Home
Hénán (China) Map

China: Hénán

Henan Province

Prefectural Division

The population of prefecture-level cities in Henan Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĀnyángPrefCity安阳市Ānyáng7,3544,760,3085,161,1065,173,1885,477,614735400
HèbìPrefCity鹤壁市Hèbì2,1411,214,0471,401,8721,569,2081,565,973214100
JiāozuòPrefCity焦作市Jiāozuò3,9722,876,0123,288,8163,540,1013,521,078397200
JìyuánCity济源市Jìyuán1,894574,878626,478675,757727,265189400
KāifēngPrefCity开封市Kāifēng6,2504,193,2324,586,5334,676,4834,824,016625000
LuòhéPrefCity漯河市Luòhé2,6942,156,1082,262,4042,544,2662,367,490269400
LuòyángPrefCity洛阳市Luòyáng15,2355,648,1916,227,6656,549,9417,056,6991523500
NányángPrefCity南阳市Nányáng26,4769,756,6619,577,77110,263,6609,713,1122647600
PíngdĭngshānPrefCity平顶山市Píngdĭngshān7,9105,064,0684,804,9244,904,7014,987,137791000
PúyángPrefCity濮阳市Púyáng4,2613,074,7183,458,3323,598,7403,772,088426100
SānménxiáPrefCity三门峡市Sānménxiá9,9221,947,0052,177,4282,234,0182,034,872992200
ShāngqiūPrefCity商丘市Shāngqiū10,7177,077,6587,753,8447,362,9757,816,8311071700
XīnxiāngPrefCity新乡市Xīnxiāng8,2964,829,5745,407,4335,708,1916,251,929829600
XìnyángPrefCity信阳市Xìnyáng18,9086,934,8456,527,3686,109,1066,234,4011890800
XŭchāngPrefCity许昌市Xŭchāng4,9773,291,4034,124,0864,307,4884,379,998497700
ZhèngzhōuPrefCity郑州市Zhèngzhōu7,5655,514,1686,656,7598,627,08912,600,574756500
ZhōukŏuPrefCity周口市Zhōukŏu11,9659,236,8229,741,2838,953,7939,026,0151196500
ZhùmădiànPrefCity驻马店市Zhùmădiàn15,0927,384,5027,452,7527,231,2347,008,4271509200
HénánProv河南省Zhèngzhōu167,00085,534,20091,236,85494,029,93999,365,51916700000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Zhèngzhōu6,461,013
2Luòyáng2,230,661
3Nányáng1,407,616
4Xīnxiāng1,271,350
5Kāifēng1,193,802
6Ānyáng1,187,772
7Píngdĭngshān1,045,966
8Shāngqiū1,031,123
9Xìnyáng1,014,843

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Henan Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnyángCnty安阳县27,595115,303293,878335,8180
Ānyáng [Anyang]City安阳市410,367768,992908,1291,187,7720
BăofēngCnty宝丰县25,86578,820149,876231,9940
BìyángCnty泌阳县26,62369,097224,429316,4240
Bó'àiCnty博爱县22,43294,136169,937206,0070
ChánggĕCity长葛市38,090157,758281,578396,7410
ChángyuánCity长垣市38,95126,259259,565521,7020
DānchéngCnty郸城县81,87896,681267,136378,6690
DēngfēngCity登封市25,451154,373293,028426,7440
DèngzhōuCity邓州市53,856250,338415,082534,9930
FāngchéngCnty方城县24,38848,079230,181381,9450
FànxiànCnty范县27,67036,74596,459160,6780
FēngqiūCnty封丘县2,64818,993180,852277,5990
FúgōuCnty扶沟县48,38863,643169,513223,0140
Gŏngyì (Gǒngxiàn)City巩义市50,856258,754366,265511,2410
GuāngshānCnty光山县26,52087,418162,287249,6940
GùshĭCnty固始县73,905150,924291,031465,9010
HèbìCity鹤壁市198,209398,699477,659571,0430
HuáibīnCnty淮滨县40,38579,935158,433234,5160
HuáiyángCDist淮阳区67,146123,563293,757339,7540
HuángchuānCnty潢川县65,950122,804244,949361,2320
HuáxiànCnty滑县79,38687,034190,777425,2610
HuīxiànCity辉县市17,065188,702261,767429,0570
HuòjiāCnty获嘉县25,48557,013140,064202,1010
Jiāozuò [Jiaozuo]City焦作市395,315641,193702,527874,7330
JiáxiànCnty郏县47,08781,481171,992197,4100
JìyuánCity济源市27,140191,538334,697490,6820
Kāifēng (incl. Xiángfú) [Kaifeng]City开封市512,932618,232894,1421,193,8020
LánkăoCnty兰考县37,36868,300169,931364,3790
LíngbăoCity灵宝市56,586182,188231,101279,1680
LínyĭngCnty临颍县20,267107,130245,200297,6830
Línzhōu (Línxiàn)City林州市37,265251,367321,755539,9510
LuánchuānCnty栾川县15,72147,971126,891195,9000
Luòhé [Luohe]City漯河市106,244385,654575,956807,7450
LuòníngCnty洛宁县15,24940,02683,988154,5750
LuóshānCnty罗山县49,63591,718150,439219,6240
Luòyáng [Luoyang]City洛阳市725,3601,205,1311,539,1002,230,6610
LŭshānCnty鲁山县61,63292,227196,522256,9350
LúshìCnty卢氏县14,59249,87589,022138,3950
LùyìCnty鹿邑县71,65268,499261,887368,7130
MèngjīnCnty孟津县10,45493,386142,975240,2440
Mèngzhōu (Mèngxiàn)City孟州市26,40976,046138,393190,9650
MiănchíCnty渑池县23,58662,019122,568166,5280
MínquánCnty民权县44,47060,768168,694307,2990
NánlèCnty南乐县26,18633,64194,610167,4450
Nányáng [Nanyang]City南阳市228,293696,638899,8991,407,6160
NánzhàoCnty南召县76,957106,030154,794230,2330
NèihuángCnty内黄县26,30619,221120,152182,0780
NèixiāngCnty内乡县18,714124,995161,987265,2900
NínglíngCnty宁陵县24,52248,396117,205230,9060
Píngdĭngshān [Pingdingshan]City平顶山市430,841847,404813,0201,045,9660
PíngyúCnty平舆县30,22984,782207,874311,6200
Púyáng [Puyang]City濮阳市151,582448,290465,980824,3970
PúyángCnty濮阳县116,503146,399298,828418,1310
QīngfēngCnty清丰县27,02963,826104,292196,7890
QìnyángCity沁阳市75,083160,245223,647279,8090
QĭxiànCnty杞县25,24284,768236,715362,1180
QíxiànCnty淇县4,75711,838115,614152,5040
QuèshānCnty确山县39,22957,460121,195163,1300
RŭnánCnty汝南县57,50883,688199,173225,1140
RŭyángCnty汝阳县10,45751,44392,999200,6940
RŭzhōuCity汝州市16,178140,311296,913466,4640
Sānménxiá (incl. Shǎnzhōu)City三门峡市145,023286,205403,541449,3280
ShàngcàiCnty上蔡县45,58376,101280,040347,5930
ShāngchéngCnty商城县28,95145,866135,173184,7180
ShàngjiēCDist上街区...77,014117,243194,5790
Shāngqiū [Shangqiu]City商丘市164,475457,625618,5491,031,1230
ShāngshuĭCnty商水县54,49069,372227,378383,0340
ShĕnqiūCnty沈丘县84,824136,604261,029390,4210
ShèqíCnty社旗县39,40461,599175,412237,9770
SōngxiànCnty嵩县15,08716,870102,135224,7100
SuìpíngCnty遂平县38,90457,012146,192194,5490
SuīxiànCnty睢县45,57981,767181,494281,4260
TàikāngCnty太康县67,91596,568280,366468,0460
TáiqiánCnty台前县9,51828,43766,914117,3180
TánghéCnty唐河县62,184170,952371,000479,9170
TāngyīnCnty汤阴县58,18482,464150,975234,4000
TóngbǎiCnty桐柏县29,78081,861132,051199,4930
TōngxŭCnty通许县16,54246,637140,344222,6650
WèihuīCity卫辉市70,376115,302167,454227,1430
WèishìCnty尉氏县21,68663,239217,349357,5290
WēnxiànCnty温县28,87672,898150,604215,2760
WŭgāngCity舞钢市46,636106,917147,521173,1520
WŭyángCnty舞阳县39,30540,922173,430192,9300
WŭzhìCnty武陟县15,44937,934172,433319,4940
XiàngchéngCity项城市59,751188,589355,449493,6540
XiāngchéngCnty襄城县25,16228,640179,267287,2330
XiàyìCnty夏邑县28,70293,055241,516382,9630
XīchuānCnty淅川县33,612105,192205,991279,6030
XīhuáCnty西华县76,60097,449212,680275,0330
Xīn'ānCnty新安县39,34076,802160,908264,0910
XīncàiCnty新蔡县48,40558,270185,004278,5850
XíngyángCity荥阳市30,842180,195269,655424,0720
Xīnmì (Mìxiàn)City新密市21,928219,437359,148529,2720
XīnxiànCnty新县28,05146,85599,355144,1970
XīnxiāngCnty新乡县11,37065,674147,532199,0930
Xīnxiāng [Xinxiang]City新乡市450,347775,941918,0781,271,3500
Xìnyáng [Xinyang]City信阳市170,026485,996625,3021,014,8430
XīnyĕCnty新野县71,14893,529179,229273,7820
XīnzhèngCity新郑市18,790251,630337,356787,5440
XīpíngCnty西平县28,19673,921180,994270,4480
XiūwŭCnty修武县12,07710,823100,047133,1050
XīxiáCnty西峡县39,91274,306162,555243,1800
XīxiànCnty息县45,17680,009220,796249,9580
Xŭchāng [Xuchang]City许昌市224,088430,462674,509850,4030
XùnxiànCnty浚县11,26974,946151,012231,4570
YánjīnCnty延津县...18,249122,055173,0880
YānlíngCnty鄢陵县25,08315,808148,475245,8510
YănshīCity偃师市24,401174,030300,743352,6210
YèxiànCnty叶县49,64368,275204,466258,5000
YīchuānCnty伊川县17,53243,676160,595389,4890
YìmăCity义马市74,886136,543136,461131,7450
YíyángCnty宜阳县20,74892,427132,658270,3330
YŏngchéngCity永城市55,012163,587414,312644,7180
YuányángCnty原阳县30,0548,169131,481298,5700
YúchéngCnty虞城县47,98078,511241,261411,6550
YŭzhōuCity禹州市98,698206,751372,815565,1520
ZhèchéngCnty柘城县29,80440,177188,526320,1150
ZhèngyángCnty正阳县34,88968,512137,990231,8500
Zhèngzhōu [Zhengzhou]City郑州市1,134,1742,424,0103,559,7896,461,0130
ZhènpíngCnty镇平县69,122117,254245,418379,9650
ZhōngmóuCnty中牟县28,65799,104175,011544,5640
ZhōukŏuCity周口市128,960323,738308,360523,0010
Zhùmădiàn [Zhumadian]City驻马店市119,333274,023447,559754,3200

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map