Home
Show Map

China: Shāndōng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Shāndōng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameNativeStatusPopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Bīnzhōu Shì滨州市Prefecture-level City3,563,9213,748,474
Bīnchéng Qū滨城区District600,883682,717
Bóxīng Xiàn博兴县County462,815487,116
Huìmín Xiàn惠民县County604,751602,491
Wúdì Xiàn无棣县County423,113418,687
Yángxìn Xiàn阳信县County419,591427,014
Zhānhuà Qū沾化区District366,178351,672
Zōupíng Shì [← Zōupíng Xiàn]邹平市County-level City686,590778,777
Dézhōu Shì德州市Prefecture-level City5,293,6745,568,235
Déchéng Qū德城区District552,445679,535
Lèlíng Shì乐陵市County-level City615,833652,415
Língchéng Qū [← Líng Xiàn]陵城区District529,537569,007
Línyì Xiàn临邑县County508,213511,105
Níngjīn Xiàn宁津县County432,880449,891
Píngyuán Xiàn平原县County439,701442,948
Qíhé Xiàn齐河县County593,341602,042
Qìngyún Xiàn庆云县County286,427294,684
Wŭchéng Xiàn武城县County361,179376,063
Xiàjīn Xiàn夏津县County479,817500,514
Yŭchéng Shì禹城市County-level City494,301490,031
Dōngyíng Shì东营市Prefecture-level City1,793,1712,035,338
Dōngyíng Qū东营区District568,510756,676
Guăngráo Xiàn广饶县County472,841507,523
Hékŏu Qū河口区District220,334247,595
Kĕnlì Qū垦利区District242,654242,292
Lìjīn Xiàn利津县County288,832281,252
Hézé Shì菏泽市Prefecture-level City8,097,9738,287,693
Cáo Xiàn曹县County1,335,4221,365,675
Chéngwŭ Xiàn成武县County596,339612,016
Dìngtáo Qū定陶区District563,352565,793
Dōngmíng Xiàn东明县County691,206711,080
Juànchéng Xiàn鄄城县County715,684721,898
Jùyĕ Xiàn巨野县County839,438860,581
Mŭdān Qū牡丹区District1,280,0311,346,717
Shàn Xiàn单县County1,050,7011,063,243
Yùnchéng Xiàn郓城县County1,025,8001,040,690
Jìnán Shì济南市Sub-provincial City5,921,8916,813,984
Chángqīng Qū长清区District506,579578,740
Huáiyìn Qū槐荫区District396,846476,811
Jìyáng Qū [← Jìyáng Xiàn]济阳区District518,879517,948
Lìchéng Qū历城区District878,1311,124,306
Lìxià Qū历下区District582,520754,136
Píngyīn Xiàn平阴县County344,386331,712
Shānghé Xiàn商河县County574,789564,125
Shìzhōng Qū市中区District572,141713,581
Tiānqiáo Qū天桥区District570,296688,415
Zhāngqiū Qū章丘区District977,3241,064,210
Jìníng Shì济宁市Prefecture-level City7,740,2818,081,905
Jiāxiáng Xiàn嘉祥县County761,086818,188
Jīnxiāng Xiàn金乡县County602,555625,262
Liángshān Xiàn梁山县County675,392730,652
Qŭfù Shì曲阜市County-level City625,313640,498
Rènchéng Qū [incl. Shìzhōng Qū]任城区District1,050,5221,241,012
Sìshuĭ Xiàn泗水县County552,028536,087
Wēishān Xiàn微山县County645,728633,357
Wènshàng Xiàn汶上县County702,095684,617
Yănzhōu Qū兖州区District598,387618,394
Yútái Xiàn鱼台县County426,172437,146
Zōuchéng Shì邹城市County-level City1,101,0031,116,692
Láiwú Shì莱芜市Prefecture-level City1,233,5251,298,529
Gāngchéng Qū钢城区District234,891308,994
Láichéng Qū莱城区District998,634989,535
Liáochéng Shì聊城市Prefecture-level City5,412,1155,789,863
Chípíng Xiàn茌平县County546,125520,016
Dōngchāngfŭ Qū东昌府区District950,3191,229,768
Dōng'ē Xiàn东阿县County413,735352,630
Gāotáng Xiàn高唐县County456,464473,422
Guān Xiàn冠县County707,137764,864
Línqīng Shì临清市County-level City694,247719,611
Shēn Xiàn莘县County921,225958,827
Yánggŭ Xiàn阳谷县County722,863770,725
Línyí Shì临沂市Prefecture-level City9,942,65210,039,440
Fèi Xiàn费县County904,696923,475
Hédōng Qū河东区District587,897633,522
Jŭnán Xiàn莒南县County964,591886,376
Lánlíng Xiàn [← Cāngshān Xiàn]兰陵县County1,128,1611,161,932
Lánshān Qū兰山区District938,1591,159,181
Línshù Xiàn临沭县County597,850617,081
Luózhuāng Qū罗庄区District412,454510,945
Mĕngyīn Xiàn蒙阴县County535,070489,537
Píngyì Xiàn平邑县County974,213900,167
Tánchéng Xiàn郯城县County972,268936,166
Yínán Xiàn沂南县County869,535822,727
Yíshuĭ Xiàn沂水县County1,057,758998,331
Qīngdăo Shì青岛市Sub-provincial City7,494,1948,715,087
Chéngyáng Qū城阳区District494,007737,209
Huángdăo Qū [incl. Jiāonán Shì]黄岛区District1,066,1761,392,554
Jiāozhōu Shì胶州市County-level City783,478843,054
Jímò Qū [← Jímò Shì]即墨区District1,111,2021,177,201
Láixī Shì莱西市County-level City728,796750,225
Láoshān Qū崂山区District254,625379,469
Lĭcāng Qū李沧区District352,801512,389
Píngdù Shì平度市County-level City1,321,9751,357,424
Shìbĕi Qū [incl. Sìfāng Qū]市北区District933,6021,020,715
Shìnán Qū市南区District447,532544,847
Rìzhào Shì日照市Prefecture-level City2,685,9282,801,013
Dōnggăng Qū东港区District...920,511
Jŭ Xiàn莒县County1,034,519995,552
Lánshān Qū岚山区District...400,067
Wŭlián Xiàn五莲县County503,219484,883
Tài'ān Shì泰安市Prefecture-level City5,334,6315,494,207
Dàiyuè Qū岱岳区District922,491975,380
Dōngpíng Xiàn东平县County725,877741,566
Féichéng Shì肥城市County-level City948,602946,627
Níngyáng Xiàn宁阳县County777,546754,647
Tàishān Qū泰山区District615,720760,045
Xīntài Shì新泰市County-level City1,344,3951,315,942
Wéifāng Shì潍坊市Prefecture-level City8,495,3009,086,241
Ānqiū Shì安丘市County-level City1,096,782926,894
Chānglè Xiàn昌乐县County593,009615,910
Chāngyì Shì昌邑市County-level City683,182603,482
Fāngzi Qū坊子区District256,590512,161
Gāomì Shì高密市County-level City842,403895,582
Hántíng Qū寒亭区District355,945424,106
Kuíwén Qū奎文区District384,576692,643
Línqú Xiàn临朐县County869,470834,314
Qīngzhōu Shì青州市County-level City894,468940,355
Shòuguāng Shì寿光市County-level City1,081,9911,139,454
Wéichéng Qū潍城区District383,189415,118
Zhūchéng Shì诸城市County-level City1,053,6951,086,222
Wēihăi Shì威海市Prefecture-level City2,596,7532,804,771
Huáncuì Qū环翠区District609,219844,310
Róngchéng Shì荣成市County-level City732,147714,355
Rŭshān Shì乳山市County-level City580,326572,481
Wéndēng Qū文登区District675,061673,625
Yāntái Shì烟台市Prefecture-level City6,635,7356,968,202
Chángdăo Xiàn长岛县County52,89044,025
Fúshān Qū福山区District355,803600,468
Hăiyáng Shì海阳市County-level City654,594638,729
Láishān Qū莱山区District181,963329,304
Láiyáng Shì莱阳市County-level City897,681878,591
Láizhōu Shì莱州市County-level City889,361883,896
Lóngkŏu Shì龙口市County-level City671,335688,255
Mùpíng Qū牟平区District498,999467,907
Pénglái Shì蓬莱市County-level City500,408451,109
Qīxiá Shì栖霞市County-level City651,357589,620
Zhāoyuăn Shì招远市County-level City593,705566,244
Zhīfú Qū芝罘区District687,639830,054
Zăozhuāng Shì枣庄市Prefecture-level City3,545,6153,729,140
Shāntíng Qū山亭区District443,983464,804
Shìzhōng Qū市中区District482,444535,515
Tái'érzhuāng Qū台儿庄区District276,340279,474
Téngzhōu Shì滕州市County-level City1,548,8171,603,659
Xuēchéng Qū薛城区District454,051481,450
Yìchéng Qū峄城区District339,980364,238
Zībó Shì淄博市Prefecture-level City4,184,4304,530,597
Bóshān Qū博山区District473,653463,013
Gāoqīng Xiàn高青县County351,348347,867
Huántái Xiàn桓台县County474,908504,011
Línzī Qū临淄区District607,189642,831
Yíyuán Xiàn沂源县County540,695549,491
Zhāngdiàn Qū张店区District712,290929,242
Zhōucūn Qū周村区District327,169362,294
Zīchuān Qū淄川区District697,178731,848
Shāndōng山东省Province89,971,78995,792,719

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males48,446,944
Females47,345,775
Urbanization (C 2010)
Rural48,171,992
Urban47,620,727
Age Groups (C 2010)
0-14 years15,074,209
15-64 years71,288,824
65+ years9,429,686
Age Distribution (C 2010)
0-9 years10,302,663
10-19 years10,233,003
20-29 years16,423,171
30-39 years14,413,320
40-49 years17,402,003
50-59 years12,888,098
60-69 years7,847,247
70-79 years4,461,644
80+ years1,821,570
Generations in Household (C 2010)
110,280,473
215,417,846
34,258,232
4+148,903