Home
Qīnghăi (China) Map

China: Qīnghăi

Qinghai Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Qinghai Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
Guŏluò [Golog]APref果洛藏族自治州Măqìn76,442119,973137,940181,682215,5737644200
HăibĕiAPref海北藏族自治州Hăiyàn33,350258,458258,922273,304265,3223335000
HăidōngPrefCity海东市Lèdū13,0441,353,7781,391,5651,396,8451,358,4711304400
HăinánAPref海南藏族自治州Gònghé43,377361,354375,426441,691446,9964337700
HăixīAPref海西蒙古族藏族自治州Délìnghā300,854312,325332,094489,338468,21630085400
HuángnánAPref黄南藏族自治州Tóngrén17,909181,978214,642256,716276,2151790900
XīníngPrefCity西宁市Xīníng7,4241,641,8051,849,7132,208,7082,467,965742400
YùshùAPref玉树藏族自治州Yúshù197,954227,281262,661378,439425,19919795400
QīnghăiProv青海省Xīníng721,0004,456,9524,822,9635,626,7235,923,95772100000

Major Cities

 NamePopulation
Census (Cp)
2020-11-01
1Xīníng1,677,177
2Dàtōng205,729
3Gé'ĕrmù197,153
4Mínhé131,715
5Lèdū125,048
6Hùzhù121,727

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Qinghai Province with more than 50,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (Cp)
2020-11-01
Area 
DàtōngACnty大通回族土族自治县75,664102,649144,484205,7290
Délìnghā (Delhi)City德令哈市26,99354,62254,844...0
Gé'ĕrmù (Golmud)City格尔木市38,114114,330186,341197,1530
GònghéCnty共和县52,76234,09145,51967,4630
GuìdéCnty贵德县7,5913,23827,21047,9760
HuàlóngACnty化隆回族自治县14,05914,90739,21241,9040
HuángyuánCnty湟源县22,28031,04235,20157,7100
HùzhùACnty互助土族自治县13,68529,90357,489121,7270
LèdūDist乐都区16,78829,28069,939125,0480
Măqìn (Maqên)Cnty玛沁县11,58812,86924,098...0
MényuánACnty门源回族自治县18,64728,47236,72752,2180
MínhéACnty民和回族土族自治县10,99355,37880,600131,7150
Píng'ānCDist平安区22,13937,41550,49479,7360
TóngrénCity同仁市15,81118,69728,829...0
Xīníng (incl. Huángzhōng) [Xining]City西宁市621,533981,0591,227,2091,677,1770
XúnhuàACnty循化撒拉族自治县7,63510,79021,18148,3860
Yùshù (Yüxü)City玉树市13,09125,96056,80285,4970

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map