Home
Shănxī / Shaanxi (China) Map

China: Shănxī

Shaanxi Province

Prefectural Division

The population of prefecture-level cities in Shaanxi Province according to census result.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĀnkāngPrefCity安康市Ānkāng23,5102,825,9852,613,9142,629,9062,493,4362351000
BăojīPrefCity宝鸡市Băojī18,1093,322,5433,594,2153,716,7373,321,8531810900
HànzhōngPrefCity汉中市Hànzhōng27,0543,590,1583,411,0443,416,1963,211,4622705400
ShāngluòPrefCity商洛市Shāngluò19,5622,312,0082,345,4372,341,7422,041,2311956200
TóngchuānPrefCity铜川市Tóngchuān3,886782,335792,600834,437698,322388600
WèinánPrefCity渭南市Wèinán13,0404,798,1265,292,2005,286,0774,688,7441304000
Xī'ānSProvCity西安市Xī'ān10,1076,518,8747,274,8328,467,83812,183,2801010700
XiányángPrefCity咸阳市Xiányáng10,3244,330,3984,886,0035,096,0014,983,3401032400
Yán'ānPrefCity延安市Yán'ān37,0261,828,8332,016,7872,187,0092,282,5813702600
YúlínPrefCity榆林市Yùlín42,9432,912,3613,138,0403,351,4363,624,7504294300
Shănxī [Shaanxi]Prov陕西省Xī'ān195,80033,221,62135,365,07237,327,37939,528,99919580000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Xī'ān9,392,938
2Xiányáng1,192,776
3Băojī1,107,702
4Yúlín728,791
5Hànzhōng673,476
6Ānkāng514,068
7Wèinán508,065
8Yán'ān488,216
9Tóngchuān417,324
10Shénmù403,133

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Shaanxi Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnkāngCity安康市120,585221,409379,707514,0680
ĀnsàiCDist安塞区9,37837,61574,94589,6350
BáihéCnty白河县10,35520,68047,39772,8300
BáishuĭCnty白水县28,27738,72789,767107,5600
Băojī [Baoji]City宝鸡市401,237645,414871,9401,107,7020
Bīnzhōu (Bīnxiàn)City彬州市14,59837,592106,710160,2980
ChéngchéngCnty澄城县48,42533,771131,006138,5710
ChénggùCnty城固县50,818133,400160,685208,7680
DàlìCnty大荔县40,235109,696146,274248,3430
DānfèngCnty丹凤县9,60544,96093,037118,7040
DìngbiānCnty定边县29,24151,667121,766170,0840
FèngxiángCDist凤翔县20,51178,379153,560168,7950
FúfēngCnty扶风县22,63560,03785,982108,2970
FŭgŭCnty府谷县16,44161,985148,874170,8670
FùpíngCnty富平县47,987114,291171,207276,0700
HánchéngCity韩城市88,944140,600196,574268,5830
HànyīnCnty汉阴县14,28233,33561,985105,7040
Hànzhōng (incl. Nánzhèng)City汉中市152,342401,652494,763673,4760
HéngshānCDist横山区10,61945,412114,188155,5010
HéyángCnty合阳县21,83964,895110,667165,9730
HuánglíngCnty黄陵县18,47046,86361,36379,7790
HuáyīnCity华阴市44,042127,962127,987109,4720
Huázhōu (Huáxiàn)CDist华州区54,12142,636107,467134,5290
JìngbiānCnty靖边县15,04440,066191,366252,5950
JīngyángCnty泾阳县27,03387,121138,898144,7170
LántiánCnty蓝田县37,14425,434118,768168,0190
LĭquánCnty礼泉县14,73261,18883,882142,2840
LŏngxiànCnty陇县13,35618,41366,44581,7070
LüèyángCnty略阳县44,30553,98973,99968,2960
LuòchuānCnty洛川县16,88637,56356,13590,2040
LuònánCnty洛南县24,61070,717112,201176,4150
MéixiànCnty眉县14,86166,83675,939107,8030
MiănxiànCnty勉县16,67292,539155,101177,1000
NíngqiángCnty宁强县19,89942,119102,896116,5930
PínglìCnty平利县10,72024,25962,07986,2380
PúchéngCnty蒲城县47,975105,077190,871290,0390
QiánxiànCnty乾县17,73833,685167,554209,3160
QíshānCnty岐山县44,500111,322161,538177,1270
SānyuánCnty三原县38,22454,084190,672193,2690
Shāngluò (Shāngzhōu)City商洛市42,484153,042156,781228,4260
ShāngnánCnty商南县8,92731,76263,83096,8780
ShānyángCnty山阳县9,78939,15872,507172,9990
ShénmùCity神木市36,093127,289282,650403,1330
SuídéCnty绥德县27,19555,54991,909113,4800
Tóngchuān (incl. Yàozhōu)City铜川市286,438391,717463,866417,3240
WèinánCity渭南市146,824329,024347,484508,0650
WŭgōngCnty武功县25,63065,89889,765122,0830
WúqĭCnty吴起县11,80017,93764,77693,0050
Xī'ān (incl. Cháng'ān, Líntóng, Hùyì, Gāolíng) [Sian]City西安市2,462,4613,969,2005,596,0839,392,9380
XiányángCity咸阳市...685,272730,7041,192,7760
XīngpíngCity兴平市......247,539309,4630
XīxiāngCnty西乡县27,02285,67697,201123,9770
XúnyángCnty旬阳县15,65356,855138,876172,3130
XúnyìCnty旬邑县11,23015,36057,54276,9380
Yán'ānCity延安市117,930197,793336,856488,2160
YánchuānCnty延川县20,70148,15098,04185,9120
YánglíngCDist杨陵区...129,353104,944169,2540
YángxiànCnty洋县20,44573,277103,173149,8960
YúlínCity榆林市86,910190,664429,189728,7910
ZhàshuĭCnty柞水县6,51825,34670,97865,2070
Zhèn'ānCnty镇安县10,67016,60270,770121,8760
ZhènbāCnty镇巴县10,63124,95553,85187,7350
ZhìdānCnty志丹县10,75031,19066,25194,5010
ZhōuzhìCnty周至县18,23890,125127,853162,3510
ZichángCity子长市11,65546,596119,387135,4740
ZĭyángCnty紫阳县19,03238,88175,084113,8930

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map