Home
Ānhuī (China) Map

China: Ānhuī

Anhui Province

Prefectural Division

The population of the prefecture-level cities in Anhui Province according to census results and latest official estimates.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Estimate (E)
2018-12-31
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,395,380,000
ĀnqìngPrefCity安庆市Ānqìng13,5384,681,3364,422,0494,472,6674,691,3001353800
BèngbùPrefCity蚌埠市Bèngbù5,9522,967,6233,288,3293,164,4673,392,000595200
BózhōuPrefCity亳州市Bōzhōu8,5234,624,8165,078,9084,850,6575,237,200852300
ChízhōuPrefCity池州市Chízhōu8,3921,464,4281,389,4691,402,5181,474,500839200
ChúzhōuPrefCity滁州市Chúzhōu13,5233,802,5974,001,4883,937,8684,114,2001352300
FùyángPrefCity阜阳市Fùyáng9,7757,633,2928,003,9637,599,9138,207,200977500
HéféiPrefCity合肥市Héféi7,0565,738,9276,392,1227,457,0278,087,400705600
HuáibĕiPrefCity淮北市Huáibĕi2,7411,615,0881,878,1642,114,2762,254,100274100
HuáinánPrefCity淮南市Huáinán7,8772,983,2973,153,2183,342,0123,489,500787700
HuángshānPrefCity黄山市Huángshān9,8071,406,7071,370,3771,358,9801,407,100980700
Lù'ānPrefCity六安市Lù'ān15,4474,881,8184,842,0844,603,5854,837,4001544700
Mă'ānshānPrefCity马鞍山市Mă'ānshān4,0422,035,8022,193,5462,202,8992,337,100404200
SùzhōuPrefCity宿州市Sūzhōu11,9714,962,9615,516,4235,352,9245,681,4001197100
TónglíngPrefCity铜陵市Tónglíng2,9241,505,8941,442,6671,562,6701,629,100292400
WúhúPrefCity芜湖市Wúhú5,9883,245,4603,367,5023,545,0673,748,200598800
XuānchéngPrefCity宣城市Xuānchéng12,3232,630,9592,659,6392,532,9382,648,3001232300
ĀnhuīProv安徽省Héféi139,90056,181,00558,999,94859,500,46863,236,00013990000

Major Cities

 NamePopulation
Estimate (E)
2018-12-31
1Héféi4,020,000
2Huáinán1,540,000
3Wúhú1,430,000
4Fùyáng1,160,000
5Huáibĕi1,120,000
6Bèngbù1,120,000
7Sùzhōu1,080,000
8Lù'ān920,000
9Mă'ānshān810,000

Contents: Cities & Counties

The urban population of all cities and counties in Anhui Province with more than 75,000 urban inhabitants by census years.

The tabulated urban population is counted on district or county level; therefore it may refer to more than one settlement. Population changes may result from population growth, migration, or boundary changes.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Area 
ĀnqìngCity安庆市273,851443,808570,5380
Bèngbù [Bengbu]City蚌埠市447,084696,811793,8660
BózhōuCity亳州市163,296297,269474,3180
ChángfēngCnty长丰县49,67580,878188,2250
Cháohú (Jūcháo)City巢湖市153,002335,830404,7890
Chízhōu (Guìchí)City池州市56,465175,824289,1220
ChúzhōuCity滁州市139,717291,763392,4610
DàngshānCnty砀山县65,64883,374286,9810
Dāngtú (incl. Bówàng)Cnty当涂县63,02497,825281,6000
DìngyuănCnty定远县47,84995,911214,0620
DōngzhìCnty东至县30,13281,715204,6630
FánchāngCnty繁昌县59,66471,145113,0110
FéidōngCnty肥东县45,653166,073303,1710
FéixīCnty肥西县61,899167,581297,1500
FèngtáiCnty凤台县42,28392,633203,6290
FèngyángCnty凤阳县76,266118,322180,3190
FùnánCnty阜南县39,504145,314267,7690
Fùyáng [Fuyang]City阜阳市142,170742,862780,5220
GuăngdéCnty广德县26,03545,135224,9400
GùzhènCnty固镇县21,13297,563134,3030
HánshānCnty含山县51,49276,289125,6470
Héféi [Hofei]City合肥市714,2421,549,4763,098,7270
HéxiànCnty和县32,358100,178231,8200
Huáibĕi [Huaibei]City淮北市290,390632,592854,6960
Huáinán [Huainan]City淮南市724,1571,062,4301,238,4880
HuáiníngCnty怀宁县28,68269,388221,5450
HuáiyuănCnty怀远县70,270138,808251,4520
Huángshān (Túnxī)City黄山市97,932204,843287,5760
HuòqiūCnty霍邱县104,274226,146296,0810
HuòshānCnty霍山县29,81767,344187,3430
JièshŏuCity界首市126,056209,421214,7760
JīngxiànCnty泾县30,11571,233112,4790
JīnzhàiCnty金寨县43,00671,803157,8110
Lái'ānCnty来安县29,92774,319144,6750
LángxīCnty郎溪县28,04866,085104,0380
LíngbìCnty灵璧县63,48167,014246,3950
LínquánCnty临泉县61,076202,783306,6870
LìxīnCnty利辛县45,059258,630291,6180
Lù'ān [Lu'an]City六安市202,447355,816661,2170
LújiāngCnty庐江县74,520202,241387,8950
Mă'ānshān [Ma'anshan]City马鞍山市327,676504,703657,8470
MĕngchéngCnty蒙城县58,463169,488272,8360
Míngguāng (Jiāshān)City明光市57,154155,007204,3230
NánlíngCnty南陵县38,99686,396141,8310
NíngguóCity宁国市33,621117,775231,0900
QiánshānCity潜山市24,39075,470165,7790
QīngyángCnty青阳县21,22944,94299,5410
QuánjiāoCnty全椒县44,41981,805173,9050
ShèxiànCnty歙县37,58673,308117,5100
ShòuxiànCnty寿县96,368240,285352,6120
ShūchéngCnty舒城县72,514141,906299,4700
SìxiànCnty泗县49,78391,747147,6840
SuīxīCnty濉溪县62,021143,991264,8550
SùsōngCnty宿松县30,21189,546169,7660
Sùzhōu [Suzhou]City宿州市289,798462,165742,6850
TàihéCnty太和县42,962262,543463,8370
TàihúCnty太湖县25,97964,038117,5120
TiānchángCity天长市58,899180,114324,6250
TóngchéngCity桐城市43,189170,088269,3460
Tónglíng (incl. Yì'ān)City铜陵市278,880393,246526,2610
WàngjiāngCnty望江县17,75370,395173,5540
WōyángCnty涡阳县93,579231,164319,9490
WŭhéCnty五河县42,16276,945193,9330
Wúhú [Wuhu]City芜湖市441,999641,2591,108,0870
WúhúCnty芜湖县39,116106,072112,0930
WúwéiCnty无为县96,893136,385424,1650
XiāoxiànCnty萧县124,658144,016247,1170
Xuānchéng (Xuānzhōu)City宣城市137,930209,133315,0580
YĭngshàngCnty颍上县58,320195,038359,5330
YuèxīCnty岳西县19,84754,45675,4810
ZōngyángCnty枞阳县30,837119,824189,9730

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map