Home
Hénán (China) Map

China: Hénán

Henan Province

Prefectural Division

The population of the prefecture-level cities in Henan Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
ĀnyángPrefCity安阳市Ānyáng7,4134,760,3085,161,1065,173,1885,176,000741300
HèbìPrefCity鹤壁市Hèbì2,1371,214,0471,401,8721,569,2081,627,300213700
JiāozuòPrefCity焦作市Jiāozuò4,0012,876,0123,288,8163,540,1013,590,700400100
JìyuánCity济源市Jìyuán1,894574,878626,478675,757732,700189400
KāifēngPrefCity开封市Kāifēng6,2464,193,2324,586,5334,676,4834,564,900624600
LuòhéPrefCity漯河市Luòhé2,6172,156,1082,262,4042,544,2662,665,300261700
LuòyángPrefCity洛阳市Luòyáng15,2305,648,1916,227,6656,549,9416,888,5001523000
NányángPrefCity南阳市Nányáng26,5099,756,6619,577,77110,263,66010,013,6002650900
PíngdĭngshānPrefCity平顶山市Píngdĭngshān7,8825,064,0684,804,9244,904,7015,027,700788200
PúyángPrefCity濮阳市Púyáng4,1883,074,7183,458,3323,598,7403,609,400418800
SānménxiáPrefCity三门峡市Sānménxiá9,9371,947,0052,177,4282,234,0182,272,900993700
ShāngqiūPrefCity商丘市Shāngqiū10,7047,077,6587,753,8447,362,9757,325,3001070400
XīnxiāngPrefCity新乡市Xīnxiāng8,2494,829,5745,407,4335,708,1915,794,100824900
XìnyángPrefCity信阳市Xìnyáng18,9086,934,8456,527,3686,109,1066,474,1001890800
XŭchāngPrefCity许昌市Xŭchāng4,9783,291,4034,124,0864,307,4884,437,400497800
ZhèngzhōuPrefCity郑州市Zhèngzhōu7,5335,514,1686,656,7598,627,08910,136,000753300
ZhōukŏuPrefCity周口市Zhōukŏu11,9599,236,8229,741,2838,953,7938,677,8001195900
ZhùmădiànPrefCity驻马店市Zhùmădiàn15,0837,384,5027,452,7527,231,2347,036,6001508300
HénánProv河南省Zhèngzhōu167,00085,534,20091,236,85494,029,93996,050,00016700000

Major Cities

 NamePopulation
Estimate (E)
2018-12-31
1Zhèngzhōu4,459,300
2Luòyáng1,892,500
3Nányáng1,212,500
4Kāifēng1,091,000
5Xīnxiāng1,081,700
6Ānyáng1,074,900
7Píngdĭngshān996,000
8Shāngqiū931,300

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Henan Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
Area 
ĀnyángCnty安阳县27,595115,303293,878371,7000
Ānyáng [Anyang]City安阳市410,367768,992908,1291,074,9000
BăofēngCnty宝丰县25,86578,820149,876218,1000
BìyángCnty泌阳县26,62369,097224,429281,2000
Bó'àiCnty博爱县22,43294,136169,937206,6000
ChánggĕCity长葛市38,090157,758281,578389,3000
ChángyuánCnty长垣县38,95126,259259,565372,8000
DānchéngCnty郸城县81,87896,681267,136381,7000
DēngfēngCity登封市25,451154,373293,028410,6000
DèngzhōuCity邓州市53,856250,338415,082567,4000
FāngchéngCnty方城县24,38848,079230,181332,7000
FànxiànCnty范县27,67036,74596,459157,0000
FēngqiūCnty封丘县2,64818,993180,852266,8000
FúgōuCnty扶沟县48,38863,643169,513235,9000
Gŏngyì (Gǒngxiàn)City巩义市50,856258,754366,265485,6000
GuāngshānCnty光山县26,52087,418162,287246,4000
GùshĭCnty固始县73,905150,924291,031471,2000
HèbìCity鹤壁市198,209398,699477,659554,6000
HuáibīnCnty淮滨县40,38579,935158,433237,3000
HuáiyángCnty淮阳县67,146123,563293,757389,4000
HuángchuānCnty潢川县65,950122,804244,949348,5000
HuáxiànCnty滑县79,38687,034190,777354,4000
HuīxiànCity辉县市17,065188,702261,767364,6000
HuòjiāCnty获嘉县25,48557,013140,064190,9000
Jiāozuò [Jiaozuo]City焦作市395,315641,193702,527822,0000
JiáxiànCnty郏县47,08781,481171,992245,4000
JìyuánCity济源市27,140191,538334,697456,9000
Kāifēng (incl. Xiángfú) [Kaifeng]City开封市512,932618,232894,1421,091,0000
LánkăoCnty兰考县37,36868,300169,931269,7000
LíngbăoCity灵宝市56,586182,188231,101342,2000
LínyĭngCnty临颍县20,267107,130245,200352,2000
Línzhōu (Línxiàn)City林州市37,265251,367321,755448,3000
LuánchuānCnty栾川县15,72147,971126,891175,5000
Luòhé [Luohe]City漯河市106,244385,654575,956789,8000
LuòníngCnty洛宁县15,24940,02683,988155,0000
LuóshānCnty罗山县49,63591,718150,439227,0000
Luòyáng [Luoyang]City洛阳市725,3601,233,7751,584,4631,892,5000
LŭshānCnty鲁山县61,63292,227196,522303,5000
LúshìCnty卢氏县14,59249,87589,022145,7000
LùyìCnty鹿邑县71,65268,499261,887383,2000
MèngjīnCnty孟津县10,45493,386142,975215,9000
Mèngzhōu (Mèngxiàn)City孟州市26,40976,046138,393191,4000
MiănchíCnty渑池县23,58662,019122,568170,3000
MínquánCnty民权县44,47060,768168,694265,9000
NánlèCnty南乐县26,18633,64194,610157,3000
Nányáng [Nanyang]City南阳市228,293696,638899,8991,212,5000
NánzhàoCnty南召县76,957106,030154,794220,8000
NèihuángCnty内黄县26,30619,221120,152214,7000
NèixiāngCnty内乡县18,714124,995161,987235,5000
NínglíngCnty宁陵县24,52248,396117,205183,3000
Píngdĭngshān [Pingdingshan]City平顶山市430,841871,274855,130996,0000
PíngyúCnty平舆县30,22984,782207,874298,0000
PúyángCity濮阳市151,582448,290465,980604,1000
PúyángCnty濮阳县116,503146,399298,828404,0000
QīngfēngCnty清丰县27,02963,826104,292198,7000
QìnyángCity沁阳市75,083160,245223,647272,5000
QĭxiànCnty杞县25,24284,768236,715343,9000
QíxiànCnty淇县4,75711,838115,614159,1000
QuèshānCnty确山县39,22957,460121,195173,8000
RŭnánCnty汝南县57,50883,688199,173256,5000
RŭyángCnty汝阳县10,45751,44392,999159,3000
RŭzhōuCity汝州市16,178140,311296,913457,5000
Sānménxiá (incl. Shǎnzhōu)City三门峡市145,023286,205403,541478,0000
ShàngcàiCnty上蔡县45,58376,101280,040377,9000
ShāngchéngCnty商城县28,95145,866135,173212,7000
Shāngqiū [Shangqiu]City商丘市164,475457,625618,549931,3000
ShāngshuĭCnty商水县54,49069,372227,378327,5000
ShĕnqiūCnty沈丘县84,824136,604261,029375,7000
ShèqíCnty社旗县39,40461,599175,412259,7000
SōngxiànCnty嵩县15,08716,870102,135190,4000
SuìpíngCnty遂平县38,90457,012146,192187,6000
SuīxiànCnty睢县45,57981,767181,494257,0000
TàikāngCnty太康县67,91596,568280,366396,5000
TáiqiánCnty台前县9,51828,43766,914113,2000
TánghéCnty唐河县62,184170,952371,000506,5000
TāngyīnCnty汤阴县58,18482,464150,975215,2000
TóngbǎiCnty桐柏县29,78081,861132,051187,6000
TōngxŭCnty通许县16,54246,637140,344198,9000
WèihuīCity卫辉市70,376115,302167,454222,8000
WèishìCnty尉氏县21,68663,239217,349326,4000
WēnxiànCnty温县28,87672,898150,604210,9000
WŭgāngCity舞钢市46,636106,917147,521188,1000
WŭyángCnty舞阳县39,30540,922173,430256,5000
WŭzhìCnty武陟县15,44937,934172,433298,9000
XiāngchéngCnty襄城县25,16228,640179,267291,9000
XiàngchéngCity项城市59,751188,589355,449473,3000
XiàyìCnty夏邑县28,70293,055241,516351,6000
XīchuānCnty淅川县33,612105,192205,991271,0000
XīhuáCnty西华县76,60097,449212,680293,9000
Xīn'ānCnty新安县39,34076,802160,908235,6000
XīncàiCnty新蔡县48,40558,270185,004302,8000
XíngyángCity荥阳市30,842180,195269,655371,6000
Xīnmì (Mìxiàn)City新密市21,928219,437359,148486,3000
XīnxiànCnty新县28,05146,85599,355141,6000
Xīnxiāng [Xinxiang]City新乡市450,347775,941918,0781,081,7000
XīnxiāngCnty新乡县11,37065,674147,532193,1000
XìnyángCity信阳市170,026485,996625,302892,9000
XīnyĕCnty新野县71,14893,529179,229261,7000
XīnzhèngCity新郑市18,790251,630337,356594,6000
XīpíngCnty西平县28,19673,921180,994266,7000
XiūwŭCnty修武县12,07710,823100,047131,4000
XīxiáCnty西峡县39,91274,306162,555214,8000
XīxiànCnty息县45,17680,009220,796300,9000
Xŭchāng [Xuchang]City许昌市224,088430,462674,509841,3000
XùnxiànCnty浚县11,26974,946151,012263,8000
YánjīnCnty延津县...18,249122,055172,6000
YānlíngCnty鄢陵县25,08315,808148,475245,0000
YănshīCity偃师市24,401174,030300,743346,4000
YèxiànCnty叶县49,64368,275204,466302,9000
YīchuānCnty伊川县17,53243,676160,595359,8000
YìmăCity义马市74,886136,543136,461142,6000
YíyángCnty宜阳县20,74892,427132,658235,2000
YŏngchéngCity永城市55,012163,587414,312601,9000
YuányángCnty原阳县30,0548,169131,481229,1000
YúchéngCnty虞城县47,98078,511241,261322,1000
YŭzhōuCity禹州市98,698206,751372,815567,9000
ZhèchéngCnty柘城县29,80440,177188,526258,8000
ZhèngyángCnty正阳县34,88968,512137,990214,5000
Zhèngzhōu [Zhengzhou]City郑州市1,134,1742,501,0243,677,0324,459,3000
ZhènpíngCnty镇平县69,122117,254245,418359,4000
ZhōngmóuCnty中牟县28,65799,104175,011623,5000
ZhōukŏuCity周口市128,960323,738308,360462,4000
Zhùmădiàn [Zhumadian]City驻马店市119,333274,023447,559702,7000

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map