Home
Xīnjiāng (China) Map

China: Xīnjiāng

Xinjiang Uyghur Autonomous Region

Prefectural Division

The population of prefectural entities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
Ākèsū [Aksu]Pref阿克苏地区Aksu125,4751,715,7132,050,0062,286,3362,714,42212547500
Ālètài [Altay]Pref阿勒泰地区Altay116,840511,689545,689583,890648,17311684000
Bāyīnguōléng [Bayingolin]APref巴音郭楞蒙古自治州Korla469,602839,162982,0471,193,2691,509,23346960200
Bó'ĕrtălā [Bortala]APref博尔塔拉蒙古自治州Bortala23,910328,006368,642390,115433,4672391000
ChāngjíAPref昌吉回族自治州Chāngjí73,4521,123,3121,322,1451,428,5871,613,5857345200
Hāmì [Kumul]PrefCity哈密市Kumul137,263408,945492,096572,400673,38313726300
Hétián [Hotan]Pref和田地区Hotan247,2721,430,1851,658,2081,977,9632,441,23124727200
Kāshí [Kashgar, Kaxgar]Pref喀什地区Kaxgar100,5982,854,5533,363,3453,914,8554,496,37710059800
Kèlāmăyī [Karamay]PrefCity克拉玛依市Karamay7,158210,064254,009364,588490,348715800
Kèzīlèsū [Kizilsu]APref克孜勒苏柯尔克孜自治州Artux69,779375,796439,688525,570622,2226977900
TăchéngPref塔城地区Tăchéng94,531777,412892,3971,219,0221,108,7479453100
Tŭlŭfān [Turpan]PrefCity吐鲁番市Turpan69,750474,165550,731622,903693,9886975000
Wūlŭmùqí [Ürümqi]PrefCity乌鲁木齐市Ürümqi13,7751,531,4972,262,7863,112,5594,054,3691377500
Yīlí [Ili]APref伊犁哈萨克自治州Gulja54,6902,045,6602,305,2522,407,6062,778,8695469000
Zìzhìqū Zhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (Shíhézi, Ālā'ĕr/Aral, Túmùshūkè/Tumxuk, Wŭjiāqú)自治区直辖县级行政区划26,410...972,4701,216,1521,573,9312641000
XīnjiāngAReg新疆维吾尔自治区Ürümqi1,646,90015,156,88318,459,51121,815,81525,852,345164690000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Ürümqi3,842,560
2Gulja654,726
3Korla490,961
4Aksu470,601
5Shíhézi461,663
6Chāngjí451,234
7Kumul426,072
8Kaxgar392,730
9Karamay332,474
10Hotan293,056

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Xinjiang Uyghur Autonomous Region by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
Aksu (Ākèsū)City阿克苏市118,471245,602284,872470,6010
Altay (Ālètài)City阿勒泰市63,29088,591112,711147,3010
Aral (Ālā'ĕr)City阿拉尔市......65,175239,6470
Artux (Ātúshí)City阿图什市30,30741,76558,427105,8550
Āwătí (Awat)Cnty阿瓦提县16,93327,74849,60674,3010
BáijiăntānCDist白碱滩区...64,29748,64450,8250
Bay (Bàichéng)Cnty拜城县25,80930,14054,40167,3790
Bortala (Bólè)City博乐市41,34076,239120,138177,5360
ChāngjíCity昌吉市118,654232,645303,938451,2340
Dörbiljin (Émĭn)Cnty额敏县27,01641,82279,051119,4640
DúshānziCDist独山子区...50,73269,15184,3950
FùkāngCity阜康市24,29170,95967,598125,0800
Gŏngliú (Tokkuztara)Cnty巩留县14,00520,10232,70477,1060
Gulja (Yīníng)City伊宁市176,399256,588368,813654,7260
HéjìngCnty和静县25,94330,39143,79284,7730
Hotan (Hétián)City和田市78,480101,750119,804293,0560
HuòchéngCnty霍城县24,41641,07389,083102,8850
HūtúbìCnty呼图壁县22,52737,90287,196126,6620
Jiāshī (Payzawat)Cnty伽师县17,59023,39427,614142,5350
Jímùsà'ĕr (Jimsar)Cnty吉木萨尔县15,75431,63336,85191,1640
Jīnghé (Jing)Cnty精河县9,67532,20537,07971,4420
Karamay (Kèlāmăyī)City克拉玛依市...145,452232,441332,4740
Kargilik (Yèchéng)Cnty叶城县41,68961,55577,552139,5580
Kaxgar (Kāshí) [Kashgar]City喀什市154,677189,266310,448392,7300
Korla (Kù'ĕrlè)City库尔勒市136,170226,542425,182490,9610
Kumul (Hāmì, Yizhou)City哈密市109,800237,332310,500426,0720
Künes (Xīnyuán)Cnty新源县25,75153,61972,368164,7970
Kuqa (Kùchē)Cnty库车县51,67573,750184,835262,7710
Kuytun (Kuítún)City奎屯市61,277109,893145,456224,4710
Makit (Màigàití)Cnty麦盖提县20,21626,64053,82369,8060
Manas (Mănàsī)Cnty玛纳斯县...43,003100,214125,4190
Maralbexi (Bāchŭ)Cnty巴楚县34,87149,49547,53785,1460
Mòyù (Karakax)Cnty墨玉县11,63915,33929,823109,7870
Piqan (Shànshàn)Cnty鄯善县14,87466,26570,74298,4550
QítáiCnty奇台县36,04843,10588,014114,9850
ShāwānCnty沙湾县18,67254,601136,925150,3170
ShíhéziCity石河子市153,514298,885313,768461,6630
TăchéngCity塔城市39,19356,47275,122122,4470
TiěménguānCity铁门关市.........77,9690
Túmùshūkè [Tumxuk]City图木舒克市.........128,0560
Tuōkèxùn (Toksun)Cnty托克逊县12,64918,78436,75291,3840
Turpan (Tŭlŭfān)City吐鲁番市47,056123,37989,719143,4560
Ürümqi (Wūlŭmùqí)City乌鲁木齐市1,172,0181,820,7402,853,3983,842,5600
Usu (Wūsū)City乌苏市37,93373,609131,661156,4370
WēnsùCnty温宿县25,33231,73461,03683,1100
WŭjiāqúCity五家渠市......75,088118,8930
Xayar (Shāyă)Cnty沙雅县23,33532,49366,03292,2750
Xīnhé (Toksu)Cnty新和县14,46514,85034,84678,5970
Yarkant (Shāchē)Cnty莎车县61,60488,148133,835283,6220
Yīníng (Gulja)Cnty伊宁县10,77713,85032,49487,5430
Yútián (Keriya)Cnty于田县15,92315,12134,16775,1240

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map