Home
Show Map

China: Hēilóngjiāng

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Hēilóngjiāng Province by census years.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution, generations in household).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Dàqìng ShìPrefecture-level City大庆市2,578,0512,904,532
Dàtóng QūDistrict大同区233,580234,557
Dù'ĕrbótè Mĕnggŭzú Zìzhìxiàn [Dorbod]Autonomous County杜尔伯特蒙古族自治县220,531233,838
Hónggăng QūDistrict红岗区170,972169,522
Líndiàn XiànCounty林甸县228,630244,578
Lóngfèng QūDistrict龙凤区233,881352,404
Rànghúlù QūDistrict让胡路区428,092564,534
Sà'ĕrtú Qū [Sartu]District萨尔图区313,526328,808
Zhàoyuán XiànCounty肇源县377,388388,828
Zhàozhōu XiànCounty肇州县371,451387,463
Dàxīng'ānlĭng DìqūPrefecture大兴安岭地区505,842511,560
Hūmă XiànCounty呼玛县60,14051,861
Hūzhōng QūDistrict呼中区44,54645,039
Jiāgédáqí Qū [→ Èlúnchūn Zìzhìqí (Oroqen Banner, Inner Mongolia)]District加格达奇区140,605154,359
Mòhé ShìCounty-level City漠河市80,98283,414
Sōnglĭng Qū [→ Èlúnchūn Zìzhìqí (Oroqen Banner, Inner Mongolia)]District松岭区36,29233,555
Tăhé XiànCounty塔河县93,19492,473
Xīnlín QūDistrict新林区50,08350,859
Hā'ĕrbīn Shì [Harbin]Sub-provincial City哈尔滨市9,413,35910,635,971
Āchéng QūDistrict阿城区638,894596,856
Bāyàn XiànCounty巴彦县611,556590,555
Bīn XiànCounty宾县538,710551,271
Dàolĭ QūDistrict道里区748,313923,762
Dàowài QūDistrict道外区...906,421
Fāngzhèng XiànCounty方正县225,513203,853
Hūlán QūDistrict呼兰区632,204764,534
Mùlán XiànCounty木兰县258,972277,685
Nángăng QūDistrict南岗区977,4321,343,857
Píngfáng QūDistrict平房区172,011190,253
Shàngzhì ShìCounty-level City尚志市582,764585,386
Shuāngchéng QūDistrict双城区749,182825,634
Sōngbĕi QūDistrict松北区...236,848
Tōnghé XiànCounty通河县203,515210,650
Wŭcháng ShìCounty-level City五常市888,782881,224
Xiāngfāng QūDistrict香坊区...916,408
Yánshòu XiànCounty延寿县237,655242,455
Yīlán XiànCounty依兰县364,108388,319
Hègăng ShìPrefecture-level City鹤岗市1,099,0791,058,665
Dōngshān QūDistrict东山区176,946175,239
Gōngnóng QūDistrict工农区135,973140,070
Luóbĕi XiànCounty萝北县228,353220,131
Nánshān QūDistrict南山区132,464119,047
Suíbīn XiànCounty绥滨县176,086174,063
Xiàngyáng QūDistrict向阳区96,562110,916
Xīng'ān QūDistrict兴安区94,10874,396
Xīngshān QūDistrict兴山区58,58744,803
Hēihé ShìPrefecture-level City黑河市1,671,8111,673,899
Àihuī QūDistrict爱辉区192,764211,313
Bĕi'ān ShìCounty-level City北安市442,474436,444
Nènjiāng XiànCounty嫩江县500,201495,519
Sūnwú XiànCounty孙吴县95,867102,821
Wŭdàliánchí ShìCounty-level City五大连池市338,689326,391
Xùnkè XiànCounty逊克县101,816101,411
Jiāmùsī ShìPrefecture-level City佳木斯市2,358,3102,552,097
Dōngfēng QūDistrict东风区109,587161,740
Fùjĭn ShìCounty-level City富锦市420,579437,165
Fŭyuăn ShìCounty-level City抚远市77,474126,694
Huàchuān XiànCounty桦川县185,412202,827
Huànán XiànCounty桦南县421,901468,698
Jiāo QūDistrict郊区...314,586
Qiánjìn QūDistrict前进区155,331171,530
Tāngyuán XiànCounty汤原县228,405255,211
Tóngjiāng ShìCounty-level City同江市164,595179,791
Xiàngyáng QūDistrict向阳区...233,855
Jīxī ShìPrefecture-level City鸡西市1,946,0571,862,165
Chéngzihé QūDistrict城子河区146,449127,290
Dīdào QūDistrict滴道区121,216103,646
Héngshān QūDistrict恒山区177,109160,180
Hŭlín ShìCounty-level City虎林市311,509317,884
Jīdōng XiànCounty鸡东县285,489273,871
Jīguān QūDistrict鸡冠区336,078365,385
Líshù QūDistrict梨树区95,43076,361
Máshān QūDistrict麻山区34,50030,097
Mìshān ShìCounty-level City密山市438,277407,451
Mŭdānjiāng ShìPrefecture-level City牡丹江市2,684,4952,798,723
Àimín QūDistrict爱民区271,779275,289
Dōng'ān QūDistrict东安区185,506200,160
Dōngníng ShìCounty-level City东宁市207,012200,716
Hăilín ShìCounty-level City海林市435,677400,859
Línkŏu XiànCounty林口县418,136368,956
Mùléng Shì [Muling]County-level City穆棱市310,096293,271
Níng'ān ShìCounty-level City宁安市437,328437,452
Suífēnhé ShìCounty-level City绥芬河市69,052132,315
Xī'ān QūDistrict西安区186,619249,491
Yángmíng QūDistrict阳明区163,290240,214
Qíqíhā'ĕr Shì [Qiqihar]Prefecture-level City齐齐哈尔市5,419,6215,367,003
Áng'ángxī QūDistrict昂昂溪区90,64780,109
Bàiquán XiànCounty拜泉县517,996519,766
Fùlā'ĕrjī Qū [Hulan Ergi, Fularji]District富拉尔基区285,762256,159
Fùyù XiànCounty富裕县284,964276,537
Gānnán XiànCounty甘南县360,555368,734
Jiànhuá QūDistrict建华区236,028292,579
Kèdōng XiànCounty克东县264,563264,285
Kèshān XiànCounty克山县450,687403,175
Lóngjiāng XiànCounty龙江县570,606572,764
Lóngshā QūDistrict龙沙区342,511354,987
Méilĭsīdáwò'ĕrzú Qū [Meilisi Daur]District梅里斯达斡尔族区170,293165,852
Nèhé ShìCounty-level City讷河市672,295625,892
Niănzishān QūDistrict碾子山区82,50772,151
Tàilái XiànCounty泰来县310,160302,027
Tiĕfēng QūDistrict铁锋区332,341331,951
Yī'ān XiànCounty依安县447,706480,035
Qītáihé ShìPrefecture-level City七台河市807,440920,471
Bólì XiànCounty勃利县320,736299,484
Qiézihé QūDistrict茄子河区133,868153,926
Táoshān QūDistrict桃山区157,484230,293
Xīnxīng QūDistrict新兴区195,352236,768
Shuāngyāshān ShìPrefecture-level City双鸭山市1,448,3491,462,626
Băoqīng XiànCounty宝清县399,083400,487
Băoshān QūDistrict宝山区147,219129,814
Jiānshān QūDistrict尖山区190,485251,368
Jíxián XiànCounty集贤县301,932299,890
Lĭngdōng QūDistrict岭东区81,24458,012
Ráohé XiànCounty饶河县150,007149,632
Sìfāngtái QūDistrict四方台区68,34662,633
Yŏuyì XiànCounty友谊县110,033110,790
Suíhuà ShìPrefecture-level City绥化市5,055,5415,418,153
Āndá ShìCounty-level City安达市473,091472,826
Bĕilín QūDistrict北林区800,207877,114
Hăilún ShìCounty-level City海伦市720,008769,437
Lánxī XiànCounty兰西县428,377424,562
Míngshuĭ XiànCounty明水县294,482320,695
Qìng'ān XiànCounty庆安县358,363386,162
Qīnggāng XiànCounty青冈县410,534474,422
Suílíng XiànCounty绥棱县294,955331,343
Wàngkuí XiànCounty望奎县442,867458,525
Zhàodōng ShìCounty-level City肇东市832,657903,067
Yīchūn ShìPrefecture-level City伊春市1,249,6211,148,126
Cuìluán QūDistrict翠峦区49,70644,960
Dàilĭng QūDistrict带岭区37,49232,259
Hóngxīng QūDistrict红星区25,48921,845
Jiāyìn XiànCounty嘉荫县81,00468,579
Jīnshāntún QūDistrict金山屯区46,31839,218
Mĕixī QūDistrict美溪区41,63441,028
Nánchà QūDistrict南岔区140,846118,593
Shànggānlĭng QūDistrict上甘岭区22,95619,496
Tāngwànghé QūDistrict汤旺河区35,90530,979
Tiĕlì ShìCounty-level City铁力市354,601349,369
Wūmăhé QūDistrict乌马河区37,10431,416
Wūyīlĭng QūDistrict乌伊岭区24,74321,147
Wŭyíng QūDistrict五营区40,70733,988
Xīlín QūDistrict西林区48,05452,741
Xīnqīng QūDistrict新青区50,85243,061
Yīchūn QūDistrict伊春区144,562145,954
Yŏuhăo QūDistrict友好区67,64853,493
HēilóngjiāngProvince黑龙江省36,237,57638,313,991

Source: China National Bureau of Statistics (web).

Explanation: The population changes are partly result of boundary changes. Status and division as of 2018, as far as sufficient information is available.


Further information about the population structure:

Gender (C 2010)
Males19,426,106
Females18,887,885
Urbanization (C 2010)
Rural16,990,276
Urban21,323,715
Age Groups (C 2010)
0-14 years4,574,441
15-64 years30,566,236
65+ years3,173,314
Age Distribution (C 2010)
0-9 years2,876,979
10-19 years3,955,343
20-29 years6,141,589
30-39 years7,000,183
40-49 years7,648,243
50-59 years5,699,039
60-69 years2,974,080
70-79 years1,569,597
80+ years448,938
Generations in Household (C 2010)
14,705,169
26,550,201
31,697,316
4+47,402