Home
Show Map

China: Sìchuān

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Sìchuān Province according to census results and latest official estimates.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ābà Zàngzú Qiāngzú Zìzhìzhōu [Ngawa]Tibetan and Qiang Autonomous Prefecture阿坝藏族羌族自治州847,468898,708822,587
Ābà Xiàn [Ngawa]County阿坝县62,31272,39180,467
Hēishuĭ XiànCounty黑水县57,00060,70444,564
Hóngyuán XiànCounty红原县37,93143,81846,644
Jīnchuān XiànCounty金川县69,09865,97658,068
Jiŭzhàigōu XiànCounty九寨沟县62,15781,39466,055
Lĭ XiànCounty理县43,66846,55636,926
Mă'ĕrkāng Shì [Barkam]County-level City马尔康市55,04658,43758,390
Mào XiànCounty茂县103,570104,82995,361
Răngtáng Xiàn [Zamtang]County壤塘县33,55039,17344,679
Ruò'ĕrgài Xiàn [Zoigê]County若尔盖县65,41374,61976,712
Sōngpān XiànCounty松潘县69,07972,30966,937
Wènchuān XiànCounty汶川县111,935100,77182,971
Xiăojīn XiànCounty小金县76,70977,73164,813
Bāzhōng ShìPrefecture-level City巴中市3,289,2463,283,1482,712,894
Bāzhōu Qū [incl. Bāzhōng Economic Development Zone]District巴州区795,181699,860719,038
Ēnyáng Qū [← Bāzhōu Qū]District恩阳区390,681426,307345,728
Nánjiāng XiànCounty南江县593,720606,992467,609
Píngchāng XiànCounty平昌县833,294862,620658,644
Tōngjiāng XiànCounty通江县676,370687,369521,875
Chéngdū ShìSub-provincial City成都市12,521,05715,118,83920,937,757
Chénghuá QūDistrict成华区733,274938,7851,381,894
Chóngzhōu ShìCounty-level City崇州市650,698661,120735,723
Dàyì XiànCounty大邑县490,373502,199515,962
Dūjiāngyàn ShìCounty-level City都江堰市621,980657,996710,056
Jiănyáng Shì [incl. Dōngbù Xīnqū]County-level City简阳市1,412,5231,071,2141,117,265
Jĭnjiāng QūDistrict锦江区440,280690,422902,933
Jīnniú QūDistrict金牛区922,8041,200,7761,265,398
Jīntáng XiànCounty金堂县772,273717,227800,371
Lóngquányì QūDistrict龙泉驿区478,389767,2031,346,210
Péngzhōu ShìCounty-level City彭州市770,749762,887780,399
Pídū Qū [Pí Xiàn]District郫都区490,314896,1621,672,025
Pújiāng XiànCounty蒲江县247,548239,562255,563
Qīngbáijiāng QūDistrict青白江区384,674381,792490,091
Qīngyáng QūDistrict青羊区551,261828,140955,954
Qiónglái ShìCounty-level City邛崃市631,577612,753602,973
Shuāngliú Qū [incl. Tiānfǔ Xīnqū]District双流区874,1841,279,9302,659,829
Wēnjiāng QūDistrict温江区322,290457,070967,868
Wŭhòu QūDistrict武侯区822,8591,375,6991,855,186
Xīndū QūDistrict新都区611,986775,7031,558,466
Xīnjīn QūDistrict新津区291,021302,199363,591
Dázhōu ShìPrefecture-level City达州市5,793,1445,468,0975,385,422
Dáchuān Qū [Dá Xiàn; incl. Dázhōu Economic Development Zone]District达川区1,003,092998,226945,191
Dàzhú XiànCounty大竹县952,734876,884841,960
Kāijiāng XiànCounty开江县509,469430,877414,310
Qú XiànCounty渠县1,236,6021,156,481917,508
Tōngchuān QūDistrict通川区507,332591,209905,678
Wànyuán ShìCounty-level City万源市536,685407,594406,685
Xuānhàn XiànCounty宣汉县1,047,2301,006,826954,090
Déyáng ShìPrefecture-level City德阳市3,788,0563,615,7583,456,161
Guănghàn ShìCounty-level City广汉市577,298591,115626,132
Jīngyáng QūDistrict旌阳区628,876735,070828,189
Luójiāng QūDistrict罗江区237,684212,185209,088
Miánzhú ShìCounty-level City绵竹市515,830477,868439,958
Shífāng ShìCounty-level City什邡市432,579412,758406,775
Zhōngjiāng XiànCounty中江县1,395,7891,186,762946,019
Gānzī Zàngzú Zìzhìzhōu [Garzê]Tibetan Autonomous Prefecture甘孜藏族自治州897,2391,091,8721,107,431
Báiyù Xiàn [Baiyü]County白玉县42,01356,29059,524
Bātáng XiànCounty巴塘县43,81448,64949,967
Dānbā XiànCounty丹巴县55,75359,69649,872
Dàochéng Xiàn [Dapba]County稻城县28,22831,11332,916
Dàofú Xiàn [Dawu]County道孚县44,84855,39653,378
Dégé Xiàn [Dêgê]County德格县63,98981,50388,542
Déróng Xiàn [Dêrong]County得荣县23,79126,20924,748
Gānzī Xiàn [Garzê]County甘孜县55,70368,52372,698
Jiŭlóng XiànCounty九龙县50,81662,13353,738
Kāngdìng ShìCounty-level City康定市109,349130,142126,785
Lĭtáng XiànCounty理塘县49,45369,04667,293
Lúdìng XiànCounty泸定县77,85583,38684,204
Lúhuò XiànCounty炉霍县39,60346,55847,185
Sèdá Xiàn [Sêrtar]County色达县41,45058,60664,681
Shíqú Xiàn [Sêrxü]County石渠县63,48980,834103,633
Xiāngchéng XiànCounty乡城县26,87933,17031,407
Xīnlóng XiànCounty新龙县40,50550,39345,698
Yăjiāng XiànCounty雅江县39,70150,22551,162
Guăng'ān ShìPrefecture-level City广安市4,124,1003,205,4763,254,883
Guăng'ān QūDistrict广安区775,910628,124744,115
Huáyíng ShìCounty-level City华蓥市352,257278,359272,332
Línshuĭ XiànCounty邻水县857,198704,695707,537
Qiánfēng Qū [← Guăng'ān Qū]District前锋区317,193230,035232,255
Wŭshèng XiànCounty武胜县758,957585,624555,897
Yuèchí XiànCounty岳池县1,062,585778,639742,747
Guăngyuán ShìPrefecture-level City广元市3,063,2912,484,1222,305,657
Cāngxī XiànCounty苍溪县777,721559,180512,617
Cháotiān QūDistrict朝天区202,984174,333126,506
Jiàngé XiànCounty剑阁县667,978457,656423,859
Lìzhōu QūDistrict利州区467,532516,424621,978
Qīngchuān XiànCounty青川县253,416222,253156,387
Wàngcāng XiànCounty旺苍县459,119385,787330,108
Zhāohuà Qū [Yuánbà Qū]District昭化区234,541168,489134,202
Lèshān ShìPrefecture-level City乐山市3,324,1393,235,7593,160,168
Ébiān Yízú ZìzhìxiànAutonomous County峨边彝族自治县141,166139,210121,554
Éméishān ShìCounty-level City峨眉山市423,070437,068419,107
Jiājiāng XiànCounty夹江县348,481338,346305,441
Jĭngyán XiànCounty井研县384,060282,222280,641
Jīnkŏuhé QūDistrict金口河区52,91649,15738,727
Măbiān Yízú ZìzhìxiànAutonomous County马边彝族自治县170,425176,530188,251
Mùchuān XiànCounty沐川县229,945216,737192,313
Qiánwéi XiànCounty犍为县506,834434,409416,673
Shāwān QūDistrict沙湾区192,156187,180144,931
Shìzhōng QūDistrict市中区564,857662,814814,597
Wŭtōngqiáo QūDistrict五通桥区310,229312,086237,933
Liángshān Yízú ZìzhìzhōuYi Autonomous Prefecture凉山彝族自治州4,081,6974,532,8094,858,359
Bùtuō XiànCounty布拖县138,604160,151185,553
Déchāng XiànCounty德昌县188,980214,405216,533
Gānluò XiànCounty甘洛县175,426195,100205,991
Huìdōng XiànCounty会东县351,310362,944346,082
Huìlĭ XiànCounty会理县433,185430,066390,531
Jīnyáng XiànCounty金阳县140,028165,121170,063
Léibō XiànCounty雷波县207,873223,885240,149
Mĕigū XiànCounty美姑县176,214221,505238,624
Miănníng XiànCounty冕宁县324,332351,245369,166
Mùlĭ Zàngzú ZìzhìxiànAutonomous County木里藏族自治县124,462131,726122,944
Níngnán XiànCounty宁南县169,962170,673184,293
Pŭgé XiànCounty普格县139,156155,740180,052
Xīchāng ShìCounty-level City西昌市628,514731,627955,041
Xĭdé XiànCounty喜德县132,823158,509158,139
Yányuán XiànCounty盐源县313,765350,176340,898
Yuèxī XiànCounty越西县237,800269,896301,865
Zhāojué XiànCounty昭觉县199,263240,040252,435
Lúzhōu ShìPrefecture-level City泸州市4,102,1654,218,4274,254,149
Gŭlìn XiànCounty古蔺县693,792713,083651,958
Héjiāng XiànCounty合江县720,198709,476688,731
Jiāngyáng QūDistrict江阳区536,250575,231761,576
Lóngmătán QūDistrict龙马潭区291,301344,601479,697
Lú XiànCounty泸县824,639840,336764,362
Nàxī QūDistrict纳溪区425,333451,401354,846
Xùyŏng XiànCounty叙永县610,652584,299552,979
Méishān ShìPrefecture-level City眉山市3,205,1712,950,5452,955,219
Dānléng XiànCounty丹棱县162,096141,953148,820
Dōngpō QūDistrict东坡区799,309821,853904,412
Hóngyă XiànCounty洪雅县331,055300,217295,744
Péngshān QūDistrict彭山区315,252285,889328,236
Qīngshén XiànCounty青神县198,997167,559167,990
Rénshòu XiànCounty仁寿县1,398,4621,233,0741,110,017
Miányáng ShìPrefecture-level City绵阳市5,170,1414,613,8714,868,243
Ānzhōu QūDistrict安州区484,224366,802372,962
Bĕichuān Qiāngzú ZìzhìxiànAutonomous County北川羌族自治县160,301197,108174,132
Fúchéng QūDistrict涪城区671,401866,7271,298,524
Jiāngyóu ShìCounty-level City江油市849,761762,140731,343
Píngwŭ XiànCounty平武县187,799170,959126,357
Sāntái XiànCounty三台县1,395,8411,042,064955,811
Yántíng XiànCounty盐亭县566,541417,221370,739
Yóuxiān QūDistrict游仙区491,561488,604561,379
Zĭtóng XiànCounty梓潼县362,712302,246276,996
Nánchōng ShìPrefecture-level City南充市6,683,4066,278,6145,607,565
Gāopíng QūDistrict高坪区543,574549,313570,415
Jiālíng QūDistrict嘉陵区625,185607,635531,825
Lángzhōng ShìCounty-level City阆中市787,809728,935622,667
Nánbù XiànCounty南部县1,178,639923,421817,235
Péng'ān XiànCounty蓬安县639,314567,373461,485
Shùnqìng QūDistrict顺庆区603,161701,927834,294
Xīchōng XiànCounty西充县576,576513,746420,023
Yílŏng XiànCounty仪陇县925,065936,530729,141
Yíngshān XiànCounty营山县804,083749,734620,480
Nèijiāng ShìPrefecture-level City内江市4,160,3053,702,8473,140,678
Dōngxīng Qū [incl. Nèijiāng High-tech Zone]District东兴区847,271749,810754,120
Lóngchāng ShìCounty-level City隆昌市745,033633,210568,900
Shìzhōng Qū [incl. Nèijiāng Economic Development Zone]District市中区544,660501,285425,020
Wēiyuăn XiànCounty威远县744,778626,482547,059
Zīzhōng XiànCounty资中县1,278,5631,192,060845,579
Pānzhīhuā ShìPrefecture-level City攀枝花市1,091,6571,214,1211,212,203
Dōng QūDistrict东区315,707364,326411,427
Mĭyì XiànCounty米易县207,300219,227227,011
Rénhé QūDistrict仁和区204,170260,294265,562
Xī QūDistrict西区170,862162,557129,406
Yánbiān XiànCounty盐边县193,618207,717178,797
Suìníng ShìPrefecture-level City遂宁市3,477,0133,252,6192,814,196
Ānjū QūDistrict安居区739,434639,125431,310
Chuánshān QūDistrict船山区615,954656,760832,863
Dàyīng XiànCounty大英县485,842478,964387,299
Péngxī XiànCounty蓬溪县672,546553,239430,344
Shèhóng ShìCounty射洪市963,237924,531732,380
Yă'ān ShìPrefecture-level City雅安市1,522,8451,507,2581,434,603
Băoxīng XiànCounty宝兴县56,13756,06048,040
Hànyuán XiànCounty汉源县347,471324,408285,558
Lúshān XiànCounty芦山县121,520109,02799,824
Míngshān QūDistrict名山区256,214256,484254,632
Shímián XiànCounty石棉县123,261123,600114,116
Tiānquán XiànCounty天全县141,084134,152132,033
Yíngjīng XiànCounty荥经县142,683147,955131,491
Yŭchéng QūDistrict雨城区334,475355,572368,909
Yíbīn ShìPrefecture-level City宜宾市4,887,2424,471,8964,588,804
Chángníng XiànCounty长宁县369,039318,848327,904
Cuìpíng QūDistrict翠屏区854,889800,682887,359
Gāo XiànCounty高县472,335411,123380,893
Gŏng XiànCounty珙县401,312379,798339,200
Jiāng'ān XiànCounty江安县510,967420,953424,470
Jūnlián XiànCounty筠连县366,487329,053332,805
Nánxī QūDistrict南溪区365,685325,530332,796
Píngshān XiànCounty屏山县250,620249,751245,184
Xīngwén XiànCounty兴文县401,510377,166380,036
Xùzhōu Qū [Yíbīn Xiàn]District叙州区894,398858,992938,157
Zìgòng ShìPrefecture-level City自贡市3,033,7632,678,8992,489,256
Dà'ān QūDistrict大安区358,977382,245291,645
Fùshùn XiànCounty富顺县1,120,376826,195722,073
Gòngjĭng QūDistrict贡井区134,697260,607226,704
Róng XiànCounty荣县862,003590,640469,488
Yántān QūDistrict沿滩区351,650272,809297,365
Zìliújĭng QūDistrict自流井区206,060346,403481,981
Zīyáng ShìPrefecture-level City资阳市3,285,1512,593,8432,308,631
Ānyuè XiànCounty安岳县1,424,5181,141,347950,939
Lèzhì XiànCounty乐至县844,599546,767490,573
Yànjiāng QūDistrict雁江区1,016,034905,729867,119
SìchuānProvince四川省82,348,29680,417,52883,674,866

Source: China National Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Sichuan (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males42,289,718
Females41,385,148
Urbanization (C 2020)
Rural36,208,954
Urban47,465,912
Age Groups (C 2020)
0-14 years13,471,112
15-64 years56,036,154
65+ years14,167,600
Age Distribution (C 2020)
80+ years2,637,674
70-79 years6,220,558
60-69 years9,305,572
50-59 years13,952,610
40-49 years12,754,243
30-39 years10,881,420
20-29 years10,132,275
10-19 years9,122,983
0-9 years8,667,531