Home
Fújiàn (China) Map

China: Fújiàn

Fujian Province

Prefectural Division

The population of the prefectural entities in Fujian Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
FúzhōuPrefCity福州市Fŭzhōu12,1555,340,9276,386,0157,115,3697,740,0001215500
LóngyánPrefCity龙岩市Lóngyán19,0282,860,2172,684,3102,559,5452,640,0001902800
NánpíngPrefCity南平市Nánpíng26,2802,928,0462,816,5812,645,5482,690,0002628000
NíngdéPrefCity宁德市Níngdé13,4522,682,6532,991,2582,821,9962,910,0001345200
PútiánPrefCity莆田市Pútián4,1192,625,3582,727,9232,778,5082,900,000411900
QuánzhōuPrefCity泉州市Quánzhōu11,2195,734,4417,283,0408,128,5338,700,0001121900
SānmíngPrefCity三明市Sānmíng22,9292,559,9432,574,0752,503,3882,580,0002292900
XiàménSProvCity厦门市Xiàmén1,6991,175,5512,053,0703,531,3474,110,000169900
ZhāngzhōuPrefCity漳州市Zhāngzhōu12,8744,141,1394,581,6754,809,9835,140,0001287400
FújiànProv福建省Fúzhōu123,10030,048,27534,097,94736,894,21739,410,00012310000

Major Cities

 NamePopulation
Estimate (E)
2018-12-31
1Xiàmén3,662,000
2Fúzhōu3,534,500
3Jìnjiāng1,414,400
4Pútián1,347,200
5Quánzhōu1,330,100
6Nán'ān901,800
7Zhāngzhōu721,700
8Fúqīng681,600
9Huì'ān601,400
10Lónghăi571,900
11Shíshī553,000

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Fujian Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
Area 
ĀnxīCnty安溪县41,697213,837336,073490,9000
ChángtàiCnty长泰县17,55643,49984,667126,8000
ChángtīngCnty长汀县54,294121,153161,833210,6000
DàtiánCnty大田县26,65380,565133,659167,0000
DéhuàCnty德化县18,494129,988193,120223,2000
DōngshānCnty东山县61,03985,020102,791132,7000
Fú'ānCity福安市64,745228,294326,019370,4000
FúdĭngCity福鼎市82,917235,806266,779326,3000
FúqīngCity福清市68,981376,310470,824681,6000
Fúzhōu (incl. Chánglè)City福州市953,6622,311,8453,102,4213,534,5000
GŭtiánCnty古田县53,04491,783110,224160,0000
Huá'anCnty华安县12,18344,18859,26288,0000
Huì'ānCnty惠安县79,939229,104465,638601,4000
JiānglèCnty将乐县21,21356,37070,30285,0000
JiànōuCity建瓯市73,765155,062192,557235,3000
JiànyángCDist建阳区47,244156,420150,756192,1000
JìnjiāngCity晋江市97,990480,4331,172,8271,414,4000
LiánchéngCnty连城县23,19786,08182,974119,5000
LiánjiāngCnty连江县92,909216,481197,677279,3000
LónghăiCity龙海市81,819278,654422,993571,9000
LóngyánCity龙岩市155,910407,459460,086542,4000
LuóyuánCnty罗源县42,06171,01276,358100,7000
MĭnhòuCnty闽侯县14,098142,629294,677413,2000
MĭnqīngCnty闽清县21,72585,14372,61997,2000
Nán'ānCity南安市79,580456,702718,516901,8000
NánjìngCnty南靖县27,243124,054135,639182,4000
NánpíngCity南平市177,400331,631301,370323,5000
NíngdéCity宁德市54,982188,808252,497295,2000
NínghuàCnty宁化县17,91259,78882,807131,0000
PínghéCnty平和县17,678122,425162,472245,2000
PíngtánCnty平潭县26,92173,876113,927230,9000
PŭchéngCnty浦城县51,47590,513129,391144,3000
PútiánCity莆田市131,972627,1241,107,1991,347,2000
QuánzhōuCity泉州市173,571764,1001,154,7311,330,1000
SānmíngCity三明市183,741289,397328,766362,0000
ShànghángCnty上杭县26,59580,020114,849183,8000
ShàowŭCity邵武市101,116170,547183,457191,5000
ShāxiànCnty沙县53,05399,592129,762153,0000
ShíshīCity石狮市46,535374,448469,969553,0000
ShòuníngCnty寿宁县4,93241,55872,24488,7000
ShùnchāngCnty顺昌县35,94883,50487,48997,0000
WŭpíngCnty武平县14,70568,80982,280136,0000
Wŭyíshān (Chóng'ān)City武夷山市37,193100,582122,801138,5000
Xiàmén (Amoy)City厦门市423,7961,454,4503,119,1103,662,0000
XiānyóuCnty仙游县100,023168,425303,816422,0000
XiápŭCnty霞浦县42,348152,914175,159226,1000
Yŏng'ānCity永安市135,152190,456213,732250,0000
YŏngchūnCnty永春县28,430186,598238,630279,4000
YŏngdìngCDist永定区38,859104,799136,496176,7000
YŏngtàiCnty永泰县22,69781,75579,573106,1000
YóuxīCnty尤溪县23,62080,152129,610168,0000
YúnxiāoCnty云霄县49,460126,058166,051222,9000
Zhāngpíng (Jīngchéng)City漳平市27,51897,375113,739135,8000
ZhāngpŭCnty漳浦县32,476213,827302,634451,4000
ZhāngzhōuCity漳州市182,012427,250614,700721,7000
Zhào'ānCnty诏安县48,175142,633196,355289,6000
ZhènghéCnty政和县18,90351,33967,09979,5000

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map