Home
Hēilóngjiāng (China) Map

China: Hēilóngjiāng

Heilongjiang Province

Prefectural Division

The population the prefectural entities in Heilongjiang Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
DàqìngPrefCity大庆市Dàqìng21,1842,351,4212,578,0512,904,5322,781,5622118400
Dàxīng'ānlĭngPref大兴安岭地区Jiāgédáqí84,205519,648505,842511,560331,2768420500
Hā'ĕrbīn (Ha'erbin) [Harbin]SProvCity哈尔滨市Hā'ĕrbīn53,0698,939,7079,413,35910,635,97110,009,8545306900
HègăngPrefCity鹤岗市Hègăng15,4481,073,2131,099,0791,058,665891,2711544800
HēihéPrefCity黑河市Hēihé74,4151,554,5791,671,8111,673,8991,286,4017441500
JiāmùsīPrefCity佳木斯市Jiāmùsī31,9352,253,4662,358,3102,552,0972,156,5053193500
JīxīPrefCity鸡西市Jīxī24,8411,854,8491,946,0571,862,1651,502,0602484100
MŭdānjiāngPrefCity牡丹江市Mŭdānjiāng39,8662,558,2692,684,4952,798,7232,290,2083986600
Qíqíhā'ĕr (Qiqiha'er) [Qiqihar]PrefCity齐齐哈尔市Qíqíhā'ĕr42,1475,424,4495,419,6215,367,0034,067,4894214700
QītáihéPrefCity七台河市Qītáihé5,456786,500807,440920,471689,611545600
ShuāngyāshānPrefCity双鸭山市Shuāngyāshān22,6121,457,7401,448,3491,462,6261,208,8032261200
SuíhuàPrefCity绥化市Suíhuà34,9035,083,9205,055,5415,418,1533,756,1673490300
YīchūnPrefCity伊春市Yīchūn32,8311,358,1711,249,6211,148,126878,8813283100
HēilóngjiāngProv黑龙江省Hā'ĕrbīn463,60035,215,93236,237,57638,313,99131,850,08846360000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Hā'ĕrbīn5,242,897
2Dàqìng1,604,027
3Qíqíhā'ĕr1,029,522
4Mŭdānjiāng808,216
5Jiāmùsī698,557
6Jīxī626,019
7Hègăng514,826
8Qītáihé426,065
9Shuāngyāshān388,847
10Suíhuà355,700

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Heilongjiang Province by census years if it exceeds 50,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀchéngCDist阿城区208,757323,973336,741322,5300
ĀndáCity安达市182,457225,863223,486196,6450
BàiquánCnty拜泉县68,26082,856100,82675,9540
BăoqīngCnty宝清县58,881125,561149,147156,5060
BāyànCnty巴彦县108,834134,118143,909135,0990
Bĕi'ānCity北安市169,741221,381248,471213,8500
BīnxiànCnty宾县86,074114,025146,031162,7350
BólìCnty勃利县108,384121,709119,659106,0610
Dàqìng [Daqing]City大庆市756,4441,094,8921,433,6981,604,0270
DōngníngCity东宁市65,318108,859112,42596,0180
Dù'ĕrbótè (Dorbod)ACnty杜尔伯特蒙古族自治县53,16667,25485,65790,0640
FāngzhèngCnty方正县38,997100,38592,10299,9030
FēnglínCnty丰林县...117,04898,35558,6520
FùjĭnCity富锦市107,440138,010215,237240,9250
Fùlā'ĕrjī (Hulan Ergi)CDist富拉尔基区...243,710220,172170,1690
FùyùCnty富裕县72,87797,254108,929102,7260
FŭyuănCity抚远市15,90027,24274,43579,7540
GānnánCnty甘南县62,94191,705102,71697,0330
Hā'ĕrbīn (incl. Hūlán) [Harbin]City哈尔滨市2,690,3913,627,0824,596,3135,242,8970
HăilínCity海林市188,532282,714216,633180,6690
HăilúnCity海伦市125,328144,242188,461164,7660
HègăngCity鹤岗市585,252659,509600,941514,8260
HēihéCity黑河市65,844141,568147,042189,4710
HuàchuānCnty桦川县40,30441,70185,70674,3790
HuànánCnty桦南县64,287120,660134,270114,1070
HŭlínCity虎林市88,719149,222193,028184,2940
Jiāgédáqí (Jagdaqi)Dist加格达奇区116,570126,229142,465133,7900
JiāmùsīCity佳木斯市468,631624,598631,357698,5570
JīdōngCnty鸡东县67,97984,362106,61195,0910
Jīxī [Jixi]City鸡西市650,288829,931746,889626,0190
JíxiánCnty集贤县73,361103,215114,428119,3840
KèdōngCnty克东县54,54266,39178,50760,8660
KèshānCnty克山县84,70096,30089,51083,1530
LánxīCnty兰西县87,19177,15897,96091,5690
LíndiànCnty林甸县45,08656,53173,55872,2830
LínkŏuCnty林口县134,034115,873120,95396,1400
LóngjiāngCnty龙江县107,642121,027133,204125,1790
LuóbĕiCnty萝北县39,224126,317137,050145,0750
MíngshuĭCnty明水县65,29266,77091,01571,6560
MìshānCity密山市107,546174,453176,612186,2870
MòhéCity漠河市80,63177,11771,30753,4600
Mŭdānjiāng [Mudanjiang]City牡丹江市570,273672,345790,623808,2160
MùlánCnty木兰县52,61557,93274,97760,5600
MùléngCity穆棱市87,243121,029112,88291,2870
NánchàCnty南岔县...140,846105,30268,2850
NèhéCity讷河市111,694179,096233,724193,3960
NènjiāngCity嫩江市117,139147,595251,492223,5870
Níng'ānCity宁安市95,248129,692128,469123,3110
Qìng'ānCnty庆安县56,46779,388115,205104,2300
QīnggāngCnty青冈县79,589110,854127,431103,2140
Qíqíhā'ĕr [Qiqihar]City齐齐哈尔市...1,031,6241,033,1741,029,5220
QītáihéCity七台河市323,857436,599503,678426,0650
RáohéCnty饶河县20,38461,42380,21487,8980
ShàngzhìCity尚志市237,267267,942269,699246,8800
ShuāngchéngCDist双城区122,182216,351244,898239,9310
ShuāngyāshānCity双鸭山市411,564459,951481,110388,8470
SuíbīnCnty绥滨县33,41059,10172,88276,5150
SuífēnhéCity绥芬河市17,48655,317128,363111,4550
SuíhuàCity绥化市278,171313,253364,225355,7000
SuílíngCnty绥棱县53,39785,376121,801142,7590
TăhéCnty塔河县70,42185,47281,48047,9410
TàiláiCnty泰来县86,71982,31195,25792,0660
TāngyuánCnty汤原县73,47368,562114,66385,4520
TiĕlìCity铁力市219,393277,640235,148173,3600
TōnghéCnty通河县65,22083,155102,009104,9520
TóngjiāngCity同江市23,86465,22599,829112,2220
WàngkuíCnty望奎县79,24796,050111,61697,0360
WŭchángCity五常市164,861262,584259,836256,8420
Wŭdàliánchí (Dédōu)City五大连池市83,13481,195148,465135,8280
XīnlínDist新林区46,01550,08350,85920,3620
YánshòuCnty延寿县47,75366,44389,66781,9790
Yī'ānCnty依安县77,80182,622108,962104,9850
YīchūnCity伊春市...457,982412,791331,6400
YīlánCnty依兰县94,488116,184145,666113,4010
YŏuyìCnty友谊县54,17057,77665,91674,0680
ZhàodōngCity肇东市193,889229,417358,606312,2890
ZhàoyuánCnty肇源县84,71677,145137,173141,3260
ZhàozhōuCnty肇州县76,88791,020116,806108,4390

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map