Home
Zhèjiāng (China) Map

China: Zhèjiāng

Zhejiang Province

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Zhejiang Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
HángzhōuSProvCity杭州市Hángzhōu16,8215,832,1436,878,7228,700,37311,936,0101682100
HúzhōuPrefCity湖州市Húzhōu5,8272,449,9582,625,5952,893,5423,367,579582700
JiāxīngPrefCity嘉兴市Jiāxīng4,0653,163,0803,582,9964,501,6575,400,868406500
JīnhuáPrefCity金华市Jīnhuá10,9344,119,9964,571,8815,361,5727,050,6831093400
LìshuĭPrefCity丽水市Lìshuĭ17,2712,349,1812,162,1132,116,9572,507,3961727100
NíngbōSProvCity宁波市Níngbō9,1445,090,9015,963,3627,605,6899,404,283914400
QúzhōuPrefCity衢州市Qúzhōu8,8462,260,2252,128,8562,122,6612,276,184884600
ShàoxīngPrefCity绍兴市Shàoxīng8,1713,997,1254,304,2414,912,2395,270,977817100
TáizhōuPrefCity台州市Tàizhōu9,6254,876,3625,153,7155,968,8386,622,888962500
WēnzhōuPrefCity温州市Wēnzhōu11,5456,330,9127,557,6409,122,1029,572,9031154500
ZhōushānPrefCity舟山市Zhōushān1,251976,1321,001,5301,121,2611,157,817125100
ZhèjiāngProv浙江省Hángzhōu101,80041,446,01545,930,65154,426,89164,567,58810180000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Hángzhōu9,236,032
2Níngbō3,731,203
3Wēnzhōu2,582,017
4Shàoxīng2,333,080
5Táizhōu1,485,502
6Yìwū1,481,384
7Cíxī1,457,510
8Jiāxīng1,188,321
9Húzhōu1,083,953

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Zhejiang Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnjíCnty安吉县57,191138,153221,553355,1790
Cāngnán [Cangnan]Cnty苍南县235,032522,369439,430575,1970
ChángshānCnty常山县44,41957,69291,070127,7050
ChángxīngCnty长兴县67,731170,928314,372430,3110
Chún'ānCnty淳安县44,11168,359110,677153,6110
Cíxī [Cixi]City慈溪市207,178675,7271,059,9421,457,5100
DàishānCnty岱山县66,45769,274123,391142,8510
DéqīngCnty德清县73,581146,845246,022341,1280
DòngtóuCDist洞头区19,87124,41739,19378,6050
DōngyángCity东阳市109,550364,412455,912738,7210
FènghuàCDist奉化区118,181208,806239,992346,6120
HăiníngCity海宁市179,104231,629397,690752,7750
HăiyánCnty海盐县67,691119,420204,433297,9200
Hángzhōu (incl. Xiāoshān, Yúháng, Fùyáng, Lín'ān) [Hangchou]City杭州市1,845,0553,662,0545,849,5379,236,0320
Húzhōu [Huzhou]City湖州市214,354560,743748,4711,083,9530
JiàndéCity建德市122,214166,717183,518233,6580
JiāngshānCity江山市84,453193,886200,341289,2690
JiāshànCnty嘉善县59,059137,112288,588473,6390
Jiāxīng [Jiaxing]City嘉兴市209,898451,443762,6431,188,3210
Jīnhuá [Jinhua]City金华市183,304442,104710,5971,040,9480
JìnyúnCnty缙云县55,90581,507153,793230,3040
KāihuàCnty开化县49,51263,80393,045131,0230
LánxīCity兰溪市95,635193,856208,272318,1650
LínhăiCity临海市178,164348,192503,377551,4580
LìshuĭCity丽水市111,987199,016293,968429,6330
LónggǎngCity龙港市CāngnánCāngnán208,789450,2860
LóngquánCity龙泉市65,88095,188117,239165,5670
LóngyóuCnty龙游县46,09184,672129,689185,8130
Níngbō (incl. Yínzhōu) [Ningbo]City宁波市753,7191,696,8112,583,0733,731,2030
NínghăiCnty宁海县89,994208,712363,121437,9600
Pán'ānCnty磐安县26,76542,31369,69693,1870
PínghúCity平湖市82,709171,529346,892449,6360
PíngyángCnty平阳县133,241371,296375,144532,2860
PŭjiāngCnty浦江县58,082116,973245,741209,2740
QīngtiánCnty青田县68,054125,848145,077270,3190
QìngyuánCnty庆元县30,83248,59065,05690,5240
QúzhōuCity衢州市108,614229,618422,688576,6880
Ruì'ānCity瑞安市230,138465,230927,3831,012,7310
SānménCnty三门县59,31379,360140,032202,9240
Shàoxīng (incl. Shàngyú, Shàoxīng)City绍兴市412,6981,153,4161,725,7262,333,0800
Shèngzhōu (Shèngxiàn)City嵊州市118,404296,761345,674386,0870
SōngyángCnty松阳县33,89345,99666,18397,7510
SuìchāngCnty遂昌县34,22348,58275,311106,9690
TàishùnCnty泰顺县40,45778,70493,659119,2450
Táizhōu [Taizhou]City台州市125,3061,200,8091,189,2761,485,5020
TiāntáiCnty天台县70,278111,192193,896251,3830
TónglúCnty桐庐县68,659136,267228,918318,7800
TóngxiāngCity桐乡市84,217249,692400,417690,6410
WénchéngCnty文成县48,91679,28283,892125,0620
WēnlĭngCity温岭市192,696533,810749,013920,9130
Wēnzhōu [Wenzhou]City温州市456,3191,583,3872,686,8252,582,0170
WŭyìCnty武义县62,62787,819216,434287,8980
XiàngshānCnty象山县107,456184,868276,125348,4530
XiānjūCnty仙居县62,136105,989177,590223,9780
XīnchāngCnty新昌县68,975176,142199,541261,2820
Yìwū [Yiwu]City义乌市114,258560,317878,9031,481,3840
YŏngjiāCnty永嘉县83,947277,649441,744482,9750
YŏngkāngCity永康市86,386265,423376,246638,5630
YuèqīngCity乐清市251,208488,980725,972949,5850
YùhuánCity玉环市86,626276,488362,135468,5540
YúnhéCnty云和县23,39131,78264,79894,4990
YúyáoCity余姚市177,268348,812672,9091,013,8660
ZhōushānCity舟山市212,278448,787542,190645,6530
ZhūjìCity诸暨市127,549469,031606,683762,9170

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map