Home
Húbĕi (China) Map

China: Húbĕi

Hubei Province

Prefectural Division

The population of the prefectural divisions in Henan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĒnshīAPref恩施土家族苗族自治州Ēnshī24,0753,577,4623,775,1903,290,2943,456,1362407500
ÈzhōuPrefCity鄂州市Èzhōu1,589906,4261,023,2851,048,6681,079,353158900
HuánggāngPrefCity黄冈市Huánggāng17,4386,504,5077,109,0476,162,0695,882,7191743800
HuángshíPrefCity黄石市Huángshí4,5612,138,2562,477,4672,429,3182,469,079456100
Húbĕi Shĕngzhíxiáxiàn Jíxíngzhèng Qūhuà (incl. Xiāntáo, Tiānmén, Qiánjiāng, Shénnóngjiàlín)湖北省省直辖县级行政区划10,3713,828,9064,158,4973,616,4153,380,4731037100
JīngménPrefCity荆门市Jīngmén12,3442,727,8092,970,8482,873,6872,596,9271234400
JīngzhōuPrefCity荆州市Jìngzhōu14,0945,855,2576,279,9905,691,7075,231,1801409400
ShíyànPrefCity十堰市Shíyàn23,7083,292,4993,415,9123,340,8413,209,0042370800
SuízhōuPrefCity随州市Suízhōu9,6102,257,1012,484,6882,162,2222,047,923961000
WŭhànSProvCity武汉市Wŭhàn8,5756,903,1368,312,7009,785,38812,447,718857500
Xiāngyáng (Xiāngfán)PrefCity襄阳市Xiāngyáng19,7215,155,2975,658,7235,500,3075,260,9511972100
XiánníngPrefCity咸宁市Xiánníng9,7382,421,1202,700,6782,462,5832,658,316973800
XiàogănPrefCity孝感市Xiàogăn8,9114,479,0044,992,5374,814,5424,270,371891100
YíchāngPrefCity宜昌市Yíchāng21,2293,923,7214,149,3084,059,6863,762,4072122900
HúbĕiProv湖北省Wŭhàn187,50053,970,50159,508,87057,237,72757,752,55718750000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Wŭhàn10,494,879
2Xiāngyáng1,686,403
3Yíchāng1,284,305
4Shíyàn954,914
5Jīngzhōu950,215
6Xiāntáo752,155
7Xiàogăn742,452
8Èzhōu715,268
9Huángshí695,894
10Jīngmén628,028

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Hubei Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnlùCity安陆市76,409162,216237,409280,6950
BādōngCnty巴东县25,78569,531109,476158,0880
BăokāngCnty保康县39,13655,74084,639102,1600
ChángyángACnty长阳土家族自治县25,37964,67394,00995,4670
Chìbì (Púqí)City赤壁市157,191271,018202,542289,7980
ChóngyángCnty崇阳县48,45396,432152,607212,2690
DāngyángCity当阳市107,002176,580183,823224,0570
DānjiāngkŏuCity丹江口市111,144241,022190,021260,5700
DàwùCnty大悟县54,582118,697222,404238,8320
DàyĕCity大冶市71,244346,853449,998529,1700
ĒnshīCity恩施市91,151169,877320,107492,2680
Èzhōu [Ezhou]City鄂州市190,542551,876607,739715,2680
FángxiànCnty房县43,72157,836119,220164,6600
Gōng'ānCnty公安县145,770214,398292,930337,2060
GuăngshuĭCity广水市159,178320,278272,402387,0700
GŭchéngCnty谷城县64,848172,882197,670255,1280
HànchuānCity汉川市107,335301,811468,868547,9690
HèfēngCnty鹤峰县12,23734,45052,15770,4420
Hóng'ānCnty红安县56,784132,136187,134242,7750
HónghúCity洪湖市213,235335,618278,685304,0730
HuánggāngCity黄冈市107,350266,570267,860367,6100
HuángméiCnty黄梅县67,997157,200283,627370,4800
HuángshíCity黄石市482,740653,722691,963695,8940
JiānglíngCnty江陵县...54,11599,429275,7100
JiānlìCity监利市125,188280,994356,136491,0110
JiànshĭCnty建始县22,02650,937103,973173,1940
JiāyúCnty嘉鱼县65,881138,637119,470152,4450
JīngménCity荆门市164,813474,545426,119628,0280
JīngshānCity京山市89,440200,206266,341272,9630
Jīngzhōu (incl. Shāshì, Jiānglíng) [Jingzhou]City荆州市457,286784,584904,157950,2150
LáifèngCnty来凤县19,36257,41655,483129,3030
LăohékŏuCity老河口市214,436309,634212,645241,4310
LìchuānCity利川市71,585114,404195,749337,9460
LuótiánCnty罗田县41,78871,214169,380209,8040
MáchéngCity麻城市140,848258,848302,671435,0760
NánzhāngCnty南漳县73,227131,546180,047211,3100
QiánjiāngCity潜江市141,475372,811437,757494,3340
QíchūnCnty蕲春县59,008204,638233,844304,2080
ShāyángCnty沙洋县72,006191,656175,994184,8930
ShíshŏuCity石首市134,962188,409213,851240,0820
Shíyàn [Shiyan]City十堰市333,089535,948724,016954,9140
SōngzīCity松滋市94,229220,548271,514306,0490
SuíxiànCnty随县......161,741250,2260
SuízhōuCity随州市......393,173526,6060
TiānménCity天门市256,338425,090612,515502,9080
TōngchéngCnty通城县40,51185,636124,125199,6340
TōngshānCnty通山县42,07686,141112,003173,2890
TuánfēngCnty团风县...74,89188,213108,5310
Wŭhàn (incl. Hànyáng, Huángpí, Wŭchāng, Xīnzhōu) [Wuhan]City武汉市3,791,6226,787,4827,541,52710,494,8790
WŭxuéCity武穴市204,778294,512270,882379,0400
XiánfēngCnty咸丰县16,12949,30885,347138,0790
Xiāngyáng (Xiāngfán) [Xiangyang]City襄阳市462,1131,204,0391,433,0571,686,4030
XiánníngCity咸宁市163,411331,707340,723480,8790
XiāntáoCity仙桃市297,446518,807553,029752,1550
XiàochāngCnty孝昌县...84,069182,818223,8660
XiàogănCity孝感市193,461427,881582,403742,4520
XīshuĭCnty浠水县66,702172,152235,909256,9250
Xuān'ēnCnty宣恩县11,82133,83673,352109,9310
YángxīnCnty阳新县86,341222,462237,980403,4730
Yíchāng [Yichang]City宜昌市412,605869,0921,049,3631,284,3050
YíchéngCity宜城市72,560210,098201,945244,4100
Yídū (Zhīchéng)City宜都市141,489142,496176,233208,9030
YīngchéngCity应城市242,873305,507302,026304,7410
YīngshānCnty英山县32,89979,100104,618122,9280
Yuăn'ānCnty远安县48,93153,78271,43189,8160
YúnmèngCnty云梦县56,178148,408218,853243,6910
YúnxīCnty郧西县25,03163,889130,444151,4550
Yúnyáng (Yúnxiàn)CDist郧阳区65,578103,818173,085190,4590
ZăoyángCity枣阳市194,764344,918442,367481,0040
ZhījiāngCity枝江市77,606165,240218,396243,7840
ZhōngxiángCity钟祥市106,016391,102439,019439,3940
ZhúshānCnty竹山县93,72472,190120,782142,9690
ZhúxīCnty竹溪县17,10445,78090,069122,5580
ZĭguīCnty秭归县23,02254,485110,658123,2330

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map