownshipHànyīn Xiàn2,186
Shítī Zhèn石梯镇TownHànbīn Qū14,976
Shízhuăn Zhèn石转镇TownHànbīn Qū7,571
Shuāng'ān Zhèn双安镇TownZĭyáng Xiàn10,823
Shuānghékŏu Zhèn双河口镇TownHànyīn Xiàn4,039
Shuānghé Xiāng双河乡Rural TownshipBáihé Xiàn6,977
Shuānghé Zhèn双河镇TownXúnyáng Xiàn16,357
Shuānglóng Zhèn双龙镇TownHànbīn Qū14,667
Shuāngpíng Xiāng双坪乡Rural TownshipHànyīn Xiàn4,328
Shuāngqiáo Zhèn双桥镇TownZĭyáng Xiàn11,275
Shuāngrŭ Zhèn双乳镇TownHànyīn Xiàn11,950
Shuāngxī Xiāng双溪乡Rural TownshipHànbīn Qū7,177
Shŭhé Zhèn蜀河镇TownXúnyáng Xiàn31,497
Shŭpíng Zhèn曙坪镇TownZhènpíng Xiàn4,108
Sìjì Zhèn四季镇TownLángāo Xiàn5,410
Sìmŭdì Zhèn四亩地镇TownNíngshăn Xiàn4,070
Sìxīn Xiāng四新乡Rural TownshipBáihé Xiàn3,669
Sòngjiā Zhèn宋家镇TownBáihé Xiàn13,329
Tàishānmiào Zhèn太山庙镇TownNíngshăn Xiàn5,194
Tánbà Zhèn谭坝镇TownHànbīn Qū10,962
Tāngpíng Zhèn汤坪镇TownNíngshăn Xiàn5,516
Tāohé Zhèn滔河镇TownLángāo Xiàn5,902
Táoyuán Xiāng桃元乡Rural TownshipBáihé Xiàn5,396
Tiánbà Xiāng田坝乡Rural TownshipHànbīn Qū9,453
Tiánhé Xiāng田禾乡Rural TownshipHànyīn Xiàn4,232
Tiĕfósì Zhèn铁佛寺镇TownHànyīn Xiàn9,097
Tiĕlú Xiāng铁炉乡Rural TownshipLángāo Xiàn9,090
Tŏngchēwān Zhèn筒车湾镇TownNíngshăn Xiàn5,355
Tóngmù Zhèn桐木镇TownXúnyáng Xiàn12,676
Tóngqiánguān Zhèn铜钱关镇TownXúnyáng Xiàn5,130
Tóngqián Xiāng铜钱乡Rural TownshipHànyīn Xiàn1,299
Wămiào Zhèn瓦庙镇TownZĭyáng Xiàn11,814
Wŭlĭ Zhèn五里镇TownHànbīn Qū33,812
Xiāngshān Xiāng香山乡Rural TownshipHànbīn Qū4,196
Xiàngyáng Zhèn向阳镇TownZĭyáng Xiàn12,708
Xiànhé Zhèn县河镇TownHànbīn Qū12,451
Xiānhé Zhèn仙河镇TownXúnyáng Xiàn21,619
Xiăodào Xiāng晓道乡Rural TownshipLángāo Xiàn4,336
Xiăohé Zhèn小河镇TownXúnyáng Xiàn15,420
Xiăoshuāng Xiāng小双乡Rural TownshipBáihé Xiàn5,494
Xiăoshŭhé Xiāng小曙河乡Rural TownshipZhènpíng Xiàn3,636
Xĭhé Zhèn喜河镇TownShíquán Xiàn8,010
Xīhé Zhèn西河镇TownPínglì Xiàn8,386
Xīnbà Xiāng新坝乡Rural TownshipHànbīn Qū8,209
Xīnchăng Zhèn新场镇TownNíngshăn Xiàn865
Xīnchéng Jiēdào新城街道办事处Urban SubdistrictHànbīn Qū145,454
Xīnglóng Zhèn兴隆镇TownPínglì Xiàn11,017
Xīyíng Zhèn西营镇TownBáihé Xiàn12,872
Xuánwō Zhèn漩涡镇TownHànyīn Xiàn24,609
Xúnyángbà Zhèn旬阳坝镇TownNíngshăn Xiàn1,983
Yànbà Zhèn晏坝镇TownHànbīn Qū8,573
Yànmén Zhèn堰门镇TownLángāo Xiàn8,369
Yèpíng Zhèn叶坪镇TownHànbīn Qū3,962
Yìhé Xiāng溢河乡Rural TownshipLángāo Xiàn5,815
Yíngfēng Xiāng迎风乡Rural TownshipHànbīn Qū10,743
Yíngfēng Zhèn迎丰镇TownShíquán Xiàn6,940
Yínghú Zhèn瀛湖镇TownHànbīn Qū15,759
Yínlóng Xiāng银龙乡Rural TownshipShíquán Xiàn5,507
Yínqiáo Xiāng银桥乡Rural TownshipShíquán Xiàn3,661
Yŏngníng Xiāng永宁乡Rural TownshipHànyīn Xiàn13,311
Yùlán Xiāng玉岚乡Rural TownshipHànbīn Qū8,103
Yùndòu Zhèn熨斗镇TownShíquán Xiàn12,491
Yùnxī Xiāng运溪乡Rural TownshipHànbīn Qū8,446
Zăoyáng Zhèn早阳镇TownHànbīn Qū14,609
Zēngjiā Zhèn曾家镇TownZhènpíng Xiàn5,997
Zēngxī Zhèn曾溪镇TownShíquán Xiàn5,715
Zhānghé Xiāng漳河乡Rural TownshipLángāo Xiàn3,443
Zhāngpíng Xiāng张坪乡Rural TownshipXúnyáng Xiàn3,318
Zhāngtān Zhèn张滩镇TownHànbīn Qū28,079
Zhàowān Zhèn赵湾镇TownXúnyáng Xiàn16,329
Zhèngyáng Zhèn正阳镇TownPínglì Xiàn7,404
Zhōngbăo Zhèn钟宝镇TownZhènpíng Xiàn7,232
Zhōngbà Xiāng中坝乡Rural TownshipShíquán Xiàn5,992
Zhōngchăng Zhèn中厂镇TownBáihé Xiàn12,485
Zhōngchí Zhèn中池镇TownShíquán Xiàn10,985
Zhōngyuán Zhèn中原镇TownHànbīn Qū11,898
Zōngxī Zhèn棕溪镇TownXúnyáng Xiàn25,811
Zuŏlóng Zhèn佐龙镇TownLángāo Xiàn11,590

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).