Home
Yúnnán (China) Map

China: Yúnnán

Yunnan Province

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Yunnan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
BăoshānPrefCity保山市Băoshān19,0632,099,4772,348,3152,506,4912,431,2111906300
ChŭxióngAPref楚雄彝族自治州Chŭxióng28,4172,328,8292,542,5302,684,1692,416,7472841700
DàlĭAPref大理白族自治州Dàlĭ28,3003,001,7693,296,5523,456,3233,337,5592830000
DéhóngAPref德宏傣族景颇族自治州Máng11,171920,2681,082,5991,211,4401,315,7091117100
Díqìng [Dêqên]APref迪庆藏族自治州Xiānggélĭlā23,192315,317353,518400,182387,5112319200
HónghéAPref红河哈尼族彝族自治州Mĕngzì32,1653,655,6334,130,4634,500,8964,478,4223216500
KūnmíngPrefCity昆明市Kūnmíng21,0174,346,4275,781,2946,432,2098,460,0882101700
LìjiāngPrefCity丽江市Lìjiāng20,5581,015,0131,126,6461,244,7691,253,8782055800
LíncāngPrefCity临沧市Líncāng23,6622,004,1632,332,5702,429,4972,257,9912366200
NùjiāngAPref怒江傈僳族自治州Lúshuĭ14,597439,791491,824534,337552,6941459700
Pŭ'ĕrPrefCity普洱市Pŭ'ĕr44,2472,212,7752,480,3462,542,8982,404,9544424700
QŭjìngPrefCity曲靖市Qŭjìng29,0444,795,9665,466,0895,855,0555,765,7752904400
WénshānAPref文山壮族苗族自治州Wénshān31,4212,974,1743,268,5533,517,9463,503,2183142100
XīshuāngbănnàAPref西双版纳傣族自治州Jĭnghóng19,066796,352993,3971,133,5151,301,4071906600
YùxīPrefCity玉溪市Yùxī14,8071,811,1372,073,0052,303,5182,249,5021480700
ZhāotōngPrefCity昭通市Zhāotōng22,4414,255,4964,592,3885,213,5215,092,6112244100
YúnnánProv云南省Kūnmíng436,20036,972,58742,360,08945,966,76647,209,27743620000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Kūnmíng5,273,144
2Qŭjìng976,161
3Xuānwēi691,922
4Zhāotōng589,260
5Dàlĭ549,189
6Mĕngzì430,355
7Yùxī426,993
8Chŭxióng426,823
9Wénshān424,760

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Yunnan Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnníngCity安宁市86,160183,021242,151399,7790
BăoshānCity保山市39,381128,069263,380378,2400
BīnchuānCnty宾川县8,30951,936105,933105,5890
ChāngníngCnty昌宁县16,21523,17580,440105,5100
ChéngjiāngCity澄江市21,48542,17269,00881,4920
ChŭxióngCity楚雄市106,521216,199331,991426,8230
DàguānCnty大关县6,83914,44353,87071,7130
DàlĭCity大理市129,188255,263367,122549,1890
DàyáoCnty大姚县24,23729,32049,53277,2220
DōngchuānCDist东川区63,90488,366113,632160,1920
FèngqìngCnty凤庆县26,50930,38076,529106,9460
FùmínCnty富民县4,60820,72943,41078,8980
FùníngCnty富宁县18,83540,78967,078107,2410
FùyuánCnty富源县45,97268,337249,312166,8060
GèjiùCity个旧市254,871309,486163,528310,5210
GĕngmăACnty耿马傣族佤族自治县27,19348,75780,65799,1170
GuăngnánCnty广南县34,67179,297114,529212,3340
HèqìngCnty鹤庆县7,54523,18257,73881,8620
HuáníngCnty华宁县19,32348,13481,45677,5660
HuápíngCnty华坪县9,46126,12763,20175,0420
HuìzéCnty会泽县59,66472,887234,295308,9870
JiāngchuānCDist江川区14,75847,83993,471122,6170
JiànshuĭCnty建水县38,742133,164193,199271,8740
JĭngdōngACnty景东彝族自治县10,51336,49460,98490,2450
JĭnggŭACnty景谷傣族彝族自治县20,09543,69666,14086,1760
JĭnghóngCity景洪市54,940138,989205,523358,5170
JīnpíngACnty金平苗族瑶族傣族自治县11,46026,31850,45789,3410
KāiyuănCity开远市160,083190,692210,801227,2310
Kūnmíng (incl. Chénggòng, Jìnníng) [Kunming]City昆明市1,142,9122,643,1153,385,3635,273,1440
LáncāngACnty澜沧拉祜族自治县29,06471,73670,533102,9330
LánpíngACnty兰坪白族普米族自治县16,08329,19353,73690,3760
LìjiāngCity丽江市41,65688,977151,744238,8280
LíncāngCity临沧市...28,702142,095211,8780
LŏngchuānCnty陇川县12,35186,55055,10071,5500
LŭdiànCnty鲁甸县9,98917,65660,056157,1680
LùfēngCnty禄丰县79,807106,435149,154135,8750
LùliángCnty陆良县82,444148,931225,046234,0000
LuópíngCnty罗平县39,22067,846194,378210,9510
LùquànACnty禄劝彝族苗族自治县...25,14683,220154,8280
LúshuĭCity泸水市17,33928,78753,997148,7590
LúxīCnty泸西县30,08658,220120,044143,2560
MăguānCnty马关县51,30366,24589,859109,5070
Máng (Lùxī)City芒市45,087233,095131,425216,4260
MĕnghăiCnty勐海县14,78934,24194,945122,0480
MĕnglàCnty勐腊县18,12255,63284,625131,9850
MĕngzìCity蒙自市56,663111,332212,724430,3550
MídùCnty弥渡县5,06035,00494,91396,6850
MílèCity弥勒市76,59999,502213,462287,6370
MòjiāngACnty墨江哈尼族自治县12,10430,56248,89389,9970
NínglàngACnty宁蒗彝族自治县9,11518,45833,12097,7350
Pŭ'ĕr (Sīmáo)City普洱市57,357154,354185,473327,7330
QiăojiāCnty巧家县9,08911,53667,272148,5930
QiūbĕiCnty丘北县15,03233,02173,560123,0790
Qŭjìng (incl. Zhānyì) [Qujing]City曲靖市165,075372,086646,046976,1610
RuìlìCity瑞丽市10,422100,36099,148208,6580
Shílín (Lùnán)ACnty石林彝族自治县6,66336,53987,955107,1070
ShípíngCnty石屏县28,66142,00293,657111,8570
ShīzōngCnty师宗县24,65949,019107,004170,8290
SōngmíngCnty嵩明县21,31148,135106,518220,6500
TéngchōngCity腾冲市27,67149,552135,318238,9740
TōnghăiCnty通海县22,71168,483135,923160,8580
WēishānACnty巍山彝族回族自治县8,95741,05055,204118,6870
WēixìnCnty威信县15,15422,74355,097144,7600
WénshānCity文山市51,960170,769229,430424,7600
WŭdìngCnty武定县19,92130,02358,42990,3600
Xiānggélĭlā (Zhōngdiàn) [Shangri-La]City香格里拉市15,55740,36066,38275,3000
XiángyúnCnty祥云县14,01767,713154,072185,9480
XīnpíngACnty新平彝族傣族自治县14,34253,50582,108105,7470
XuānwēiCity宣威市82,418217,988584,076691,9220
XúndiànACnty寻甸回族彝族自治县36,88747,31098,706135,1880
YánjīnCnty盐津县12,41118,42964,579102,3920
YànshānCnty砚山县44,57565,519147,701227,2500
YíliángCnty彝良县12,46030,94535,652148,1010
YíliángCnty宜良县29,48584,019176,843210,6720
YìménCnty易门县22,96352,85269,27977,7520
YíngjiāngCnty盈江县14,46338,85994,491105,3670
YŏngdéCnty永德县7,61330,49863,42080,1760
YŏngshànCnty永善县9,04613,55968,875136,6600
YŏngshèngCnty永胜县32,17550,64279,938106,8810
YuánjiāngACnty元江哈尼族彝族傣族自治县14,39738,20370,17091,0830
YuánmóuCnty元谋县15,96636,52152,49882,4710
YùlóngACnty玉龙纳西族自治县......27,74778,9610
YúnxiànCnty云县19,74011,141107,425129,2550
YùxīCity玉溪市83,767188,580306,879426,9930
ZhāotōngCity昭通市108,544191,042255,861589,2600
ZhènxióngCnty镇雄县102,615138,491209,210380,9580

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map