Home
Show Map

China: Guìzhōu

Contents: Prefectures, Cities, Districts and Counties

The population of the prefectural entities, county-level cities, city districts and counties in the Guìzhōu Province according to census results.

The Details icon links to further information about a selected division including its population structure (gender, urbanization, age groups, age distribution).

NameStatusNativePopulation
Census
2000-11-01
Population
Census
2010-11-01
Population
Census
2020-11-01
Ānshùn ShìPrefecture-level City安顺市2,331,7412,297,6122,470,630
Guānlĭng Bùyīzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County关岭布依族苗族自治县280,755301,363283,497
Píngbà QūDistrict平坝区323,959297,990347,060
Pŭdìng XiànCounty普定县353,803378,452376,285
Xīxiù QūDistrict西秀区767,307765,399870,441
Zhènníng Bùyīzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County镇宁布依族苗族自治县308,569284,063299,696
Zĭyún Miáozú Bùyīzú ZìzhìxiànAutonomous County紫云苗族布依族自治县297,348270,345293,651
Bìjié ShìPrefecture-level City毕节市6,327,4716,537,4986,899,636
Dàfāng XiànCounty大方县851,729776,324857,578
Hèzhāng XiànCounty赫章县611,243649,357648,471
Jīnshā XiànCounty金沙县496,063560,575544,033
Nàyōng XiànCounty纳雍县661,772670,272716,703
Qiánxī XiànCounty黔西县697,075695,947732,008
Qīxīngguān QūDistrict七星关区1,128,2301,137,3831,305,066
Wēiníng Yízú Huízú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County威宁彝族回族苗族自治县1,056,0091,263,5211,280,116
Zhījīn XiànCounty织金县825,350784,119815,661
Guìyáng ShìPrefecture-level City贵阳市3,718,4494,322,6115,987,018
Báiyún QūDistrict白云区187,695264,496456,250
Guānshānhú Qū [← Wūdāng Qū]District观山湖区...183,704642,634
Huāxī Qū [incl. Xiăohé Qū]District花溪区480,164607,051966,276
Kāiyáng XiànCounty开阳县389,252358,248343,871
Nánmíng QūDistrict南明区687,804829,3261,047,792
Qīngzhèn ShìCounty-level City清镇市...451,342629,088
Wūdāng QūDistrict乌当区...209,715336,363
Xīfēng XiànCounty息烽县221,583212,897219,835
Xiūwén XiànCounty修文县262,039248,926288,090
Yúnyán QūDistrict云岩区698,988956,9061,056,819
Liùpánshuĭ ShìPrefecture-level City六盘水市2,744,0852,851,3323,031,602
Liùzhītè QūDistrict六枝特区541,762495,162536,873
Pánzhōu Shì [Pán Xiàn]County-level City盘州市1,070,8021,035,3451,074,073
Shuĭchéng XiànCounty水城县702,515736,602746,407
Zhōngshān QūDistrict钟山区429,006584,223674,249
Qiándōngnán Miáozú Dòngzú ZìzhìzhōuMiao and Dong Autonomous Prefecture黔东南苗族侗族自治州3,844,6973,481,8913,758,622
Céngŏng XiànCounty岑巩县187,734162,444168,441
Cóngjiāng XiànCounty从江县301,513290,960313,887
Dānzhài XiànCounty丹寨县135,400122,430138,642
Huángpíng XiànCounty黄平县292,121263,363244,125
Jiànhé XiànCounty剑河县189,085180,624188,507
Jĭnpíng XiànCounty锦屏县190,429154,869155,182
Kăilĭ ShìCounty-level City凯里市486,435522,622709,057
Léishān XiànCounty雷山县132,004117,190124,835
Lípíng XiànCounty黎平县458,533391,047412,813
Májiāng XiànCounty麻江县150,282124,030131,081
Róngjiāng XiànCounty榕江县300,369286,322297,572
Sānsuì XiànCounty三穗县170,167155,735162,798
Shībĭng XiànCounty施秉县137,171130,464125,518
Táijiāng XiànCounty台江县142,386112,319122,861
Tiānzhù XiànCounty天柱县348,302263,850273,588
Zhènyuăn XiànCounty镇远县222,766203,622189,715
Qiánnán Bùyīzú Miáozú ZìzhìzhōuBuyei and Miao Autonomous Prefecture黔南布依族苗族自治州3,569,8473,232,7143,494,385
Chángshùn XiànCounty长顺县226,235191,129201,540
Dúshān XiànCounty独山县317,910265,212264,266
Dūyún ShìCounty-level City都匀市463,426443,721529,688
Fúquán ShìCounty-level City福泉市292,720283,904297,899
Guìdìng XiànCounty贵定县267,809231,118250,146
Huìshuĭ XiànCounty惠水县388,896342,647395,878
Lìbō XiànCounty荔波县171,366144,865154,896
Lónglĭ XiànCounty龙里县192,436180,865236,221
Luódiàn XiànCounty罗甸县293,994257,236257,551
Píngtáng XiànCounty平塘县267,368228,560234,417
Sāndū Shuĭzú ZìzhìxiànAutonomous County三都水族自治县297,442283,139276,347
Wèng'ān XiànCounty瓮安县390,245380,318395,536
Qiánxīnán Bùyīzú Miáozú ZìzhìzhōuBuyei and Miao Autonomous Prefecture黔西南布依族苗族自治州2,864,9202,804,6123,015,112
Ānlóng XiànCounty安龙县399,384356,255375,825
Cèhēng XiànCounty册亨县215,030190,413189,709
Pŭ'ān XiànCounty普安县259,881254,247242,958
Qínglóng XiànCounty晴隆县258,031246,809234,162
Wàngmó XiànCounty望谟县273,113251,966235,243
Xīngrén ShìCounty-level City兴仁市425,091417,919425,770
Xīngyì ShìCounty-level City兴义市719,605783,1201,004,132
Zhēnfēng XiànCounty贞丰县314,785303,883307,313
Tóngrén ShìPrefecture-level City铜仁市3,302,6253,093,2043,298,468
Bìjiāng QūDistrict碧江区230,425295,092442,076
Déjiāng XiànCounty德江县388,639367,920393,596
Jiāngkŏu XiànCounty江口县189,288172,761184,764
Shíqiān XiànCounty石阡县334,508304,387297,086
Sīnán XiànCounty思南县543,389499,336457,745
Sōngtáo Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County松桃苗族自治县547,488486,748487,737
Wànshān QūDistrict万山区132,832114,396160,624
Yánhé Tŭjiāzú ZìzhìxiànAutonomous County沿河土家族自治县474,331449,819429,893
Yìnjiāng Tŭjiāzú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County印江土家族苗族自治县335,263284,220294,490
Yùpíng Dòngzú ZìzhìxiànAutonomous County玉屏侗族自治县126,462118,525150,457
Zūnyì ShìPrefecture-level City遵义市6,543,8606,127,0826,606,675
Bōzhōu Qū [Zūnyì Xiàn]District播州区...671,842761,491
Chìshuĭ ShìCounty-level City赤水市251,780237,052247,287
Dàozhēn Gēlăozú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County道真仡佬族苗族自治县286,715244,159243,846
Fènggāng XiànCounty凤冈县370,253313,128304,156
Hónghuāgăng QūDistrict红花岗区...819,241971,337
Huìchuān QūDistrict汇川区...546,692627,721
Méitán XiànCounty湄潭县411,613377,358372,865
Rénhuái ShìCounty-level City仁怀市520,759546,477655,300
Suíyáng XiànCounty绥阳县457,104380,083379,677
Tóngzĭ XiànCounty桐梓县575,580521,840529,471
Wùchuān Gēlăozú Miáozú ZìzhìxiànAutonomous County务川仡佬族苗族自治县386,164321,657308,466
Xíshuĭ XiànCounty习水县591,208523,180584,947
Yúqìng XiànCounty余庆县252,965234,739223,952
Zhèng'ān XiànCounty正安县504,832389,634396,159
GuìzhōuProvince贵州省35,247,69534,748,55638,562,148

Source: China National Bureau of Statistics (web), Guizhou Provincial Bureau of Statistics (web), Bureaus of Statistics in Guizhou (web).

Explanation: Status and division as of 2020, as far as sufficient information is available. Area figures are computed by using geospatial data.


Further information about the population structure:

Gender (C 2020)
Males19,705,293
Females18,856,855
Urbanization (C 2020)
Rural18,066,202
Urban20,495,946
Age Groups (C 2020)
0-14 years9,242,038
15-64 years24,863,655
65+ years4,456,455
Age Distribution (C 2020)
80+ years819,623
70-79 years2,005,615
60-69 years3,106,119
50-59 years5,168,497
40-49 years5,559,910
30-39 years5,054,421
20-29 years5,044,562
10-19 years5,592,363
0-9 years6,211,038