Home
Ānhuī (China) Map

China: Ānhuī

Anhui Province

Prefectural Division

The population of prefecture-level cities in Anhui Province according to census results.

NameStatusNativeCapitalArea
A (km²)
Population
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
 
ChinaPRep中华人民共和国Bĕijīng9,572,9001,130,822,9931,242,612,2261,339,724,8521,411,778,724
ĀnqìngPrefCity安庆市Ānqìng14,9794,681,3364,422,0494,472,6674,165,2841497900
BèngbùPrefCity蚌埠市Bèngbù5,9662,967,6233,288,3293,164,4673,296,408596600
BózhōuPrefCity亳州市Bōzhōu8,5304,624,8165,078,9084,850,6574,996,844853000
ChízhōuPrefCity池州市Chízhōu8,3991,464,4281,389,4691,402,5181,342,764839900
ChúzhōuPrefCity滁州市Chúzhōu13,5153,802,5974,001,4883,937,8683,987,0541351500
FùyángPrefCity阜阳市Fùyáng10,1187,633,2928,003,9637,599,9138,200,2641011800
HéféiPrefCity合肥市Héféi11,4735,738,9276,392,1227,457,0279,369,8811147300
HuáibĕiPrefCity淮北市Huáibĕi2,7441,615,0881,878,1642,114,2761,970,265274400
HuáinánPrefCity淮南市Huáinán5,5302,983,2973,153,2183,342,0123,033,528553000
HuángshānPrefCity黄山市Huángshān9,6731,406,7071,370,3771,358,9801,330,565967300
Lù'ānPrefCity六安市Lù'ān15,4364,881,8184,842,0844,603,5854,393,6991543600
Mă'ānshānPrefCity马鞍山市Mă'ānshān4,0532,035,8022,193,5462,202,8992,159,930405300
SùzhōuPrefCity宿州市Sūzhōu9,9384,962,9615,516,4235,352,9245,324,476993800
TónglíngPrefCity铜陵市Tónglíng1,4901,505,8941,442,6671,562,6701,311,726149000
WúhúPrefCity芜湖市Wānzhǐ6,0103,245,4603,367,5023,545,0673,644,420601000
XuānchéngPrefCity宣城市Xuānchéng12,3132,630,9592,659,6392,532,9382,500,0631231300
ĀnhuīProv安徽省Héféi139,90056,181,00558,999,94859,500,46861,027,17113990000

Major Cities

 NamePopulation
Census (C)
2020-11-01
1Héféi5,055,978
2Wúhú1,598,165
3Huáinán1,255,619
4Fùyáng1,191,810
5Bèngbù1,077,704
6Lù'ān1,069,940
7Sùzhōu920,722
8Huáibĕi830,891
9Mă'ānshān784,608
10Bózhōu750,569

Contents: Cities

The urban population of all cities and counties in Anhui Province by census years if it exceeds 75,000 inhabitants.

The urban population is counted on district or county level. Districts with continuous settlement areas are aggregated as city. The tabulated population may refer to more than one settlement.

NameStatusNativePopulation
Census (C)
1990-07-01
Population
Census (C)
2000-11-01
Population
Census (C)
2010-11-01
Population
Census (C)
2020-11-01
Area 
ĀnqìngCity安庆市273,851443,808570,538728,5010
Bèngbù [Bengbu]City蚌埠市447,084696,811793,8661,077,7040
BówàngCDist博望区DāngtúDāngtú70,07988,7120
BózhōuCity亳州市163,296297,269474,318750,5690
ChángfēngCnty长丰县49,67580,878188,225471,2500
Cháohú (Jūcháo)City巢湖市153,002335,830404,789492,9520
Chízhōu (Guìchí)City池州市56,465175,824289,122417,3360
ChúzhōuCity滁州市139,717291,763392,461648,8610
DàngshānCnty砀山县65,64883,374286,981373,9650
DāngtúCnty当涂县63,02497,825211,521281,6500
DìngyuănCnty定远县47,84995,911214,062303,8350
DōngzhìCnty东至县30,13281,715204,663221,4240
FánchāngCnty繁昌县59,66471,145113,011146,0030
FéidōngCnty肥东县45,653166,073303,171601,5200
FéixīCnty肥西县61,899167,581297,150612,4770
FèngtáiCnty凤台县42,28392,633203,629237,4100
FèngyángCnty凤阳县76,266118,322180,319315,3750
FùnánCnty阜南县39,504145,314267,769346,5640
Fùyáng [Fuyang]City阜阳市142,170742,862780,5221,191,8100
GuăngdéCnty广德县26,03545,135224,940314,6490
GùzhènCnty固镇县21,13297,563134,303157,5960
HánshānCnty含山县51,49276,289125,647187,9090
Héféi [Hofei]City合肥市714,2421,549,4763,098,7275,055,9780
HéxiànCnty和县32,358100,178231,820205,6710
Huáibĕi [Huaibei]City淮北市290,390632,592854,696830,8910
Huáinán [Huainan]City淮南市724,1571,062,4301,238,4881,255,6190
HuáiníngCnty怀宁县28,68269,388221,545241,1200
HuáiyuănCnty怀远县70,270138,808251,452347,2340
Huángshān (Túnxī)City黄山市97,932204,843287,576418,9900
HuòqiūCnty霍邱县104,274226,146296,081334,2570
HuòshānCnty霍山县29,81767,344187,343198,3420
JièshŏuCity界首市126,056209,421214,776308,4930
JīngxiànCnty泾县30,11571,233112,479145,5680
JīnzhàiCnty金寨县43,00671,803157,811208,3510
JìxīCnty绩溪县25,28741,93964,23082,6190
Lái'ānCnty来安县29,92774,319144,675238,7980
LángxīCnty郎溪县28,04866,085104,038197,3990
LíngbìCnty灵璧县63,48167,014246,395354,0860
LínquánCnty临泉县61,076202,783306,687505,0060
LìxīnCnty利辛县45,059258,630291,618444,7960
Lù'ān [Lu'an]City六安市202,447355,816661,2171,069,9400
LújiāngCnty庐江县74,520202,241387,895475,1000
Mă'ānshān [Ma'anshan]City马鞍山市327,676504,703657,847784,6080
MĕngchéngCnty蒙城县58,463169,488272,836480,1680
Míngguāng (Jiāshān)City明光市57,154155,007204,323269,5730
NánlíngCnty南陵县38,99686,396141,831232,5570
NíngguóCity宁国市33,621117,775231,090272,7050
QiánshānCity潜山市24,39075,470165,779238,0990
QíménCnty祁门县26,09342,56550,86374,4380
QīngyángCnty青阳县21,22944,94299,541128,6070
QuánjiāoCnty全椒县44,41981,805173,905256,1770
ShèxiànCnty歙县37,58673,308117,510161,2530
ShòuxiànCnty寿县96,368240,285352,612359,7000
ShūchéngCnty舒城县72,514141,906299,470319,4560
SìxiànCnty泗县49,78391,747147,684306,5220
SuīxīCnty濉溪县62,021143,991264,855433,2110
SùsōngCnty宿松县30,21189,546169,766245,3260
Sùzhōu [Suzhou]City宿州市289,798462,165742,685920,7220
TàihéCnty太和县42,962262,543463,837614,8760
TàihúCnty太湖县25,97964,038117,512176,5060
TiānchángCity天长市58,899180,114324,625433,0850
TóngchéngCity桐城市43,189170,088269,346398,4230
Tónglíng (incl. Yì'ān)City铜陵市278,880393,246526,261626,0400
WàngjiāngCnty望江县17,75370,395173,554160,3130
Wānzhǐ (Wúhú)CDist湾沚区39,116106,072112,093241,3580
WōyángCnty涡阳县93,579231,164319,949447,9590
WŭhéCnty五河县42,16276,945193,933233,0230
Wúhú [Wuhu]City芜湖市441,999641,2591,108,0871,598,1650
WúwéiCity无为市96,893136,385424,165417,2650
XiāoxiànCnty萧县124,658144,016247,117374,7320
XiūníngCnty休宁县30,88246,96370,80388,7540
Xuānchéng (Xuānzhōu)City宣城市137,930209,133315,058442,8410
YĭngshàngCnty颍上县58,320195,038359,533475,2330
YuèxīCnty岳西县19,84754,45675,481124,2120
ZōngyángCnty枞阳县30,837119,824189,973241,9420

Google Search for: Hotels - Restaurants - Shopping - Sights - Maps - Images

Wikipedia - Google: Satellite Map / Street Map - Open Street Map