Home
Húbĕi (China) Map

China: Húbĕi

Hubei Province

Prefectural Division

The population of the prefectural divisions in Henan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2019-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,400,050,000
ĒnshīAPref恩施土家族苗族自治州Ēnshī24,0613,577,4623,775,1903,290,2943,390,0002406100
ÈzhōuPrefCity鄂州市Èzhōu1,594906,4261,023,2851,048,6681,059,700159400
HuánggāngPrefCity黄冈市Huánggāng17,4476,504,5077,109,0476,162,0696,333,0001744700
HuángshíPrefCity黄石市Huángshí4,5832,138,2562,477,4672,429,3182,471,700458300
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (Xiantao, Tianmen, Qianjiang & Shennongjia)湖北省省直辖县级行政区划 10,4173,828,9064,158,4973,616,4153,429,7001041700
JīngménPrefCity荆门市Jīngmén12,1932,727,8092,970,8482,873,6872,897,5001219300
JīngzhōuPrefCity荆州市Jìngzhōu14,0695,855,2576,279,9905,691,7075,570,1001406900
ShíyànPrefCity十堰市Shíyàn23,6803,292,4993,415,9123,340,8413,398,0002368000
SuízhōuPrefCity随州市Suízhōu9,6152,257,1012,484,6882,162,2222,221,000961500
WŭhànSProvCity武汉市Wŭhàn8,4946,903,1368,312,7009,785,38811,212,000849400
Xiāngyáng (Xiangfan) [Xiangfan]PrefCity襄阳市Xiāngyáng19,7245,155,2975,658,7235,500,3075,680,0001972400
XiánníngPrefCity咸宁市Xiánníng9,7502,421,1202,700,6782,462,5832,548,400975000
XiàogănPrefCity孝感市Xiàogăn8,9234,479,0044,992,5374,814,5424,921,000892300
YíchāngPrefCity宜昌市Yíchāng21,2273,923,7214,149,3084,059,6864,137,9002122700
HúbĕiProv湖北省Wŭhàn187,50053,970,50159,508,87057,237,72759,270,00018750000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2010-11-01
1Wŭhàn7,541,527
2Xiāngyáng1,433,057
3Yíchāng1,049,363
4Jīngzhōu904,157
5Shíyàn724,016
6Huángshí691,963
7Tiānmén612,515
8Èzhōu607,739
9Xiàogăn582,403
10Xiāntáo553,029

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Hubei Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀnlùCity安陆市76,409162,216237,4090
BādōngCnty巴东县25,78569,531109,4760
BăokāngCnty保康县39,13655,74084,6390
ChángyángACnty长阳土家族自治县25,37964,67394,0090
Chìbì (Puqi)City赤壁市157,191271,018202,5420
ChóngyángCnty崇阳县48,45396,432152,6070
DāngyángCity当阳市107,002176,580183,8230
DānjiāngkŏuCity丹江口市111,144241,022190,0210
DàwùCnty大悟县54,582118,697222,4040
DàyĕCity大冶市71,244346,853449,9980
ĒnshīCity恩施市91,151169,877320,1070
Èzhōu [Ezhou]City鄂州市190,542551,876607,7390
FángxiànCnty房县43,72157,836119,2200
Gōng'ānCnty公安县145,770214,398292,9300
GuăngshuĭCity广水市159,178320,278272,4020
GŭchéngCnty谷城县64,848172,882197,6700
HànchuānCity汉川市107,335301,811468,8680
Hóng'ānCnty红安县56,784132,136187,1340
HónghúCity洪湖市213,235335,618278,6850
HuánggāngCity黄冈市107,350266,570267,8600
HuángméiCnty黄梅县67,997157,200283,6270
HuángshíCity黄石市482,740653,722691,9630
JiānglíngCnty江陵县...54,11599,4290
JiānlìCnty监利县125,188280,994356,1360
JiànshĭCnty建始县22,02650,937103,9730
JiāyúCnty嘉鱼县65,881138,637119,4700
JīngménCity荆门市164,813474,545426,1190
JīngshānCity京山市89,440200,206266,3410
Jīngzhōu (incl. Jiangling, Shashi) [Jingzhou]City荆州市457,286784,584904,1570
LăohékŏuCity老河口市214,436309,634212,6450
LìchuānCity利川市71,585114,404195,7490
LuótiánCnty罗田县41,78871,214169,3800
MáchéngCity麻城市140,848258,848302,6710
NánzhāngCnty南漳县73,227131,546180,0470
QiánjiāngCity潜江市141,475372,811437,7570
QíchūnCnty蕲春县59,008204,638233,8440
ShāyángCnty沙洋县72,006191,656175,9940
ShíshŏuCity石首市134,962188,409213,8510
Shíyàn [Shiyan]City十堰市333,089535,948724,0160
SōngzīCity松滋市94,229220,548271,5140
SuíxiànCnty随县SuízhōuSuízhōu161,7410
SuízhōuCity随州市303,807535,769393,1730
TiānménCity天门市256,338425,090612,5150
TōngchéngCnty通城县40,51185,636124,1250
TōngshānCnty通山县42,07686,141112,0030
TuánfēngCnty团风县...74,89188,2130
Wŭhàn (incl. Hanyang, Huangpi, Wuchang, Xinzhou) [Wuhan]City武汉市3,791,6226,787,4827,541,5270
WŭxuéCity武穴市204,778294,512270,8820
XiánfēngCnty咸丰县16,12949,30885,3470
Xiāngyáng (Xiangfan) [Xiangyang]City襄阳市462,1131,204,0391,433,0570
XiánníngCity咸宁市163,411331,707340,7230
XiāntáoCity仙桃市297,446518,807553,0290
XiàochāngCnty孝昌县...84,069182,8180
XiàogănCity孝感市193,461427,881582,4030
XīshuĭCnty浠水县66,702172,152235,9090
YángxīnCnty阳新县86,341222,462237,9800
Yíchāng [Yichang]City宜昌市412,605869,0921,049,3630
YíchéngCity宜城市72,560210,098201,9450
Yídū (Zhicheng)City宜都市141,489142,496176,2330
YīngchéngCity应城市242,873305,507302,0260
YīngshānCnty英山县32,89979,100104,6180
Yuăn'ānCnty远安县48,93153,78271,4310
YúnmèngCnty云梦县56,178148,408218,8530
YúnxīCnty郧西县25,03163,889130,4440
Yúnyáng (Yunxian)CDist郧阳区65,578103,818173,0850
ZăoyángCity枣阳市194,764344,918442,3670
ZhījiāngCity枝江市77,606165,240218,3960
ZhōngxiángCity钟祥市106,016391,102439,0190
ZhúshānCnty竹山县93,72472,190120,7820
ZhúxīCnty竹溪县17,10445,78090,0690
ZĭguīCnty秭归县23,02254,485110,6580

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map