Home
Show Map

Éjìnà Qí

Banner in Alxa / 阿拉善盟

Banner

The population of Éjìnà Qí.

NameNativeStatusPopulation
Census
2010-11-01
 
Éjìnà Qí [Ejin]额济纳旗Banner32,410
Ālāshàn Méng [Alxa]阿拉善盟League231,334

Contents: Townships

The population of the townships in Éjìnà Qí.

The Details icon links to further information about a selected place including its population structure (gender, age groups).

Name NativeStatusCity / District / CountyPopulation
Census
2010-11-01
 
Bāyàntáolái Sūmù巴彦陶来苏木TownshipÉjìnà Qí604
Dáláihūbù Zhèn达来呼布镇TownÉjìnà Qí16,927
Dōngfēng Zhèn东风镇TownÉjìnà Qí8,350
Éjìnàqímăzōngshān Sūmù额济纳旗马鬃山苏木TownshipÉjìnà Qí1,222
Éjìnàqísàihàntáolái Sūmù额济纳旗赛汉陶来苏木TownshipÉjìnà Qí1,515
Éjìnàqísūbónào'ĕr Sūmù额济纳旗苏泊淖尔苏木TownshipÉjìnà Qí3,792

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: Towns and urban subdistricts may have some rural population. Districts and counties as of 2018 (as far as sufficient information is available).