Home
Show Map

China: Shāndōng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Shāndōng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Bīnzhōu ShìPrefecture-level City滨州市3,563,9213,748,474
Bīnchéng QūDistrict滨城区600,883682,717
Bóxīng XiànCounty博兴县462,815487,116
Huìmín XiànCounty惠民县604,751602,491
Wúdì XiànCounty无棣县423,113418,687
Yángxìn XiànCounty阳信县419,591427,014
Zhānhuà QūDistrict沾化区366,178351,672
Zōupíng Shì [← Zōupíng Xiàn]County-level City邹平市686,590778,777
Dézhōu ShìPrefecture-level City德州市5,293,6745,568,235
Déchéng QūDistrict德城区552,445679,535
Lèlíng ShìCounty-level City乐陵市615,833652,415
Língchéng Qū [← Líng Xiàn]District陵城区529,537569,007
Línyì XiànCounty临邑县508,213511,105
Níngjīn XiànCounty宁津县432,880449,891
Píngyuán XiànCounty平原县439,701442,948
Qíhé XiànCounty齐河县593,341602,042
Qìngyún XiànCounty庆云县286,427294,684
Wŭchéng XiànCounty武城县361,179376,063
Xiàjīn XiànCounty夏津县479,817500,514
Yŭchéng ShìCounty-level City禹城市494,301490,031
Dōngyíng ShìPrefecture-level City东营市1,793,1712,035,338
Dōngyíng QūDistrict东营区568,510756,676
Guăngráo XiànCounty广饶县472,841507,523
Hékŏu QūDistrict河口区220,334247,595
Kĕnlì QūDistrict垦利区242,654242,292
Lìjīn XiànCounty利津县288,832281,252
Hézé ShìPrefecture-level City菏泽市8,097,9738,287,693
Cáo XiànCounty曹县1,335,4221,365,675
Chéngwŭ XiànCounty成武县596,339612,016
Dìngtáo QūDistrict定陶区563,352565,793
Dōngmíng XiànCounty东明县691,206711,080
Juànchéng XiànCounty鄄城县715,684721,898
Jùyĕ XiànCounty巨野县839,438860,581
Mŭdān QūDistrict牡丹区1,280,0311,346,717
Shàn XiànCounty单县1,050,7011,063,243
Yùnchéng XiànCounty郓城县1,025,8001,040,690
Jìnán ShìSub-provincial City济南市7,155,4168,112,513
Chángqīng QūDistrict长清区506,579578,740
Huáiyìn QūDistrict槐荫区396,846476,811
Jìyáng Qū [← Jìyáng Xiàn]District济阳区518,879517,948
Lìchéng QūDistrict历城区878,1311,124,306
Lìxià QūDistrict历下区582,520754,136
Píngyīn XiànCounty平阴县344,386331,712
Shānghé XiànCounty商河县574,789564,125
Shìzhōng QūDistrict市中区572,141713,581
Tiānqiáo QūDistrict天桥区570,296688,415
Zhāngqiū QūDistrict章丘区977,3241,064,210
Jìníng ShìPrefecture-level City济宁市7,740,2818,081,905
Jiāxiáng XiànCounty嘉祥县761,086818,188
Jīnxiāng XiànCounty金乡县602,555625,262
Liángshān XiànCounty梁山县675,392730,652
Qŭfù ShìCounty-level City曲阜市625,313640,498
Rènchéng Qū [incl. Shìzhōng Qū]District任城区1,050,5221,241,012
Sìshuĭ XiànCounty泗水县552,028536,087
Wēishān XiànCounty微山县645,728633,357
Wènshàng XiànCounty汶上县702,095684,617
Yănzhōu QūDistrict兖州区598,387618,394
Yútái XiànCounty鱼台县426,172437,146
Zōuchéng ShìCounty-level City邹城市1,101,0031,116,692
Láiwú ShìPrefecture-level City莱芜市1,233,5251,298,529
Gāngchéng QūDistrict钢城区234,891308,994
Láichéng QūDistrict莱城区998,634989,535
Liáochéng ShìPrefecture-level City聊城市5,412,1155,789,863
Chípíng XiànCounty茌平县546,125520,016
Dōngchāngfŭ QūDistrict东昌府区950,3191,229,768
Dōng'ē XiànCounty东阿县413,735352,630
Gāotáng XiànCounty高唐县456,464473,422
Guān XiànCounty冠县707,137764,864
Línqīng ShìCounty-level City临清市694,247719,611
Shēn XiànCounty莘县921,225958,827
Yánggŭ XiànCounty阳谷县722,863770,725
Línyí ShìPrefecture-level City临沂市9,942,65210,039,440
Fèi XiànCounty费县904,696923,475
Hédōng QūDistrict河东区587,897633,522
Jŭnán XiànCounty莒南县964,591886,376
Lánlíng Xiàn [← Cāngshān Xiàn]County兰陵县1,128,1611,161,932
Lánshān QūDistrict兰山区938,1591,159,181
Línshù XiànCounty临沭县597,850617,081
Luózhuāng QūDistrict罗庄区412,454510,945
Mĕngyīn XiànCounty蒙阴县535,070489,537
Píngyì XiànCounty平邑县974,213900,167
Tánchéng XiànCounty郯城县972,268936,166
Yínán XiànCounty沂南县869,535822,727
Yíshuĭ XiànCounty沂水县1,057,758998,331
Qīngdăo ShìSub-provincial City青岛市7,494,1948,715,087
Chéngyáng QūDistrict城阳区494,007737,209
Huángdăo Qū [incl. Jiāonán Shì]District黄岛区1,066,1761,392,554
Jiāozhōu ShìCounty-level City胶州市783,478843,054
Jímò Qū [← Jímò Shì]District即墨区1,111,2021,177,201
Láixī ShìCounty-level City莱西市728,796750,225
Láoshān QūDistrict崂山区254,625379,469
Lĭcāng QūDistrict李沧区352,801512,389
Píngdù ShìCounty-level City平度市1,321,9751,357,424
Shìbĕi Qū [incl. Sìfāng Qū]District市北区933,6021,020,715
Shìnán QūDistrict市南区447,532544,847
Rìzhào ShìPrefecture-level City日照市2,685,9282,801,013
Dōnggăng QūDistrict东港区...920,511
Jŭ XiànCounty莒县1,034,519995,552
Lánshān QūDistrict岚山区...400,067
Wŭlián XiànCounty五莲县503,219484,883
Tài'ān ShìPrefecture-level City泰安市5,334,6315,494,207
Dàiyuè QūDistrict岱岳区922,491975,380
Dōngpíng XiànCounty东平县725,877741,566
Féichéng ShìCounty-level City肥城市948,602946,627
Níngyáng XiànCounty宁阳县777,546754,647
Tàishān QūDistrict泰山区615,720760,045
Xīntài ShìCounty-level City新泰市1,344,3951,315,942
Wéifāng ShìPrefecture-level City潍坊市8,495,3009,086,241
Ānqiū ShìCounty-level City安丘市1,096,782926,894
Chānglè XiànCounty昌乐县593,009615,910
Chāngyì ShìCounty-level City昌邑市683,182603,482
Fāngzi QūDistrict坊子区256,590512,161
Gāomì ShìCounty-level City高密市842,403895,582
Hántíng QūDistrict寒亭区355,945424,106
Kuíwén QūDistrict奎文区384,576692,643
Línqú XiànCounty临朐县869,470834,314
Qīngzhōu ShìCounty-level City青州市894,468940,355
Shòuguāng ShìCounty-level City寿光市1,081,9911,139,454
Wéichéng QūDistrict潍城区383,189415,118
Zhūchéng ShìCounty-level City诸城市1,053,6951,086,222
Wēihăi ShìPrefecture-level City威海市2,596,7532,804,771
Huáncuì QūDistrict环翠区609,219844,310
Róngchéng ShìCounty-level City荣成市732,147714,355
Rŭshān ShìCounty-level City乳山市580,326572,481
Wéndēng QūDistrict文登区675,061673,625
Yāntái ShìPrefecture-level City烟台市6,635,7356,968,202
Chángdăo XiànCounty长岛县52,89044,025
Fúshān QūDistrict福山区355,803600,468
Hăiyáng ShìCounty-level City海阳市654,594638,729
Láishān QūDistrict莱山区181,963329,304
Láiyáng ShìCounty-level City莱阳市897,681878,591
Láizhōu ShìCounty-level City莱州市889,361883,896
Lóngkŏu ShìCounty-level City龙口市671,335688,255
Mùpíng QūDistrict牟平区498,999467,907
Pénglái ShìCounty-level City蓬莱市500,408451,109
Qīxiá ShìCounty-level City栖霞市651,357589,620
Zhāoyuăn ShìCounty-level City招远市593,705566,244
Zhīfú QūDistrict芝罘区687,639830,054
Zăozhuāng ShìPrefecture-level City枣庄市3,545,6153,729,140
Shāntíng QūDistrict山亭区443,983464,804
Shìzhōng QūDistrict市中区482,444535,515
Tái'érzhuāng QūDistrict台儿庄区276,340279,474
Téngzhōu ShìCounty-level City滕州市1,548,8171,603,659
Xuēchéng QūDistrict薛城区454,051481,450
Yìchéng QūDistrict峄城区339,980364,238
Zībó ShìPrefecture-level City淄博市4,184,4304,530,597
Bóshān QūDistrict博山区473,653463,013
Gāoqīng XiànCounty高青县351,348347,867
Huántái XiànCounty桓台县474,908504,011
Línzī QūDistrict临淄区607,189642,831
Yíyuán XiànCounty沂源县540,695549,491
Zhāngdiàn QūDistrict张店区712,290929,242
Zhōucūn QūDistrict周村区327,169362,294
Zīchuān QūDistrict淄川区697,178731,848
ShāndōngProvince山东省89,971,78995,792,719

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males48,446,944
Females47,345,775
Urbanization (C 2010)
Rural48,171,992
Urban47,620,727
Age Groups (C 2010)
0-14 years15,074,209
15-64 years71,288,824
65+ years9,429,686
Age Distribution (C 2010)
0-9 years10,302,663
10-19 years10,233,003
20-29 years16,423,171
30-39 years14,413,320
40-49 years17,402,003
50-59 years12,888,098
60-69 years7,847,247
70-79 years4,461,644
80+ years1,821,570
Generations in Household (C 2010)
110,280,473
215,417,846
34,258,232
4+148,903